Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

« ΦΟΒΟΎ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ!Η «αγάπη» του γερασμένου Λιονταριού

Πόσον επίκαιρος είναι ο Αισώπειος μύθος του λέοντος!

Ο λέων, το δυνατώτερο των ζώων, ο τρομοκράτης της ερήμου και της ζούγκλας, όταν εγήρασεν και δεν μπορούσε να ζήση, διότι δεν ηδύνατο να συλλάβη τα άλλα ζώα και να τα φάγη, τότε μετεχειρίσθη τον εξής ύπουλο τρόπο:

Έστειλε μήνυμα προς όλα τα ζώα και τα καλούσε στην σπηλιά του για να συνάψουν ειρήνη, ώστε του λοιπού να ζήσουν εν ομονεία και αγάπη!

Τα διάφορα ζώα πιστέψανε στα λεγόμενά του και πήγανε ένα –ένα στη φωλιά του. Εκεί όμως ο λέων τα συνελάμβανε και τα έτρωγε.

Αποφάσισε να πάει και η έξυπνη αλεπού, αλλ’ αυτή στεκότανε μακριά και δεν επλησίαζε αφού είδε γύρω στη φωλιά του τα κόκκαλα των προηγηθέντων ζώων.

- Έλα, της λέει ο λέων. Πλησίασε να κουβεντιάσωμε. Μη φοβάσαι. Πάνε πια τα μίση. Πάνε τα παλιά. Τώρα θα ζήσουμε αγαπημένα.

- Όχι, του απαντά η αλεπού. Δεν έρχομαι, διότι θα με φας.

- Ποιος σου το είπε, πως θα σε φάω. Ίσα-ίσα. Εγώ σε αγαπάω. Θα ζήσουμε του λοιπού αδελφωμένα κι αγαπημένα. Έχεις τον λόγο της τιμής μου.

- Ναι! Του απαντά, θα έχω τον λόγο της τιμής σου, αλλά βλέπω εδώ κάτι «λίγα» κόκκαλα!!


Το ίδιον κάνει κι ο πάπας. Είδεν ότι με τις σφαγές, με τις δηώσεις (λεηλασίες) και διώξεις ,με τα βασανιστήρια και τα μαρτύρια που χρησιμοποίησε μέχρι σήμερον, δεν κατώρθωσε τίποτε. Δεν μπορεί να πιάσει τους Ορθοδόξους. Γι’αυτό άλλαξε τακτική.

Μας μιλάει τώρα για αγάπη. Για ένωση. Να ξεχάσωμε τα παλιά και να ζήσωμε αδελφωμένοι. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να έχωμε την εξυπνάδα της αλεπούς.

Να μη πιστέψωμε στο σύνθημα της αγάπης, που μας πετάει για να μας πιάση και να μας απορροφήση. Αλλά να του πούμε κι εμείς:

Βλέπουμε, ότι έχεις και διατηρείς την Ο Υ Ν Ι Α .

Εφόσον διατηρείς την Ο Υ Ν Ι Α ,πάψε να μιλάς για αγάπη.

Θα πρέπει να επαναλάβωμε τα λόγια που είπε ο Λαοκόων στους Τρώας, όταν ήθελαν να βάλουν τον Δούρειον Ίππον μέσα στην πόλι τους:

«Φοβού τους Δαναούς, και δώρα φέροντας».

Οι Τρώες δεν τον ήκουσαν και την έπαθαν. Προσοχή όμως
 
να μη την πάθουμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι.

Γι’αυτό βροντοφωνούμεν προς πάσαν κατεύθυνσιν:

ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ 

ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ.»

+
του Αρχιμ. ΧΑΡΑΛ. Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ 

Σας μεταφέρει ταπεινά με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

ο Γεώργιος Φλώρος

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ