Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, του Ορθοδόξου Δόγματος!


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

Γιορτάζουμε την αποκατάσταση του Ορθού Δόγματος ενάντια στην εικονομαχία.

Μνημονεύουμε τους Αγίους που μας θυμίζουν τους εκάστοτε αγώνες για την διαφύλαξη της Ορθής Δόξας, του Ορθού τρόπου να δοκώ (να βλέπω) και να αντιλαμβάνομαι τον Λόγο της Αλήθειας, τον ίδιο τον ΘΕΟ!

Όπως η Αλήθεια είναι μία, έτσι και η Πίστη στον Αληθινό Θεό είναι μία! Οικοδομείται δε, από τους έχοντες ενδιαφέρον και καλή προαίρεση!

Συνεπώς, η Πίστη δεν αφορά το ξύλο και γενικά την ύλη των εικόνων, αλλά το περιεχόμενο, ως μνημόνευση και απονομή δόξας και τιμής προς διαφύλαξη, ώστε να μη παραδοθεί η Ορθοδοξία και όσοι την υπερασπίστηκαν στη λήθη.

Όταν βλέπουμε φωτογραφία προσφιλούς μας προσώπου δεν θυμόμαστε το κάδρο ή ό,τι περιβάλλει το πρόσωπο. Επικεντρώνεται ο νους και η καρδιά μας στο πρόσωπο της φωτογραφίας.

Ο μεν νους και διάνοια αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο, ενώ η «καρδιά» σκιρτά από συγκίνηση.

Αυτό είναι η μνημόνευση. Να θυμόμαστε και να ακολουθούμε την Πίστη και την ενάρετη ζωή (Απ.Παύλος), όχι του ξύλου ή του μουσαμά ,αλλά των Αγίων προσώπων που απεικονίζονται στις εικόνες.

Το 726 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ’ ο Ίσαυρος (717-741 μ.Χ.) απαγόρευσε την προσκύνηση των Ιερών εικόνων με την πρόφαση παρέκκλισης προς την ειδωλολατρία.

117 χρόνια μετά, το 843 με πρωτοβουλία της βασίλισσας (και μετέπειτα Αγίας Θεοδώρας..) έγινε το κορυφαίο γεγονός της αναστήλωσης των Ιερών εικόνων.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ έλαμψε!!

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ θριάμβεψε!!

Το ΟΡΘΟ ΔΟΓΜΑ δικαιώθηκε και οι αγώνες –με τη βοήθεια του Θεού- ανταμείφτηκαν!

Η θριαμβεύουσα και η στρατευομένη Εκκλησία αγαλιάσθηκαν.

Πέρασαν 1176 χρόνια και επί των ημερών μας πλέον, επιδιώκεται το ίδιο φαινόμενο.

Η ιστορία… επαναλαμβάνεται!

Τότε, επί προφάσει δήθεν παρέκκλισης προς την ειδωλολατρία… κατέβασαν τις εικόνες.

Σήμερα, επί προφάσει δήθεν να μην σκανδαλίσουν την ειδωλολατρία (αλλόθρησκους) κατεβάζουν εικόνες και σταυρούς, ακόμα και από τον τράχηλό τους …οι αθεόφοβοι. Και ως επακολούθημα δένουν μυλόπετρες καθότι δεν σκανδαλίζουν τους ειδωλολάτρες για να τους συνεφέρουν ,αλλά …όλο το Ορθόδοξο ποίμνιο.

Άλλη μία απόδειξη του παραληρήματος των αντίχριστων! Οι εικόνες τους βλέπουν και τους ελέγχουν. Δεν μπορούν να βαστάξουν τέτοιο έλεγχο, γι’αυτό θέλουν να τις «κατεβάσουν»!

Οι σκοτεινές αντίχριστες δυνάμεις δε θα σταματήσουν να διαβάλουν ως τη συντέλεια του κόσμου. Η Εκκλησία θριαμβεύει και θα θριαμβεύει «Καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΑΥΤΟ!

Η υποτιθέμενη νίκη των οργάνων του διαβόλου είναι το να παρασύρουν απρόσεκτες ψυχές στην απώλεια.

Επί εικονομαχίας έλαμψε η Αλήθεια, οι εικόνες δακρύζουν, συγκεντρώνουν «φιδάκια», αναβλύζουν αίμα και μύρο, μιλάνε…!

Όλα αυτά δεν τα κάνει το ξύλο ή το κρύσταλλο της εικόνας, αλλά η χάρις του Θεού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων ,προς ενδυνάμωση της Πίστης μας και προς όφελος της ψυχής μας!

ΑΥΤΟΥΣ υμνούμε, δοξολογούμε και ακολουθούμε στην Πίστη.

Για να ακριβολογούμε κιόλας, κατά τους Πατέρες, ακόμα και τα σκεύη των Αγίων χαριτώνονται και δια της απαρασάλευτης Πίστης μπορούν να θαυματουργούν.

Αυτήν την Ορθή Πίστη μισεί και πολεμάει ο διάβολος.

Ο Κύριος μας συμβουλεύει: «Προσέχετε να μη σας πλανήσουν…» και χάσετε την Πίστη σας!!

Απευθύνεται σε όλες τις ψυχές, ο σπόρος πέφτει παντού ο ίδιος, για να μην υπάρχει δικαιολογία ότι δεν έλαβα ή ότι αυτό που έλαβα δεν ήταν καλό.

Γι’ αυτούς όμως των οποίων «προείδε την σκληροκαρδίαν και την κακή προαίρεσή τους, παραχώρησε να τυφλωθούν οι πνευματικοί τους οφθαλμοί και να πωρωθεί η καρδιά τους, ώστε να μην επιστρέψουν και τους γιατρέψει!»

Η μάχη του κακού εναντίον του καλού είναι διηνεκής, αλλά και ο ζήλος της διαφύλαξης της Ορθής Πίστης άσβεστος! Οι εκάστοτε Άγιοι της Εκκλησίας μας το απέδειξαν ανά τους αιώνες σε κάθε χρονική στιγμή που επιβάλλονταν και το απέδειξαν όχι μόνο δια πύρινου λόγου, αλλά και δια του αίματός τους.

Αυτήν την Πίστην ακολουθούμε παρακαλώντας τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό, την Υπεραγία Θεοτόκο μας και όλους τους Αγίους να ενδυναμώνουν την Πίστη μας ώστε «να μη δειλιάσουμε στον αγώνα κατά του θηρίου».

Αυτό που διηνεκώς τελείται ανά τους αιώνας είναι η δοκιμασία του ανθρώπου δια των προσβολών του διαβόλου, που παραχωρεί ο Θεός ώστε να διακριθούν τα δικά Του πρόβατα που ακούνε και γνωρίζουν μόνο τη φωνή Του.

Έτσι και τώρα θα λάμψει η Αλήθεια σχετικά με την παναίρεση του οικουμενισμού.

Στο μεταξύ θα δοκιμασθεί η Πίστη και η υπομονή των Χριστιανών. Θα φανούν ποιοι ακολουθούν τον καλό ποιμένα, το Ευαγγέλιό Του καθώς και το 2ο Ευαγγέλιο (το Πηδάλιο)… και ποιοι ακολουθούν τη γνώμη των «πλειόνων» ( του Ιερώνυμου), αγνοώντας τα Λόγια του Κυρίου που ερμηνεύει ο Ι. Χρυσόστομος:

«Αλλ’ εμένα δεν με ενδιαφέρουν εκείνοι, ένα μόνον με ενδιαφέρει, το να πιστεύσης συ, διότι είναι προτιμότερος ένας που εκτελεί το θέλημα του Κυρίου, παρά οι μύριοι παράνομοι..»

(Ιω. Χρυς. ΟΜΙΛΙΑ ΝΘ’ 9,34-10,13 σελ.93 ΕΠΕ)

Είπε, στον μη έχοντα οφθαλμούς όταν αποκατέστησε την ατέλεια, προς Δόξα Θεού αποκαλύπτοντας εις αυτόν την θεότητα.

Και στη συνέχεια,μας λέει:

«Και κατόπιν από την πίστιν αυτήν, που εξεδήλωσεν ο θεραπευθείς τυφλός κατ’αντίθεσιν προς την απιστίαν των Ιουδαίων, είπεν ο Ιησούς. Ήλθον εγώ εις τον κόσμον αυτόν δια να γίνη κρίσις και δια να ξεχωρισθούν οι καλοπροαίρετοι από τους διεστραμμένους.Και έτσι θα επακολουθήση ως αποτέλεσμα τούτο: Εκείνοι που θεωρούνται από τους εντριβείς του νόμου,γραμματείς, ως τυφλοί και βυθισμένοι εις το σκότος της αγνοίας και της πλάνης, αυτοί θα ίδουν το φως της Αληθείας. Και εκείνοι που παρουσιάζουν τους εαυτούς των ως γνώστας των Γραφών και φρονούν αλαζονικώς ότι βλέπουν, θα καταντήσουν εις πνευματικήν τύφλωσιν.»

Αφού ο διάβολος δεν μπόρεσε τόσα χρόνια με την εικονομαχία και τις αιρέσεις να πετύχει τον σκοπό του, έρχεται τώρα με τον πλέον ύπουλο τρόπο να διαβάλλει την Ορθή Πίστη των Χριστιανών. Ως δόλωμα προτάσσει την αγάπη και το ενδιαφέρον προς τους ανθρώπους με τον οικουμενισμό.

Μιλάει για αγάπη αυτός που μισεί απερίγραπτα τους ανθρώπους, τους αφανίζει, τους διαμελίζει, τους σκορπίζει ώστε να είναι διαχειρίσιμοι και ευκολότερη λεία.

Ας ξεσκεπάσουμε όμως την τακτική του οικουμενισμού προς ωφέλεια των καλοπροαίρετων ψυχών. Ο οικουμενισμός, το θηρίο όχι ως μία αίρεση, αλλά ως ΠΑΝ-αίρεση βρυχάται ,ως λέων, να καταπιεί την ανθρωπότητα.**************************************************** 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


Και τώρα θα ερωτήσεις, αναγνώστα τι είναι ο οικουμενισμός;

Ποιο είναι το «πιστεύω» του οικουμενισμού;

Πού στηρίζεται;

Ποιοι κρύβονται πίσω του;

Τι επιδιώκει και τι μέσα χρησιμοποιεί;

Θα πρέπει όμως ,προηγουμένως και από την αρχή,να ξεκαθαρίσωμε κάπως τα πράγματα,ώστε να γνωρίζης περί τίνος ακριβώς πρόκειται.Πρέπει να βρίσκεσαι από την αρχή στο κέντρο του νοήματος του μεγάλου τούτου ζητήματος,ώστε να μπορέσεις εύκολα να παρακολουθήσεις έπειτα,βήμα προς βήμα,όλες τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του ολεθρίου σκοπού,που επιδιώκει και των καταχθονίων και σατανικών μέσων,που χρησιμοποιεί ο οικουμενισμός.

Ο οικουμενισμός είναι ένα κίνημα παγκόσμιον του διεθνούς σιωνισμού και έχει ως μοναδικόν σκοπόν την πολιτικήν και θρησκευτικήν κατάκτησιν της οικουμένης!

Στα μάτια όμως του κόσμου φαίνεται,ότι ο οικουμενισμός είναι κίνημα παγκόσμιον,δια την πολιτικήν,οικονομικήν και την θρησκευτικήν ένωσιν της ανθρωπότητος.Εκ πρώτης,βεβαίως,όψεως,δια τους αγνοούντας τα πράγματα,ο σκοπός αυτός της ενώσεως της ανθρωπότητος φαίνεται καλός και ωφέλιμος.Και τούτο,διότι στον οικουμενισμό επιφανειακά κυριαρχεί το σύνθημα της ειρήνης,που το λαχταρούν όλοι.

Κυριαρχεί το σύνθημα της ενότητας, που το θέλουν οι πάντες.

Mιλούν ακόμη κατά κόρον για αγάπη. Και ποιος δεν την θέλει την αγάπη!Αλλά η αγάπη του οικουμενισμού είναι απάτη.Δεν ξεκινά από τον πόνο για τον συνάνθρωπο, όπως τον εδίδαξε ο Χριστός,αλλά από το μίσος,την υποκρισία και το ψέμα,δια την υποταγήν των πάντων.Γι’αυτό,ενώ ακούμε να μιλούν για ενότητα,για ειρήνη,για αγάπη,για συνεργασία οικονομική και κοινό νόμισμα,εντούτοις βλέπομε από την άλλη μεριά την έντασι,την όξυνσι,την καλλιέργεια διαφορών,διενέξεων και μίσους.Παρατηρούμε διπλωματική δραστηριότητα για την καταβαράθρωσι και εξαφάνισι των μικρών και αδυνάτων Κρατών.

Αλλά δεν θα επεκταθούμε εδώ περισσότερο,για την σατανική αλυσίδα των σκοτεινών δυνάμεων,που προπαρασκευάζουν μυστικά την καταστροφή των εθνών και ιδιαίτερα των Ορθοδόξων Χριστιανικών Κρατών.Αυτό ας το εξετάσουν άλλοι αρμοδιότεροι και ας λάβουν τα μέτρα τους.Ημείς,εδώ,θα σταθούμε μόνον στον θρησκευτικό οικουμενισμό.

Τι είναι ο σημερινός Θρησκευτικός οικουμενισμός. 

O θρησκευτικός οικουμενισμός της σήμερον είναι κίνησις,δια την ένωσιν των αιρετικών ομολογιών της δύσεως μετά της Ορθοδοξίας κατ’αρχάς και εις δεύτερον στάδιον δια την ένωσιν όλων των θρησκειών εις ένα τερατώδες κατασκέυασμα,εις μίαν πανθρησκείαν.Τελικόν όμως σκοπόν έχει να εξαφανίσει,μέσα σ’αυτό το χωνευτήρι, τον Χριστιανισμόν και ιδίως την Ορθοδοξίαν,που κατέχει την Αλήθειαν.Σκοπεύει δε εις την τελική φάσι του σκοτεινού του σχεδίου να αντικαταστήση την λατρεία του ενός Θεού,με την λατρεία του σατανά!

Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως απίστευτο. Και όμως ,αυτό κυρίως επιδιώκει ο πολυδαίδαλος μηχανισμός της οικουμενικής κινήσεως, δια την δραστηριότητα της οποίας τόσον συχνά ακούμε στις ημέρες μας να γίνεται λόγος. Ο οικουμενισμός, όπως αποδεικνύεται από στοιχεία σοβαρά και αδιάσειστα, που θα διαβάσης,αναγνώστα,στη συνέχεια,είναι ένα σατανικό κατασκεύασμα των σκοτεινών δυνάμεων.Είναι μια μεγάλη, φοβερή και τρομερή αίρεσις ή μάλλον παναίρεσις. Είναι μία σύνθεσις θρησκειών, φιλοσοφιών και παραδόσεων σε μια τραγελαφική ενότητα. Είναι μία δολία πλάνη καταστρωμένη με σατανικό σχέδιο,η οποία υποστηρίζει,ότι πουθενά δεν υπάρχει η μοναδική,η απόλυτος, η ενιαία αλήθεια.Ούτε και στην Ορθοδοξία!Έτσι ο οικουμενισμός καταντά ένα τέρας,που καταβροχθίζει τα πάντα.Καταντά ένα καμίνι,που προσπαθεί να χωνέψη και συγκεράση όλες τις θρησκείες.Είναι ένας νεότερος αιρετικός συγκριτισμός,που υπόσχεται να λ΄υσει όλα τα προβλήματα!Ο δε θεός για τον οικουμενισμό είναι ένας αόρατος θεός,που δέχεται εξίσου την λατρείαν όλων των θρησκειών.Για τον οικουμενισμό δεν υπάρχει προσωπικός θεός.Ο οικουμενισμός δεν πιστεύει τίποτε,αλλά και τίποτε δεν απορρίπτει στο ανακάτεμα και στη νέα σύνθεσι της θρησκείας,την οποίαν επιδιώκει να κατασκευάσει. Δεν υπάρχουν για τον οικουμενισμό θρησκείες και πατρίδες. Με τρόπο επιδέξιο και δήθεν για λόγους ειρηνικής συνεργασίας προβάλλει έμμεσα το σύνθημα «κάτω τα σύνορα»!! Όλα,λοιπόν συνθλίβονται,αφομοιώνονται και εξαφανίζονται στο αβυσσαλέο στόμα του οικουμενισμού.

Ο οικουμενισμός είναι μια φοβερή λαίλαψ,που προετοιμάζεται να ξεθεμελιώση,όπως φαντάζεται,την «Μίαν, Αγίαν,Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν»του Χριστού.Είναι άγριος τυφών των δυνάμεων του σκότους ,που συγκεντρώνει την καταστροφική του μανία εναντίον κυρίως της Ορθοδοξίας,με τον σκοτεινό του πόθο να την εκμηδενίση και να την αφανίση.Και τούτο,διότι γνωρίζει ότι μόνη η Ορθοδοξία κρατεί ανόθευτη την Αλήθεια και Μόνη αυτή μπορεί να σώση τον άνθρωπο. «Τις πέτρες τις πετούν στις καρυδιές,που έχουν καρύδια»,έλεγε παραστατικά ο Κολοκοτρώνης.Έτσι και ο οικουμενισμός χτυπά την Ορθοδοξία,διότι αυτή έχει αξία,κατέχει τον θησαυρόν της Αληθείας.Αλλά,ενώ είναι τόσον τρομερά τα σχέδια του οικουμενισμού,εντούτοις τα κρύβει επιμελέστατα κάτω από ένα αριστοτεχνικό μανδύα αθωότητος.Όλα προχωρούν με μελέτη,με σύστημα με οργάνωσι.Ο οικουμενισμός,σήμερα,είναι η εξέλιξις του φοβερού σχεδίου των οργάνων του σατανά στο πιο κρίσιμο σημείο.Με τον οικουενισμό,χτυπούν σήμερα ,με όλας των τας δυνάμεις ,την Εκκλησία του Χριστού οι άσπονδοι και δόλιοι εχθροί της.Σκοτεινές δυνάμεις και αόρατα επιτελεία έχουν συγκεντρώσει τα πυρά τους στο σκοπό αυτό.Πόλεμος γίνεται.Και πόλεμος μεγάλος,που δυστυχώς οι πολλοί δεν τον έχουν καν πάρει είδηση.Όλοι οι ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ενωμένοι κάτω από ένα αόρατο επιτελείο,που κρύβετασι πίσω από ωραίες λέξεις,σοβαροφανείς οργανισμούς και ενωτικά συνθήματα απάτης,δουλεύουν ημέρα και νύκτα,για να αφανίσουν την Αγίαν Του Εκκλησία,να νωθεύσουν την Αλήθεια,που μας απεκάλυψε ο Θεάνθρωπος και να ματαιώσουν έτσι την σωτηρία του ανθρώπου,να βάλουν δε στη θέσι του Χριστού,ως αρχηγό του κόσμου,τον διάβολο «ώστε αυτόν εις τον Ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσαι αποδεικνύοντα εαυτόν,ότι εστί Θεός»(Β’Θεσ.β’4).

Αι δυνάμεις του σκότους έθεσαν τελευταίως σε ενέργεια όλα τα μέσα,για να μπορέσουν να ξεθεμελιώσουν την Εκκλησία του Χριστού.Γενική, λοιπόν, επίθεσι επιχειρούν εναντίον της Εκκλησίας εφ’όλων των μετώπων κάτω από την αθώα επωνυμία του οικουμενισμού.

Ο οικουμενισμός,με λίγα λόγια,είναι ένα καταχθόνιον παγκόσμιον κίνημα πολιτικόν και θρησκευτικόν,με σκοπό την υποταγήν της ανθρωπότητος κάτω από μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν…και την ένωσιν όλων των θρησκειών εις μίαν πανθρησκείαν,ώστε να εξαφανισθή ο χριστιανισμός,να εξαφανισθή η σώζουσα Ορθόδοξος Πίστις και να λατρεύεται στο τέλος,αντί του Αληθινού Θεού ο σατανάς!

(Η πλαγιογραφή είναι από το βιβλίο:

Αρχιμ. ΧΑΡΑΛ.Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ «Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ».

Αναφέρονται συγκλονιστικές αποδείξεις που ούτε καν γνωρίζαμε και που θα ωφελήσουν κάθε άνθρωπο διότι ξεσκεπάζει τα ολέθρια σχέδια του αντίχριστου οικουμενισμού.)

Η ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 


Το παμπόνηρο σχέδιο του αντίχριστου προκειμένου να πλήξει την σώζουσα Ορθόδοξη Πίστη ώστε να επικρατήσει και να τον προσκυνήσουν μικροί και μεγάλοι, είναι ο οικουμενισμός, με όπλο την εκκοσμίκευση και αγαπολογία.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας έχει ήδη προειδοποιήσει ότι στους έσχατους χρόνους η Πίστη θα εκλείψει, ως εκ τούτου ερωτά:

«Άραγε θα βρω Πίστη στους ανθρώπους όταν επιστρέψω;»

Και αλλού μας λέει ότι:

«Θα κολοβώσει τον χρόνο γιατί δεν θα σωζόταν ούτε ένας εκλεκτός».

Ιδού οι αποδείξεις του τι κατάφερε ο διάβολος στους «εκλεκτούς»:

(Αναζητήστε αλλού τους εκλεκτούς.)


«Γενεά πονηρά και μοιχαλίς, που

επρόδωκε την Πίστιν της προς τον ουράνιον Νυμφίον» (Ματθ.ΙΒ’39).

2)Επρόδοκε Πατρίδα,

3)επρόδοκε Ποίμνιο.

Δεν μένει τίποτ’ άλλο για να προδώσουν. Τα πρόδωσαν όλα! Συνεργάστηκαν σε όλα τα επίπεδα με τον Αντίχριστο αντί χρημάτων, ντουβαριών και …μαρμάρων. Ενδιαφέρονται για τον μισθό και ουδόλως για τον Χριστό!!

Τώρα αναμένουν την αμοιβή τους απ’ αυτόν για τον οποίον εργάστηκαν.

1ον) Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΝΥΜΦΙΟΝ Έγινε επισήμως-με υπογραφές- στην ΨΕΥΔΟ-σύνοδο Κρήτης, όταν προσκύνησαν πρώτα το βιτρώ της πανθρησκείας ,που ήταν ανηρτημένο στην είσοδο του κτιρίου. Αποδέχθηκαν την πανθρησκεία και μετά εισερχόμενοι συντέλεσαν την ανομία, αποδεχόμενοι τις καταδικασμένες αιρέσεις, ονομάζοντάς τες «εκκλησίες».

Ήταν πολύ καλά επιλεγμένοι και προετοιμασμένοι, γνώριζαν τι πήγαιναν να πράξουν ,εν πλήρη συνειδήσει.

Το πρώτο στάδιο του σχεδίου του Αντίχριστου το εκπλήρωσαν, καταλύοντας Εντολές Κυρίου, κανόνες Πηδαλίου και συνοδικότητα.

Μάθετε τι ψήφισαν στην ΨΕΥΔΟ-σύνοδο Κρήτης.

Επιβάλλεται να διδάσκουμε συνεχώς τα παιδιά και τα εγγόνια μας σχετικά με το μεγάλο πλήγμα που επέφεραν οι ασεβείς, φαύλοι, αθεόφοβοι και ασυνείδητοι προδότες στην Ορθοδοξία, όταν ψήφισαν στην ΨΕΥΔΟ-σύνοδο Κρήτης ένωση με αιρετικούς και αλλόθρησκους, ώστε να μην παραδοθεί η τελεσθείσα προδοσία, στη λήθη. Ας προσέξουμε οι επόμενες γενιές να θωρακιστούν με Ορθή Πίστη και όχι με διεστραμμένες-αιρετικές δοξασίες, που διδάσκουν τα όργανα του διαβόλου.

Είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτό. Θα δώσουμε λόγο και τώρα και την ώρα της κρίσεως. Δεν αρκεί να πάει ο κάθε «Ιερώνυμος» σπίτι του, (αυτό επιδιώκει άλλωστε τώρα που εκτέλεσε στο ακέραιο την ΠΡΟΔΟΣΙΑ), αφού αυτά που ψήφισε εφαρμόζονται πλέον !

Πρέπει να καταδικαστούν ως παν-αιρετικοί καθώς και η ΨΕΥΔΟ-σύνοδος, να αφοριστούν και να αποβληθούν αφού δεν μετανοούν, ώστε να επέλθει ΚΑΘΑΡΣΗ στην Ορθοδοξία. Ειδάλλως δεν θα είναι ο Ιερώνυμος αλλά κάποιος άλλος στη θέση του, για να συνεχίσει τη σφαγή, με περισσότερες περγαμηνές ,αλλά, με τα ίδια φρονήματα, ώστε να επιτελέσει το 2ο στάδιο του σχεδίου γιατί το 3ο …το έχουν αναλάβει άλλοι.

Όσοι πιστεύουν ότι το καράβι που έβγαλε (αγνόησε) το Πηδάλιο και χτύπησε στα βράχια, μπορεί να ανακρούσει πρύμναν χωρίς Πηδάλιο… σφάλλουν!

Οι σατανοκίνητοι μηχανισμοί βρίσκουν Τρισάθλιους για να εκπληρώσουν με πλήρη επίγνωση το έγκλημα. Με ένα απλό συγνώμη δεν επανέρχονται οι σφαγιασθείσες ψυχές. Ο λόγος δεν υποκινείται από μίσος αλλά, από αυτά που αναφέρει το Πηδάλιο το οποίο τακτοποιεί τα εκάστοτε θέματα για την εκκλησιαστική ευταξία και δογματική ακρίβεια, που οι τολμηροί ευρεσιτέχνες το θεώρησαν επουσιώδες.

«Σημαδέψτε τους και φύγετε μακράν από αυτούς.» (Απ.Παυλ.)


2ον)Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 


Συνεργάστηκαν με ΑΘΕΟΥΣ ονομάζοντάς τους «άλας και φως του κόσμου» (λόγια Ιερώνυμου), αντί να τους καυτηριάσουν.

Στο 1ο συλλαλητήριο για την ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ δεν έδωσαν εντολή να συμμετέχει κλήρος και λαός. Όταν όμως είδαν τη λαοθάλασσα άλλαξαν γνώμη. Κινούνται μακράν του Θεού, ακολουθώντας όχι τη διδασκαλία του Κυρίου, αλλά το πλήθος του κόσμου. Αυτός ήταν ο λόγος που στο επόμενο συλλαλητήριο έδωσαν διαταγή συμμετοχής.(Στη συγκεκριμένη περίπτωση ,έστω και έτσι καλώς έπραξαν).

Δεν τους ενδιαφέρει η Μακεδονία μας ,τους ενδιαφέρει μη χάσουν τους πελάτες. Σοβαρός άνθρωπος με Πίστη Θεού δεν αλλάζει αποφάσεις τόσο γρήγορα για τόσο σοβαρά θέματα. Βοηθούν τους λαθραίους που στρατολογούνται και περιμένουν εντολή. Τους καλωσορίζουν και τους εγκαινιάζουν τα σπίτια. Τους δε πιστεύοντες εις τον Κύριον τους καταδιώκουν. Αυτό εννοούν «αγάπη» οι οικουμενιστές.

Εάν η ηγεσία της Εκκλησίας ύψωνε το χριστιανικό της ανάστημα, νόμους του Συντάγματος δεν θα τολμούσαν να αγγίξουν οι άθεοι. Επειδή όμως ούτε ανάστημα υπάρχει ούτε χριστιανικό Ορθόδοξο φρόνημα , γι’ αυτό συνεργάστηκαν μετά των αθέων- ανθελλήνων, εναντίον της Πατρίδας!

Τους είναι εμπόδιο το ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Πατρίδας μας ,προκειμένου να φέρουν την ΠΑΝ-θρησκεία που υπέγραψαν στην ΨΕΥΔΟ-σύνοδο.

Οι μάσκες έπεσαν, όλοι γνωρίζουν και δικαιολογία δεν υπάρχει.
3ον) Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 


Δείτε, ακούστε και κλάψτε για την κατάντια μας!! 

Ανεχόμαστε τα τέκνα του διαβόλου να μας παραδίδουν στον ΑΝΤΙ-χριστο. Μια φατρία «άλαλων και μπάλαλων», ασεβών , αθεόφοβων και πνευματικά τυφλών παίρνουν αποφάσεις για εμάς χωρίς την συγκατάθεσή μας.

Τους ανεχόμαστε περιμένοντας την τελική καταστροφή μας. Είμαστε συνυπεύθυνοι. Είναι ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ να έχουμε τέτοιους ποιμένες και άρχοντες. Ξεκάθαρα μας το λένε οι ίδιοι και εμείς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε.

Επιτέλους ας ξυπνήσουμε!

Ας φύγουμε από τον Αντίχριστο και τα όργανά του!

Στις 15-05-2016 λίγο πριν την ΨΕΥΔΟ-σύνοδο Κρήτης, στη μάντρα της αρχιεπισκοπής ,υπήρχαν πινάκια που θα δείτε παρακάτω, τα οποία αποδεικνύουν την αποδοχή της αρχ/πής Αθηνών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συνεπώς και στις ηλεκτρονικές ταυτότητες.

Βεβαίως αντί χρηματικού ποσού από «άγνωστους» οργανισμούς. Τους υποχρέωσαν να τα αναρτήσουν και λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε η ΨΕΥΔΟ σύνοδος Κρήτης …

Με μαθηματική ακρίβεια, βήμα-βήμα η ΠΡΟΔΟΣΙΑ!

Μετά από λίγες μέρες τα αφαίρεσαν.


Σας τα παραθέτω….

( φωτογραφίες)
Έτσι εξηγούνται όλα. Το πως σε ερωτήσεις
« πνευματικών» σχετικά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες παίρναμε σαν απάντηση:

«Οι Χριστιανοί δεν έχουν να κρύψουν τίποτα.»

Μέχρι και μπουγέλο έφαγε κάποιος «αυλικός», προκειμένου να κλείσει το στόμα του, επειδή παράκουσε εντολή και μίλησε για τις ηλεκτρ. ταυτότητες!!

Και άλλος:

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα!»

Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα …να πάμε με τον Αντίχριστο…… παπούλη;

Να πάρουμε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες; Αυτό μας λέτε;

Αυτό μας λέει ο Ιησούς Χριστός περί ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ;

Το : «Όποιος δειλιάσει στον αγώνα κατά του θηρίου ..» (Αποκ.),

τι εννοεί;

Την Τρίτη 19-02-2019 μετά από αναβολές φθάσαμε στο Σ. Επ. (συμβούλιο επικρατείας) για το θέμα των ηλεκτρ. Ταυτοτήτων. Η διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδας –φυσικά- ήταν απούσα. Τι θα μπορούσε άλλωστε να κάνει αφού εκ των προτέρων η θέση της είναι υπέρ της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;

Δηλαδή, ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ,ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή «ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ»ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΕ ΕΜΑΣ!

ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ,ΘΑ ΕΞΑΡΤΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ (ΑΥΤΟΝ).

Άνοιξε διάπλατα η διοικούσα εκκλησία τις πόρτες και οδηγεί το ποίμνιο στον Αντίχριστο.

Με πόση πονηριά παραπλανά τους πιστούς, λέγοντας ότι αν και εφόσον οι ηλεκτρ. ταυτότητες περιέχουν το δυσώνυμο αριθμό (666) ,τότε δεν θα τις πάρουμε.

Ποιός θα αποδείξει τεχνολογικά το μέρος που θα κρύβεται ο διάβολος μέσα σε αυτές;

Σε αντίθετη περίπτωση μη αποδείξεως της ύπαρξης του 666,η εκκλησία μας συμβουλεύει… να πάρουμε τις ταυτότητες. Στο μεταξύ μέχρι να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη του 666 μέσα σε αυτές και ενώ η διοικούσα εκκλησία «θα ψάχνει διακαώς», οι μεν ταυτότητες θα εκδίδονται ,οι δε ψυχές θα χάνονται. Θα γίνει ακριβώς ό,τι έγινε στην ΨΕΥΔΟ-σύνοδο. Πρώτα ψήφισαν εν αγνοία του ποιμνίου και μετά προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Έτσι και τώρα θα τις φέρουν και μετά θα λένε ότι δεν είναι αυτό το σφράγισμα του Αντίχριστου… (για να δικαιολογηθούν).

Μα πονηροί και διεστραμμένοι που λέτε ότι ανήκετε στην Εκκλησία του Χριστού, αφού δεν ξέρετε ακόμα αν οι ταυτότητες έχουν το δυσώνυμο αριθμό, γιατί εκ των προτέρων έχετε συγκατατεθεί στην ηλεκτρ. διακυβέρνηση;

ΠΟΙΟΣ ΣΩΦΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΘΑ ΠΑΡΕΔΙΔΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ,ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ,ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Ο ΔΥΣΩΝΥΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ;

ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ,ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ (ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ!

Αυτό μόνο τα τέκνα του διαβόλου θα μπορούσαν να το κάνουν προκειμένου να υποδεχθούν τον πατέρα από τον οποίο κατάγονται.

Τον αντίχριστο δεν θα τον φέρει κανένας άλλος, εκτός των αιρετικών και ψευτο-διδασκάλων. Μας το είπε ο μαθητής της αγάπης και ψέματα δεν λέει:

«Και τώρα πλέον είναι ο αντίχριστος εν τω κόσμω δια των αιρέσεων και των ψευδοδιδασκάλων, που προπαρασκευάζουν το έδαφος δια την προσωπικήν έλευσιν του.» (Α’ Ιωαν.Δ’3).

Την προπαρασκευή ,σχεδόν την ολοκλήρωσαν. Απομένει να τον αναδείξουν.

Εμείς αν θέλουμε να σωθούμε οφείλουμε να διακρίνουμε ποιοι είναι οι αιρετικοί και ψευτοδιδάσκαλοι και να απομακρυνθούμε από αυτούς. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι τώρα πια εύκολα διακρίνονται.

Η έδρα του συμβουλίου επικρατείας έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, φάνηκε ζήλος για το τόσο σοβαρό θέμα, εξετάζοντάς το για πολλή ώρα. Η εισηγήτρια της έδρας και οι αγορευτές-νομικοί, ήταν καταπέλτες, καταθέτοντας πλήθος σοβαρών επιχειρημάτων-αποδείξεων.

Ο υποστηρικτής των ηλεκτρ. ταυτοτήτων εκπρόσωπος του υπουργείου ,χωρίς να έχει ούτε ένα επιχείρημα, μέχρι που προξένησε το μειδίαμα σε έδρα και ακροατήριο.

Μένει να δούμε αν η σπορά θα καρποφορήσει!

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΠΟΡΑ …ΕΓΙΝΑΝ!

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΕΟΣ…ΕΤΕΛΕΣΘΕΙ!

Ρωτήστε λοιπόν ,αγαπητοί αδελφοί, τους πνευματικούς σας αν είναι υπέρ της ηλεκτρ. ταυτότητας του πολίτη, της ηλεκτρ. διακυβέρνησης του Αντίχριστου.

Η απόφαση είναι άκρως προσωπική, γιατί είναι άκρως προσωπική Η ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ Ή ΜΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!

Όσο και να θέλει κανείς να βοηθήσει την τελευταία στιγμή, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα.

Η ψυχή είναι μόνη, ανήμπορη και ανυπεράσπιστη, περιμένοντας να την παραλάβει άγγελος ή «αλαλάζοντας μαύροι καβαλάρηδες»! (Είναι απόλυτα αληθινό αυτό!)

Ο λόγος όχι για τους τυφλούς που είναι μέσα στον λάκκο, ούτως ή άλλως, αλλά για εκείνους που έχουν οφθαλμούς και επιβάλλεται να διακρίνουν προκειμένου να μην παρασυρθούν.

Γρηγορείτε ,ας οπλιστούμε με γνώση και δύναμη Ορθής Πίστης, γιατί μόνο αυτά είναι τα υπερ-όπλα που συντρίβουν τον εχθρό!!

Ας μπούμε στο στάδιο του καλού αγώνα ,έστω και τώρα με θείο ζήλο. Πάντα τις ημέρες πριν το Πάσχα δεν αντέχει ο πονηρός στην ιδέα ότι εξαπατήθηκε, κάνει σπασμωδικές επιθέσεις θέλοντας να παρασύρει και άλλους.

ΣΥΝΤΡΙΨΤΕ ΤΟΝ ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!

Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή!!

Ενωμένοι στη Στρατευομένη, βοηθούμενοι από την θριαμβεύουσα Εκκλησία του Χριστού που Του ανήκουν τα ΠΑΝΤΑ! … και η ΔΟΞΑ και η ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ!


Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον 

Γεώργιος Φλώρος 
ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ