Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019

Θεοφάνεια - Ο Ιορδάνης ποταμός (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου).


Θεοφάνεια (Ματθ. 3,13-17)


Ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς

«Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ

ὀπίσω» (Ψαλμ. 113,3)


(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ μεγάλη, ἡ ἑορτὴ τῶν

Θεοφανείων. Εἶνε ἡ ἑορτὴ τῆς φανερώσεως τοῦ μεγάλου

μυστηρίου τῆς ἁγίας Τριάδος.

Θεοφάνεια - Ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς.pdf by aktines


ΠΗΓΗ