Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

Από τα ...ψέματα Οικουμενιστών!Μᾶς λένε ὅτι ἔλαβαν μέρος στὴν ψευδοσύνοδο 350 Ἐπίσκοποι,ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι 350 εἶχαν προσκληθεῖ! Ἔλαβαν μέρος ΜΟΝΟ 162!