Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΧΑΡΙΤΩΝΑ - ΑΓ. ΟΡΟΣ ΚΑΡΥΑΙ .


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΧΑΡΙΤΩΝΑ - ΑΓ. ΟΡΟΣ ΚΑΡΥΑΙ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ