Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

ΜΝΗΣΙΚΑΚΟΙ, ΦΙΛΟΚΑΤΑΛΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΚΑΤΗΓΟΡΟΙ, ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ.


Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.

Οι Θεοφόροι Πατέρες μας, λέγουν, ότι όλοι οί Άγιοι είναι Μάρτυρες τού Χριστού.
Μαρτυρία είναι η Ομολογία τής Αλήθειας.
Μέ τήν ζωή του ένας Χριστιανός δίνει τήν Ομολογία ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ο μόνος Αληθινός Θεός καί οί Εντολές Του είναι Ζωή Αιώνιος.
Μαρτύριο είναι τό τέλος μίας μαρτυρικής ζωής.

Ένας άνθρωπος φιλοκατήγορος, φιλοκατάλαλος, μνησίκακος, ψεύτης, υποκριτής, ζηλόφθονος, φιλάργυρος, κενόδοξος, αργόλογος, θεατρίνος καί γελωτοποιός που η ζωή του είναι μία μαρτυρία και ομολογία τού διαβόλου και βλασφημίας τού Ονόματος τού Θεού, πώς μπορεί νά κατορθώσει αυτό τό συγκεκριμένο γεγονός, νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό πού όπως αναφέρουν οί Ιεροί Διδάσκαλοι της Εκκλησίας , είναι τό τέλος, η σφραγίδα μίας Έν Χριστώ Ζωής;

Ο μέν Άγιος Εφραίμ ο Σύρος λέγει ,
"Αυτά τά τρία απαιτεί ο Θεός από τόν άνθρωπο πού έχει λάβει τό Αγιον Βάπτισμα, Πίστη Ορθή στήν ψυχή, αλήθεια στήν γλώσσα καί σωφροσύνη στό σώμα ", 

ο δέ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας ο β' αναφερόμενος στό θέμα τής δικαίωσης από μόνη τή Πίστη αναφέρει τά εξής,
" Όπου απουσιάζει η ευλάβεια πρός τά Θεία καί υπακοή στά λόγια τών Αγίων Πατέρων, επίσης καί η γνήσια Πίστη πού φανερώνεται μέ αγαθά έργα, εκεί τίποτα καλό δέν είναι δυνατό νά ευδοκιμήσει".

Τέλος ο Μέγας Βασίλειος λαλών ώς γνώστης τών Θείων τονίζει ,
"Αυτός πού δέν κατορθώνει τά μικρά μήν τόν εμπιστεύεσαι, δέν κατορθώνει ούτε τά μεγάλα ".

Εύχεστε καί γιά εμένα 
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός 
Κάθισμα Αγίου Νικολάου.Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.
Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.
Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.
Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.
Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.
Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.

Εύχεστε και για εμένα 
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός 
Κάθισμα Αγίου Νικολάου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου