Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Μια σημαντική ομιλία του ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ : «Ὁ μολυσμός ἐκ τῆς αἱρέσεως καί τό ἔγκυρον-ἐνυπόστατον τῆς ἱερωσύνης κατά τάς Οἰκουμενικάς Συνόδους»Μετά από πολυετή ενασχόληση με το γενικότερο ζήτημα "ο μολυσμός εκ της αιρέσεως",
ο ιερομόναχος Ευγένιος πραγματοποίησε μια ομιλία με ειδικότερο τίτλο

«Ὁ μολυσμός ἐκ τῆς αἱρέσεως καί τό ἔγκυρον-ἐνυπόστατον τῆς ἱερωσύνης
κατά τάς Οἰκουμενικάς Συνόδους».

Η ομιλία απαντάει σε τρία ερωτήματα :

1ον: Εάν υφίσταται μολυσμός εκ του ακατακρίτου αιρετικού

2ον: Εάν ναι, σχετίζεται αυτό με το έγκυρο και ενυπόστατο της ιεροσύνης (ακατακρίτου αιρετικού); δηλαδή καθίσταται άκυρη η ιεροσύνη όταν κηρυχθεί η αίρεση συνοδικά; ;

3ον: Εάν είναι αρνητική η απάντηση στο δεύτερο, με τι σχετίζεται;

Η παρούσα εργασία πραγματοποίησε την έρευνα της στα πρακτικά της Δ' και Ε' Οικουμενικής Συνόδου. Κατέφυγε βέβαια και σε πατερικές μαρτυρίες όπου διασώζεται κυρίως η συμφωνία των Αγίων Πατέρων.

Πρόκειται πράγματι για πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με πολλά και αδιάσειστα τεκμήρια που θα φωτίσει τα παραπάνω θέματα.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα τύχει ευρείας αποδοχής αφενός εξαιτίας του πεδίου ερεύνης που πραγματοποιήθηκε και με δυνατότητα ελέγχου των επιχειρημάτων της (αναρτήθηκε πίνακας περιεχομένων με τις πηγές) αλλά και εξαιτίας της θεματικής της που ευρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος του πληρώματος της εκκλησίας.

Θα ακολουθήσει με τη βοήθεια του Θεού και δεύτερη ομιλία με τίτλο:

"Ο μολυσμός εκ των ακατακρίτων αιρετικών και οι οικονομίες των Αγίων Πατέρων."

Παρουσιάζουμε σήμερα στο κανάλι μας στο Rutube την ΠΟΛΥ σημαντική αυτή ομιλία.

Τα 2 επόμενα μέρη της 1ης αυτής ομιλίας θα δημοσιοποιηθούν αρχικά ΜΟΝΟΝ στο Rutube, εδώ: https://rutube.ru/video/person/2504644/

Μία εβδομάδα περίπου αργότερα, θα τα ανεβάσουμε και στο κανάλι μας στο youtube (αναρτήσαμε προς το παρόν ΜΟΝΟΝ το 1ο από τα 3 μέρη). Για λόγους σκοπιμότητας επιλέξαμε να την προβάλουμε αρχικά μέσα από το κανάλι μας στο Rutube (προσπαθώντας να αντισταθούμε στην κυριαρχία του Youtube, το οποίο αυθαίρετα καταργεί κανάλια και λογαριασμούς, φιμώνοντας την ελευθερία της έκφρασης, ότι ακριβώς συμβαίνει και με το facebook).

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ
«Ὁ μολυσμός ἐκ τῆς αἱρέσεως
καί τό ἔγκυρον-ἐνυπόστατον τῆς ἱερωσύνης
κατά τάς Οἰκουμενικάς Συνόδους»

2ο μέρος :


Ακολουθεί (από Δευτέρα το 3ο και τελευταίο μέρος της)

το βίντεο στο youtube
(μόνο το 1ο μέρος)


https://youtu.be/Qzdf_9g-M3I

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"