Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Νέες ταυτότητες που θα πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.
Νέες ταυτότητες που θα πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας,
ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ θὰ ξεκινήσει ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλαιῶν!

Σχόλιο ID-ont: Μετὰ τὴν "ἐπιτυχημένη" διαπραγμάτευση τῶν μνημονίων, τὴν ἀναμενόμενη "ἐπιτυχία" στὸ Σκοπιανό, ἀναμένεται νὰ τριτώσει ἡ "ἐπιτυχία" αὐτῆς τῆς κυβέρνησης μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Μιλᾶμε γιὰ τὴν ἴδια ἀκριβῶς Κάρτα ποὺ ὁ κος Τσίπρας ὡς βουλευτὴς στὴν ἀντιπολίτευση τὴν εἶχε καταγγείλει (βλ.: id-ont.blogspot.gr/blog).

«Ἀποφασισμένο» εἶναι πλέον το υπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη για νὰ ξεκινήσει ἡ διαδικασία ποὺ θὰ ἀφορᾶ την αντικατάσταση τῶν παλαιῶν ταυτοτήτων μὲ νέες, οἱ ὁποῖες θὰ πληροῦν τὶς σύγχρονες προδιαγραφες ἀσφαλείας.
Μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, τὸ τελικὸ κείμενο τῆς προκήρυξης θὰ εἶναι ἕτοιμο μέσα στὶς ἑπόμενες μέρες, σύμφωνα μὲ δηλώσεις ἁρμόδιων στελεχῶν στὴν ἐφημερίδα «Ἡ Καθημερινὴ» καὶ ἀμέσως μετὰ θὰ κληθοῦν γιά διαπραγματεύσειςκαί προσφορές οἱ 7-8 ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες παγκοσμίως μὲ ἐξειδίκευση στὴ μαζικὴ ἔκδοση διαβατηρίων καὶ ταυτοτήτων.

Τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικά τοῦ νέου ἐγγράφου, ὅπως καὶ τὸ οἰκονομικὸ σκέλος τοῦ ἔργου ἔχουν ἤδη καθοριστεῖ. «Μένει νὰ προσδιοριστοῦν τά κριτήρια ἐπιλογῆς τοῦ ἀναδόχου καὶ ἀμέσως μετὰ θὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες τοῦ “χώρου” νὰ καταθέσουν προσφορὲς» δήλωσε ἀξιωματοῦχος στὴν «Καθημερινή».

Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν διαδικασιῶν συμπίπτει χρονικὰ μὲ τὴν ἄφιξη -μέσα Φεβρουαρίου- στὴν Ἑλλάδα κλιμακίου Ἀμερικανῶν ἐμπειρογνωμόνων ἀπό τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀξιολογήσουν τὶς ἐπιδόσεις τῆς Ἑλλάδας στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος visa waiver, ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς πολίτες 38 χωρῶν -καὶ τῆς Ἑλλάδας- νὰ ταξιδεύουν χωρίς βίζα στίς ΗΠΑ.

Οἱ πρῶτες παρασκευαστικὲς συναντήσεις ἔγιναν μεσοβδόμαδα στὴ ΓΑΔΑ. Παρότι τόσο οἱ Ἕλληνες ὅσο καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀξιωματοῦχοι σπεύδουν νὰ ἀποσυνδέσουν visa waiver καὶ ταυτότητες, ἡ μὴ ἀντικατάσταση τῶν παλιῶν ἐγγράφων μὲ νέα, βιομετρικὰ ἀποτελεί ενα ἀπὸ τὰ πιό ἐναπομείναντα σημεῖα κριτικῆς τῶν ΗΠΑ εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης.

Οἱ νέες ταυτότητες θὰ εἶναι ἀντίστοιχες μὲ τῶν ὑπολοίπων κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἄλλωστε, ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλιῶν ἐγγράφων μὲ νέα, βιομετρικὰ ἀποτελεί συμβατική ὑποχρέωση τῆς Ἑλλάδας ἒναντι τῆς Ε.Ε., ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 2000.

Σύμφωνα μὲ τὶς προτάσεις τῶν ἐμπειρογνωμόνων τῆς ΕΛ.ΑΣ., τὸ νέο ἔγγραφο θὰ εἶναι πλαστικό καὶ θὰ περιέχει μικροτσίπ μέ ἀποθηκευμένα τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου. Σὲ κάθε καινούρια ταυτότητα θά ἐμφανίζεται ἡ φωτογραφία καὶ τὸ ὀνοματεπώνυμο τοῦ κατόχου, ὄχι ὅμως καὶ τὸ δακτυλικό του ἀποτύπωμα.

Τὸν περασμένο Ἰούλιο, ὁ ἁρμόδιος ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη, Νίκος Τόσκας, κατέθεσε στὴ Βουλή τροπολογία πού προέβλεπε ὅτι οἱ προδιαγραφὲς τοῦ δελτίου ταυτότητας καθορίζονται μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καὶ δίχως νὰ ἀπαιτεῖται νομοθετικὴ ρύθμιση. Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς κυβερνητικῆς δυστοκίας, ἐξάλλου, φέρεται πώς ἦταν ὁ φόβος γιὰ πιθανὲς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ βουλευτών στην ἔκδοση ταυτοτήτων μὲ ἐνσωματωμένο μικροτσίπ.

Τό κόστος ἀντικατάστασης τῶν παλιῶν ταυτοτήτων μὲ νέες ὑπολογίζεται στά 80 ἑκατομμύρια εὐρώ. Κάθε νέο ἔγγραφο θὰ κοστίζει 8 ἕως 10 εὐρὼ καὶ τὸ ἀντίτιμο θὰ πληρώνει ὁ πολίτης πού ἐνδιαφέρεται νὰ ἀποκτήσει γιὰ πρώτη φορὰ ταυτότητα (ἀφορᾶ τοὺς 18χρονους) ἢ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν παλιά του μὲ νέα, βιομετρική.

Ἡ ἔκδοση νέων ἐγγράφων θὰ ξεκινήσει πιλοτικὰ ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ πρὶν ἐπεκταθεῖ στὴν ὑπόλοιπη χώρα, ἐνώ πρόθεση τῶν ἐπιτελῶν τοῦ μεγάρου τῆς λεωφόρου Κατεχάκη εἶναι οἱ πρῶτες βιομετρικὲς ταυτότητες νὰ ἔχουν ἐκδοθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ χρόνου.

Ἡ προκήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ, πάντως, θὰ ἀφορᾶ πέρα ἀπὸ τὴν ἀντικατάσταση τῶν ταυτοτήτων καὶ τὴν ἔκδοση τῶν ἤδη βιομετρικῶν διαβατηρίων, καθὼς λήγει ἡ σύμβαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. μὲ τὴν ἀνάδοχο ἑταιρεία, ἀνεβάζοντας τὸ συνολικὸ κόστος τοῦ ἔργου στά 350 ἑκατομμύρια.

Παρὰ τὴν ἰδιαίτερα ὑψηλὴ δαπάνη, ἡ κυβέρνηση δὲν θὰ προχωρήσει σὲ ἀνοικτὸ διαγωνισμό ἀλλά θὰ ἐπιλέξει τὸν ἀνάδοχο μὲ «κλειστὴ» διαδικασία, ζητώντας ἀπὸ 7-8 μεγάλες ἑταιρεῖες τοῦ χώρου νὰ καταθέσουν προσφορές. Μάλιστα, οἱ διπλωματικὲς ἀντιπροσωπεῖες τῶν ἰσχυρότερων χωρῶν τῆς Ε.Ε. καὶ ὄχι μόνο, ἀκονίζουν τὰ ξίφη τους καὶ ἑτοιμάζονται νὰ διεκδικήσουν τὸ ἔργο γιὰ λογαριασμὸ τῶν «δικῶν τους» ἑταιρειῶν.

Ἡ χρηματοδότηση

Ἕνα ἀκόμα ἐνδιαφέρον στοιχεῖο εἶναι ὄτι η χρηματοδότηση τῆς διαδικασίας θὰ γίνει ἀπὸ τὰ ἀπόρρητα κονδύλια τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη προκειμένου, σύμφωνα μὲ μία ἐκδοχή, νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ «βγοῦν στὸν ἀέρα» τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας τῆς νέας ταυτότητας.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ προχώρησε σέ νέα αὐστηροποίηση τοῦ προγράμματος visa waiver, ἁρμόδιοι ἀξιωματοῦχοι ἐμφανίζονται αἰσιόδοξοι ὅτι, μετὰ καὶ τὶς ἐξελίξεις στὸ πεδίο τῶν ταυτοτήτων, ἡ Ἑλλάδα θὰ περάσει τὰ “stress tests” τῶν Ἀμερικανῶν στὸν τομέα τῆς ἀσφαλείας.


Πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ εἰδησεογραφικοῦ πρακτορείου Reuters ἀποκάλυψε ὅτι ἡ κυβέρνηση Ντόναλντ Τράμπ ἒθεσε στὰ τέλη Δεκεμβρίου σὲ ἰσχὺ νέους κανόνες στὶς ἀρχὲς ἀσφαλείας τῶν 38 χωρῶν ποὺ μετέχουν στὸ visa waiver, ὑποχρεώνοντάς τες νὰ ἐλέγχουν τὰ στοιχεῖα τῶν ταξιδιωτῶν τους στοὺς καταλόγους ὑπόπτων γιὰ τρομοκρατία τῶν ΗΠΑ.


Ἡ Ἑλλάδα φέρεται -σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς ἐφημερίδας- νὰ ἔχει «εὐθυγραμμιστεῖ» μὲ τὴ συγκεκριμένη ἀπαίτηση ἤδη ἀπὸ τὸ 2016, στὸ πλαίσιο διμεροῦς συμφωνίας Ἑλλάδας-ΗΠΑ γιὰ τήν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ «σοβαροῦ ἐγκλήματος».


cnn.gr