Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

Μια πολύ σημαντική ομιλία : 1) ποια η έννοια της ΜΟΛΥΝΣΗΣ από την ΑΙΡΕΣΗ και 2) η εγκυρότητα ή μη της ιεροσύνης μετά την ΣΥΝΟΔΙΚΗ αποδοχή της ΑΙΡΕΣΗΣ (Οικουμενισμός, επιβολή του στη Σύνοδο της Κρήτης).Μετά από πολυετή ενασχόληση με το γενικότερο ζήτημα "ο μολυσμός εκ της αιρέσεως"
ο ιερομόναχος Ευγένιος πραγματοποίησε μια ομιλία με ειδικότερο τίτλο
«Ὁ μολυσμός ἐκ τῆς αἱρέσεως καί τό ἔγκυρον-ἐνυπόστατον τῆς ἱερωσύνης
κατά τάς Οἰκουμενικάς Συνόδους».


Η ομιλία απαντάει σε τρία ερωτήματα :
1ον: Εάν υφίσταται μολυσμός εκ του ακατακρίτου αιρετικού

2ον: Εάν ναι, σχετίζεται αυτό με το έγκυρο και ενυπόστατο της ιεροσύνης (ακατακρίτου αιρετικού); δηλαδή καθίσταται άκυρη η ιεροσύνη όταν κηρυχθεί η αίρεση συνοδικά; ;
3ον: Εάν είναι αρνητική η απάντηση στο δεύτερο, με τι σχετίζεται;

Η παρούσα εργασία πραγματοποίησε την έρευνα της στα πρακτικά της Δ' και Ε' Οικουμενικής Συνόδου. Κατέφυγε βέβαια και σε πατερικές μαρτυρίες όπου διασώζεται κυρίως η συμφωνία των Αγίων Πατέρων.

Πρόκειται πράγματι για πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με πολλά και αδιάσειστα τεκμήρια που θα φωτίσει τα παραπάνω θέματα.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα τύχει ευρείας αποδοχής αφενός εξαιτίας του πεδίου ερεύνης που πραγματοποιήθηκε και με δυνατότητα ελέγχου των επιχειρημάτων της (αναρτήθηκε πίνακας περιεχομένων με τις πηγές) αλλά και εξαιτίας της θεματικής της που ευρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος του πληρώματος της εκκλησίας.

Θα ακολουθήσει με τη βοήθεια του Θεού και δεύτερη ομιλία με τίτλο:

"Ο μολυσμός εκ των ακατακρίτων αιρετικών και οι οικονομίες των Αγίων Πατέρων."

Παρουσιάζουμε σήμερα στο κανάλι μας στο Rutube την ΠΟΛΥ σημαντική αυτή ομιλία.

Μία εβδομάδα περίπου αργότερα, θα τα ανεβάσουμε και στο κανάλι μας στο youtube (αναρτήσαμε προς το παρόν ΜΟΝΟΝ το 1ο από τα 3 μέρη). Για λόγους σκοπιμότητας επιλέξαμε να την προβάλουμε αρχικά μέσα από το κανάλι μας στο Rutube (προσπαθώντας να αντισταθούμε στην κυριαρχία του Youtube, το οποίο αυθαίρετα καταργεί κανάλια και λογαριασμούς, φιμώνοντας την ελευθερία της έκφρασης, ότι ακριβώς συμβαίνει και με το facebook).

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

«Ὁ μολυσμός ἐκ τῆς αἱρέσεως

καί τό ἔγκυρον-ἐνυπόστατον τῆς ἱερωσύνης

κατά τάς Οἰκουμενικάς Συνόδους»1ο μέρος :

meros1 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ


https://rutube.ru/video/368c5d1f7a2bdcb21427b8747dd14f87

rutube_account_2504644

2ο μέρος :

meros2 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ


https://rutube.ru/video/e8ee90e749aec3b6c63e35103789fc12/

rutube_account_2504644

3ο μέρος :

meros3 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ


https://rutube.ru/video/a3a200dc3450a1840b8a99cd585b2a6b/

rutube_account_2504644Νεότερη Ενημέρωση:


Όπως υποσχεθήκαμε,
σήμερα 14/7/2018, προστέθηκαν όλα τα παραπάνω βίντεο και στο youtube:

τα βίντεο στο youtube

1ο μέρος

https://youtu.be/C9Onnq884SM

3ο μέροςΟμάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"