Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Μία ακόμη ανακοίνωση αποτείχισης (διακοπή μνημόνευσης οικουμενιστή μητροπολίτη)! Στην Αλεξανδρούπολη! ΒίντεοΜία ακόμη ανακοίνωση αποτείχισης (διακοπή μνημόνευσης οικουμενιστή μητροπολίτη)!
Στην Αλεξανδρούπολη! Βίντεο :


ΑΞΙΟΣ ΠΑΤΕΡ ΙΩΑΝΝΗ ! ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ