Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Ο π.Νικόλαος Μανώλης ανακοίνωσε τη διακοπή της μνημόνευσης του Επισκόπου τουΕΚΤΑΚΤΟ: Ο πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης, σήμερα το πρωΐ στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Τριανδρίας, στο κύρηγμά του, ανακοίνωσε την απόφασή του, να διακόψει τη μνημόνευση του Επισκόπου του, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθίμου. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μείνετε στην Κατάνυξη θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για τις εξελίξεις.


«Όλοι οι Άγιοι είναι µακάριοι, αλλά όσοι µαρτυρήσουν τον καιρό του Αντιχρίστου θα είναι τρισµακάριοι»Ο Πόλεμος Του Αντιχρίστου Εναντίων Των Χριστιανών

Θα είναι ο Αντίχριστος σκληρός και άσπλαχνος, όλους θα τους καταστρέφει και ιδιαίτερα θα πολεµήσει τους Χριστιανούς (Κύριλλος Ιεροσολύµων).

Θα αποστείλει στα βουνά, στις σπηλιές και στις τρύπες της γης τους δαίµονές του για να βρουν αυτούς που δεν ήθελαν να πάρουν τη σφραγίδα και κρύφτηκαν και ευθύς θα τους συλλάβουν και θα τους ρίξουν στη φυλακή . Αν θέλουν να σφραγισθούν έχει καλώς αν όµως δε θελήσουν, θα βασανιστούν µε πρωτόγνωρα και φοβερά βασανιστήρια, που µόνο στο άκουσµά τους κανείς, τροµάζει και τρέµει. Εκείνοι που θα νικήσουν τότε τον Αντίχριστο θα’ ναι µακάριο ι αυτοί µάλιστα θα τιµηθούν περισσότερο και από τους µεγάλους Ά γιους Μάρτυρες. Επειδή, οι παλιοί Μάρτυρες κέρδισαν αυτούς που υπηρετούσαν το διάβολο, ενώ οι έσχατοι Μάρτυρες θα νικήσουν τον ίδιο τον Αντίχριστο (Άγιος Ιππόλυτος Ρώµης).

Όσοι πιστοί χριστιανοί βρεθούν εκείνη την εποχή, θα κλαίνε και θα θρηνούν µε µεγάλους στεναγµούς προς τον Άγιο Θεό για να γλιτώσουν απ’ το Δράκοντα. Βίαια θα καταφεύγουν στις ερήµους και θα προσπαθούν να κρυφτούν στα βουνά και στα σπήλαια γεµάτοι από φόβο. Αφού ρίχνουν στάχτη και χώµα στα κεφάλια τους, θα ικετεύουν τον Κύριο συνέχεια δείχνοντας µεγάλη ταπείνωση. Και ο Άγιος Θεός µε τη χάρη του θα τους οδηγήσει σε ορισµένα µέρη και αυτοί θα µπορέσουν να σωθούν κρυµµένοι στις σπηλιές, χωρίς να βλέπουν τα θαύµατα και τις φοβερές πράξεις του Α ντιχρίστου (Οσιος Εφραίµ ο Σύρος).

Όποιος δεν εξαπατηθεί και δεν πιστέψει στον Αντίχριστο, θα αναδειχθεί εκλεκτό ς και άξιος φίλος τους Χριστού. Όλοι οι Άγιοι είναι µακάριοι, αλλά όσοι µαρτυρήσουν τον καιρό του Αντιχρίστου θα είναι τρισµακάριοι (Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός).

Εκτός από το Ναό του Σολοµώντος θα κυριαρχήσει και στις Εκκλησίες, δηλαδή και στις Μητροπόλεις, Αρχιεπισκοπές και Πατριαρχεία (Ανδρέας Καισαρείας).

Θα πολεµούν οι Επίσκοποι και οι Κληρικοί µεταξύ τους (Κύριλλος Ιεροσολύµων).

Ο Αντίχριστος δε θα µπορέσει να κάνει κακό στους Χριστιανούς που είναι στενά ενωµένοι µε τον Χριστό και είναι πνευµατικά υγιείς (Γρηγόριος ο Θεολόγος).

Την εποχή του διωγµού των χριστιανών, επειδή θα υπάρχει έλλειψη στην τροφή των πιστών που διώκονται, ο Κύριος θα τους θρέψει δια του Αγίου Πνεύµατος (Μέγας Αθανάσιος).

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Aπάντησι στους κατήγορους των IEΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Τον περασμένο Ἰούλιο, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου ἀνοίξαμε ἕνα θέμα. Ἡ μνήμη τώρα τῶν Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου καὶ τὸ πνεῦμα ὑποτιμήσεως τόσο τῶν ἁ­γί­ων πατέρων («μεταπατερικὴ» θεολογία) ὅσο καὶ τῶν ἱερῶν κανόνων («κωδικοποίηση»), μᾶς δίνουν πάλι τὴν εὐκαιρία νὰ συνεχίσουμε.

Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ἐγκύψῃ κανεὶς στὴ μελέτη τῶν ἱερῶν κανόνων ὅπως τοὺς ἑρ­μηνεύουν σοφοὶ κανονολόγοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἐὰν πρὸ παντὸς πιστεύῃ ὅτι οἱ ἱεροὶ κανόνες εἶνε ἀποφάσεις ὄχι ἑνὸς ὑ­πουργικοῦ συμβουλίου ἢ κάποιας βου­λῆς ἀλλὰ ἱερῶν ἀνδρῶν ποὺ συνέρχονται καὶ συσκέπτονται ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, τότε θὰ τοὺς βλέπῃ μὲ διαφορετικὸ βλέμμα. Θὰ βλέπῃ τὸ βάθος τῆς πατερικῆς σκέψεως καὶ ὄχι τὴν ἐ­πιφάνεια, τὸ πνεῦμα καὶ ὄχι τὸ γράμμα. «Τὸ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ» (Β΄ Κορ. 3,6). Ἡ οὐσία, ποὺ περικλείεται στὰ σχήματα τῶν ἱερῶν κανόνων, ἔχει αἰώνια ἀξία.

Μερικοί, γιὰ νὰ ἐξευτελίσουν καὶ διακωμῳ­δήσουν τοὺς ἱεροὺς κανόνες, ἀναφέρονται σὲ μερικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θίγουν διάφορα ζητήμα­τα ἠθικῆς τάξεως καὶ ὠχυρωμένοι πίσω ἀπὸ τὸ γράμμα τους ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ κανό­νες δὲν ἔχουν πλέον θέσι στὴ σύγχρονη ζωή.

* * *
Ἐμεῖς τοὺς ἀπαντοῦμε τὰ ἑξῆς.

1.
Λένε ὅτι οἱ κανόνες, ἀφοῦ θεσπίσθηκαν πρὸ 1.200 – 1.600 ἐτῶν, εἶνε παμπάλαιοι.Λησμο­νοῦν ὅμως ὅτι μερικὰ πράγματα δὲν παλιώνουν. Παράδειγμα ὁ ἥλιος, ποὺ παρὰ τὴν ἡλικία του εἶνε γιὰ ὅλους ἀπολύτως ἀπαραίτητος. Μπορεῖ νὰ καταργηθῇ ὁ ἥλιος;
Ἀλλ᾽ ὅ,τι εἶνε γιὰ τὸ ὑλικὸ σύμπαν ὁ ἥλιος, εἶνε γιὰ τὸ πνευματικὸ σύμπαν ὁ ἠθικὸς νόμος, τὰ ἀθάνατα ῥήματα τοῦ Ναζωραίου στὸ Εὐαγγέλιο· εἶνε τὸ φῶς, πρὸς τὸ ὁποῖο σπεύδουν οἱ ψυχὲς ποὺ ζητοῦν τὴν ἀλήθεια. «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς» φωνάζει ὁ προφήτης Ἠσαΐας (26,9). Ὅσοι αἰῶνες κι ἂν περάσουν καὶ ὅσες μεταβολὲς κι ἂν γίνουν, ὁ εὐαγγελικὸς νόμος θὰ ἐξακολου­θῇ νὰ ἰσχύῃ. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἔ­λεγε ὁ Τερτυλλιανός, εἶνε φύσει χριστιανική.

Καὶ οἱ ἱεροὶ κανόνες εἶνε οἱ ἀκτῖνες τοῦ πνευματικοῦ ἡλίου, ποὺ κατεβαίνουν μέχρι τὶς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς μας πρὸς καθαγι­ασμὸν καὶ διαθλῶνται στὰ χρώματα τῶν ποικίλων ἀρετῶν. Φωτεινὲς ἀκτῖνες οἱ ἱεροὶ κανό­νες, ἀπαύγασμα τοῦ ἥλιου τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁποιονδήποτε κανόνα καὶ ἂν ἐξετάσῃς, θὰ δῇς ὅτι δὲν εἶνε αὐθύπαρκτος ἀλλὰ στηρίζεται σὲ κάποιο θεόπνευστο λόγο τῆς ἁγίας Γρα­φῆς, τὸν ὁποῖο θέλει νὰ ἐφαρμόσῃ σὲ ὡρισμέ­νη περίπτωσι τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Ὁ ἥλιος δὲν μεταβάλλεται· καὶ ἡ ἠθικὴ τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ἐκφράζεται στοὺς ἱεροὺς κανόνες, δὲν μεταβάλλεται. Παραμένει ἡ ἴδια, ὅσες χιλιάδες χρόνια κι ἂν περάσουν. Τὸ εἶπε ὁ Κύριος· «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσον­ται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35).

2. Οἱ ἱεροὶ κανόνες, λένε, εἶνε ὄχι μόνο παμ­πάλαιοι ἀλλὰ καὶ ἀνεφάρμοστοι.
Ἀνεφάρμοστη λοιπὸν ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ ποὺ εἰσηγοῦν­ται οἱ κανόνες; ἀνεφάρμοστη ἡ νηστεία, ὁ τακτικὸς ἐκκλησισμός, ἡ ἐξομολόγησις, ἡ παρθενικὴ ζωή, ἡ μονογαμία καὶ τὸ ἰσόβιο τοῦ γά­μου, ἡ ἀφιλαργυρία καὶ ἡ ἀκτημοσύνη;… Ὄχι! Ἐφ᾽ ὅσον καὶ ἕνας ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ θὰ ἐφαρμόζῃ στὴ ζωή του τὶς ἐντολὲς τοῦ ἠθικοῦ νόμου, φτάνει αὐτὸς γιὰ ν᾽ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ δὲν εἶνε ἀνεφάρμοστη. Γιατὶ
ὅσα πράττει ἕνας, μποροῦν νὰ πράξουν καὶ οἱ πολλοί, ἀφοῦ εἶνε τῆς ἴδιας φύσε­ως. Ἂν τώρα πολλοὶ δὲν θέλουν νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὰ παραγγέλματα τῶν ἱερῶν κανό­νων, αἰτία δὲν εἶνε οἱ κανόνες ἀλλὰ ἡ θέλησί τους ποὺ δὲν ὑποτάσσεται στὸ θεῖο θέλημα. Ὑπάρχουν φάρμακα γιὰ ῥιζικὴ θεραπεία· ἀλλ᾽ ἐὰν ὁ ἄρρωστος παρὰ τὶς συστάσεις τοῦ γιατροῦ δὲν θέλῃ νὰ τὰ πάρῃ καὶ πεθαίνῃ, αἴτιος τοῦ θανάτου δὲν εἶνε ὁ γιατρὸς ἀλλὰ ὁ ἄρρωστος.

Δὲν συμφωνοῦμε μ᾽ ἐκείνους ποὺ λένε ὅτι, ἐπειδὴ ἡ κοινωνία ἐξελίσσεται καὶ ἀλλάζει, πρέπει καὶ ἡ Ἐκκλησία χάριν τῶν πολλῶν νὰ συμμορφωθῇ μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν καὶ νὰ καταργήσῃ τοὺς ἱεροὺς κανόνες. Ἂς ἀκού­σουν τὰ αἰώνια λόγια ποὺ εἶπε ὁ Κύριος· «Εἰσ­έλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς. τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!» (Ματθ. 7,13-14).
Ἂν ἀρχίσῃ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νὰ παρα­κολουθῇ τὸ ῥεῦμα τοῦ κόσμου, θὰ γίνῃ ἀγνώ­ρι­­στη. 

Ἂν π.χ. αὔριο ὁ κόσμος νομιμοποιήσῃ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ ἀναγνωρίσῃ τὸ γάμο τῶν ὁ­μοφυλοφίλων, τί, πρέπει καὶ ἡ Ἐκκλησία μὲ τοὺς ἱερεῖς της νὰ ἐπευλογήσῃ τὸν καταραμέ­νο αὐτὸ δεσμό; Κι ἂν ἀκόμη ὅλη ἡ κοινωνία καταντήσῃ Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ οἱ πιστοὶ μείνουν λίγοι, ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ ὑποχωρήσῃ. Θὰ παραμείνῃ στὶς θέσεις της ἀνυποχώρητη. Θὰ μείνῃ δηλαδὴ ἀσυγχρόνιστη σὲ ζητήματα ἀρχῶν ἠθικῆς· καὶ δείχνοντας σταθερὰ τὸν κατάστερο οὐρανὸ τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν θὰ προσ­φέρῃ τὴν ὑψίστη ὑπηρεσία στὴν ἀνθρωπότητα ποὺ κινδυνεύῃ νὰ ταφῇ στὴ διαφθορά.

3. Ὑπάρχουν ὅμως, μᾶς λένε, καὶ μερικοὶ κα­νόνες ποὺ ἔχουν περιστατικὸ χαρακτῆρα, για­τὶ ἀναφέρονται σὲ ζητήματα ποὺ τάραξαν κάποτε τὴν Ἐκκλησία… 
Ἀλλὰ ἐπειδὴ ὡρισμένες αἱρετικὲς διδασκαλίες καὶ πλάνες, γιὰ τὶς ὁ­ποῖες ἐλήφθησαν εἰδικὰ μέτρα καὶ συνεστήθη­σαν εἰδικὰ φάρμακα, ἐξέλιπαν, τὰ εἰδικὰ ἐκεῖ­να φάρμακα χάνουν τὴν ἀξία τους; Ὄχι. Θὰ φυλα­χθοῦν στὸ φαρμακεῖο τῆς Ἐκκλησίας καί, ἄν τυχὸν παρουσιασθοῦν παρόμοιες περιπτώσεις ψυχικῶν ἀσθενειῶν, θὰ τεθοῦν καὶ πάλι σὲ χρῆ­σι. Ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο ἐδῶ εἶνε τὸ ἑξῆς· ποιός εἶνε ἐκεῖνος ποὺ θὰ χαρακτηρίσῃ ἕνα κανόνα ὡς περιστατικὸ ἢ θὰ θεσπίσῃ νέους κανόνες ποὺ πάντως δὲν θὰ εἶνε ἀντίθετοι μὲ τὸ πνεῦμα τῶν προγενεστέρων ἱερῶν κανόνων; Ὄχι βέβαια ὁ ἄλφα ἢ ὁ βῆτα ὀρθολογιστὴς ἢ ἄπιστος, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὲ ἅ­γιες τοπικὲς ἢ οἰκουμενικὲς Συνόδους.

4. Φοβοῦνται τέλος οἱ κατήγοροι ὅτι ἡ ἀναγνώρισις τοῦ κύρους τῶν κανόνων θὰ ἐνισχύ­σῃ τοὺς «ζηλωτὰς» νὰ ἐπιβάλουν μία κοινωνία μασαιωνική. Μπράβο τους, διέγνωσαν τὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχει ὁ τόπος μας! Ἀλλὰ οἱ «ζηλωταί», γιὰ τοὺς ὁποίους μιλοῦν τόσο περιφρονητικά, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πίστι τους στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, κανένα ἄλλο ὅπλο δὲν ἔχουν. Οὔτε τάνκς οὔτε ἀεροπλάνα γιὰ ν᾽ ἀνατρέψουν καθεστῶτα. Τέτοια ὅπλα ἄλλοι διαθέτουν. Οἱ πιστοὶ δὲν γίνονται βίαιοι ἀνατροπεῖς. Μάρτυρες καὶ ὁμολογηταὶ ναί, ἀνατροπεῖς διὰ τῆς βίας ὄχι. 
Ὅσες φορὲς ἐμφανίσθηκαν οἱ σπάνιοι αὐτοὶ ἄνδρες ποὺ ποθοῦν τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, διώχθηκαν, ἐξευτελίσθηκαν, ἐξουδενώ­θηκαν καὶ βρῆκαν μαρτυρικὸ θάνατο ἀπὸ τὰ ὄργανα τοῦ καίσαρος. Ὁ κόσμος θέλει ἕνα χριστιανισμὸ μέτριο καὶ χλιαρό. Ὄχι, κύριοι! Ὁ Χριστιανισμὸς ἔχει ὑψηλοὺς στόχους. Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἱερῶν κανόνων, ἡ κοινωνία μας θὰ γίνῃ κράτος Θεοῦ, ἀληθινὴ ἀ­ποικία ἀγγέλων· ἐνῷ μὲ τὴν καταπάτησι καὶ περιφρόνησί τους κινδυνεύει νὰ γίνῃ κοινωνία ἀμοραλιστῶν, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν προφητεία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ θὰ ζοῦν σὰν ἀ­χαλίνωτα ζῷα κι ἀκόμη χειρότερα.
* * *
Οἱ ἱεροὶ κανόνες, ἀγαπητοί μου, εἶνε φωτει­νοὶ δεῖκτες στὴν πορεία πρὸς τὰ ἄνω. Εἶνε χα­λινάρια στὶς κτηνώδεις ὀρέξεις τοῦ ἀνθρώπου. Εἶνε πηδάλιο σὲ ἄγρια θάλασσα. Εἶνε, γιὰ νὰ φέρουμε ἁγιογραφικὴ εἰκόνα, ὁ φράχτης ποὺ ἔβαλε ὁ Κύριος γύρω ἀπὸ τὸ θεοφύτευτο Ἀμ­πέλι του (Ματθ. 21,33. Μᾶρκ. 12,1), γιὰ νὰ μὴν εἰσβάλλουν σ᾽ αὐ­τὸ ἄγρια ζῷα, ἀλεποῦδες καὶ «μονιοί» (δηλα­δὴ ἀγριόχοιροι· Ψαλμ. 79,13), καὶ τρῶνε τοὺς καρποὺς καὶ ξεπατώνουν τὶς ῥίζες. Οἱ ἱεροὶ κανόνες ἢ νόμοι τῆς Ἐκκλησίας εἶνε, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὴν προγονική μας σοφία, σὰν τὰ ἰσχυρὰ τείχη τῶν πόλεων, ἐπάνω στὰ ὁποῖα στέκον­ται οἱ γενναῖοι ὑπερασπισταὶ καὶ ἀποκρούουν τὶς ἐπιθέσεις τῶν βαρβάρων. Χωρὶς τείχη οἱ ἀρχαῖες πόλεις ἦταν εὐάλωτες· ἀλλὰ καὶ χω­ρὶς σταθεροὺς νόμους οἱ κοινωνίες πέφτουν καὶ διαλύονται. 

Καὶ ποιοί ἄλλοι νόμοι εἶνε φωτεινότεροι, ὡραιότεροι, εὐεργετικώτεροι, τελειότεροι ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες τῶν ἁγί­ων οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν Συνόδων;
Νά, ἀγαπητοί μου, ἡ ῥιζικὴ ἀντίθεσι καὶ διαφωνία μας μὲ τοὺς περιφρονητὰς τῶν ἱερῶν κανόνων. Δὲν ἀγωνιζόμεθα γιὰ κάποιες ἐπουσιώδεις λεπτομέρειες, ἀλλὰ γιὰ ἱεροὺς κανόνες. Καὶ δηλώνουμε, ὅτι γιὰ τὸ κῦρος τῶν ἱε­ρῶν κανόνων θ᾽ ἀγωνισθοῦμε μέχρι τέλους. Στ᾽ αὐτιά μας ἠχοῦν τὰ λόγια τοῦ ἀρχαίου φιλοσόφου Ἡρακλείτου· «Μάχεσθαι δεῖ τὸν δῆ­μον ὑπὲρ τοῦ νόμου ὅκωσπερ τείχεος»· πρέπει ὁ λαὸς νὰ ὑπερασπίζεται τοὺς νόμους ὅ­πως ὑπερασπίζεται τὸ τεῖχος τῆς πόλεώς του.
(†) ἐπίσκοπος Αυγουστίνος

ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς και Οικουμενισμός

Διαπρύσιος κήρυκας της οικουμενικότητας 

της «θεανθρώπινης» Ορθοδοξίας

Άσπονδος εχθρός του «ουμανιστικού, ανθρωποπαγούς
 
και ανθρωπολατρικού οικουμενισμού»

[Η κάτωθι θεολογική γνωμοδότηση του Οσίου και θεοφόρου Πατρός Ιουστίνου (Πόποβιτς) προκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Σερβίας για το αν μπορεί να συμμετάσχει η Ορθόδοξη Εκκλησία σε «οικουμενικές ακολουθίες» που διοργάνωναν η ρωμαιοκαθολικοί της Γιουγκοσλαβίας στα πλαίσια της «εβδομάδος εν τη ενότητι». Έχει δημοσιευθεί με εισαγωγικό σημείωμα του τότε ιερομονάχου Ειρηναίου Μπούλοβιτς στο περιοδικό Κοινωνία τα 18 (1975), σ. 95- 101, σε μετάφραση από τα σερβικά της Μαρίνας Σκλήρη.
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος]

*****
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ»
ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ(του αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς - Ο βίος του ΕΔΩ)

Πανιερώτατοι Πατέρες,

Την στάσιν της έναντι των αιρετικών - και αιρετικοί είναι όλοι οι μη Ορθόδοξοι - η Εκκλησία του Χριστού έχει καθορίσει άπαξ δια παντός, δια των Αγίων Αποστόλων και των αγίων Πατέρων, δηλαδή δια της αγίας Θεανθρωπίνης Παραδόσεως, της μοναδικής και αναλλοιώτου.
Συμφώνως προς αυτήν την στάσιν, εις τους Ορθοδόξους είναι απηγορευμένη κάθε συμπροσευχή και κάθε λατρευτική επικοινωνία μετά αιρετικών. Διότι «τις μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαρ; η τις μερίς πιστώ μετά απίστου;» (Β΄ Κορινθ. 6, 14-15). Ο 45ος κανών των Αγίων Αποστόλων ορίζει: ”Επίσκοπος η πρεσβύτερος…, αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω· ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω”. 

Αυ­τός ο ι­ε­ρός Κα­νών των α­γί­ων Α­πο­στό­λων δεν προσ­δι­ο­ρί­ζει ποί­α α­κρι­βώς προ­σευ­χή η α­κο­λου­θί­α α­πα­γο­ρεύ­ε­ται, αλ­λά α­πα­γο­ρεύ­ει κά­θε κοι­νήν με­θ’ αι­ρε­τι­κών προ­σευ­χήν, έ­στω και την κα­τ’ ι­δί­αν (“συ­νευ­ξά­με­νος”­). Εις δε τας οι­κου­με­νι­στι­κάς κοι­νάς προ­σευ­χάς μή­πως δεν γί­νων­ται και α­δρό­τε­ρα και ευ­ρύ­τε­ρα τού­των; Ο 32ος κα­νών της εν Λα­ο­δι­κεί­α Συ­νό­δου ο­ρί­ζει· «Ό­τι ου δεί αι­ρε­τι­κών ευ­λο­γί­ας λαμ­βά­νειν, αί­τι­νές ει­σιν α­λο­γί­αι μάλ­λον η ευ­λο­γί­αι». Μή­πως ό­μως δεν συμ­βαί­νει εις τας κοι­νάς οι­κου­με­νι­στι­κάς συ­ναν­τή­σεις και συμ­προ­σευ­χάς να ευ­λο­γούν αι­ρε­τι­κοί ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κοί ε­πί­σκο­ποι και ι­ε­ρείς, προ­τε­στάν­ται πά­στο­ρες, α­κό­μη δε και γυ­ναίκ­ες; (­!­).

Αυ­τοί και ό­λοι οι άλ­λοι σχε­τι­κοί κα­νό­νες των α­γί­ων Α­πο­στό­λων και των α­γί­ων Πα­τέ­ρων ί­σχυ­ον ό­χι μό­νον κα­τά την πα­λαι­άν ε­πο­χήν, αλ­λ’ ε­ξα­κο­λου­θούν να εί­ναι εν α­πο­λύ­τω ι­σχύ­ϊ και σή­με­ρον, δι’ ό­λους η­μάς τους συγ­χρό­νους ορ­θο­δό­ξους Χρι­στι­α­νούς. Ισχύουν αναμφιβόλως και δια την θέσιν μας έναντι των ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντών. Διότι ο μεν ρωμαιοκαθολικισμός είναι πολλαπλή αίρεσις, περί δε του προτεσταντισμού τι να είπωμεν; Καλλίτερον να μη ομιλώμεν. Ήδη ο Άγιος Σάββας εις την εποχήν του, επτάμισυ αιώνας πριν, δεν ωνόμαζεν άραγε τον ρωμαιοκαθολικισμόν «λατινικήν αίρεσιν»; Και πόσα από τότε νέα δόγματα δεν επενόησεν ο πάπας και «αλαθήτως» εδογμάτισε! Δεν χωρεί αμφιβολία, ότι δια του δόγματος περί του αλαθήτου του πάπα, ο ρωμαιοκαθολικισμός κατέστη παναίρεσις.
Και η πολύ επαινουμένη Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος ουδέν ήλλαξεν ούτε όσον αφορά εις την τερατώδη ταύτην αίρεσιν, αλλά, τουναντίον, επεκύρωσεν αυτήν.

Ένεκα τούτου, αν είμεθα Ορθόδοξοι και θέλωμεν να παραμείνωμεν Ορθόδοξοι, τότε οφείλομεν και ημείς να τηρήσωμεν την στάσιν του Αγίου Σάββα, του Αγίου Μάρκου Εφέσου, του Αγίου Κοσμά Αιτωλού, του Αγίου Ιωάννου Κροστάνδης και των λοιπών Αγίων Ομολογητών και Μαρτύρων και Νεομαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έναντι των ρωμαιοκαθολικών και των προτεσταντών, εκ των οποίων ούτε οι μεν, ούτε οι δε, δεν πιστεύουν ορθοδόξως εις τα δύο βασικά δόγματα του Χριστιανισμού : εις την Αγίαν Τριάδα και εις την Εκκλησίαν.

Πανιερώτατε και Άγιοι Συνοδικοί Πατέρες,

Έως πότε θα εξευτελίζωμεν δουλικώς την Αγίαν μας Ορθόδοξον Αγιοπατερικήν και Αγιοσαββιτικήν Εκκλησίαν δια της οικτρώς και φρικωδώς αντιαγιοπαραδοσιακής στάσεώς μας έναντι του Οικουμενισμού και του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλιου Εκκλησιών; Εντροπή καταλαμβάνει πάντα ειλικρινή Ορθόδοξον, ανατραφέντα υπό την καθοδήγησιν των Αγίων Πατέρων, όταν αναγιγνώσκη, ότι οι Ορθόδοξοι Σύνεδροι της 5ης Πανορθοδόξου Διασκέψεως της Γενεύης (8-16 Ιουνίου 1968) σχετικώς προς την συμμετοχήν των Ορθοδόξων εις το έργον του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών», έλαβον τότε την απόφασιν «όπως εκφρασθή η κοινή επίγνωσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι αύτη αποτελεί οργανικόν μέρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών».

Αυτή η απόφασις είναι κατά την ανορθοδοξίαν και αντιορθοδοξίαν της αποκαλυπτικώς φρικαλέα. Ήτο άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντον Θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του Θεανθρώπου Χριστού να ταπεινωθεί τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποί της θεολογοι, ακόμα δε και Ιεράρχαι, μεταξύ των οποίων και Σέρβοι, να επιζητούν την «οργανικήν» μετοχήν και συμπερίληψιν εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών, το οποίον, κατ’ αυτόν τον τρόπον γίνεται εις νέος εκκλησιαστικός «οργανισμός», μία «νέα Εκκλησία» υπεράνω των Εκκλησιών, της οποίας οι Ορθόδοξοι και μη Ορθόδοξοι εκκλησίαι αποτελούν μόνο «μέλη» («οργανικώς μεταξύ των συνδεδεμένα»!); Αλοίμονον, ανήκουστος προδοσία !

Απορρίπτομεν την ορθόδοξον θεανθρωπίνην πίστιν, αυτόν τον οργανικόν δεσμόν μετά του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού και του παναχράντου Του Σώματος – της Ορθοδόξου Εκκλησίας των αγίων Αποστόλων και Πατέρων και Οικουμενικών Συνόδων – και θέλομεν να γίνωμεν «οργανικά μέλη» του αιρετικού, ουμανιστικού, ανθρωποπαγούς και ανθρωπολατρικού συλλόγου, ο οποίος αποτελείται από 263 αιρέσεις, η δε κάθε μία από αυτάς πνευματικός θάνατος !
Ως Ορθόδοξοι, είμεθα «μέλη Χριστού». «Άρα ουν τα μέλη του Χριστού, ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο!» (Α΄ Κορινθ. 6, 15). Και ημείς τούτο πράττομεν δια της «οργανικής» συνδέσεώς μας μετά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, το οποίον ουδέν άλλο είναι ειμή αναβίωσις της αθέου ανθρωπολατρείας – ειδωλολατρείας.

Είναι πλέον έσχατος καιρός, Πανιερώτατοι Πατέρες, όπως η Ορθόδοξος Αγιοπατερική και Αγιοσαββίτικη Εκκλησία μας, η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, των αγίων Ομολογητών, Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, παύση να αναμιγνύεται εκκλησιαστικώς, ιεραρχικώς και λατρευτικώς μετά του ούτω καλουμένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και όπως αρνηθεί δια παντός την οιανδήποτε συμμετοχήν εις τας κοινάς προσευχάς και την λατρείαν (η οποία λατρεία εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν είναι όλη οργανικώς συνδεδεμένη εις μίαν ολότητα και συγκεφαλαιούται εις την θείαν Ευχαριστίαν), και γενικώς την συμμετοχήν εις οιανδήποτε εκκλησιαστικήν πράξιν, η οποία ως τοιαύτη, φέρει εν εαυτή και εκφράζει τον μοναδικόν και ανεπανάληπτον χαρακτήρα της Μίας, Αγία, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της πάντοτε Μιας και Μοναδικής.

Μη σμίγουσα εκκλησιαστικώς μετά των αιρετικών, είτε αν είναι αυτοί συγκεντρωμένοι πέριξ της Γενεύης, είτε πέριξ της Ρώμης, η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία, κατά πάντα πιστή προς τους αγίους Αποστόλους και τους αγίους Πατέρας, δεν θα αρνηθή δια τούτο την Χριστιανικήν της αποστολήν και το ευαγγελικόν της χρέος: όπως ενώπιον του συγχρόνου κόσμου, όσον του μη ορθοδόξου, τόσον και του απίστου, ταπεινώς αλλά ευθαρσώς μαρτυρή περί της Αληθείας, της Παναληθείας, περί του ζώντος και αληθινού Θεανθρώπου και περί της πανσωστικής και παμμεταμορφωτικής δυνάμεως της Ορθοδοξίας. Οδηγουμένη υπό του Χριστού η Εκκλησία μας, δια του αγιοπατερικού πνεύματος και χαρακτήρος των θεολόγων της, πάντοτε θα είναι «έτοιμη προς απολογίαν παντί τω αιτούντι ημάς λόγον περί της εν ημίν ελπίδος» (Α΄ Πέτρ. 3, 15). Και η Ελπίς ημών νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων και εις όλην την αιωνιότητα είναι μία και μοναδική: Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός εν τω Θεανθρωπίνω του σώματι, η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων. 

Οι Ορθόδοξοι θεολόγοι οφείλουν να συμμετέχουν όχι εις «οικουμενικάς κοινάς προσευχάς», αλλ’ εις θεολογικούς διαλόγους εν τη Αληθεία και περί της Αληθείας, όπως δια μέσου των αιώνων έπραττον οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας. Η Αλήθεια της Ορθοδοξίας και της Ορθοπιστίας είναι «μερίς» μόνον των σωζομένων» (πρβλ 7ος κανών Β΄ Οικουμ. Συνόδου).
Παναληθές είναι το Ευαγγέλιον του αγίου Αποστόλου: «σωτηρία εν αγιασμώ και πίστει αληθείας» (Β΄ Θες. 2,13). Η θεανθρωπίνη πίστις είναι η πίστις της Αληθείας. Η Ουσία αυτής της πίστεως είναι η Αλήθεια, είναι η μόνη Παναλήθεια, δηλαδή ο Θεάνθρωπος Χριστός. 

Η δε θεανθρωπίνη αγάπη είναι «η αγάπη της Αληθείας»(Β΄Θες. 2,10). Η ουσία αυτής της αγάπης είναι η Παναλήθεια, δηλ. ο Θεάνθρωπο Χριστός. Και αυτή η Πίστις και αυτή η Αγάπη είναι η καρδία και η συνείδησις της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πάντα ταύτα διεφυλάχθησαν αλώβητα μόνον εν τη αγιοπατερική Ορθοδοξία, περί της οποίας οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι κεκλημένοι να μαρτυρούν αφόβως ενώπιον της Δύσεως και της ψευδοπίστεώς της και της ψευδοαγάπης της.

Ιερά Μονή Τσελιέ 13/26 Νοεμβρίου 1974
Συνιστά εαυτόν ταις αγίαις αποστολικαίς προσευχαίς
της Υμετέρας Πανιερότητος και των αγίων Πατέρων
της Ιεράς Συνόδου Αρχιερέων, ο ανάξιος


Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος (Πόποβιτς)

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ οικουμενισμού στη Ρουμανία


Screenshot_11.png


← Επίσκοπος Longin: Ευχαριστώ Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι οποίοι έχουν διατηρήσει την Ορθόδοξη πίστη.

ΟΛΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ οικουμενισμού στη Ρουμανία

«Η μόνη μας επιθυμία είναι να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στο πνεύμα της Ορθοδοξίας, το είδος που κήρυττε τον Κύριο Ιησού Χριστό, σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση των Αγίων Αποστόλων Του και Αγίων Πατέρων, Αγία Γραφή, το Άγιο Πνεύμα, που νομιμοποίησε τις Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας."
Μετά από το Κοινοβούλιο στην Κρήτη, Ρουμανία σάρωσε μεγάλη αποτυχία κύμα αναφέρουμε επισκόπων που συμμετείχαν στις εργασίες του ψευδο-κοινοβουλίου, και υπέγραψε τα έγγραφα του. Από το Νοέμβριο, με τόλμη φανερά την πίστη skeet Radeni (σκετς Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευά), όταν ο ηγούμενος μοναχός περιπλανώμενου Pamvo ανοικτή επιστολή ενημέρωσε τον ηγούμενο της Petru Voda Αρχιμανδρίτης Χαρίτων (Negrea), που σταματά την παραπομπή στην αρμόδια ιεράρχη. Παρά τις πιέσεις και τις απειλές "επανεκπαίδευση" αδελφότητα περιπλανώμενου και λαϊκούς που πηγαίνουν εκεί δεν παραιτηθεί.

Μαζί με την αντίσταση στην οικουμενισμού skeet Radeni μεγάλωσε και αντοχή στο μοναστήρι Petru Voda.
Μετά την αρχική διαφήμιση ο μοναχός Τύχων, ο οποίος πρόκειται να παρατηρήσετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 Dvokratnog Οικουμενικού Κοινοβούλιο να σταματήσει να αναφέρει την αρμόδια ιεράρχη (σε αυτή την περίπτωση, καθώς και skeet Radeni, αναφέρεται σε jeresijarha Μητροπολίτης Teofana (Savu)), απειλούνται με διώξεις από μοναστήρια, υποστηρίζουν τον δηλώσει δημοσίως άλλες έξι μοναχούς. Η απόφαση αυτή του μοναχού, μαχητής κατά του Οικουμενισμού, rezurtirala τα βολέ του ύβρεις εναντίον του, όπου συκοφάντησε σε τέτοιο βαθμό ώστε ο ηγούμενος, (Αρχιμανδρίτης Χαρίτων), δηλώνοντας ακόμα και δίνοντας το όνομα του μάρτυρα ο οποίος υποτίθεται ότι θα ακούσουμε πώς Jerom. Tihon επωφεληθεί από τα χρήματα που έδωσε για τους λαϊκούς κατά τις επισκέψεις. Λίγο καιρό αργότερα, «ο μάρτυρας που ονομάζεται" άρνηση του ηγουμένου. Αυτό που ακολούθησε μετά από αυτό είναι ότι, από τις 09 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, δεν αναφέρει την αρμόδια ιεράρχης και το μοναστήρι Petru Voda (μέρος της αδελφότητας) , όπως αναφέρθηκε προηγουμένως μοναχός Τύχων, σε μια ανοικτή επιστολή ενημέρωσε τον ηγούμενο της μονής.


μοναχός Pamvo (σκετς Radeni) και τις υπογραφές της μονής ομολογητής Lakul Frumos, η οποία επιβεβαιώνει ότι παύουν να σημειωθεί υπογράφοντες Κρητική αίρεση


Η επιστολή καλεί να σεβαστεί τη διδασκαλία των κοινών δάσκαλό τους, Γέροντα Ιουστίνο (Παρβού), ο οποίος πολέμησε εναντίον όλη την καρδιά οικουμενισμός μου: "Με βαθιά θλίψη και ταλαιπωρία Διάβασα την απάντησή σας μετά την παραλαβή της επιστολής σας ζήτησα νωρίτερα να μας σέβονται για την κληρονομιά του πατέρα και Ιουστίνης του για να δείξει για την καταπολέμηση πραγματικά την αίρεση του Οικουμενισμού, την επίσημη λήξη της αναφέροντας την αρμόδια ιεράρχης στο μοναστήρι Petru Voda, και να υποστηρίξει τον αγώνα που οδήγησε για μήνες αδελφοσύνης περιπλανώμενος Radeni, που ιδρύθηκε επίσης με την ευλογία του πατέρα vozljubljenog μας Justin, τώρα βλέπω πού που αρνούνται να συμμετάσχουν στην ότι η υποστήριξη " . Περαιτέρω, σχολιάζοντας την απάντηση Αρχιμανδρίτης Χαρίτων, υπέρ του οποίου μειώθηκε μετά την πρώτη ανακοίνωση, μοναχός Τύχων, δήλωσε: « Σε αυτή την απάντηση θα ασχοληθώ μόνο με τα μέρη της επιστολής σας, η οποία νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο απάντηση. Proanaliziraću κυρίως μόνη πραγματική αλήθεια στην απάντησή σας - ". Ότι στην Κρήτη εξέφρασε ορισμένες αποκλίσεις από τις διδασκαλίες της Εκκλησίας" αναγνώριση


"Η δήλωση ότι στην Κρήτη εξέφρασε ορισμένες αποκλίσεις από τις διδασκαλίες της Εκκλησίας, όταν μεταφράζεται στη γλώσσα του δόγματος και η Canon έχει ως εξής: Στην Κρήτη πέσατε σε jeres- διότι οποιαδήποτε απόκλιση από τις διδασκαλίες της Εκκλησίας είναι η αίρεση ορισμού - αλλά όλα τα άλλα είναι απλά για να δοκιμάσετε τα πράγματά σας δεν καλέστε το πράγματα με το όνομά. Ως εκ τούτου, η πραγματική αλήθεια για το τι γίνεται στην επιστολή σας είναι ότι είστε στην Κρήτη πέσει σε αίρεση. "

Η επιστολή υπογράφεται εκτός από το μοναχό Τύχωνα έξι άλλους μοναχούς της μονής αδελφότητας Petru Voda: Μοναχός Ανανίας (Burluj), ένας μοναχός Averkije (Capri), ένας μοναχός Pamfil (Bonač), Σιμόν Ιερεμίας (Mocanu), ένας μοναχός Θεόδοτος και ο μοναχός Σεραφείμ (Rajca).

Ακριβώς μια μέρα μετά την απόφαση των αδελφών λειτουργούν Petru Voda Μονή, ανακήρυξε τον μοναχό Ονήσιμος (Banu), μια ανοικτή επιστολή προς τον Θεοφιλέστατο Ανδρέα, ο επίσκοπος Κοβάσνα και Harg:


ηγουμένη,

Εγώ, ο υπογράφων μοναχός Ονήσιμος (Banu) συγκεντρώνουν Μονή Faget, νομός Χαργκίτα, Κοβάσνα και Χαργκίτα Μητρόπολης, δηλώνω ότι είμαι από την ημέρα της 10ης Ιανουαρίου 2017 σταμάτησε να σημειωθεί Χάρη σε όλες της λατρείας σας.

Στους τελευταίους έξι μήνες , μετά την ψευδο-Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη , θα αναλυθεί διεξοδικά όλα τα γεγονότα στην Κρήτη και τις επιπτώσεις τους στην εκκλησία μας μετά το συνέδριο, με μεγάλη θλίψη, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι υπέκυψε σε αυτούς, και ότι οι αποφάσεις αυτού του Κοινοβουλίου που ισχύουν στην ποιμαντική του εργαστούν στην Επισκοπή και αν είναι σαφώς αιρετική χαρακτήρα, με αποτέλεσμα την εξάπλωση της αιρέσεως του Παπισμού στην Επισκοπή Κοβάσνα και Χαργκίτα και την εξαπάτηση εκείνων που υποτίθεται ότι πρέπει να καθοδηγείται από «το λόγο της αλήθειας."

Εξηγώντας την απόφασή του, ο μοναχός λέει ότι Ονήσιμος δεν έγινε βιαστικά ό, τι μετά από αρκετούς μήνες η ανάλυση των γεγονότων ζήτημα της θρησκείας στην Κρήτη, και με βάση την πολυετή λειτουργία του το όνομά του επισκόπου του οποίου μάρτυρας ήταν: « Ιερά s τι έχετε κάνει τα τελευταία 19 χρόνια, η εξάπλωση των αιρετικών θεωριών filo-παπισμού και την υποστήριξη οικουμενική μοναστήρι Faget, και στη συνέχεια το σύνολο της μας Επισκοπές και Κοβάσνα και Χαργκίτα, με οδήγησε να καταφύγουν σε αυτή τη λύση, γιατί πιστεύω ότι πλέον προτιμώμενη που σας σταματήσουν από το να σημειωθεί ηγουμένη λατρείας σε όλους. "

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτυχία να αναφερθεί ως προστασία κατά της αιρέσεως του Οικουμενισμού και του φράχτη, συνιστά και υλοποιεί και jeroshimonah Prodromit Julian , ένας γέρος , όταν αυτή είναι να σας Αιδεσιμότατος αποδείχθηκε να είναι ειλικρινής και στενός φίλος και ένας καλός πνευματικός σύμβουλος, ειδικά κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα . Στις 10 Ιαν 2017 . όταν γιορτάζει μια ιερή Antip αλλά από Kalapodeštija, την ημέρα του πολιούχου περιπλανώμενου Προδρόμου , ένιωσα την ανάγκη JAC στο φόβο της παγκόσμιας κυρώσεις και έτσι αποφάσισα ότι από εκείνη την ημέρα να σταματήσετε αναφοράς με την ηγουμένη. "

Παρουσίασε τους άλλους λόγους που τον οδήγησαν να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο - «με την ελπίδα ότι θα είναι σωστές και ότι εκείνοι έχουν ανατεθεί για να κρατήσει σας για το ποίμνιο του Χριστού για τη σωτηρία" :

- Πριν από το 2000, όταν ήμουν ακόμα αρχάριος στο μοναστήρι Faget, ήμουν μάρτυρας που θα επιτρέψει την Ρωμαιοκαθολική «ιερέας» προσεγγίσει το Αγία Τράπεζα, αγνοώντας το γεγονός ότι κάποιος που δεν έχει βαπτισθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει τη χάρη της ιεροσύνης

- Κατά την περίοδο μετά το 2000, αποδέχθηκε σας ως ηγούμενος της μονής Faget για το χρίσμα μόνο αιρετικοί παπικοί να λάβουν το Άγιο Ορθοδοξία, δεν σέβεται τις δύο κανόνες της Εκκλησίας και του Πατέρα vete, το οποίο μπορείτε πραγματικά να εισαχθεί balidnost αιρετικό βάπτισμα και βλάσφημες δόγμα papističku της Αγίας Τριάδος

- Στην αρχή της arhijerejstva του όταν έγινε Επίσκοπος της Επισκοπής της Κοβάσνα και Χαργκίτα , δημοσίως έχετε δηλώσει σας σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο, που δεν είσαι ο μόνος ορθόδοξος επίσκοπος σε αυτές τις δύο περιοχές , αλλά ότι υπάρχει ένας άλλος επίσκοπος, ο επίσκοπος των Ελλήνων Καθολικών. Είναι αρκετό να διαλυθεί.

- Κατά τη διάρκεια του 2016 διορίστηκε αρχιμανδρίτης σας Emilijana Telceana τον ηγούμενο Spa. Σύμφωνα με τους αδελφούς της Μονής, υπάρχει η υποψία ότι Αιμιλιανού Telcean δεν βαφτίστηκε που διδάσκει η Εκκλησία μας, είναι μία φορά την Ελληνική Καθολική, μόνο το χρίσμα του Αγίου Secret εγκαταστάθηκε στην Ορθοδοξία, η οποία είναι εντελώς εναντίον της Canon, ακόμα κι αν είναι στο πνεύμα της σύγχρονης αίρεση του Οικουμενισμού, αυτή η έχει γίνει μια κοινή πρακτική. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που βαφτίστηκε ως Ορθόδοξος δεν μπορεί να είναι ένας ιερέας, άλλωστε ηγούμενος του μεγαλύτερου Ορθόδοξο μοναστήρι στη δικαιοδοσία της επισκοπής Κοβάσνα και Hargate. Επίσης, εκείνη την εποχή , όταν ήμουν ένας ιερέας της Μονής της Υπεραγίας Μητέρα του Θεού στο Moglan W Warm-που ονομάζεται c , η προαναφερθείσα Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανού ήταν βαφτίστηκε ετεροδόξους του παιδιού , απλά Pomaz -Λειτουργία . Αυτό συνέβη εν αγνοία μου, να τα ADA μοναχές και τα μοναστήρια Warm γ α - όταν εκείνη ήταν ένα πνευματικό πατέρα - περιστέρι la μωρό σε ένα μοναστήρι στη μυστική χωρίς εσάς δεν είχα καμία γνώση γι 'αυτό.

- Ανακάλυψα πρόσφατα ότι η επιστολή κυκλοφόρησε μόλις εκδοθεί πριν από μερικά χρόνια από την Ιερά Σύνοδο της ρουμανικής P ravoslavne Εκκλησία, η οποία συνιστάται / εγκριθεί από την παραλαβή της ετεροδόξων στην Ορθόδοξη Πίστη μόνο χρίσμα, αναγνωρίζοντας τόσο το κύρος των αιρετικών το βάπτισμα. Είστε μέλος της Ιεράς Συνόδου, συνεπής στην εφαρμογή του

- Είδα προσπάθειες από τους ιερείς υποτάξει σε εσάς, όχι για να κάνει το Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος τριπλή pogružavanjem, όχι μόνο ρίχνει, και σε αυτή την κατάσταση που αναγκάστηκε να λάβει μέτρα και το παιδί να βαπτιστεί, όπως προβλέπεται διδασκαλία της Εκκλησίας του Χριστού, ή τριπλό pogružavanjem

- Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός των μαθητριών στην Επισκοπή μας που φοιτούν σε δευτεροβάθμια παιδαγωγική σχολή , εντός της οποίας έχουν τη διαμονή. Internat στο σχολείο ανήκει στους Ρωμαιοκαθολική μοναχές σε αυτό το πεδίο. Αυτοί οι μαθητές αναγκάστηκαν να δεχτούν τον Ρωμαιοκαθολικισμό, επειδή απαγορευόταν να εξυπηρετήσει τα βιβλία προσευχή Ορθοδόξων που έχουν ιερές εικόνες, και υποβάλλονται σε διάφορες ταπεινώσεις και αναγκάστηκε να παρακολουθήσουν τις υπηρεσίες papista. Τους είπαν ότι, λόγω του ότι είναι εδώ παρακολούθησε μαθήματα, μια Ρωμαιοκαθολική. Δεν προέβη σε καμία ενέργεια για το θέμα αυτό, δεν προστατεύει το κοπάδι του, Preosvećeni- αθώα παιδιά που απλά θέλουν να πάνε στο σχολείο σας ώθησε σε αποστασία

- Έχω να αναφερθώ στην περίπτωση όταν είστε χωρίς καμία βάση , να είναι κανονική, πατερική και δογματικό πατέρα račšinili Κυπριανός (πατέρας-Kiprijan Jovan Stajku), λόγω του αγώνα του κατά της αιρέσεως του Οικουμενισμού και των αποφάσεων ψευδο-Κοινοβουλίου στην Κρήτη, ότι δεν ήταν σε θέση να μέχρι σήμερα, και μια απάντηση στα επιχειρήματα που παρουσίασε ο πατέρας Κυπριανός κατά τη διάρκεια της δίκης.

dsc06057
μοναχός Ονήσιμος (Banu) και ο πατέρας του Jovan Kiprijan- Stajku
Πεπεισμένοι ότι στο μέλλον θα είναι πιο ιερείς στην επισκοπή που θα σταματήσει να αναφέρει, και θα τους ενθαρρύνει σε αυτή την απόκλιση από τις διδασκαλίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία είναι αποφασισμένη να τον Επίσκοπο, ο πατέρας Onisim τελειώνει την επιστολή του με αυτά τα λόγια: "Διακοπή σημειωθεί βασίζοντας @ 15. αποφανθεί Dvokratnog Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να μην φέρει σε ένα split στην Εκκλησία, ούτε θα αναφέρω τους άλλους Ιερείς και προσεύχονται στον Θεό για να μετανοήσουν, να αποκηρύξει αιρέσεις του Οικουμενισμού και τυχόν αποκλίσεις από την πίστη στο οποίο ένας συνεργός πριν σας βήμα μπροστά από τον Κύριο, ότι έχετε δοκιμάσει. "

Σε Skeet Radeni (19 Ιανουαρίου 20017. έτος) πραγματοποιήθηκε Sabor ορθόδοξοι ιερείς, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί που έσπασε κοινωνία με τις αιρετικές υπογράφοντες κληρικοί του εγγράφου στην Κρήτη. Η εκδήλωση παραβρέθηκαν δεκάδες ιερείς, μοναχοί και μοναχές και εκατοντάδες πιστοί από το Κοινοβούλιο ήταν ένας πατέρας Sava Lavriot. Σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι οι συμμετέχοντες των υποστηρικτών του Κοινοβουλίου της τάδε ή το δείνα από τις περιπλανώμενες Radeni αντιστοιχούν στα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Είναι ο Χριστός διαιρείται;» (1 Κορινθίους 1:13). Απαντώντας σε κατηγορίες οικουμενιστική Πατέρα Pamvo μπροστά από τις περιπλανώμενου αδελφοί, και στο όνομά μου δήλωσε: «η μόνη μας επιθυμία είναι να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στο πνεύμα της Ορθοδοξίας, το είδος που κήρυττε τον Κύριο Ιησού Χριστό, σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση των Αγίων Αποστόλων του και Αγίων Πατέρων, Αγίας Γραφής, το Άγιο πνεύμα, που νομιμοποίησε τις Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας."

Ας υπενθυμίσουμε ότι εκτός από τα προαναφερθέντα ομολογητών της πίστεως στη Ρουμανία, ο αγώνας κατά της αιρέσεως του Οικουμενισμού, σύμφωνα με το άρθρο 15 Dvokratnog Οικουμενικού Κοινοβουλίου, προτού ξεκινήσετε: αδελφότητα της Μονής Varatek (απειλήθηκαν με απέλαση από το μοναστήρι, αν δεν εγκαταλείψουν την αποτυχία να αναφέρω Κρητική προδότη-μητροπολιτική Teofana ), ένας ιερέας Κλαύδιος (Buza) από την πόλη Uzurčeni (λήψη ενός απαγορεύει τη λατρεία μέτρο), ο ιερέας Emanuel (Όρος), κληρικός της Maramures νομού, jeroshimonah Συμεών από το μοναστήρι Sihastrija, protosinđel Antim μοναστήρι του Bistrica, protosinđel Jerome - ηγούμενο του Αγίου περιπλανώμενες. Teodora, Jovan μοναχός, ιερέας Μιχαήλ Ποπέσκου, ένας ιερέας Jovan Ουνγκουρεάνου, teolig Μιχαήλ-Silviu- Kiril (υπογράφοντες γράμματα - Μητροπολίτης Θεοφάνης αίτηση ζητώντας από το Μητροπολίτη αποσύρει την υπογραφή από τα έγγραφα του Συμβουλίου και να εγκαταλείψει την κρητική Κοινοβούλιο) Lakul Frumos αδελφοσύνης, της αδελφοσύνης περιπλανώμενου Ojtuz (Αρχιεπισκοπή μυθιστόρημα και Bakanue), καθώς και ένας μεγάλος αριθμός των Lay.

Σε αυτόν τον κατάλογο θα πρέπει να προστεθεί η αδελφότητα της ρουμανικής Αθωνίτου περιπλανώμενου Προδρόμου, η οποία έχει πρόσφατα υποβληθεί σε αναφορά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, και ως εκ τούτου εκτίθεται σε υψηλές πιέσεις, μεταξύ άλλων, από το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, όπου σκετς ανήκει. Με την ευλογία του περιπλανώμενου ιερέας, ένας γέρος Julian (Λαζάρου), περιπλανώμενος μοναχοί του μηνός Νοεμβρίου του περασμένου έτους, μαζί με το. Sava Lavriotom συμμετείχε σε συνέδρια κατά του Οικουμενισμού στις ρουμανικές πόλεις της Piatra Neamt, Iasi, ρωμαϊκά, Brasov και το Βουκουρέστι.
16343997_1857998417789396_645662718_n
Ο πατέρας Σάβα Lavriot, Επίσκοπος Longin (Μπάρμπεκιου) και ο πατέρας-Kiprijan Jovan Stajku


Μετά από πρόσκληση του Επισκόπου Longin Bančenskog ιεραρχία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας για να σταματήσει η δίωξη των ομολογητών και την τιμωρία κάθε είδους, επειδή αρνούνται να αναφέρω το ιεράρχες συμμετέχοντες Κρητικό Κοινοβούλιο, και την υποστήριξη ομολογητών και ζηλωτές αναφερθεί στο Κοινοβούλιο Ορθόδοξοι ιερείς και μοναχούς στο Βόλο, πατώντας τα ομολογητών δεν σταμάτησε. Με Επίσκοπος Longin απάντηση που δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές εξελίξεις της Εκκλησίας της Ρουμανίας, αφού είναι Επίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας (Πατριαρχείο Μόσχας), οικουμενιστική αίρεση και την καταπίεση συνεχίζεται, όμως, δεν μπόρεσε να αντισταθεί οικουμενισμός δεν είναι κακό, αλλά αντίθετα - αυξάνεται .
Η καταγραφή Κοινοβούλιο ορθόδοξοι ιερείς, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί που έσπασε κοινωνία με τις αιρετικές υπογράφοντες κληρικοί του εγγράφου στην Κρήτη, Radeni, 01.19.2017. έτος

ANTIEKUMENISTIČKI ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ skeet RADENI- πρακτική της θρησκείας (1)


Πατέρας Σάβα (Lavriot), που απεικονίζεται αριστερά, και ο πατέρας Κυπριανός Jovan Stajku (φωτογραφία δεξιά)

Καταχωρήθηκε στις 17/02/2017

TRANSKRIPT- ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σε Skeet Radeni, 19 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο Antiekumenistički ορθόδοξοι ιερείς, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί που έσπασε κοινωνία με τις αιρετικές υπογράφοντες κληρικοί του εγγράφου στην Κρήτη. Η εκδήλωση παραβρέθηκαν δεκάδες ιερείς, μοναχοί και μοναχές και εκατοντάδες πιστοί και οι ερωτήσεις που συγκεντρώθηκαν Εθνών ανταποκρίθηκαν στο Άγιο Όρος Πατέρας Σάβα (Lavriot).

Πρόλογος από τον π Σάββα (Lavriota): Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα, και ποια είναι τα μάτια μας καλείται να μιλήσει για θέματα πίστης, καθώς και για θέματα που μας ενδιαφέρει, σχετικά με το ζήτημα της θρησκείας, η οποία συμβαίνει στην εποχή μας, και όπου θα πρέπει να είναι Sabir.

Χαρά είναι περισσότερο χρόνο, είμαστε στην εταιρεία των πατέρων αυτών που προσπαθούν και αγωνίζονται να διατηρήσουν αμετάβλητη την πίστη μας, αλλά είμαστε επίσης ευτυχείς που είμαστε μαζί σας και τους λαϊκούς, που είναι στους ώμους τους πήρε ένα καλό μέρος αυτού του αγώνα.

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, καθώς γιορτάζουμε Ευγονική του Αγίου Μάρκου που ο ίδιος αγωνίστηκε για να υπερασπιστούν την αληθινή πίστη και να κρατήσει ζωντανή την Ορθοδοξία μας.

Από την αρχή θέλω να πω ότι όλα όσα κάνουμε, το κάνουμε για τον Χριστό. Εμείς δεν ήθελε φήμη, δόξα το Θεό, η εκδήλωση επικεντρώθηκε είμαστε από τις καιρικές συνθήκες, την ώρα της σφοδρές μάχες, γεμάτη παγίδες και είναι απαραίτητο να στηριχθεί στην αγάπη του Χριστού με την ταπεινότητα που αρμόζει την Ορθόδοξη. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον Άγιο Πατέρα, χωρίς να ενδιαφέρεται για το πόσο θα μπορούσε να μας κοστίσει, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο που όλοι όσοι είναι ορθόδοξοι να διώκονται. Ήδη καλούμαστε απατεώνες, εξτρεμιστές, και δημιουργεί ένα μέτωπο που τονίζει ότι οι απαιτήσεις μας δεν είναι αλήθεια, και αν όλα θέλετε να το κάνετε αυτό για να κρατήσει unsullied αυτό που έχουμε λάβει από τους πατέρες μας, και δεν θέλουμε τίποτα για να αλλάξει, και γιατί δεν το κάνει θέλουμε; Ως εκ τούτου, είναι αίρεση θάνατο της ψυχής, έτσι θα πρέπει να κρατήσει την Ορθόδοξη πίστη αμετάβλητη, ανέγγιχτη.

Κρητική Κοινοβούλιο άλλαξε τα πάντα, και δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η παρακολούθηση οικουμενισμός δεν είναι Κρίτσκη Κοινοβούλιο ούτε οι επίσκοποι που δέχονται αυτές τις αλλαγές. Εμείς Άγιο Όρος πατέρες προσπαθούμε να προειδοποιήσει όλους τους Χριστιανούς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ορθόδοξες χώρες που Κρίτσκη Κοινοβούλιο αιρετική, επειδή ο οικουμενισμός ως θεολογική γραμμές αποδεκτό στην Εκκλησία, και υψώσουμε τη φωνή μας, έτσι ώστε όλοι οι Ορθόδοξοι, που οι οποίοι παραμένουν πιστοί στην Ορθόδοξη καταδικάσουν το Κοινοβούλιο, καταδικάζουμε οικουμενισμό και για να μην αναφέρουμε τους επισκόπους που δέχονται Οικουμενισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κρήτη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να διατηρήσουμε την Ορθόδοξη Συμβούλιο Μεγάλη, του οποίου η οργάνωση είναι αργά εργασίας, έτσι ώστε να προστεθούν όλα τα ορθόδοξο κλήρο και όλους εμπιστεύεται τους ανθρώπους που καταδικάζουν Συμβουλίου της Κρήτης και να αναθεματίζουν τον οικουμενισμό. Φυσικά, αυτό θα πρέπει να είναι η δουλειά του επισκόπου? έχουμε επισκόπους που είναι με το μέρος μας και θα είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πραγματική θεματοφύλακας των ανθρώπων της πίστης. Εάν το Κοινοβούλιο καταδικάζει τους ανθρώπους της Κρήτης, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Αν πιστεύοντας έθνος καταδικάζει τον οικουμενισμό, τότε οικουμενισμό δεν θα πάει στην εκκλησία. Επισκοπή έχουν απολύτως καμία δύναμη, όταν το κήρυγμα αίρεση.


Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας λένε ότι δεν ακούτε τους επισκόπους που κηρύττουν αίρεση, γιατί δεν είναι αλήθεια επισκόπων, αλλά ψευδείς επισκόπους και ψευδοδιδάσκαλοι, και πρέπει να είναι σαφές σε σας ειδικά λαϊκοί, μοναχοί και μας, ότι είμαστε αυτοί που πρέπει να κρατήσει την πίστη . Κανείς δεν μπορεί να πάρει μακριά την πίστη μας, αν εμείς ομολογούμε, είναι πλέον το πρώτο θέμα με το οποίο μπορούμε απλά λατρεύουν. Ήρθε η ώρα να ομολογήσει την πίστη μας ότι αποφασίζουμε αν θέλουμε να πάμε με τον Χριστό ή τον Αντίχριστο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, θα πρέπει να ομολογήσουν την πίστη τους. Και όταν διώκονται, ακόμα και τότε δεν πρέπει να χάσουν την πίστη τους στον Χριστό, και όλους όσοι υποστηρίζουν το Κοινοβούλιο στην Κρήτη έχουν εκδοθεί στην πραγματικότητα ο Χριστός. Τα πάντα είναι τόσο απλό. Θα σας εξηγήσω αυτά τα πράγματα από την θεολογική άποψη, αλλά αυτό που είναι απαραίτητο είναι να ζωντανεύουν τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε όλοι ομολογητών, και ότι είμαστε έτοιμοι να υπομείνει όλα για χάρη του Χριστού. Αν δεν το έχετε στη συνείδησή μου, μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Γι 'αυτό είμαστε εδώ σήμερα με τα μάτια μας, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχετε είναι μια ομολογία της πίστης και την ηρεμία που είναι απαραίτητη για να υποστηρίξει την πρακτική της θρησκείας, να ενώσει ανεξάρτητα από την αμοιβαία διαφωνίες τους, γιατί ο διάβολος θα προσπαθήσει να μας χωρίζουν από τη χρήση των προσωπικών μας αδυναμιών, ή για χάρη των μαχών στην μόλυβδο, θα πρέπει να βάλει στην άκρη, και ό, τι κάνουμε να είναι η δόξα του Χριστού και της Εκκλησίας του.

Σε ό, τι μάχη για να συμμετάσχουν, ο Χριστός θα πρέπει να μας πιο πιεστικά, και η μάχη δεν θα πρέπει να καθοδηγείται προς τη δόξα μας, αλλά η δόξα του Χριστού, έτσι ώστε να μην πέφτουν μακριά από την Εκκλησία. Πρέπει να αγωνιστούμε για τη σωτηρία μας, αλλά τη δόξα του Χριστού. Όταν ο Χριστός είναι πάνω από όλους και όλα, δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Γιατί το λέω; Υπάρχουν πολλές παγίδες! Δεν είναι μόνο θεολογικό, αλλά και μας προσωπική παγίδες και είναι πολύ εύκολο να ξεγελαστούν. Μην ξεγελιέστε, και δεν αποκλίνουν από το σωστό δρόμο, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην πατερική διδασκαλία, δόγματα των Πατέρων, και όχι μόνο αυτό, αλλά κατά μήκος της επόμενης Άγιο Πατέρα να ζουν σε ταπείνωση και με πολλή φιλανθρωπία. Αν το κάναμε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε κρατήσει στο μονοπάτι του Χριστού.

Έχουμε λάβει μια μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο για εμάς αλλά και για χάρη της αγάπης για τους ανθρώπους που μας ακολουθούν, έτσι ώστε τα μάτια μου από το Άγιο Όρος λέμε ότι έχουμε παρέμεινε πιστός στη διδασκαλία της Εκκλησίας, με ταπεινότητα αυτό που αρμόζει Χριστιανοί, και σκληραίνουν με τη χάρη, γιατί όπως είπα, να μας κατηγορούν είμαστε σχισματικοί, ότι βρισκόμαστε σε σχίσμα. Αλλά στην πραγματικότητα, είμαστε στην Εκκλησία, και αισθάνονται την αγάπη για όλους τους ανθρώπους, έτσι ώστε ο Κύριος να τους διαφωτίσει μέσα από εμάς.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε εχθρούς εκτός από τον διάβολο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας και τους εαυτούς μας. Πήραμε μια καλή μάχη για να κρατήσει την πίστη μας, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε και την αγάπη. Έτσι μπορούμε να είμαστε μόνο φωτισμένο έθνος. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να κρατήσουμε την πίστη μας καθαρό και έτσι να αποκτήσουν τη σωτηρία, που όλοι επιδιώκουμε. Θέλω ο καθένας από εσάς να κερδίσουν τη σωτηρία, και θέλουμε να συμμετάσχουν σε αυτό μαζί.


Οι πιστοί : Ο Θεός να μας βοηθήσει!

Είναι καλό να πάει στην εκκλησία, όπου αναφέρονται επισκόπων που συμμετείχαν στην έκδοση στο σταυρό;

Ο πατέρας Sava: Όχι! Έχω ήδη εξηγήσει. Έτσι υποστήριξη του Κοινοβουλίου στην Κρήτη, και η αποδοχή αυτού του γεγονότος και ότι η αίρεση Εκκλησίας, ο οικουμενισμός είναι καλό, να αποδεχθεί τους μικτούς γάμους, εγκυρότητα Tajinstava οι αιρετικοί, κλήρου τους, επιβεβαιώνει ότι έχουμε την ίδια πίστη με αυτούς, πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι . Πώς μπορούμε να πάμε σε αυτούς που πρεσβεύουν μια διαφορετική πίστη από την Ορθόδοξη; Άγιοι Πατέρες και Ορθόδοξη γενικότερα, διέκοψε την κοινωνία προσευχή με τους επισκόπους που κήρυξε κάτι και Γουίτ παρέκκλινε από την ορθοδοξία. Πώς μπορούμε λοιπόν να αναφέρουμε όλους εκείνους που καταστρέφουν την Ορθόδοξη πίστη;

Μπορούμε να πάμε ότι οι επίσκοποι, όπως έκανε και ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, και ότι όπως ήταν τότε, προσεύχονται μαζί τους, επειδή μπορεί να δει την αλήθεια;

Ο πατέρας Sava: Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Όταν αυτό συνέβη στην εποχή του Αγίου Βασιλείου, δόγματα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Νάμα αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να εξηγηθεί, δεν απαιτητικές εφαρμογές, επειδή ήταν οι Άγιοι Πατέρες και Οικουμενικών Συνόδων διευκρίνισε ότι κανένα ψέμα. Ακολουθούμε τα δόγματα των Πατέρων της Εκκλησίας και την αλήθεια που μεταφέρει τους Αγίους. Έτσι τώρα δεν χρειάζεται ένα θαύμα για να μας δείξει την αλήθεια, μόνο ήδη δείξει και αποδείξει τη συνέχεια αλήθεια μας.

Είμαι από την πόλη του Bacau. Επίσκοπος μας έχει υπογράψει το προδοτικό κοινοβουλευτικό έγγραφο. ιερέας μου πιστεύει ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα, αλλά αναρωτιέμαι πώς να τη θεραπεία ιερέα σας;

Πρώτα απ 'όλα, να διευκρινίσει τι σημαίνει για την αναφορά. Γιατί επιμένουν στην οποία επισημαίνεται το αντικείμενο. Το κάτι αναφορά πολύ σημαντικό όταν αναφερόμαστε σε έναν επίσκοπο, σημαίνει ότι είμαστε μαζί στην ίδια πίστη. Ακόμα κι αν εμείς οι Ορθόδοξοι δεν μπορεί να δεχθεί το Κοινοβούλιο σχετικά με την Κρήτη, ακόμα και αν με οποιοδήποτε τρόπο για να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά του Οικουμενισμού, αναφέροντας τον επίσκοπο που οικουμενιστές, θα κριθούμε σύμφωνα με την πίστη του, όχι από την πίστη μας, επειδή είμαστε στην κοινωνία μαζί του. Θα πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πράγμα, έχω συμμετάσχει στην πίστη με τον επίσκοπο που αναφέρω. Να απλοποιήσει τα πράγματα-γιατί ο Πάπας δεν αναφέρει, επειδή ο Πάπας είναι αιρετικός, έτσι ώστε από τη στιγμή που ο Επίσκοπος αιρετικός δεν το χρειάζεστε, μπορείτε να μην αναφέρουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο επίσκοπος να καταδικαστεί το κοινοβούλιο, και υποστηρίζεται από το άρθρο 15 Dvokratnog Κοινοβούλιο, κατά τη στιγμή της Φώτιος ο Μέγας, ο οποίος μας λέει ότι πριν από την επιβολή της κοινοβουλευτικής καταδίκης, όταν ο επίσκοπος κηρύττει αίρεση στην εκκλησία χωρίς καμία ντροπή, από αυτό το σημείο δεν μπορούμε να αναφέρουμε . Γιατί; Αν αναφέρω Επίσκοπος αιρετικό, αίρεση θα εξαπλωθεί, και στη συνέχεια τη διδασκαλία του θεωρείται ως Ορθόδοξοι. Έτσι αίρεση εισχωρεί μέσα στην Εκκλησία, όταν Επίσκοπος στην Εκκλησία πρεσβεύει αίρεση, πρέπει να προειδοποιούνται, και αν δεν αλλάξει και συνεχίζει να πρεσβεύει αίρεση, πρέπει να αναιρεθεί. Τώρα, όταν καθαιρέθηκε Πατριάρχη Βαρθολομαίο; Ποιος θα κάνει το ίδιο με τον Daniel, Πατριάρχης της Ρουμανικής; Η μόνη λύση, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε από αυτούς, για να σπάσει κοινωνία με αυτούς είναι να σταματήσει να αναφερθούν. Έτσι μείναμε στην Εκκλησία, επειδή η Εκκλησία δεν σημαίνει τέσσερις τοίχους, η Εκκλησία είναι αλήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο, όταν ήρθε στον Πιλάτο, είπε ότι ήρθε να πρεσβεύουν την αλήθεια.

Χρειάζεται να παρακολουθήσουν υπηρεσίες σε εκκλησίες στην Bakau;

Ο πατέρας Κυπριανός : Ναι.


Silviu Μιχαήλ Kiril, θεολόγος, σε σχέση με το άρθρο 15 Dvokratnog Κοινοβούλιο ... Δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις των υπαλλήλων εκκλησίας που λένε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα αυτού να σταματήσει να αναφερθεί στον κανόνα 15, επειδή οικουμενισμός δεν είναι επίσημα καταδικάστηκε σε Οικουμενικού συμβούλια ή Άγιοι Πατέρες. Ένα άλλο πράγμα, η επίσημη εκκλησία πουλάει την ιδέα ότι υπάρχει μια καλή οικουμενισμό και αιρετική οικουμενισμό. Ακόμη και μια συνομιλία με τον τοπικό επίσκοπο, στη Μολδαβία την περασμένη εβδομάδα, μου είπαν ότι υπάρχει μια καλή οικουμενισμό που μπορεί να ονομαστεί praktikuje-. διαυγή οικουμενισμό, και ότι υπάρχει μια αιρετική οικουμενισμό που δεν μπορεί να ασκηθεί. Αν μπορείτε να εξηγήσετε ...

Ο πατέρας Sava: Υπάρχουν πραγματικά δύο είδη του Οικουμενισμού, ένα ορθόδοξο Οικουμενισμό, με την οποία εννοούμε ότι η Εκκλησία είναι καθολική. Αλλά υπάρχει ακόμα διατηρώντας το δόγμα της Εκκλησίας ή να δέχονται τους αιρετικούς, αν δεν μετανοήσουν και μετά την αποδοχή δόγμα μας. Είναι λάθος να πατριαρχία ισχυρίζεται αποκλείσει από την εποχή του Φωτίου του Μεγάλου δεν ισχύει για τον οικουμενισμό, και δείχνει το είδος των παιχνιδιών άνθρωποι είναι πρόθυμοι, επειδή ότι το άρθρο 15, είναι πολύ σαφής. Η αναφορά των επισκόπων μπορεί να διακοπεί πριν από την κοινοβουλευτική καταδίκη όταν Επίσκοπος ομολόγησε αίρεση που είναι γνωστή. Αίρεση του Οικουμενισμού είναι μια αίρεση γνωστή ως το άθροισμα όλων των γνωστών αιρέσεων.

Silviu Μιχαήλ Kiril, θεολόγος: Ισχυρίζονται ότι ο επίσκοπος που αίρεση πρεσβεύει πρέπει να καταδικαστεί στο Συμβούλιο Οικουμενικό ή των Αγίων Πατέρων, προκειμένου να κόψει αναφορά του.

Ο πατέρας Sava: Δεν είναι ότι, θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα από την ιστορία της Εκκλησίας, και υπάρχουν πολλές. Όταν Νεστόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κήρυξε την αίρεση της Παναγίας ότι δεν ήταν η Μητέρα του Θεού, υπέκυψε πρώτη να καταδικάσουν Lay. Λέγεται, πάντως, ότι αν ο πατριάρχης συνέχισε να κηρύττει αίρεση, τότε το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να καταδικαστεί. Αυτό μας λέει ότι όταν κάποιος κηρύττει τροποποιήθηκε Ορθόδοξη πίστη έκανε η ίδια ένα αιρετικό, ένα κοινοβουλευτικό καταδίκη των αιρετικών που χρησιμεύει ως μια ορατή μαρτυρία της Εκκλησίας για το τι συνέβη ακριβώς πριν την πεποίθηση - και ότι η πτώση από ένα αιρετικό από την Εκκλησία. Για την αίρεση θα συνεχίσει να επεκτείνει και να σώσει τους ανθρώπους να μην βεβηλώσουν το χρόνο που ήταν επίσημα καταδίκασε αιρετικός πρεσβεύει, ειδικά καθώς οι αιρέσεις δεν είναι άμεσα ορατά σε όλους.

Τι είδους στάση θα πρέπει να λάβει στο σύνολό τους σε σχέση με την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την ληστρική Κοινοβούλιο;

Δεν δεχόμαστε Κοινοβουλίου στην Κρήτη, για τους λόγους που αναφέραμε πριν, καταδικάζουμε και απορρίπτουμε τον οικουμενισμό και να μην πάει στον ιερέα ο οποίος ανέφερε τους επισκόπους, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει τον οικουμενισμό που υποστηρίζουν την Κρητική Διατροφή.

Μήπως ιερείς μπορεί να χρησιμεύσει με άλλους ιερείς που αναφέρονται αυτές οι επίσκοποι;

Ο πατέρας Sava: Όχι, δεν μπορείτε. Γι 'αυτό είπα, όταν αναφέρω τους επισκόπους να αποδεχθεί την πίστη που είχε φανερά, να αποδεχθεί την Ορθόδοξη.

Πώς να ενεργήσουν όταν πρόκειται για κηδείες, βαφτίσια, γάμους και άλλες λατρεία;
Ο πατέρας Sava: Ας ιερείς οι οποίοι δεν αναφέρουν αιρετικούς επισκόπους, λαϊκοί, διότι θα πρέπει να στηρίξει τους ιερείς που παραβιάζουν την αναφορά, για να πολεμήσουν γι 'αυτούς, και να βοηθήσουν οι Ορθόδοξοι ιερείς που σκέφτονται και ενεργούν, και ο οποίος ήρθε στο σημείο όπου αναφέρουν πλέον επίσκοποι που δέχονται οικουμενισμό.

Ο πατέρας, πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον ιερέα ο οποίος δεν αναφέρει τους επισκόπους που υποστήριξαν το Κοινοβούλιο στην Κρήτη; Είναι ευλογημένος;

Παίρνει κοινωνία Lay και ιερέας, ότι η κοινή δράση, γιατί σε αυτό το σημείο σε μεγάλο κίνδυνο, την πίστη, και ως εκ τούτου έχουν μακροπρόθεσμα για τη σωτηρία μας. Δεν μόλις ξυπνήσεις ένα πρωί και να πηγαίνει σε αυτόν τον αγώνα χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η ουσία του αγώνα, ή δεν ξέρουμε εάν αυτό συμβαίνει και πού είμαστε επικεφαλής. Έχουν εκδοθεί την Ορθόδοξη πίστη, θα προετοιμάσει το έδαφος για τον Αντίχριστο. Ο Οικουμενισμός είναι η θρησκεία του Αντίχριστου, και εκδίδεται Ορθοδοξίας. Αν δεν δράσουμε κατά του Οικουμενισμού, θα χάσουμε την πίστη μας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το Χριστό, είμαστε υποχρεωμένοι On και την Ορθοδοξία, και να δούμε μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας να διατηρήσει την πίστη με το αίμα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει έρθει η ώρα ispovedništva, και έχει σίγουρα την τιμή του. Θα υποφέρουν και ίσως πρέπει να δώσουν τη ζωή τους για την πίστη.

Πατέρα, είναι εντάξει σε έναν ιερέα ο οποίος δεν αναφέρει τον επίσκοπο πέσει σε αίρεση, δεν αναφέρει άλλα Ορθόδοξων επισκόπων, ότι εκείνη την εποχή κανείς δεν αναφέρεται;

Ο πατέρας Sava:
Εμείς πραγματικά δεν αναφέρουν το όνομα του επισκόπου μας. Για ποιο λόγο; Πρέπει να το πράξουν, διότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος - σταματήσει να αναφέρει τον επίσκοπο πέσει σε αίρεση, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν μας επιτρέπεται να αναφέρουν οποιοδήποτε άλλο επίσκοπο. Επειδή ανήκουμε στην Εκκλησία, είμαστε στην Εκκλησία, μόνο επίσκοπος μας αυτή τη στιγμή, ένας αιρετικός. Εάν η αναφορά του άλλου επισκόπου, τότε κάνατε ένα λάθος το οποίο κανονικώς καταδίκασε. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες δεν το κάνουν, θα παραμείνει στην Εκκλησία και ανήκουν στη μητρόπολη όπου είμαστε, και εμείς δεν θα αναφέρω τον επίσκοπο μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος αρχίζει και πάλι να πρεσβεύουν το λόγο της αλήθειας.


Silviu Μιχαήλ Kiril, θεολόγος: Μπορείτε να εξηγήσετε τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, όταν η αναφορά.

Ο πατέρας Sava: Θα σας δώσω λέξη των Αγίων Πατέρων, ως παράδειγμα της μεγάλης jekteniju όπου λέει, «για όλους τους Ορθόδοξους επισκόπους που πρεσβεύουν το λόγο της αλήθειας."

Silviu Μιχαήλ Κύριλλος: Θέλω να σας ρωτήσω αυτό ... Αιδεσιμότατος Joakim, μιλώντας του Επισκόπου Longin (Μπάρμπεκιου), έκανε κάτι που θεωρείται το επιχείρημα που Επίσκοπος Longin δεν είναι αλήθεια μαχητής για την Ορθοδοξία. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με Επίσκοπος Longin δεν αναφέρονται Πατριάρχης Κύριλλος, ή τη σειρά του αναφέρει την Μητροπολίτης Ονουφριος, ο οποίος αναφέρει ο Πατριάρχης Κύριλλος. Αν μπορείτε να το εξηγήσω ... γιατί το γεγονός ότι κανείς δεν φαίνεται να αγωνιστεί πραγματικά ενάντια αίρεση, γιατί το ίδιο το πράγμα ότι καμία αναφορά ήταν σαν ένα είδος δικτύου, όταν αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα ή χωρίς αναφορά των επισκόπων.

Ο πατέρας Sava: Αν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Longin δεν Ορθόδοξοι, και υπερασπιστής της πίστης, τότε ποιος είναι; Επίσκοπος Longin πραγματικά Ομολογητής, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε. Εμείς, οι πατέρες του Αγίου Όρους, σταματήσαμε να αναφέρουμε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και μιλάμε για τους ανθρώπους παντού, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, για να μην αναφέρουμε την ανάγκη να patrijarssi αιρετικούς και επίσκοποι, και οι ιερείς δεν πρέπει να πάει σε αυτούς που αναφέρθηκαν, αλλά σε ένα σημείο πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη τακτική.

Επίσκοπος Longin Μητροπολίτης Ονουφριος αναφέρουν διότι αισθάνεται ότι έχει το δικαίωμα να οδηγεί τον αγώνα για την υπεράσπιση της πίστης. Έτσι, από την άποψη αυτή, ο Επίσκοπος Είσοδος αναφέρει, αλλά αν σε κάποιο σημείο έρχεται κάτω στην προαναφερθείσα mitroploit αναχωρούν από τον αγώνα για την πίστη αρχίζει να δρα-Ορθόδοξου Επισκόπου Longin δεν θα αναφέρω.

Είμαστε μόλις αρχίζουν να αγωνίζονται και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα απαιτεί ένα ορισμένο zadrška- Μητροπολίτης Ονουφριος πραγματικά Ορθόδοξοι, και πολύ σεμνός άνθρωπος και θα ήταν καλό να ξεκουραστούν επισκόπους σε αυτόν. Πριν από λίγους μήνες, εγώ προσωπικά μίλησα με τον Μητροπολίτη Ονουφριος και μου είπε ότι δεν είναι ακόμη έχει έρθει η ώρα να σταματήσει να αναφέρει ο Πατριάρχης Κύριλλος, αν έχουμε οι πατέρες Άγιο Όρος έσπασε με την αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη. Τότε είπα στον Μητροπολιτικό να ενημερώσει το ποίμνιό σας, το οποίο κάνει τους επισκόπους, ιερείς και λαϊκοί, και ότι θα πρέπει να σταματήσει να αναφέρει. Εγκρίνει τη θέση εκείνων που δεν αναφέρουν τους επισκόπους, αλλά σκέφτεται αν θα πάρει ένα τέτοιο βήμα σε αυτό το σημείο, δεν γίνεται τίποτα. Του είπα να μην περιμένουν να περάσει μέσα από το χρόνο, και να ενημερώνει το ποίμνιό του κοινού για να το πράξουν.

Ο πατέρας Sava, μπορείτε να εξηγήσετε το γεγονός ότι πολλοί επίσκοποι και ιερείς και επίσκοποι από το Κοινοβούλιο είχε έναν ρόλο στον αγώνα κατά του Οικουμενισμού, και μετά το Συμβούλιο, πολλοί δεν είναι πλέον νικήσει αυτή τη μάχη. Πιστεύετε ότι αυτή η στρατηγική, ή να εγκαταλείψουμε τον αγώνα;

Ο πατέρας Sava: Ναι, είναι να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Ωστόσο, αν υπάρχουν καταστάσεις όπως αυτή που έχει γίνει στο Άγιον Όρος; Πριν Κοινοβουλίου σχετικά με την Κρήτη, είπαμε, εάν δέχονται τα έγγραφα που αναλύσαμε, να αναβάλλει αναφορά προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Έχουμε με τη βοήθεια του Θεού το έκανε.

Υπάρχουν εκείνοι που δεν το κάνουν, εκείνοι που πιστεύουν ότι το Κοινοβούλιο στην Κρήτη και δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν οριοθετηθούν με σαφήνεια αν το Κοινοβούλιο είναι καλό ή κακό.

Υπάρχουν και άλλοι, όπως ο πατέρας Θεόδωρος Ζήσης. Ο πατέρας Teodor είπε ότι σε δύο μήνες και έχω να σταματήσει να αναφέρει. Πιστεύεται ότι αυτό είναι ό, τι οι πατέρες Άγιον Όρος να κάνει καλά, καλά μελετήσει την όλη κατάσταση, και ότι το βίντεο είναι πράγματι τώρα η μόνη λύση για να σταματήσει να αναφέρει, και είπε ότι εγώ είμαι μετά από ένα χρονικό διάστημα το πράξουν. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για Teodora Ίσιδος και θεωρείται ότι είναι ελαττωματικά μέχρι στιγμής δεν σταμάτησε να αναφερθεί αιρετικούς.

Μην ξεχνάτε ότι εμείς οι ίδιοι, οι Πατέρες Άγιο Όρος, αναφέρθηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προ της Κρήτης, και αυτό ήταν λάθος, γιατί ενώ έχουμε αναφέρονται αίρεση προηγμένη μόνο. Η αναφορά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ήταν να τερματιστεί πολλά χρόνια πίσω.

Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες, από τη μία πλευρά υπάρχουν εκείνοι που αγωνίζονται, αλλά τώρα δεν θα διακοπεί σημειωθεί ότι δεν θα χαθεί, διαλύθηκαν, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη των πατέρων που λένε ξεκάθαρα ότι η αναφορά θα πρέπει να διακοπεί. Έτσι μερικοί πατέρες έχουν ανακοινώσει ότι θα σταματήσει να αναφέρει την καθυστέρηση αυτή πια ένα μήνα, δύο ή τρεις μήνες, δεν έχουμε τίποτα εναντίον του, αλλά αν δεν εξαπατούν μας από τους εαυτούς μας.


Antim Πατέρας: Επισκοπή και τους υποστηρικτές, τους ιερείς, τους κοσμήτορες, μοναχοί, ηγούμενοι τους μοναστήρια, και τώρα πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ισχυρισμός που δεν έχει αλλάξει τίποτα στη Θεία Λειτουργία, ούτε πίστη, και λένε ότι δεν κηρύττουν την αίρεση και ανοιχτά δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα λόγο να εφαρμόζουν 15 . κανόνες σταμάτησε να αναφερθεί. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε.

Ο πατέρας Sava: Δυστυχώς, τα πράγματα έχουν αλλάξει, έτσι δεν είναι όπως λένε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, επειδή είναι πραγματικά εκεί σημάδι ότι υπάρχει μια εκκλησία που πρεσβεύουν σύμβολο της πίστης, και ως εκ τούτου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό είναι ό, τι αυτοί οι άνθρωποι λένε είναι εντελώς παράλογο, διότι αυτό το Κοινοβούλιο κάνει στην Κρήτη ποδοπατούνται Ιερά πλήρη παράδοση. Με αυτή την έννοια, αν πάμε με αυτή τη λογική, ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, πρέπει να αναφέρουμε τον Πάπα. Σε μια εποχή, όταν ο πατριάρχης ήταν ο John VEKOS, Παπά δεν ζητήθηκε επισήμως να αλλάξει το Ορθόδοξο δόγμα, αλλά ζήτησε από την Ορθόδοξη τρία πράγματα: να αναγνωρίσει παπικού πρωτείου, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν υπήρχε μία λέξη για την αίρεση Filioque, επιβάλλει νέο δόγμα, ή τι σήμαιναν αυτά τα τρία πράγματα; Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπακούμε τον Πάπα, εάν ο υπάλληλος πουθενά ανέφερε ότι το δόγμα της αλλαγής.

Στα τέλη του 2006, όταν ο Πάπας επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, είπε ότι ο πατέρας μας, και εμείς να προφέρει Σύμβολο της πίστης χωρίς την προσθήκη του Filioque, είναι σαν να είναι ουσιαστικά αποδεκτή ως pravoveran. Στην πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει δόγματα δύσκολα μπορεί να δει κανείς από το εξωτερικό, ούτε μπορούν εύκολα να παρατηρήσετε ότι άλλαξε την υπηρεσία της Θείας Λειτουργίας, αλλά άλλαξε ουσιαστικά τα πάντα. Έχω παπικοί αναφέρονται στην Αγία Τριάδα, μόνο από την εμφάνιση της Αγίας Τριάδας, επειδή λένε ότι έχουμε τον ίδιο Θεό, αλλά στην πραγματικότητα πιστεύουν σε μια διαφορετική Αγίας Τριάδας και το δεύτερο τον Χριστό, και όχι ένας από τους αλήθεια. Συνολικά, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι οι αμετάβλητα δόγματα της Εκκλησίας και δεν είχε αλλάξει ουσιαστικά εξυπηρετούν τη Θεία Λειτουργία.

Dali θα δούμε ξεκάθαρα τις αλλαγές στις θεολογικές σχολές και τα κηρύγματα των μελλοντικών αποφοίτων των θεολογικών σχολών στα επόμενα 5-6 χρόνια.


Ο πατέρας Sava: Όλα όσα έχει ήδη δει, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να περιμένουμε. Έχουν ήδη αποδεχθεί το γεγονός των Ρωμαιοκαθολικών Παπικών ότι έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, αναφέρεται μόνο στο όνομα της Αγίας Τριάδος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν έχουν βαφτιστεί pravoslavno- αν βαφτίστηκε στην Αγία Τριάδα, καθώς είμαστε βαπτισμένοι;! Ακριβώς. Είναι ήδη ένα μεγάλο λάθος.

Ο πατέρας Κυπριανός-Jovan Stajku: ο πατέρας Γιώργος Metalinos δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ομολογώ εν βάπτισμα», το οποίο μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε από το ρουμανικό εκδοτικό οίκο "Ευαγγελισμός" και, στη συνέχεια, λέει η Ορθόδοξη Βάπτιση θεωρήθηκε αναγκαίο να πληροί τις τρεις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες τρεις προϋποθέσεις, όχι 2 από 3 ή 1 3, και γι 'αυτό πρέπει να γίνει στο όνομα της Αγίας Τριάδας, μία από τις τρεις αυτές προϋποθέσεις είναι τριπλή pogružavanje στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ότι είναι μια αναφορά στην Αγία Τριάδα και τριπλά pogružavanje να θεωρηθεί Ορθόδοξοι. Διαφορετικά, θα ήταν αίρεση pogružavanje, χωρίς αναφορά στην Αγία Τριάδα, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της ορθόδοξης θεολογίας.

Αυτό σημαίνει τριπλή pogružavanje;


Ο πατέρας Κυπριανός: Τριπλό pogružavanje σημαίνει ότι το παιδί βυθίζεται πλήρως στο νερό.

Antim Πατέρας: Είναι δυνατόν να πούμε ότι οι επίσκοποι που δεν κάνουν ανοιχτά ομολογούν αίρεση στην εκκλησία, και οι υπογράφοντες των ηβική έγγραφα δεν είναι αιρετικοί;

Ο πατέρας Sava: Ακριβώς ό, τι υπεγράφη να πω ότι αποδέχονται αίρεση, και δεν είναι μόνο αρκετά, αλλά είναι η μεγαλύτερη προδοσία που διαπράχθηκαν υπογραφή. Αν σας εξυπηρετήσει τη Θεία Λειτουργία και αναφέρονται στον Χριστό και την αιρετική Αρειανοί, αυτό σημαίνει ότι είναι ορθόδοξοι; Αν κάποιος λέει ότι η Ορθόδοξη, το κάνει αυτό είναι στην πραγματικότητα; Ή έχει σημασία τι σκέφτεται πραγματικά;

Επισκοπή δεκτή Κρίτσκη Κοινοβουλίου, συμφώνησε με τη σύναψη μικτών γάμων, δέχονται να αλλάξουν θέση, την αποδοχή του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, που έχουν αποδεχθεί την καταστροφή της Εκκλησίας, και αποδέχθηκαν μένα και αιρετικοί έχουν ουσιαστικά την ίδια πίστη. Έτσι, μετά από όλα αυτά που έχουν αποδεχθεί, δεν υπάρχουν λέξεις που μπορεί να μας πείσει? ακόμη και αν η κατάσταση του Αγίου Πατέρα, στην πραγματικότητα είναι μόνο εχθροί Πατέρες. Ξέρω ότι αυτό είναι πραγματικά αιρετική παιχνίδι όταν τα ψέματα αντικατασταθεί από την αλήθεια, και το Κοινοβούλιο και όλα γύρω από το Κοινοβούλιο, και η υπογραφή και θα πάρει μόνο χειρότερα. Το πρώτο εγγραφής στην Ορθόδοξη Εκκλησία One, Καθολική και Αποστολική, και στην επόμενη πρόταση να ακυρώσει τη δήλωση, και θα συμφωνήσει με την σατανική τακτική διαστρέβλωση της αλήθειας.

Τέλος του πρώτου μέρους

Εξυψώνουν τον Κύριο τον Θεό μας, και poklanjajte το πόδι του στα πόδια του, γιατί είναι Άγιος. (Ψαλμός 98: 5)
Πηγή:  prieteniisfantuluiefrem.ro
Παρασκευάζεται από μια ομάδα Fb της "Ορθοδοξίας αιώνια ζωή"

ΠΗΓΗ

Φανάρι και Μόσχα «τρώγονται» για το ποιος θα προδώσει πρώτος την Ορθοδοξία φιλώντας το χέρι του Πάπα
Του Άγγελου Ρούσσου
Απεχθείς και προκλητικούς εναγκαλισμούς με τον Πάπα και αγαπολογίας το ανάγνωσμα δεν περιλαμβάνει δυστυχώς μονάχα το “ιερό καταστατικό ενότητας” που δυστυχώς κατά πως φαίνεται έχει εδώ και καιρό συντάξει και ακολουθεί κατά γράμμα το Φανάρι , αλλά πλέον και η Μόσχα έχει κατρακυλήσει ξεκάθαρα στα ίδια θλιβερά μονοπάτια.
Ούτως ή άλλως το Νο2 του ρωσικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, κάνει την διαδρομή Μόσχα-Βατικανό σε τακτικότατη βάση, τα πράγματα όμως έχουν εξοκύλει εντελώς μετά την περσινή συνάντηση στην Αβάνα του ποντίφικα με τον κ. Κύριλλο.


Από το σημείο αυτό και μετά Φανάρι και Μόσχα μοιάζουν να ανταγωνίζονται για το ποιος θα προδώσει πρώτος την Ορθοδοξία φιλώντας με….σεβασμό το χέρι του Πάπα.
Άπειρες ευκαιρίες σφιχτών “ενωτικών” εκδηλώσεων αποδεικνύουν
πως τα σχέδια της Νέας Τάξης πραγμάτων η οποία διακαώς επιθυμεί την εγκαθίδρυση της πανθρησκείας έχουν πάρει το δρόμο τους!

Τελευταίο παράδειγμα οι…. πανηγυρικές εκδηλώσεις για την πρώτη επέτειο της ιστορικής συναντήσεως του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών και του Πάπα στην Κούβα που πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες στο Πανεπιστήμιο Φριβούργου της Ελβετίας με συμμετοχή του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, και του Καρδιναλίου Κουρτ Κοχ, Προέδρου του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών.

Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας τόνισε ότι το εορταζόμενο γεγονός παρέχει ευκαιρία εξετάσεως της σημασίας αυτής της ιστορικής συναντήσεως, της συζητήσεως των πρώτων καρπών του και των προοπτικών των σχέσεων Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων. Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας και ο Καρδινάλιος Κοχ σημείωσαν τη σπουδαιότητα της διεξαγωγής ετησίων εκδηλώσεων αυτής της φύσεως ως αποτελεσματικού μέσου προωθήσεως συνεργασίας μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών υπό το φως των διατάξεων της Κοινής Δηλώσεως, την οποία υπέγραψαν οι Αρχηγοί των δύο Εκκλησιών στις 12 Φεβρουαρίου 2017 στην Αβάνα.

Δηλαδή είναι σαφές πως στόχος με τις “ετήσιες εκδηλώσεις” αυτές, είναι να συμπορευτούν οι δύο πλευρές.
Η Μόσχα έχει παρασυρθεί ξεκάθαρα σε άσχημες ατραπούς. Προσπαθώντας να ακολουθήσει το Φανάρι στις…προοδευτικές ιδέες του και κυριώς για να μην φανεί πως ο Βαρθολομαίος στις συναντήσεις με τον Πάπα εκπροσωπεί το σύνολο της Ορθοδοξίας, οι Ρώσοι έχουν βαλθεί να περιχαρακώσουν τις δικές τους σχέσεις με το Βατικανό.
Και η αλήθεια είναι πως η εκκλησιαστική διπλωματία της Μόσχας υπερτερεί αυτής της Κωνσταντινούπολης….

Απόδειξη όλων των παραπάνω είναι πως ο Μητροπολίτης Ελβετίας Ιερεμίας στην προαναφερθείσα εκδήλωση τόνισε τη σπουδαιότητα των προσπαθειών τις οποίες καταβάλλουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ΚΑΙ η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας για την πρόοδο του διαχριστιανικού διαλόγου προκειμένου να εκπληρωθούν τα του Σωτήρο «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν» (Ιω. 17.21).

Το χειρότερο όμως είναι πως ολοένα και περισσότερο πλέον μιλούν ανοιχτά για ένωση! Αφού όπως ειπώθηκε από τον Μητροπολίτη Ελβετίας Ιερεμία στην εκδήλωση “ο εορτασμός της πρώτης επετείου της συναντήσεως του Πατριάρχου Κυρίλλου και του Πάπα Φραγκίσκου, υπενθυμίζει την ανάγκη να εργασθούμε από κοινού προκειμένου να ξεπεράσουμε τις διαιρέσεις στην πορεία προς την ένωση”.
Σε άλλο δε σημείο της αγόρευσής του ο Μητροπολίτης Ιερεμίας σημείωσε πως Ορθόδοιξοι και Ρ/Καθολικοί “οφείλουν να «συνεργασθούν ἐν πνεύματι φιλαδελφίας διὰ να κηρύξουν Ευαγγέλιο της σωτηρίας», όπως τονίζει η Κοινή Δήλωση”.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ που επίσης τόνισε ότι η συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου με τον Πατριάρχη Κύριλλο συνέβαλε τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των ήδη υφισταμένων διαιρέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.

Αποτέλεσμα πάντως τω
ν ολοένα και αυξανόμενων στενών επαφών της Μόσχας με το Βατικανό είναι να έχει δημιουργηθεί ήδη εντός της ρωσικής εκκλησιαστικής επικράτειας ένα κύμα έντονης δυσφορίας κατά του Πατριάρχη και κυρίως κατά του Ιλαρίωνα, που φαίνεται να κινεί τα νήματα.

Κληρικοί και λαϊκοί εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για αυτά τα ανοίγματα της Μόσχας, και σε πολλούς κύκλους το Πατριαρχείο έχει απωλέσει για τα καλά την έξωθεν καλή μαρτυρία… Το ποτάμι της δυσαρέσκειας βράζει στη Ρωσία και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεχειλίσει με απρόβλεπτες συνέπειες…