Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Ηγάπησαν γαρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον ήπερ την δόξαν του Θεού


Πατέρα Θεόδωρε,

με πόνο ψυχής διαπιστώνουμε την εμμονή σας στον λανθασμένο προσανατολισμό των πιστών και στον εφησυχασμό τους σε καιρό αιρέσεως.

Γίνεστε συμμέτοχος με τους αιρετικούς καθώς όχι μόνο δεν προστατεύετε το ορθόδοξο ποίμνιο αλλά και το βλάπτετε την στιγμή που συμβουλεύετε τους ορθώς φρονούντας να εκκλησιάζονται εκεί που υπάρχουν ευλαβείς ιερείς έστω και αν αυτοί μνημονεύουν.

Υπάρχει ευλάβεια κατά την μνημόνευση,κατά την κοινωνία της πίστης του αιρετικού;

Αμφισβητείτε τον Μέγα Αθανάσιο που μας συμβουλεύει: “οίον εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας,κακώς αναστρέφωνται και σκανδαλίζωσι τον λαόν,χρή αυτούς εκβάλλεσθαι.

Συμφέρον γαρ,άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον,ή μετ’αυτούς εμβληθήναι,ως μετά Άννα και Καϊάφα εις την γέεναν του πυρός” ;

Ή διαφωνείτε με τον Μέγα Βασίλειο που λέει :
“οίτινες την υγιά ορθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ομολογείν,κοινωνούσι δε τοις ετερόφροσι,τους τοιούτους,ει μετά παραγγελίαν μή αποστώσιν,μή μόνον ακοινωνήτους έχειν ,αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν”;

Ξεχνάτε τον προφήτη Δαυϊδ που μας διδάσκει: 
“δεν θα καθίσετε σε συνάθροιση αφρόνων και ανοήτων ούτε θα συμπορευθείτε με τους παρανόμους,ούτε θα παρακολουθήσετε συνέδριο πονηρών και αιρετικών ανθρώπων ή θα συναθροισθείτε μαζί τους” ;

Συμβουλεύετε πιστούς να κοινωνούν με τους αιρετικούς,να μένουν μέσα στην αίρεση,για συγκεκριμένο χρόνο ,όταν οι άγιοι ομολογητές μας με την ζωή τους μας δίδαξαν την εφαρμογή του ΙΕ΄κανόνος της πρωτοδευτέρας συνόδου ;

Πώς τολμάτε και προτείνετε οικονομία ,όταν η παράδοσις της Εκκλησίας είναι η ακρίβεια προ συνοδικής αποφάσεως;

Και τί είδους οικονομία είναι αυτή που δεν επιτρέπει στους πιστούς να δέχονται με λόγο,έργο και γράμμα τους λόγους των αγίων πατέρων,τα δόγματα και τους ιερoύς κανόνες που διατυπώθηκαν στις αγίες οικουμενικές συνόδους;

Αντίθετα με σας, ο Αγ.Ιωάννης Χρυσόστομος,επαινούσε τους κληρικούς και λαϊκούς που διέκοπταν επικοινωνία και συγκεντρώνονταν στους αγρούς και στα δάση για να κάνουν την θεία λειτουργία και τους χαρακτήριζε υπερασπιστές της αλήθειας.

Η συμβολή σας “στο να τρίβουν οι οικουμενιστές τα χέρια τους” ήταν μεγάλη γι αυτούς και καταστροφική για εμάς αφού υποβαθμίσατε τον αντι-οικουμενιστικό αγώνα,ατονίσατε την κραυγή διαμαρτυρίας μας,διχάσατε το ποίμνιο και εξαφανίσατε κάθε κραυγή που θα πίεζε για σύγκλιση συνόδου.

Σας καλούμε,άλλη μία φορά,να φυλάξετε την αποστολική παράδοση και να αποδείξετε την αγάπη σας προς τον Θεό με πνεύμα μαρτυρικό που θα εμψυχώσει τους πιστούς και θα τους προσανατολίσει στην υπεράσπιση της ορθοδοξίας.

“Ορθοδοξία”