Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ .


(που είναι υπεύθυνο για όλα τα κακά της ανθρωπότητας και την έλευση …

του αντι-χρίστου)!

ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΩΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ! 

Ας προσέξουν κυρίως οι αντιπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών να μη γίνουν συνεργάτες του ΑΝΤΙ-χριστου Οικουμενισμού και νεκροθάπτες πολλών Ορθοδόξων ψυχών.


Αν δεν προσέξουν
όμως, γίνονται υβρισταί του Θεού, προδότες της Πίστεώς μας και συνεργάτες των εχθρών του Χριστού!


Ας δούμε τώρα, ποιους χρησιμοποιεί ο οικουμενισμός ως όργανά του.

Ας δούμε ποιοι είναι εκείνοι, που, είτε εν γνώσει τους είτε εν αγνοία τους, βοηθούν το μακρόπνοο σατανικό σχέδιο του οικουμενισμού.

Ας δούμε τους θλιβερούς συνοδοιπόρους του, που έχουν αγκαλιάσει την ενωτική αυτή κίνηση, χωρίς να γνωρίζουν ποίων αντιχρίστων δυνάμεων τα καταχθόνια σχέδια υπηρετούν…
1ον) Τους αιρετικούς 


Πρώτοι και καλύτεροι συνεργάται του αθέου οικουμενισμού στο αντιχριστιανικό του σχέδιο είναι οι αιρετικοί, εκείνοι δηλαδή που ξεφεύγουν από την αληθινή Πίστη και μένουν προσκολλημένοι πεισματικά στην πλάνη τους.

Αγκαλιάζει ο οικουμενισμός, σαν παιδιά του αγαπημένα ,όλους τους οπαδούς των αιρέσεων και κάνει το παν για να ξεφυτρώνουν και ν’ αναπτύσσονται νέες αιρέσεις. Χρησιμοποιεί ως συμμάχους όλους τους εχθρούς του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Επιστρατεύει καταλλήλως τους αντιπάλους της Αληθείας, του φωτός, της Ορθοδοξίας…

2ον) Κοσμικούς άρχοντας 

Για την προώθησι και επιτυχία του χριστιανομάχου σχεδίου του, χρησιμοποιεί τους ΑΣΕΒΕΙΣ ΗΓΕΤΑΣ και δυνάστας των Εθνών.

Χρησιμοποιεί ως όργανά του ΜΑΣΟΝΟΥΣ ή ψευτοχριστιανούς κυβερνήτας των κρατών.

Με την δύναμι τους πλήττει την Εκκλησία. Με την κοσμική απολυταρχική εξουσία τους, κατορθώνει ο οικουμενισμός να δονή, να καταπατή ή ακόμη και να καταργή το θείον Δίκαιον της Εκκλησίας!

Με την βοήθεια μερικών ισχυρών, που προδίδουν την Ορθοδοξία, προσπαθεί ο οικουμενισμός να υποβιβάση την Εκκλησία του Χριστού, να της δώση κοσμικό περιεχόμενο, να την κάνη σαν Υπηρεσία Κρατική, να την κάνη Σωματείο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου!

Προωθεί ο οικουμενισμός αρνητάς της Πίστεως του Χριστού σε υψηλά αξιώματα των Κρατικών μηχανισμών.

Και με την δύναμι τους έπειτα επιχειρεί και κατορθώνει ενίοτε να νομοθετή αντίθετα προς το πνεύμα και το γράμμα του θείου Δικαίου της Εκκλησίας.

Οι κοσμικοί άρχοντες, τους οποίους καταλλήλως κατευθύνουν οι οικουμενισταί, νομίζουν, με τον εγωϊσμό και με την άγνοια, που τους συνοδεύει, ότι μπορούν να οδηγήσουν την Εκκλησίαν, όχι εκεί που την προόρισεν ο Χριστός αλλά εκεί, που κατά την γνώμην τους βρίσκεται το πολιτικό τους συμφέρον. Θέλουν τον χριστιανισμό να υπηρετή τις βλέψεις τους, την διπλωματία τους και τα συμφέροντά τους.

ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, για να μπορούν έτσι να έχουν μια «Εκκλησία» έρμαιο στις πολιτικές δυνάμεις του κόσμου.

Σφυρηλατούν δεσμά εναντίον Της, ώστε να την κάνουν υπηρέτη του κόσμου τούτου.
Έστω ως παράδειγμα το Εκκλησιαστικό Ν.Α.Τ.Ο περί του οποίου εγένετο λόγος πρό τινων ετών και εις την Βουλήν των Ελλήνων.

Ηθέλησαν ,υποκινούμενοι από τας αοράτους δυνάμεις, να κάμουν και ένα εκκλησιαστικό Ν.Α.Τ.Ο για την άμυνα κατά του Κομμουνισμού.

Τους έπεισαν οι σκοτεινές δυνάμεις, ότι με ένα θρησκευτικό Ν.Α.Τ.Ο, με ένα θρησκευτικά δηλαδή ενωμένο λαό της Ευρώπης, θα σχηματίσουν ένα τείχος κατά του Σλαβισμού.

Πόσο όμως φοβερή και δραματική είναι η παρεξήγησις!

Μα δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί, ότι ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΥΠΟΥ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΚΑΙ Ν.Α.Τ.Ο;

Δεν κατάλαβαν την πεπονόφλουδα, που τους έβαλε ο οικουμενισμός, για να πετύχη το σχέδιον «ΜRA »,που είναι η ένωσις των εκκλησιών και αργότερα των θρησκειών;

Δεν αντελήφθησαν, ότι αυτό εξυπηρετεί μ ό ν ο ν το σατανικόν και καταλυτικόν σχέδιον του οικουμενισμού;

Δεν βλέπουν, ότι η Ένωσις των Εκκλησιών είναι αδύνατος και ότι με την «Ένωσι» αυτή, που σχεδιάζουν κάποιοι πολιτικοί εγκέφαλοι της Δύσεως, δεν θα επιτευχθή ισχυροποίησις της αμύνης, αλλά τούναντίον θα επέλθη χλιαρότης, αδιαφορία και κάμψις της αγωνιστικότητος;

Και θα είναι, ασφαλώς, βέβαιο επακόλουθο η χλιαρότης, διότι ένας οικουμενισμός, μια δηλαδή ένωσις Ορθοδόξων και Ετεροδόξων θα έχη σαν συνέπεια την διάσπασι, τα μίση ,τον διχασμό και τις έριδες σε κάθε Έθνος.

Και όταν τα έθνη σπαράσσωνται από έριδες και μίση, όταν σείωνται από τον κλονισμό της Πίστεως, τότε απονευρώνεται η μαχητικότης τους…

Τα γνωρίζουν, βέβαια, όλα αυτά οι Οικουμενισταί, αλλά δείχνουν πως τάχα ενδιαφέρονται για το καλό της ανθρωπότητος…

Είμεθα όμως υποχρεωμένοι να τους πληροφορήσωμε ότι, όταν ένας αγώνας διεξάγεται για την Ορθοδοξία, τουλάχιστον για μας τους Έλληνες, έχει αστείρευτες πηγές δυνάμεως. Είναι αγώνας για την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και όχι για τις πλάνες, τις αιρέσεις και την ειδωλολατρία, όπου μας προορίζει ο Οικουμενισμός…

Θα υπενθυμίσωμε ακόμη στους σκοτεινούς πράκτορας του Οικουμενισμού και σε όσους εθελοτυφλούν μπροστά στην Αλήθεια, ότι εμείς οι Έλληνες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μας κτύπησαν την Έλλη, το πλοίο μας, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας στην Τήνο, με την ιερή φλόγα της Πίστεως στην Αγία Ορθοδοξία ξεσηκωθήκαμε και ωρθώσαμε ανάστημα στην βδελυρό θεομάχο Άξονα. Ο Ορθόδοξος Λαός μας ετιμώρησε την υπεροψία των αντιχρίστων εισβολέων. Ανέτρεψε το σχέδιο των Μουσολίνι και Χίτλερ. Και παλεύοντας με την σιδερένια ορδή των αντιπάλων, έδωσε την μεγάλη νίκη της πίστεως.

Ποιος όμως Ορθόδοξος Έλληνας θα πολεμούσε υπέρ του Πάπα ή του αντιχρίστου Οικουμενισμού;

ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ,ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΤΑ ΣΑΘΡΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, πως πρέπει να ενωθούμε ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ,για να ενισχύσωμε τάχα την άμυνα της Δύσεως!

ΑΛΛΟΥ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΝΕ ΑΥΤΑ!!

3ον) Τους χλιαρούς εκκλησιαστικούς ηγέτας 

Το πιο φοβερό είναι, ότι ο ΣΑΤΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ εξυπηρετεί συχνά τα σχέδιά του με την ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Μη σας φαίνεται αυτό παράξενο, διότι ο οικουμενισμός, με την βοήθεια «δικών του» ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ, ανεβάζει με αυθαιρεσία και παράνομη επιρροή Πατριάρχας, Αρχιεπισκόπους και Επισκόπους εις τους θρόνους των και αυτούς τους «ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ» τους χρησιμοποιεί κατόπιν δια να φέρη εις πέρας το σχέδιό του. 


(Θρόνο που ετοίμασαν για την ενθρόνιση του αντιχρίστου) 

(βλέπε: http://www.triklopodia.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CF%88%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%83/ )

Είναι γνωστόν, άλλωστε, ότι στην εποχή μας τα διάφορα Πατριαρχεία και οι Αρχιεπισκοπές δέχονται μεγάλες πιέσεις από τους κοσμικούς άρχοντας, από τους πολιτικούς και τους τυράννους.

Το Πατριαρχείον π.χ. της Μόσχας, όχι απλώς επηρεάζεται, αλλά στην κυριολεξία κατευθύνεται από τους τυράννους του Κρεμλίνου. Και εάν μπήκε στο Π.Σ.Εκκλησιών, τούτο οφείλεται, όπως είδαμε πιο πάνω, στην πίεσί τους την αφόρητη.

Αλλά και το Πατριαρχείον της Κωνσταντινουπόλεως επηρεάζεται αφάνταστα από την δυτικήν πολιτικήν. Η επιρροή αυτή πολύ συνετέλεσε στην επαφή του Πατριαρχείου με το προτεσταντικό «Οικουμενικό Συμβούλιο των Εκκλησιών».

Δυστυχώς ευρίσκονται Κληρικοί, που δέχονται την βοήθειαν, δια να αναρριχηθούν εις τους θρόνους των και κατόπιν δέχονται τον επηρεασμό, την υποταγή στις πολιτικές δυνάμεις.

Αλλά Επίσκοπος και οιοσδήποτε Κληρικός, που ξέχασε, ότι ανήκει στη «Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία», που ξέχασε ότι είναι Ορθόδοξος και παραβιάζει φανερά τους Ιερούς Κανόνας και γίνεται Έ ν α με τους αιρετικούς οικουμενιστάς, αυτός βρίσκεται ίσως στην αγκαλιά της κοσμικής εξουσίας, είναι όμως πολύ μακριά από τον Χριστόν και την Εκκλησία Του.

Αυτός δεν έχει σκοπό του το: Ελθέτω η Βασιλεία του Θεού, αλλά το : ελθέτω η βασιλεία του αντιχρίστου επί της γης.                *ΣΥΜΒΟΛΑ -ΒΙΤΡΩ- ΘΡΟΝΟΣ 

{Όλοι οι «ιεράρχες» που παρευρέθηκαν στην ΨΕΥΔΟ-σύνοδο πρώτα πέρασαν μπροστά από το ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ,το είδαν (και μην πει κάποιος ότι δεν το είδε), υποκλίθηκαν και δέχτηκαν εκουσίως να εισέλθουν στο «μαγαζί» που πουλάει αυτό που διαφημίζει με την ταμπέλα του στην είσοδο και να συνομιλήσουν με το διάβολο!

Ας δικαιολογηθούν λοιπόν και ας μας πουν τι νόημα είχε το σύμβολο των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών (πανθρησκείας) στην είσοδο και η κενή πολυθρόνα πάνω από το κεφάλι του Βαρθολομαίου. Αδελφοί μου, λάβετε υπόψιν σας ότι τα σύμβολα είναι η γλώσσα των σημάτων και μια εικόνα είναι χίλιες …λέξεις!!}


ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ… 


Πώς να δικαιολογήση κανείς την συνεργασίαν μερικών Ορθοδόξων ταγών της Εκκλησίας, με τον οικουμενισμό, ο οποίος πολεμάει την Εκκλησία;

Τι ελαφρυντικό να τους βρη, αφού εκείνοι βοηθούν τους οικουμενιστάς στην εφαρμογή του σατανικού τους σχεδίου;

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥΣ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ.

Αφού μπαίνουν στον οικουμενισμό, σημαίνει, ότι συμφωνούν με τα σχέδιά του που στρέφονται εναντίον του Χριστού, εναντίον της Ορθοδόξου Πίστεως.

Αρνούνται επομένως, ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός.

Παραδέχονται, όπως και οι αιρετικοί, ότι ο Χριστός είναι «κτίσμα» του Θεού.

Συμφωνούν με τους μασόνους, που ονομάζουν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν «μύστην» και «μυσταγωγόν». Λαμβάνοντας, λοιπόν,μέρος και συνεργαζόμενοι με τον οικουμενισμό οι Ορθόδοξοι, οδηγούνται κατευθείαν στην άρνησι του Χριστού. Παραδέχονται, ότι ο Κύριος δεν ήλθε ακόμη στη γη και ότι επομένως δεν έφερε την λύτρωσι, την σωτηρία και την Αλήθεια. Είναι σαν να περιμένουν κάποιον άλλον «Σ ω τ ή ρ α».

Με όλα αυτά όμως γίνονται υβρισταί του Θεού, προδότες της Πίστεώς μας και συνεργάτες των εχθρών του Χριστού!

Με αυτόν τον τρόπον βοηθούν οι Ορθόδοξοι τον Οικουμενισμό, ο οποίος προσπαθεί να αφαιρέση την Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να την δώση στον εχθρό του Χριστού, τον ΑΝΤΙχριστο.

Το βλέπομε πλέον σήμερα καθαρά, ότι ο οικουμενισμός γίνεται σύμμαχος των εχθρών της Εκκλησίας του Χριστού και αγωνίζεται συστηματικά να υποκαταστήση τον Χριστόν κατ’ αρχάς με τους Θεούς των ειδώλων και στο τέλος να δώση το θρόνο του Χριστού σε ένα θεό, που θα είναι κατασκεύασμα ανθρώπων. Θα είναι ο άρχων του σκότους , ο «κ ο σ μ ο κ ρ ά τ ω ρ τ ο υ α ι ώ ν ο ς τ ο ύ τ ο υ».

Ας προσέξουν επομένως οι συνεργάτες και οι συνοδοιπόροι του οικουμενισμού.

Ας αναλογισθούν τις τρομερές ευθύνες τους απέναντι του Θεού, της Ανθρωπότητος και της Ιστορίας.

Ας προσέξουν κυρίως οι αντιπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών να μη γίνουν συνεργάτες του ΑΝΤΙ-χριστου Οικουμενισμού και νεκροθάπτες πολλών Ορθοδόξων ψυχών.

Το κ ρ ί μ α τους θα είναι τρομερό και ασυγχώρητο. Επειδή όμως υπάρχουν και πολλοί που ανύποπτα και καλοπροαίρετα συνεργάζονται με τον οικουμενισμό, χωρίς ίσως να γνωρίζουν και χωρίς να υποπτεύωνται καν, το απώτερο σχέδιό του, γι’ αυτό, αξίζει το παρόν ξεσκέπασμα του Οικουμενισμού.

Προς Θεού! Λοιπόν, αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Όσιοι Πατέρες και Μοναχοί ,σεβάσμιοι Ιερείς και σεβασμιώτατοι Αρχιερείς… Μακρυά από το αντίχριστο κίνημα του Οικουμενισμού, τώρα τουλάχιστον, που τον αντικρύζετε χωρίς μάσκα. Θα σας κάμη προδότας του Χριστού και λύκους του ποιμνίου Του.

+ του Αρχιμ. ΧΑΡΑΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

«Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ» 

Σας μεταφέρει ταπεινά με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

ο Γεώργιος Φλώρος

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ