Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῆς μοναχῆς Εὐπραξίας τῆς ἐξορίστου πρὸς Μητροπολίτη Μεγάρων καὶ Σαλαμίνος Κώντ. Γιακουμάκη.

Αποτέλεσμα εικόνας για Μητροπολίτη Μεγάρων καὶ Σαλαμίνος Κώντ. Γιακουμάκη.

Μέγαρα, 30-9-17

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῆς μοναχῆς Εὐπραξίας τῆς ἐξορίστου πρὸς Μητροπολίτη Μεγάρων καὶ Σαλαμίνος Κώντ. Γιακουμάκη.

Ἐπειδὴ δὲν στάθηκε δυνατὸν νὰ μὲ καλέσετε, ἀφοῦ σας ζήτησα ἐπανειλημμένως, καθὼς ἀπὸ τοὺς μορφασμοὺς καὶ τὶς ἐκφράσεις τοῦ π. Ἀλεξάνδρου, ἀπαξιώσατε νὰ μὲ ἀκούσετε κατ’ ἰδίαν, ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΣ καὶ ἐσεῖς καὶ ὁ ἀρχιερατικός.

Ἔπρεπε ὡς στοργικὸς ποιμὴν τῶν προβάτων ποὺ ἡ Ἐκκλησία σας ἀνέθεσε νὰ ποιμάνετε καὶ νὰ φυλάσετε ἀπὸ τοὺς προβατόμορφους λύκους, ἐσεῖς καὶ ὄχι τὰ σκυλιά σας, ἐβάλατε τὸ πιὸ λυσσώδη νὰ ἐλέγξει καὶ νὰ δηλητηριάσει μία ἄρρωστη καλογραία 73 ἐτῶν, ποὺ ἐγὼ ξέρω τί ἔχω περάσει ὅλα αὐτὰ τὰ πονεμένα καὶ ἀπορφανισμένα χρόνια!

Ἔστω καὶ στὰ τελευταῖα αὐτὰ χρόνια, ἂς ἄκουγα τὴν γλυκιὰ λέξη: «παιδί μου!»

Μὲ δάκρυα καὶ θρήνους εὑρέθηκα καὶ πάλι στὸ δρόμο…! Καὶ κανένας σοφὸς ,κανεὶς Ὀρθόδοξος, καμία μάνα Ἐκκλησία ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΕ τὴν κεκλεισμένη πόρτα μὲ στοργή, νὰ ἀκούσει ἕνα λόγο, τοὺς παλμοὺς τῆς κατακρεουργημένης μου καρδίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεώς μου!

Νὰ ἀκούσετε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἀντιστέκομαι εἰς τᾶς αἱρέσεις τοῦ πάπα καὶ τῶν λοιπῶν θρησκευμάτων. Οἱ συμπολίτες μου, οἱ ὁποῖοι μου συμπαραστάθηκαν καὶ μὲ ἐκτίμησαν ὅλα μου τὰ χρόνια –καὶ τοὺς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ- πρέπει νὰ πληροφορηθοῦν τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους μὲ στείλατε ΕΞΟΡΙΑ!

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν δυσανασχετήσει, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ κατά-σάρκα ἀδελφοί μου.

Ὅταν λοιπὸν ἤλθατε τὸ πρώτον, εἰς τὴν καλογερούπολιν τῶν Μεγάρων, ἦλθα ὅπως καλῶς γνωρίζετε, νὰ σᾶς εὐχηθῶ καὶ νὰ σᾶς συστηθῶ …ποιὰ εἶμαι, πόθεν ἔρχομαι καὶ ποὺ ὑπάγω, διότι ἡ καθηγουμένη ἀπαξιοῦσε νὰ τὸ κάνει!

Μεταξὺ ἄλλων σας εἶπα ὅτι: « Μὲ τὶς κινήσεις, τὶς συμπροσευχές, τὰ συμπόσια, τὰ συνέδρια καὶ τοὺς διαλόγους τοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν πάπα καὶ τοὺς καρδινάλιους, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ πιστή».

Μοῦ ἀπαντήσατε : «Καὶ ἐγώ!»

Διότι σας λέγω ὅτι οἱ Πατέρες καὶ συγκεκριμένα στὸ διάλογο μὲ τοὺς παπικοὺς ποὺ διάβασα ,τοῦ Ἱερομονάχου Ἰεροθέου ( ΙΓ’ αἰῶνος )καὶ Μάρτυρος ,τὰ ἀνέκδοτα (ποὺ δὲν ἔχουν ἐκδοθεῖ) καὶ ποὺ τὸ ἔχει γράψει ὁ καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς π.Νικόλαος Ἰωαννίδης, λέγει:

«Ὁ κοινωνῶν μετὰ τῶν ἀκοινωνήτων..», αὐτομάτως μου ἀπαντᾶτε: «ἀκοινώτητος ἔσται »!

Χάρηκα λοιπὸν πολὺ καὶ πείστηκα ὅτι ἔχουμε Δεσπότη Ὀρθόδοξο!

Ὅπου βρισκόμουν ἔλεγα τὰ καλύτερα λόγια, παρόλο ποὺ ὑπάρχουν καὶ πολλὲς διαφορετικὲς γνῶμες, μὲ πολὺ ἄσχημες εἰκόνες…ἐγὼ πάντα ἀνέτρεπα καὶ ἔλεγα τὰ καλύτερα.

Ποιός σας εἶπε πῶς ἐγώ σας ὑβρίζω; Ἐκτὸς ἂν εἶναι ὕβρις ὅτι ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΤΕ μὲ τοὺς ΠΑΠΙΚΟΥΣ ,τοὺς ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ καὶ τοὺς ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ!

Ὅταν σας εἶπα ὅτι: « Ὁ Κορίνθου ἐρωτηθῆς ἀπὸ δημοσιογράφους: «Τί γνώμη ἔχετε γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στὴν Ἑλλάδα;»

τοὺς ἀπάντησε : «Μεγάλη εὐλογία ποὺ θὰ ἔρθει ὁ ἀρχηγὸς τῆς Χριστιανοσύνης!»,

Θυμάστε τί ἀπαντήσατε;.. «Τὸν κερατά, ἔτσι εἶπε;..»»

Ὁ δὲ Ἀμφιλόχιος εἶναι Πατριαρχικός, Παπικός, Οἰκουμενιστής, Πανθρησκειακὸς …μὲ ἕνα λόγο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ καὶ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΣ.

Ὅποτε ἂν αὐτὸ τὸ θεωρεῖτε ὕβρη ,ἐσεῖς ὑβρίζετε τὸν ἑαυτό σας καὶ ὄχι ἐγώ!!

Ἐγὼ τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ εἶπα: «ὅτι ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΤΕ μὲ ἀκοινώνητους»! Καὶ μὲ τὸ δικό σας λόγο… ΕΙΣΤΕ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΣ!

Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος λέει γιὰ τοὺς Ἅγιους Πατέρες καὶ θεωρεῖ ὅτι : «ἔπεσαν στοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως τᾶς χείρας ποὺ ἔθεσαν τοὺς Ἱεροὺς κανόνες, τὰ τείχη τοῦ αἴσχους, καὶ ἤδη βρίσκονται εἰς τᾶς χείρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ!!!»

ΦΡΙΞΟΝ ΗΛΙΕ,ΣΤΕΝΑΞΟΝ Η ΓΗ: διὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες!

Φρικιᾶ (νοιώθει φρίκη) ὁ κάθε εὐσεβὴς ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ἀκούγοντας τὰ ἀσεβῶς τολμηθέντα λόγια του πατριάρχου.

Βλασφημεῖται ἀσύστολα ἅπας ὁ χορὸς τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ὡς γνήσιοι ποιμένες τῶν διαπεπιστευμένων εἰς αὐτοὺς λογικῶν προβάτων, τὸ διεφύλαξαν ΑΜΟΛΥΝΤΟ ἀπὸ τὴν λοίμην τῶν αἱρέσεων καὶ εἰς τὴν 8ην καὶ 9ην Σύνοδον τοῦ Μεγάλου Φωτίου καὶ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἦταν καὶ παραμένει αὐτὴ (ἡ αἵρεσις) τοῦ ἀθέου, τοῦ ἑβραίου, τοῦ ἀντιχρίστου πάπα!

Βλασφημοῦνται ἀνερυθριάστως (οἱ Ἅγιοι Πατέρες) ὡς δῆθεν ὄργανα τοῦ διαβόλου καὶ ὡς ὑπαίτιοί του σχίσματος. Αὐτοὶ δηλαδή, διὰ τοὺς ὁποίους ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας:

«Ὅλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικὴν ἐπιστήμην, καὶ θυμὸν κινήσαντες, νῦν τὸν δικαιότατον ἐνδικώτατα, τοὺς βαρεῖς ἤλασαν, καὶ λοιμώδεις λύκους, τῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ Πνεύματος, ἐκσφενδονήσαντες, τοῦ τῆς Ἐκκλησίας πληρώματος, πεσόντας ὡς πρὸς θάνατον, καὶ ὡς ἀνιάτως νοσήσαντας, οἱ θεῖοι Ποιμένες, ὡς δοῦλοι γνησιώτατοι Χριστοῦ, καὶ τοῦ ἐνθέου κηρύγματος, μύσται ἱερώτατοι….» (Στιχηρὸν προσόμοιο αἴνων,ἐκ τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων.)

Αὐτὰ καὶ πλεῖστα ἄλλα θεολογικὰ καὶ δογματικὰ ὡς θεολόγος, ἔπρεπε νὰ πρωτοστατεῖ ὁ πατριάρχης διὰ τὴν σταθερότητα τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ πληροφορεῖ καὶ νὰ κατηχεῖ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ!

Ἀλλὰ τί περιμέναμε καλύτερο νὰ κάνει ἀφοῦ σπούδασε τὴ θεολογία τῶν παπικῶν εἰς τὴν Ἰταλία; Αὐτὰ τὰ λίγα πρὸς τὸ παρὸν γιὰ τὸν πατριάρχη.

Ὁ δὲ ἀρχιερατικὸς ποὺ ἐσεῖς διορίσατε νὰ ἐπεμβαίνει καὶ νὰ διοικεῖ τὰ μοναστήρια, δὲν ἔχει ἰδέα τί γίνεται μέσα εἰς αὐτά, οὔτε μοναχὸς εἶναι οὔτε ἔχει ἰδέα ἀπὸ τὴν ψυχολογία μίας μοναχῆς καὶ τῆς καθεμιᾶς τὸν χαρακτήρα καὶ τὴν οἰκογενειακή της ἀγωγή!

Οὔτε ρώτησε ποτὲ κανεὶς γιατί μπαίνουμε σὰν τὰ κρύα νερά-λουλουδάκια εὐωδιαστὰ καὶ καταλήγουμε μὲ χίλιες ἀσθένειες καὶ χοῦφτες τὰ ψυχοφάρμακα; Κατὰ τὰ ἄλλα εἴμαστε βασίλισσες καὶ νύμφες τοῦ Χριστοῦ!!

Σανὸ στὴν πάχνη καὶ νὰ δουλεύουμε ὅλη τὴν ἡμέρα καὶ ὁ βούρδουλας ἀπὸ πάνω καὶ τὴν νύκτα οἱ κανόνες ,οἱ μελέτες καὶ τὸ κλάμα…. Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι πολύ.. μικρὰ γράμματα!

Αὐτὲς ὅμως ποὺ θέλουν νὰ περνοῦν μία χαρά, πρέπει νὰ λιβανίζουν, νὰ πανηγυρίζουν καὶ νὰ διαβάλλουν! Καὶ τολμοῦν καὶ μιλᾶνε!

Δὲ μὲ ρώτησε ὁ ἀρχιερατικὸς ὁ κὸς Ἀλέξανδρος ἂν εἶναι ἀληθινὰ αὐτὰ ποὺ τοῦ εἶπαν, μόνο ἔχυσε τὸ δηλητήριο καὶ ὅπου πάει!

Πεῖτε του ὅτι: «Δὲν ἔχω φορέσει ποτὲ ταγιέρ, δὲν ξέρω πὼς εἶναι, γιατί καλογερεύω ἀπὸ τὰ 16 μοῦ καὶ ἔτρωγα ξύλο γιὰ νὰ μὴ γίνω μοναχή. Καὶ ἕνα μικρὸ παιδάκι καταλαβαίνει ὅτι δὲν μετράει τὸ τί θὰ φοράει ἡ ἀνύπανδρη κόρη δημοσίου (ὑπαλλήλου) ἀλλὰ τί χαρτιὰ βλέπουν.»

Μποροῦσε νὰ μὲ ρωτήσει ἂν εἶναι ἀληθινὰ αὐτὰ ποὺ τοῦ εἶπαν οἱ κακόβουλοι ἄνθρωποι. Εὐτυχῶς ἔχω εἰλικρινῆ συνείδηση καὶ τὸ ψέμα τὸ μισῶ ἀπὸ μικρὸ παιδάκι, γι’αὐτὸ ὑποφέρω σὲ ὅλη μου τὴ ζωή.

Αὐτοὶ ποὺ λένε ψέματα περνοῦν μία χαρά. Ὅμως κοροϊδεύουν τὴ συνείδησή τους, γιατί ὁ Θεὸς δὲν κοροϊδεύεται!

Δὲν μοῦ ἔλεγε ὁ εὐλογημένος ὅτι ἤθελε λοτούς, νὰ τοῦ ἔκοβα ἕνα τσουβάλι ,ἔπρεπε νὰ σοφιστεῖ νὰ μὲ βγάλει στὸ δρόμο γιὰ νὰ βάλει τὴ σκάλα νὰ τοὺς κλέψει;

Ἡ δουλειὰ τοῦ λοιπὸν εἶναι νὰ μαζέψει τοὺς Ἱερωμένους, σὰν ἀρχιερατικός, ἀπὸ τὶς παραλίες καὶ ἀλλοῦ… νὰ τοὺς μάθει νὰ ντύνονται εὐπρεπῶς καὶ νὰ προσέχουν ποὺ συχνάζουν γιατί σκανδαλίζουν τὸ ποίμνιο. («Ἄντε μετὰ νὰ τοῦ φιλήσεις τὸ χέρι ἢ νὰ κοινωνήσεις ἀπὸ αὐτόν»: λένε).

Ὁ Ἅγιος Ὕδρας Ἰερόθεος ,ὅταν κάποιος ἱερέας του, περιφέρονταν χωρὶς ἐξωτερικὸ ράσο καὶ καλυμμαύχι, τοῦ ἔστελνε τὴν πανταχούσα! (ξυράφι δίστομο).

Ἀφοῦ λοιπόν, ὁ ἴδιος ὁ ἀρχιερατικὸς δίνει τὸ κακὸ παράδειγμα, πρωτοστατώντας σὲ ἄσχετες μὲ τὴν ἰδιότητά του συγκεντρώσεις (μὲ τραγουδίστριες…κλπ.) πῶς νὰ μὴν σκανδαλίσει;

Ὅταν παλιὰ ἔκαναν πανηγύρια στὰ ἐκκλησάκια φοροῦσαν καπλαμάδες καὶ φουστανέλες, πεῖτε του!

Οἱ ἴδιοι σας παρεξηγοῦν… ἀντὶ νὰ κατηχήσετε τοὺς πιστοὺς στὴ σεμνότητα καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, τοὺς παρακινεῖτε στὰ αἴτια τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ἀπὸ τὰ χέρια σας θὰ ζητήσει ὁ Θεὸς τὸ αἷμα τῆς χαμένης ψυχῆς τους!

Τὰ Μέγαρα ἔβγαλαν ἕναν Ἅγιο Δεσπότη, τὸν Ἅγιο Ἄρτης. Ξέρετε τί ἔλεγε; «Παιδί μου τί λέει ὁ κόσμος γιὰ μένα;»

Ὅπως ὁ Χριστός μας…: «Τίνα μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἶμαι;»

Καὶ ἐπειδὴ δίνω πολλὴ σημασία καὶ ὑπολογίζω τοὺς ἀνθρώπους ἴνα μὴ τὶς σκανδαλιστεῖ μὲ τὴν συμπεριφορά μου, διότι λέγει τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ: «λυσιτελεῖ αὐτῶ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἴνα σκανδαλίση ἕνα τῶν μικρῶν τούτων», γι’αὐτὸ καὶ ἀπολογοῦμαι ΔΗΜΟΣΙΩΣ!

Μία καλόγρια δὲν σᾶς ἔφταιξε σὲ τίποτα ἐπειδὴ εἶναι αὐστηρὴ στὴ συνείδησή της. Δὲν ρωτήσατε 19 χρόνια, στὸν Μακρινὸ πόσα ἑκατομμύρια δραχμές, τοὺς ἔβγαλα, τί κτίρια ἔκανα, τί ξεμπαζώματα, πόσες νταλίκες τσιμέντα τῶν 50 κιλῶν ξεφόρτωσα, πόσα αὐτοκίνητα ἀσβέστη ἔσβησα (αὐτὰ ὅλα στὶς ἐλεύθερες ὧρες, γιατί τὶς ὦρες τῆς ἐργασίας κεντούσαμε)!

Πόσες κατσάδες ἄκουσα, πόσες κουτουλιὲς ἔτρωγαν οἱ τοῖχοι γιατί δὲν μποροῦσα νὰ ἀπολογηθῶ. Ἔπαθε τελικὰ ἡ καρδιά μου, ἡ μέση μου, ἀναιμία πολλή, ἐξ’οὐ καὶ δυὸ αὐτοάνοσα, καὶ ἔπρεπε νὰ φύγω γιὰ κανὰ γιατρό.Μὲ κακολόγησαν γιὰ νὰ μὴ χαλάσει ἡ «βιτρίνα» καὶ ἔφυγα χωρὶς νὰ μοῦ δώσουν ἕνα πορτοκάλι!

Προηγουμένως εἶχα ρωτήσει τὸν παπποὺ (τὸν πνευματικό) τῆς μονῆς:

«Παπποὺ θὰ ἀλλάξει ποτὲ τὸ πρόγραμμα; Θὰ σταματήσουμε νὰ χτίζουμε; Θὰ μποῦμε καμιὰ φορᾶ στὰ κελιά μας νὰ διαβάσουμε στὶς ὧρες μας τοὺς Πατέρες; (γιατί μὲ φάγανε τὰ ξενύχτια)».

Μοῦ ἀπαντάει: «Ἔχεις δίκιο Εὐπραξία, καὶ ἐγὼ λαχταροῦσα ἕνα κελάκι στοὺς γκρεμοὺς νὰ μελετοῦσα καὶ νὰ προσεύχομαι. Νὰ ρωτήσω τὴ γερόντισσα. (Ἤξερα ὅτι δὲν ἔκανε τίποτα χωρὶς νὰ ρωτήσει τὴ γερόντισσα, οὔτε μας ἔλεγε, οὔτε μας ἄκουγε στὴν ἐξομολόγηση, ποτέ!)

Εἶπα: «Βεβαίως!»

Τὴν ἄλλη μέρα δὲν μοῦ μίλαγε καὶ ἔφευγε ἀστραπὴ ἀπὸ μπροστά μου. Τρέχω! Τὸν ρωτάω!!.. καὶ μοῦ λέει: «Ἄκουσε, Εὐπραξία, ἐμεῖς αὐτοὶ εἴμαστε. Αὐτὸ μποροῦμε. Ὅπου θέλεις …πήγαινε,ἐπωμίσου τὸν Σταυρό σου καὶ φύγε!!»

Δὲν εἶπα τίποτα! Δὲν ἔπαιρνε κουβέντα, ἦταν κοφτὸς ὁ «ἅγιος»! ΜΑΡΤΥΣ ΜΟΥ Ο ΘΕΟΣ!! Μόνο ἡ γερόντισσα τὸ ξέρει, ἡ ὁποία καὶ τοῦ ἀπάντησε, ὅταν τὴν ρώτησε: «Ἄς μου ἔλεγε «ναί», μετὰ ἀπὸ 50 χρόνια κάνε ὑπομονή.»

Ποῦ νὰ πάω; Τὸ σύστημα ἦταν καὶ εἶναι, νὰ κλείσουν ὅλα τὰ μοναστήρια τὶς πόρτες τους. Γι’αὐτὸ βρέθηκα σὲ ἕνα μοναστήρι τῆς Ὕδρας, σὲ ἕνα μοναστήρι χάλια, τοῦ 16ου αἰῶνος. Ἐκεῖ μὲ μία ἀκόμα, ποὺ ἦταν ὅλο ἄρρωστη κι αὐτὴ ἀπὸ τὸ ἴδιο μοναστήρι. Δούλεψα νύκτα-μέρα. Μ’ ἕνα κερὶ κεντοῦσα χρυσοκέντητα, σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησίες τῶν νησιῶν καὶ τὰ μοναστήρια, τὴ νύκτα. Τὴ μέρα κουβαλοῦσα καὶ ξεμπάζωνα, ἀνέβαινα καὶ κατέβαινα 2 ὦρες μὲ τὰ πόδια. Ἐκεῖ πάλι ἄλλους ἀγῶνες. Πολλὰ ἑκατομμύρια γιὰ νὰ φτιάξω τὸ μοναστήρι παλατάκι.

9 ἑκατ.δρχ. ἦταν ἡ παροχὴ νὰ ἀνεβάσουμε κολῶνες, καλώδια, ἐργάτες, ὅλα μὲ τὰ μουλάρια γιατί ἐκεῖ δὲν κυκλοφοροῦν αὐτοκίνητα.

Ναύλωσα πλοῖο ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα γιὰ νὰ φέρω τσιμέντα, σίδερα καὶ ἐκσκαφέα καὶ ὅλα τὰ ὑλικὰ μέχρι τὸ Μαντράκι καὶ μετὰ μὲ τὰ μουλάρια στὸ μοναστήρι γιὰ μία στέρνα 300 κυβικῶν. Ἔφερα γεωτρύπανο –ἡ μοναδικὴ στὴν Ὕδρα-γιὰ νὰ βρῶ νερό,3.500.000δρχ. κά. πολλὰ ποὺ δὲν ἀριθμοῦνται 17 χρόνια .

Ἐκεῖ ὁ διάβολος ἔβαλε κάτι ἀνήθικο μέσα, ὄχι σὲ μένα καὶ μὲ ἀπείλησαν πὼς ἂν τοξεστώμιζα, θὰ μοῦ ἔβαζαν χειροπέδες λέει καὶ θὰ μὲ ἔκλειναν σὲ …τρελούς!

Ἔτσι λοιπὸν δήλωσα παραίτηση ἀπὸ Ἡγουμένη μὲ τὴν πρόφαση ὅτι εἶμαι ἄρρωστη...

Μὲ ρωτήσατε, καλοί μου ἄνθρωποι, τί μου ἔχει συμβεῖ;

Μόνο νὰ σταυρώνετε τὸν ἄλλο ΕΝ ΨΥΧΡΩ καὶ χωρὶς ἀπολογία!

Ἦλθα λοιπὸν στὴν πατρίδα μου ,τὰ Μέγαρα! Ἔχω ὅμως καὶ ἀνατολίτικη φλέβα. (καὶ Βυζάντιο, ὁ Βύζας ἐκ Μεγάρων καὶ Σμυρναίικη, ὑψηλὴ καταγωγὴ δημιουργικὴ καὶ δραστήρια.)

Ζήτησα τὸ ἐρημοκκλήσι τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἀπὸ τὴν Ι.Μ.Ἁγίου Ἰεροθέου.

Ἀγόρασα ἕνα σπιτάκι(προκάτ), στὸ ὄνομά μου, μὲ δόσεις καὶ ἀπὸ εὐγνωμοσύνη ποὺ μὲ δέχθηκαν τὸ ἔγραψα στὸ μοναστήρι, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ διαβιῶ, νὰ μένω ὅσο ζῶ (μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη).

Τὸ ὑπέγραψε ἡ μακαριστὴ γερόντισσα Ταβιθὰ καὶ ἐγώ. Ὅμως ἡ νῦν ἡγουμένη τὸ ἀκυρώνει!... «ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ λέει τῆς παλιᾶς!!»

Τρόμαξα νὰ τὸ ξεχρεώσω πουλώντας λιβανάκι στὴ γειτονιὰ ποὺ μεγάλωσα μὲ τὰ δάκρυα μέχρι τὸ χῶμα! Παρέλαβα ἕνα ἐξωκκλησάκι στὴ μέση, χωρὶς τίποτ’ἄλλο. Τὸ ἔκανα ὄαση, τὸ ἐπέκτεινά ,μου ἔδωσε ἡ κὰ Μαρία Μήτσου μία ἐλιά, μὲ τὸν τόπο της ποὺ ἦταν ἀπ’ἔξω καὶ τὸ ἔκανα κῆπο καὶ φύτεψα δένδρα καρποφόρα καὶ σταφυλιές, ἔκανα μάνδρα γύρω μὲ ἀσφάλεια… μία σιδηροκατασκευὴ ἑκατομμυρίων..!

Φωτοβολταϊκά,ἡλιακό,ἁγιογραφίες,τις εἰκόνες τοῦ τέμπλου κᾶ.πολλὰ τὰ ὁποῖα ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τὰ χάρισα ὅλα…γιατί δὲν τοὺς ἄξιζαν!

Μέχρι πρότινος τὸ περασμένο Πάσχα(2016),ἔβαλα κεραμίδια στὴ σκεπὴ τῆς Ἐκκλησίας (90 m2 -10.000euro).Τὰ χρήματα δὲν συγκεντρώθηκαν ἀπὸ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια, οὔτε ἀπὸ τερτίπια πλουσίων μασόνων καὶ τραγουδιστῶν ,ἀλλὰ μὲ δυὸ προσκυνήματα ,τὴ πρωτοβουλία τοῦ κοῦ Νικολάου Πανταζῆ (προέδρου τῶν συνταξιούχων), ὁ δὲ κὸς Παπασταμάτης ἔβαλε τὰ 2 ποῦλμαν δωρεὰν καὶ τὸ εἰσιτήριο «ἔμεινε» γιὰ τὸν Ἅγιο. Μερικὲς δωρεὲς εὐλαβῶν πιστῶν, περίπου 2.000 euro,ὅλα μαζὶ καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀπὸ τὴ σύνταξη τοῦ μπαμπά μου.

ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ καὶ τοὺς ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ!

Ὅμως τώρα στὰ τέλη τῆς πολὺ κουρασμένης ζωῆς μου, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, μὲ ἔβγαλε ὁ ἀρχιερατικὸς στὸ δρόμο, ὄντας γριὰ 73 ἐτῶν, βασανισμένη μὲ χίλιες ἀρρώστιες, μὲ 92,72% ἀναπηρία ἀπὸ στρατιωτικὴ ἐπιτροπὴ (ἐπειδὴ εἶμαι τοῦ δημοσίου).

Μὲ ἔβγαλαν στὸ δρόμο στὰ σοβαρά!! Ἄλλαξαν κλειδαριές! Ὁ κὸς Παπουτσιδάκης ὁ δικηγόρος τῆς μονῆς μου, τῆς Ὕδρας, ὁ ὁποῖος μὲ ξέρει πολὺ καλά μου εἶπε: «Δὲν ἔπρεπε νὰ φύγεις!», «Νὰ πᾶς νὰ ἀλλάξεις κλειδαριὲς καὶ νὰ μείνεις μέσα συναινετικὰ γιὰ νὰ μὴν πᾶμε στὰ δικαστήρια».

(Τὸν ξέρουν πολὺ καλὰ ὁ Σεβασμιότατος καὶ ὁ Πρωτοσύγκελος…γιατί τοὺς ἔχει ξεβουρκώσει) ἀλλὰ ἐγὼ τρομάζω νὰ κρατήσω τὴν καρδιά μου γιὰ νὰ μὴν ἐκραγεῖ …μὲ χίλια φάρμακα. Ἔχω κουράγιο γιὰ ἀντιπαραθέσεις; Μὲ βηματοδότη καὶ ἀνεύρυσμα, ἀνεπάρκεια καὶ ἰσχαιμία, μὲ αὐτοάνοσα, μυελοδυσπλαστικὸ σύνδρομο καὶ ἀντιφοσφολιπιδικό, μία μορφὴ «λύκου».

Καὶ τώρα μὲ αὐτὴν τὴν ἐξορία καὶ τὴ συμπεριφορά, ἐπιδεινώθηκε ἡ κατάσταση τῆς καρδιᾶς μου, παροξυσμικῆ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ εἶμαι ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ,ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ… τὸ τελευταῖο εἶναι «δῶρο» τοῦ ἀρχιερατικοῦ ὁ ὁποῖος μπορεῖ καὶ λειτουργεῖ μὲ ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ!

Δὲν θέλω νὰ πιστέψω ὅτι τὰ ξέρει ὅλα αὐτὰ ὁ δεσπότης !

ΛΥΠΑΜΑΙ καὶ ΚΛΑΙΩ καὶ ΘΡΗΝΩ, ΝΥΚΤΑ-ΜΕΡΑ, ὄχι γιατί βρίσκομαι στὴν ἐξορία καὶ κοιμᾶμαι σὲ ἕνα ράντζο καὶ πονῶ σὲ ὅλο μου τὸ σῶμα, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἱερατική τους ἀδράνεια, τὴν πώρωση, ποὺ χωρὶς νὰ τοὺς ἐλέγχει ἡ συνείδησή τους ,στέκονται μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ λειτουργοῦν ἀναισθήτως!

Ὅμως νὰ ξέρει ὁ ἀρχιερατικός.. ἀπειλεῖ νὰ κάνει ,λέει δικαστήριο καὶ νὰ μᾶς ἀποσχηματίσει! Κρίμα εἶναι ποὺ προσπαθεῖ νὰ δικάσει μία καλόγρια γιατί εἶναι Ὀρθόδοξη!

Αὐτὰ δὲν εἶναι ἀνθρώπων πνευματικῶν, εἶναι γιὰ «γυναικοῦλες» τῆς γειτονιᾶς.

Νομίζετε πῶς ὅποιος φοράει σχῆμα, ράσα, μῆτρες πάει ὁπωσδήποτε στὸν Παράδεισο;

Τὰ ἔργα μας εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς σώσουν. Αὐτὲς εἶναι σκέψεις μικρῶν, πολὺ μικρῶν ἀνθρώπων.

Κρίμα ποὺ πάτε ὅλο στὰ δικαστήρια! Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀγανακτήσει!

Πάντως διαπιστώθηκε ὅτι μὲ φοβάσθε!

Ἐγὼ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ, ἀλλὰ εἶμαι ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μὲ κάνει ΓΙΓΑΝΤΑ! Τολμῆστε…! Θὰ γίνει τὸ ἔλα νὰ δεῖς!!!

Ὄχι τὸ δικαστήριο νὰ εἶναι τὸ δικό σας, ἐσεὶς δικαστές, ἐσεῖς κατήγοροι, ἀλλὰ (νὰ πᾶμε) στὰ πολιτικὰ δικαστήρια ἔχοντας ὄλον τὸν Ὀρθόδοξο λαὸ δίπλα μου. Καὶ «δεῦτε καὶ διαλεχθόμεν λέγει Κύριος».

Ὁ μοναχὸς δὲν ἀποσχηματίζεται, (ἡ κουρὰ εἶναι τὸ 2ο βάπτισμα τῶν Μιγάδων) γι’αὐτὸ ὅπου καὶ νὰ πάει, ὅ,τι καὶ νὰ φορέσει, τὸ σχῆμα τὸν ἀκολουθεῖ!

Ἔχετε διαβάσει γιὰ τὸ παιδάκι ποῦ ἔβλεπε στὸ στῆθος τοῦ πατέρα τοῦ τὸ σχῆμα;

«Μπαμπά, τί εἶναι αὐτὸ τὸ κόκκινο ποῦ φορᾶς; Ἦταν πρώην μοναχός. Ἔφυγε ,βέβαια ἀμέσως καὶ ἔκτοτε ἔζησε μὲ μεγάλη μετάνοια!

Γι’αὐτὸ λοιπὸν ὁ βαπτισμένος ὅ,τι καὶ νὰ κάνει ,δὲν ξέ-βαπτίζεται.

Πρέπει ὅμως νὰ ξέρετε:

«16 τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ Θεός· ἱνατί σὺ διηγῇ τὰ δικαιώματά μου καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκην μου διὰ στόματός σου; 17 σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν καὶ ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου εἰς τὰ ὀπίσω. 18 εἰ ἐθεώρεις κλέπτην, συνέτρεχες αὐτῷ, καὶ μετὰ μοιχοῦ τὴν μερίδα σου ἐτίθεις. 19 τὸ στόμα σου ἐπλεόνασε κακίαν, καὶ ἡ γλῶσσά σου περιέπλεκε δολιότητα· 20 καθήμενος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου κατελάλεις καὶ κατὰ τοῦ υἱοῦ τῆς μητρός σου ἐτίθεις σκάνδαλον. 21 ταῦτα ἐποίησας, καὶ ἐσίγησα· ὑπέλαβες ἀνομίαν, ὅτι ἔσομαί σοι ὅμοιος· ἐλέγξω σε καὶ παραστήσω κατὰ πρόσωπόν σου τὰς ἁμαρτίας σου. 22 σύνετε δὴ ταῦτα, οἱ ἐπιλανθανόμενοι τοῦ Θεοῦ, μήποτε ἁρπάσῃ, καὶ οὐ μὴ ᾖ ὁ ρυόμενος. 23 θυσία αἰνέσεως δοξάσει με, καὶ ἐκεῖ ὁδός, ᾗ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου.» (ψαλμὸς 49).

Καὶ ὅτι:

«Ψαλ. 10,5 Κύριος ἐξετάζει τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ, ὁ δὲ ἀγαπῶν τὴν ἀδικίαν μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν.

Ψαλ. 10,6 ἐπιβρέξει ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς παγίδας, πῦρ καὶ θεῖον καὶ πνεῦμα καταιγίδος ἡ μερὶς τοῦ ποτηρίου αὐτῶν.

Ψαλ. 10,7 ὅτι δίκαιος Κύριος, καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν, εὐθύτητας εἶδε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.»

21 ὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ἡ ψυχή μου καὶ ταλαιπωρίαν, καὶ ὑπέμεινα συλλυπούμενον, καὶ οὐχ ὑπῆρξε, καὶ παρακαλοῦντας, καὶ οὐχ εὗρον. 22 καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος. 23 γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον. 24 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς σύγκαμψον. 25 ἔκχεον ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν ὀργήν σου, καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου καταλάβοι αὐτούς. 26 γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη, καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν· 27 ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας, αὐτοὶ κατεδίωξαν, καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυμάτων μου προσέθηκαν. (ψαλμοί 21-27)

Καὶ ἂν δὲν ἔλθουν εἰς ἐπίγνωσιν Ἀληθείας, νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ὁδὸ τοῦ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΟΧΙ τοῦ πάπα καὶ τῶν λοιπῶν αἱρέσεων καὶ θρησκευμάτων …. «Πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, καὶ μὴ εἰσελθέτωσαν ἐν δικαιοσύνῃ σου.»

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.» (πρὸς Γαλατ. κὲφ 1)

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης λέγει: «Πάσα πραγματεία ἱερατικὴ διαιρεῖται σὲ δυό, στὴν μετοχὴ καὶ στὴ διάδοση. Πρῶτον μετέχει καὶ ἔπειτα μεταδίδει.» «Εἰ μὴ φωτισθείη καθ’ἕξιν ὁ Ἱεράρχης ἄνωθεν, οὐκ ἂν ἐνεργήσει ἐτέροις τὸν φωτισμόν.»

Καὶ εἰς τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης : «39 Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· εἰς κρῖμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται.»

καὶ «9 πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.» (ἐπιστ.Β’Ἰωάν.ΚΑ’)

Τὸ 2006 εἰς τὸν πατριαρχικὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ,ὁ πατριάρχης ἐδέχθηκε τὸν πάπα σὰν τὸν Χριστὸ ,τοῦ ἔψαλαν τὸ «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» καὶ ἔκαναν δέηση: «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἁγιοτάτου ἐπισκόπου πάπα Ρώμης Φραγκίσκου»!

Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ εὐγενικὸς κάλεσε τὸν Ὀρθόδοξον λαὸν νὰ μὴν ἔχει οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μετὰ τοῦ πάπα καὶ τῶν λατίνων καὶ νὰ ἀγνοήσει τὴν ψευδῆ ἕνωση τῆς Φλωρεντίας.

«ΦΕΥΓΕΤΕ οὒν καὶ ὑμεις ἀδελφοί, τὴν πρὸς τοὺς ἀκοινώνητους κοινωνίαν καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν ἀμνημόνευτων.Ἴδε ἐγὼ Μάρκος ὁ ἁμαρτωλός, λέγω ὑμιν, ὅτι ὁ μνημονεύων τοῦ Πάπα ὡς Ὀρθόδοξου ἀρχιερέως, ἔνοχός ἐστι πάντα τὸν Λατινισμὸν ἐκπληρωσαι, μέχρι καὶ αὐτῆς τῆς κουρᾶς τῶν γενείων, καὶ ὁ λατινοφρονων μετὰ τῶν Λατίνων κριθησεται καὶ ὡς παραβάτης τῆς Πίστεως λογισθησεται....»

Εἶναι ζωντανὸς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει πρὸς Ἑβραίους. (ἐπιστ.ΚΔ’)

«Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας, καὶ οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος.»

Ὁ δὲ Ἱερὸς Χρυσόστομος διδάσκει ὅτι εἶναι ἄξιος κολάσεως ὁ σιωπῶν, ὅταν οἱ θεῖοι νόμοι παραθεωροῦνται καὶ ὑβρίζονται. Ἐρωτᾶ: «τῶν θείων νόμων ὑβριζομένων, ὁ σιγήσας καὶ παριδών, οὐκ ἔστιν κολάσεως ἄξιος;»

Ὁ δὲ Ἰωσὴφ ὁ Βρυέννιος γράφει: «Πᾶς ὁ δυνάμενος λέγων τὴν ἀλήθειαν καὶ μὴ λέγων κατακριθήσεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ταῦτα ἔνθα πίστης ἐστὶ τὸ κινδυνευόμενον καὶ τῆς ὅλης Ἐκκλησίας τῶν Ὀρθοδόξων ἡ κρηπίς. Τὸ γὰρ ἐφησυχάζειν ἐν τοὶς τοιούτοις ἀρνήσεως ἴδιον, τὸ δὲ λέγειν ὁμολογίας εἰλικρινοῦς».

Καὶ ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης δίδασκε πὼς οἱ διάλογοι μὲ τοὺς ἑτεροδόξους ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ ἐντολή.

«10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,. 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.» (Τίτ.γ’)

Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε τὴν Ὀρθοδοξότατη θέση τοῦ ἰδίου Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ὅτι ἡ Σύνοδος δὲν ὀνομάζεται Ὀρθόδοξος ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὴν ἀποτελοῦν, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τὶς ὁποῖες παίρνει. Ἄρα, σύμφωνα μὲ τὸν ὅσιο Στουδίτη ,Σύνοδος δὲν χαρακτηρίζεται Ὀρθόδοξη, ἐφόσον ΔΕΝ παίρνει ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ καὶ παραπλανᾶ τὸν λαὸν ἔστω καὶ ἂν τυπικὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ Ὀρθοδόξους ἀρχιερεῖς!

Τὰ δόγματα καὶ ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δὲν συζητοῦνται καὶ μάλιστα μὲ κριτὲς προκατειλημμένους καὶ ἐκ τῶν προτέρων τοποθετημένους στὴν πλευρὰ τῶν αἱρετικῶν! (Ἄγ. Θεόδ. Στουδίτης)

Εἶναι βασικὴ ἐν προκειμένῳ ἡ διδασκαλία τοῦ Ὁσίου ὅτι σχίσμα δὲν ἐπιτελοῦμε ὅταν διὰ λόγους Πίστεως ἀποτειχιστοῦμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ ,ἀλλὰ ὅταν ἀποσχισθοῦμε καὶ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια.

Οἱ μνημονεύοντες τὸν αἱρετικὸν ἐπίσκοπον ,εἶναι καὶ ἀκόλουθοι τῆς αἱρέσεως, ἔστω καὶ ἂν ἔχουν ὑγιὲς καὶ Ὀρθόδοξον φρόνημα, καὶ οἱ μὴ μνημονεύοντες εἶναι ἐνσωματωμένοι στὴν διαχρονικὴ Ἐκκλησία ,ἔστω καὶ ἂν εἶναι ἀνεπίσκοποι καὶ ἀποίμαντοι. (Ἅγιος Θεόδ. Στουδίτης)

Οἱ ἀρχιερεῖς μας ὅμως βρίσκονται σὲ δειλία. Δὲν ἔχουν τὸ θάρρος νὰ ἀφήσουν τοὺς θρόνους καὶ τὰ σκῆπτρα καὶ νὰ βρεθοῦν σὲ σπηλιὲς ,ὅπως ὁ Μέγας Ἀθανάσιος καὶ «ταὶς ὀπαὶς τῆς γῆς», σὲ φυλακὲς καὶ ἐξορίες καὶ ἔβαλαν λύκους νὰ φυλᾶνε τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ!

Ὅμως ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά! Ὁ Χριστός μας περιμένει ὅλους.

Νὰ δώσουμε τὸ μήνυμα στὸν πάπα ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ καὶ μόνο .Οὔτε μὲ τοὺς ἰνδουιστὲς ,οὔτε μὲ τοὺς μουσουλμάνους ,οὔτε μὲ τοὺς ἀριανούς, οὔτε λουθηριανούς, οὔτε μὲ τοὺς ἀντιχαλκηδόνιους μονοφυσίτες ,οὔτε μὲ γκουρού, οὔτε μὲ τοὺς εὐαγγελικούς, οὔτε μὲ τὴν ἀγγλικανικὴ παλαβομάρα ποὺ χειροτονοῦν γυναῖκες ἐπισκοπίνες καὶ παπαδίνες ,τὴν μία μέρα εἶναι μὲ τὸ ἕνα φύλο, τὴν ἄλλη μὲ τὸ ἄλλο καὶ κάνει τὸν ἐπίσκοπο…!

Οὔτε μὲ τοὺς ἑβραίους ποὺ ὑπογράφει ὁ Κύπρου κοινὴ δήλωση μὲ τὸν ἀρχιραββίνο τοῦ Ἰσραὴλ ,ὅτι ἡ ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ὁ κυπριακὸς λαὸς δὲν συμμετεῖχε ποτὲ στὴ συστηματικὴ ἀπόρριψη τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ,σὲ κατηγορίες γιὰ συλλογικὴ ἐνοχὴ γιὰ θεοκτονία! κλπ

Μὲ αὐτοὺς θὰ στοιχηθοῦμε, αὐτοὺς θὰ ἀκολουθήσουμε καὶ σὲ αὐτοὺς θὰ ὑπακούσουμε, ἔχοντας ὡς ἀσφαλὲς κριτήριο τὴν Ὀρθόδοξη Δογματικὴ καὶ Ἐκκλησιαστική μας συνείδηση.

«Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν,

Οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὸ τὸν κοινὸν Δεσπότην ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμονες.Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν.»( Συνοδικό τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα.» (Μόν.Ἰωσὴφ Βρυέννιος-ἔτος:1350-1431)

Ἡ μοναχὴ Εὐπραξία ποὺ ἐξορίστηκα καὶ ἐκδιώχθηκα διὰ τὸν Κύριόν μας καὶ Θεόν μας…

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

Υ.Γ.: Ἐπειδή μου ἔδωσαν φωτοτυπημένα ἔντυπα ἀπὸ τὸ facebook…καὶ βλέπω νὰ ἐκφράζεσθε ,πάρα πολλοὶ ἀδελφοί μας μὲ πολλὴ συμπάθεια καὶ ἀγάπη καὶ μερικοὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ μὲ ἀπορία καὶ μὲ δυσαρέσκεια, θὰ ἤθελα σὰν ὑστερόγραφο νὰ σᾶς πληροφορήσω μὲ ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ εἰλικρίνεια πὼς τὴν ἕνωση μεταξὺ ὀρθοδόξων καὶ παπικῶν τὴν ἔχουν κάνει ἀπὸ τότε… ἐπὶ πατριάρχου Ἀθηναγόρα καὶ πάπα Ἰωάννου Παύλου τοῦ Ποντίφικα Στ’, μὲ τὴν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων τὸν Μάιο τοῦ 2014 .

Στὰ Ἱεροσόλυμα τυπικά, ἀνεπίσημα στὰ κρυφά!

Ἀσπασμοὺς , συμπροσευχές, συνθήματα κά. κά.

Πληκτρολογῆστε: https://www.facebook.com/pg/%CE%91%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AE-%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD-940238529406542/photos/?tab=album&album_id=1124960734267653

ἐκεῖ ἔχω ἀναρτήσει ἐπιστολὴ πρὸς Ἱερὰ κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους διαμαρτυρίας διὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν μοναχῶν ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴ ληστρικὴ ΨΕΥΔΟ-σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 ὅπου ὑπέγραψαν ὅλα ὅσα ἤθελε ὁ πάπας. Ἔχω ἀναρτήσει 100 περίπου φωτογραφίες ,πολλὰ ἄτοπα γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἀπὸ τότε ἀνέλαβε ὁ π. Ἀλέξανδρος γιὰ νὰ ἀντιπαρατεθεῖ μαζί μου καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τὸν πατριάρχη τὸν αἱρετικό!!

Ὅμως ἀπὸ μικρὸ παιδάκι στὸ κατηχητικὸ καὶ στὰ 16 μοῦ ποὺ καλογέρεψα καὶ μπῆκα πιὸ βαθιὰ εἰς τὰ πατερικὰ βιβλία, τὰ γεροντικά, στὰ θεολογικὰ δογματικά, τὴν παράδοση τῶν Ἀποστόλων ,στὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια καὶ ἀπέκτησα πολὺ λεπτὴ συνείδηση καὶ δὲν συμφωνῶ στὴν αἵρεση βάσει τῶν μελετῶν, καθότι οἱ Ἅγιοί μας ,τόσων χρόνων, ὁμολόγησαν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ ἀπέθανον μὲ διάφορα βασανιστήρια καὶ τοὺς ἑορτάζουμε καὶ φερόμεν καὶ τὰ ὀνόματά τους πού μας ἐβάπτισαν. Καὶ ἐπειδὴ καὶ ὁ Κύριός μας ρωτοῦσε τοὺς μαθητᾶς Τοῦ « Τίνα μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἶμαι;» Γι’αὐτὸ καὶ χάρηκα ποὺ διάβασα τᾶς ἀπόψεις σας ,καὶ γι’αὐτό σας πληροφορῶ: Ὅσο γιὰ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο εἶμαι ,νομίζω ἡ μοναδικὴ πού σας ἐκτιμῶ πολὺ καὶ ἐπισκέπτομαι τὰ μοναστήρια καὶ τὰ βοηθῶ μὲ διάφορους τρόπους. Ἔχω κάνει ἁγιογραφίες τοῦ τέμπλου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Ι.Μ.Παναχράντου καὶ στοὺς Ἁγίους Μάρτυρες στὴ Λούμπα. Μάλιστα ἔστειλα μὲ δικά μου ἔξοδα τὰ κεραμίδια γιὰ τὴν ἐκκλησούλα τους.

Καὶ στὴ Λιοτρίβα,Μεγάρων (στὴν Ι.Μ.μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου) ἀπὸ τότε ποὺ ζοῦσε ὁ π.Γερόντιος ἐπήγαινα μὲ τὴ μαμά μου γιὰ ἐξομολόγηση. Στὸν Τίμιο Πρόδρομο στὸ Ναύπλιο ποὺ εἶναι μετόχι τῆς Ι.Μ. Κερατέας ,προτοῦ μὲ διώξουν τοὺς πῆγα λαδάκι ποὺ εἶχα ἀγοράσει καὶ ἄλλα πράγματα γιὰ νὰ ἔχουν οἱ ψυχοῦλες ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὸ Χριστό μας!

Γιὰ ὅ,τι Ὀρθόδοξο δὲν εἶμαι ἀντίθετη ,πρὸς θεοῦ!

Αὐτὸ τὸ θέμα προεῖχε λοιπὸν στὴ σύνοδο τῆς Κρήτης, νὰ μᾶς ἑνώσουν ἐμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς (τοὺς νέο-ἡμερολογίτες) μὲ τὸ πάτριον καὶ ὄχι μὲ τοὺς ἀθέους!(κάτι ποὺ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ).

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους καὶ ὅλες γιὰ τὴν εὐαισθησία, τὴν ἀγάπη σας καὶ τὴ συμπαράσταση. Εἶμαι εὐγνώμων. Δὲν σᾶς ξεχνῶ. Προσεύχομαι ,ταπεινὰ γιὰ ἐσᾶς! Ἂν καὶ ἄγνωστοι σὲ ἐμένα, ἀλλὰ εἶστε γνωστοὶ στὸ Θεό. Γιατί νὰ εἶστε σίγουροι πὼς ὁ Καλὸς Θεὸς τὸ εἶδε καὶ τὸ ἄκουσε αὐτὸ ποὺ ἡ καλή σας πρόθεση ἐκφράστηκε καὶ τὸ ἐξέλαβε σὰν νὰ τὸ κάνατε σὲ Αὐτόν! Τὸν Κύριό μας!!

Ἡ ἡγουμένη τοῦ Ἁγίου Ἰεροθέου μὲ ἔδιωξε καὶ ἀπὸ τὰ Μέγαρα γιατί λέει… τῆς ἀμαυρώνω τὸ ὄνομα τῆς μονῆς της!

Δὲν ἀμαύρωσε αὐτὴ τὸ μοναστήρι της ποὺ ἔβαλε μέσα μία λεσβία γιὰ μασὲρ καὶ ποὺ διέλυσε τὴν ἀδελφότητα καὶ τῆς ἔφυγαν 7 καλόγριες, δὲν ἀμαύρωσε αὐτὴ τὴ μονή της ποὺ ἔγινε κάρβουνο τὸ κελὶ τῆς μαζὶ μὲ τὰ Ἅγια Λείψανα καὶ τὶς ἀκολουθίες ποὺ γράφει, οὔτε ποὺ κάνει κουμάντο ἐκεῖ πᾶς τίς! Καὶ ὁ νοῶν… νοείτω ! Ἀλλὰ δυστυχῶς ἀκούει ἄλλους γιατί δὲν ἔχει ἡ κακομοίρα κρίση δική της, οὔτε διάκριση!

Δὲν μπορεῖ νὰ σκεφτεῖ ὅτι ἂν ἡ ψυχή μου χαθεῖ ,θὰ τῆς ζητήσει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὰ χέριά της τὸ αἷμα τῆς ψυχῆς μου.

Ὅπως προανέφερα μὲ τόσες ἀρρώστιες ποῦ ἔχω πῶς θὰ ζεσταθῶ τώρα ποῦ μπῆκε ὁ χειμώνας; Χωρὶς ρεῦμα, χωρὶς μία σόμπα, ἕνα ἔστω γκαζάκι;

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ,ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ!

Μὲ ἔδιωξαν γιατί ἔχω ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ!

Ὁ Δεσπότης μας παραδέχτηκε πὼς ἂν λέει δὲν ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, θὰ εἴχαμε φραγκέψει!

Τί δηλαδή; Βρίσκεται ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου; Δὲν βλέπετε δέσποτα, ὅτι ὅπου βρίσκεται ὁ πάπας, ὁ πατριάρχης ,ὁ Ἀλβανίας, οἱ Καρδινάλιοι καὶ ὅλο τὸ φραγκοσινάφι εἶναι πρῶτος καὶ καλύτερος;

ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙΤΕ;

Ἢ θέλετε νὰ μᾶς ρίξετε στάχτυ στὰ μάτιά μας;

Ἀκόμα τοὺς ἐπαινεῖτε καὶ τοὺς λιβανίζετε γιὰ τὰ αἴσχη τῆς προδοσίας; ΚΡΙΜΑ!

Τώρα δηλαδή, δὲν εἶστε Φράγκοι; Ἀφοῦ συλλειτουργεῖτε μὲ τοὺς Φράγκους, δὲν εἶστε Φράγκοι;

Παραδέχεστε ὅτι μὲ διώξατε γιατί δὲν εἶμαι φράγκισσα; Παπική; Ὄχι μόνο εἶναι Φράγκος ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀλλὰ εἶπε τοὺς μονοφυσίτες ὅτι εἶναι λέει… «Ὀρθόδοξοι!»

Παρακολουθεῖτε τὶς κινήσεις του καὶ τὶς μπαροῦφες του ἢ ἔχετε ἄγνοια τῶν πεπραγμένων; Νὰ γιατί κλαίω καὶ θρηνῶ ,ὄχι γιατί ἐγὼ κακοπερνῶ ἀλλὰ γιατί πλανηθήκατε ὡς πρόβατα ἀπολωλότα. Δὲν ἔχετε συνείδηση ποῦ σας πᾶνε; Ἢ μᾶλλον ποῦ σας πήγανε;

«ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΒΑΣΚΑΝΕ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΗ ΠΕΙΘΕΣΘΑΙ;» (Γάλ. γ΄ 1).

Λέγει ὁ Κύριος «ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος (=πάπας) ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.»

«Εγώ είμαι η θύρα· δι' εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν.» …ὄχι διὰ τοῦ πάπα τοῦ ἑβραίου, τοῦ φράγκου, τοῦ μασόνου, τοῦ ἀντίχριστου, ποὺ χαιρετᾶ μὲ τὸ σχῆμα τοῦ ἀντίχριστου καὶ πιέζει συνθηματικὰ μὲ τὸν ἀντίχειρα (τὸ σύνθημα τῶν μασόνων).

Δὲν σταυρώθηκε κανένας πατριάρχης γιὰ ἐμᾶς, οὔτε κανένας πάπας ,οὔτε κανένας δεσπότης, ἀλλὰ ὁ Χριστός μας ἀνέβηκε εἰς τὸν Σταυρὸ καὶ ἔχυσε τὸ Πανάγιο Αἷμα Τοῦ δι’ ἠμᾶς!

Αὐτὸν θὰ ἀκολουθήσομεν, Αὐτὸν θὰ ἀγαπήσομεν ,γι’Αὐτὸν θὰ σταυρωθοῦμε καὶ θὰ Τὸν ὁμολογήσουμε καὶ θὰ πάθουμε δι’Αὐτόν.

Ἀγρίως ἀρχίσατε τὴν ἐπίθεση, ἀγρίως καὶ ἀληθῶς σας ἀπαντῶ. Ὅλα ὅ,τι ἔγραψα εἶναι βασισμένα καὶ τεκμηριωμένα εἰς τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, εἰς τοὺς Ἀποστόλους, εἰς τοὺς Ἁγίους Πατέρες ,εἰς τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Δαυίδ. Ὅλα τὰ ἔγραψα μόνη μου, δὲν ρώτησα οὔτε μὲ βοήθησε κανένας ἀλλὰ μὲ πολλὰ δάκρυα καὶ θρήνους. Μὲ πόνο γιὰ τὴν κατάντια τοῦ ἱερατείου μας ποὺ δὲν βρίσκω πὼς νὰ τὴν δικαιολογήσω ὅταν μου παραπονιοῦνται!

Μὲ πόνο ἐπίσης γιὰ τὴν ἄγνοια καὶ τὸ ἀκατήχητον καὶ ἀπληροφόρητόν του κόσμου τῶν ἀδελφῶν μας!

Εὔχομαι ὁλοψύχως νὰ ὀρθοτομήσετε ἐπιτέλους τὸν Λόγο τῆς Ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου μας!

Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργὰ ,ὁ Χριστός μας περιμένει ὅλους νὰ ὁμολογήσουμε Αὐτὸν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ μᾶς ὁμολογήσει καὶ Αὐτὸς ἔμπροσθεν τῶν Ἀγγέλων Του!

Μὴν κοιτᾶτε τὸ μοναστήρια καὶ τοὺς μοναχοὺς ποὺ εἶναι κάτω ἀπὸ τὶς πατοῦσες τῶν Ὑψηλὰ ἱσταμένων δεσποτάδων, παπάδων καὶ ἡγουμένων καὶ δὲν μιλᾶνε …δὲν μποροῦν (νὰ μιλήσουν)!

Ἐσᾶς δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ σᾶς κάνει τίποτα .Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ!

Ἀφῆστε τοὺς μόνους τους ,δὲν μποροῦν νὰ λειτουργήσουν χωρὶς ἐσᾶς καὶ ἔτσι μόνο,θὰ τοὺς σώσετε!

Νὰ ἐπανέλθουν στὴν Ὀρθοδοξία .Μόνο ἔτσι θὰ βροῦν αἰτία νὰ διαμαρτυρηθοῦν στὸν πατριάρχη!

Τότε , ὁ πατριάρχης δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἀλλιῶς!!

Ὅσο σας βλέπουν νὰ τρέχετε σὰν τὰ χαϊβάνια ἀπὸ πίσω τούς, σας κοροϊδεύουν ὅτι δὲν παίρνετε χαμπάρι!

Βάλτε τοὺς ἐσεῖς μυαλό!! Ὁ κόσμος -ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ-θὰ κρατήσει τὴν Ὀρθοδοξία !

Τί νὰ σᾶς πρωτοπῶ; Εἶναι πάρα-πολλά …σας κούρασα!

Ποῦ νὰ σᾶς βρῶ; Ξεσηκωθεῖτε! Γιὰ τὸν Χριστό!

Σᾶς ἔχουν ἀποκοιμήσει, προτοῦ νὰ κάνει κανὰ 9 ρίχτερ καὶ κατατρομάξετε, θέλετε δὲ θέλετε!Τρομάξτε τοὺς ἐσεῖς αὐτούς, νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν αἵρεση, διότι ἡ αἵρεσή τους μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸ Θεό!

Ἐὰν χρειαστεῖ θὰ σᾶς ξαναγράψω …

Πρὸς τὸ παρόν… αὐτά!!

Χαίρετε καὶ σᾶς εὐχαριστῶ!

Γερόντισσα Εὐπραξία Ζεϊμπέογλου

(εκδιωχθείσα από το ερημοκκλήσι του Αγ.Λουκά 


Ευαγγελιστού-μετόχι της Ι.Μ.Ιεροθέου -Μεγάρων)* * *


ΕΠΕΙΔΗ ΕΛΑΒΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ EMAIL ΚΑΙ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ
'' ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ'' ΕΔΩ (στα σχόλια) ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΧΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΩΧΘΗΚΕ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΩ :
Σε αυτές τις δύσκολες εποχές όπου οι Χριστιανοί διώκονται εξαιτίας της πίστης τους, πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ μια γροθιά και να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Παρακάτω σας προσφέρω το τηλέφωνο για όποιον θέλει να βοηθήσει την μοναχή Εὐπραξία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας= 210-5315347 .

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ