Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

«ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΝΕΙΣ…»(Ματθ.ΚΔ’4)


«ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΟΙ,ΟΙ ΔΙΫΛΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΟΝΟΠΑ,ΤΗΝ ΔΕ ΚΑΜΗΛΟΝ ΚΑΤΑΠΙΝΟΝΤΕΣ,(…)ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΥΨΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ».(Ματθ.ΚΓ’24)

Ο ΙΕ’ ΑΒ’ κανών από την οπτική ενός αμαρτωλού.

Τι είναι ο οικουμενισμός (με απλά λόγια και ιστορικά παραδείγματα).

Το Π.Σ.Ε. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών)
του δυσώνυμου οικουμενισμού της Νέας Τάξης προερχομένου εκ του Βατικανού, που διοργανώνει ληστρικές ΨΕΥΔΟ-συνόδους, όπως στην Κρήτη, ευρισκομένου ως παρατηρητής, θεωρώντας τις «εκκλησίες» αποσχισμένες, κατώτερες και θέλοντας να τις ενώσει διοικώντας τες,ως ο κατέχων το αλάθητο!

Τέλος, οι Ορθόδοξες Εκκλησιολογικές (ΕΚ)ΠΤΩΣΕΙΣ στο Πόρτο Αλέγκρε.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!

Σκοπός των κανόνων είναι να βοηθήσουν και να προστατεύσουν την στρατευομένη Εκκλησία του Χριστού ,δηλαδή κλήρο και λαό. Ο ΙΕ’Κανών προστατεύει τους επισκόπους από τους επίδοξους συκοφάντες και κατακριτές ώστε να μη γίνουν βορρά αυτών. Όπως σε περίπτωση που, αληθώς ,ο επίσκοπος υπέπεσε σε αμάρτημα βίου, όσο μεγάλο και σοβαρό και αν είναι, ο κανόνας μας συνιστά τη συνέχιση του μνημοσύνου και αναμένεται σε εύλογο χρόνο Σύνοδος που θα αποφασίσει την τυχόν καταδίκη του.

Άδικο θα ήταν όμως να προστατεύεται μόνο ο ποιμένας και τα πρόβατα να είναι εκτεθειμένα. Γι’αυτό ο έχων μεγάλο ενδιαφέρον ΙΕ’ΑΒ’ κανών προκειμένου να προστατεύσει και το ποίμνιο από τους λύκους – (ΨΕΥΔΟ-ποιμένες), συνεχίζει παρακάτω,( αντλώντας από το Ευαγγέλιο), ρητά και κατηγορηματικά ότι :

«Οι γαρ δια αίρεσιν τινά παρά των Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην της προς τον πρόεδρον κοινωνίας εαυτούς διαστέλλοντες, εκείνου δηλονότι την αίρεσιν κηρύττοντος και γυμνή τη κεφαλή επ’εκκλησίαις διδάσκοντος,οι τοιούτοι ου μόνον τη κανονική επιτιμήσει ουχ υποκείσονται προ Συνοδικής διαγνώσεως εαυτούς της προς καλούμενον Επίσκοπον κοινωνίας αποτειχίζοντες αλλά και της πρεπούσης τιμής τοις ορθοδόξοις αξιωθήσονται. Ου γαρ Επισκόπων αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν και ου σχίσματι την ένωσιν της Εκκλησίας κατέτεμον,αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησίαν εσπούδασαν ρύσασθαι.»
Ο Κύριος για την περίπτωση των ΨΕΥΔΟ-διδασκάλων λέγει:

«Αλλοίμονον εις σας τους νομοδιδασκάλους. Διότι με την διεστραμένην διδασκαλία σας εσκοτίσατε τας διανοίας των ανθρώπων…»(Λουκ.ΙΑ’52)


Ποιών όμως ανθρώπων ο NOYΣ ΣΚΟΤΙΖΕΤΑΙ και ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΙ από την διεστραμμένη διδασκαλία των ΨΕΥΔΟ-διδασκάλων και ΨΕΥΔ-επισκόπων; Μας το αναφέρει παρακάτω ο μαθητής της αγάπης :

«Αυτοί οι ψευδο-προφήται προέρχονται και εμπνέονται από τον μακράν του Θεού κόσμον. Δι’αυτό διδάσκουν σύμφωνα με το πνεύμα του κόσμου και ο κόσμος τους ακούει και τους δέχεται.»(Α’Ιωανν.5)

Ποιών ανθρώπων τώρα ΔΕΝ ΣΚΟΤΙΖΕΤΑΙ ο νους και δεν παρασύρονται από τους ΨΕΥΔΟ-διδασκάλους, παραμένοντας ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ στην ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ;

Πάλι μας το αναφέρει :

«Σεις όμως, παιδάκια μου, έχετε αναγεννηθή από τον Θεόν και έχετε νικήσει τους ψευδοδιδασκάλους αυτούς διά της εμμονής σας εις την αληθή διδασκαλίαν. Και τους έχετε νικήσει, διότι ο Θεός, που είναι μέσα σας και σας φωτίζει και σας ενισχύει, είναι μεγαλύτερος και δυνατότερος παρά ο σατανάς, που ενεργεί και άρχει μεταξύ του κόσμου των ανθρώπων, που είναι μακράν του Θεού.»(Α’ Ιωάνν.4)

Τι κάνουν τα λογικά «πρόβατα» που ο νους τους ΔΕΝ σκοτίζεται ,προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο;

«Αλλοτρίω δε ου μη ακολουθήσωσιν,αλλά φεύξονται απ’αυτού,ότι ούκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν»(Ιωάνν.Ι’5)


Είδατε με τι ακρίβεια διαχωρίζονται τα λογικά πρόβατα από τα «άλογα»;

Ακούστε τι μας λέει η ερμηνεία:

«Έτσι και τα λογικά πρόβατά μου θα με αναγνωρίσουν ως ποιμένα των ,θα ακούσουν την διδασκαλίαν μου, και θα αισθανθούν το δι’αυτά ενδιαφέρον μου και την προς αυτά στοργήν μου και δεν θα παραπλανηθούν από τους απατεώνας, οι οποίοι θα επιζητήσουν να τα αποσπάσουν από εμέ.»(Ιωάνν.Ι’5).

Τα λογικά πρόβατα «γνωρίζουν την φωνήν Του», έχουν εγκολπωθεί τον Λόγον Του, είναι ατρόμητα διότι γνωρίζουν ποιόν Πατέρα έχουν. Προσεύχονται και δοξάζουν τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού του ζώντος ,κάνουν Χριστο-λατρεία ,αγωνιζόμενοι και προσευχόμενοι για την κάθαρση της ψυχής τους και της Ελλάδας μας, από τους προβατόσχημους και τους μισέλληνες αλλά και για την σωτηρία του σύμπαντος κόσμου (βέβαια…«συν Αθηνά και χείρα κίνει»).

«Διότι δεν περιορίσθη μόνον εις τα λόγια αλλ’αφού έλαβε μαστίγιον ,τους εξεδίωξεν κατ’αυτόν τον τρόπον (…).Και το ότι ο Χριστός έδειξε τοιούτον ζήλον υπέρ του οίκου του Θεού δεν ήτο η μεγαλυτέρα απόδειξις αρετής; …»(ΕΠΕ,ομιλίαι Χρυς.ΚΓ’2)

Τα μη λογικά πρόβατα ,δεν γνωρίζουν την φωνή Του, έχουν άγνοια του Θείου Λόγου, δεν γνωρίζουν πώς να φυλαχτούν ,τρομοκρατούνται, εμπνέονται από πρόσωπα και τα ακολουθούν, ασκούν προσωπο-λατρεία άκριτα ,γι’αυτό και εύκολα παρασύρονται και πλανώνται από τους επιτήδειους ΨΕΥΔΟ-διδασκάλους. Δεν τους ενδιαφέρει η κάθαρση της ψυχής, υπηρετούν δύο κυρίους.

Καλό μου «πρόβατο» αν δεν κατανοήσεις αυτό που για σένα έχει ειπωθεί και γραφτεί στο Ευαγγέλιο ,πως θα καταλάβεις αυτό που είναι γραμμένο στον Κανόνα;

Δεν μπορείς και τον Κύριο και τον μαμωνά να υπηρετείς!


Καλή ζωή (κοσμική) και σωτηρία ψυχής δεν γίνεται!


Πώς λοιπόν θεωρείς ότι εσύ σχίζεις την Εκκλησία και ότι είσαι υπαίτιος σχίσματος αφού ρητά σου λέει ο ΙΕ’ ότι δεν κάνεις εσύ το σχίσμα, αλλά αυτός που κηρύττει αίρεση, δηλαδή αντίθετα του Ευαγγελίου; Εκείνος «αλλαχόθεν ανέβηκε» και «νυχθημερόν κακόν σπόρο σπέρνει», «εχθρός είναι», «ωρισμένως θα αποκοπεί (κλαδευτεί)». Εσύ κάνε αυτό που σου έχει πει, που σου έχει ορισθεί.

Αφού αυτός που διακόπτει από αιρετικό προϊστάμενο τιμάται ιδιαιτέρως εκ των Ορθοδόξων και επαινείται, πώς και σε αφήνει αδιάφορο τέτοια τιμή, για τον Οίκο του Πατρός σου, αφού για σένα είναι η τιμή αυτή που θα καταγνώσεις εμπρόθεσμα τον κακοδοξούντα αιρετικό ως ακριβής και σε εγρήγορση που ζεις;

Θα τον απομονώσεις προς προφύλαξη της Εκκλησίας του Χριστού, εσύ απήλλαξες την Εκκλησία από σχίσμα! Πώς λοιπόν τέτοια τιμή σε αφήνει αδιάφορο; Γιατί δεν συντάσσεσαι με τον Άγιο για να του ομοιάσεις;


Και πάλι σου λέει για να σε ενθαρρύνει, πως αυτός που κηρύττει αίρεση δημοσίως, απροκάλυπτα, αδιάντροπα, εν συνειδήσι και κατ’ εξακολούθηση επί μακρόν χρονικό διάστημα, δεν είναι επίσκοπος αλλά είναι ΨΕΥΔ-επίσκοπος και ΨΕΥΔΟ-διδάσκαλος διότι παρόλες τις υποδείξεις αυτός συνεχίζει να εγκληματεί εις βάρος ψυχών.

Γιατί λοιπόν αδιαφορείς όταν γνωρίζεις πολύ καλά ότι κάποιοι ΨΕΥΔ-επίσκοποι επιβουλεύονται την Εκκλησία, για την διακονία και φρούρηση της οποίας έχεις καταστεί φύλακας; Ή μήπως νομίζεις πως τα πρόβατα που σου έδωσε να τα φυλάς έχεις δικαίωμα να τα «φας» ή ακόμα να επιτρέψεις να τα «φάνε» άλλοι;

Λησμόνησες ότι: «Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων»;(Ιωάνν.Ι’11)

Όταν μας λέει ότι «τώρα θα φανεί η πίστις των Χριστιανών» τι εννοεί; Ότι όταν πάνε όλα καλά τότε φαίνονται οι καλοί ποιμένες; Όχι βέβαια! Όταν έρχονται δυσκολίες και επιτίθενται οι «λύκοι», αναγνωρίζονται οι καλοί ποιμένες!

Ναι…αλλά είπαμε πως η δουλειά του εχθρού είναι πάντα να σπέρνει κακόν σπόρον και εσύ πρέπει να έχεις τον νου σου διαρκώς. Και επειδή οι λύκοι αλωνίζουν χρόνια τώρα, είστε υπεύθυνοι με την αδιαφορία που δείξατε και συνεχίζετε να δείχνετε!

Τώρα πώς κρίνετε την κατάσταση της διοικούσας Εκκλησίας, πώς τα θέματα που έχει υπογράψει δεν είναι σοβαρά; Ότι δεν χρειάζονται αποφάσεις όπως μας υποδεικνύουν οι Άγιοι και ο ίδιος ο Κύριός μας;

Λάβετε σοβαρά υπ’όψιν σας ότι οι δαίμονες μας πάνε για …την ΠΑΝ-θρησκεία!

Το ότι δεν σε υποχρεώνει ο ΙΕ’ κανών να διακόψεις, νομίζεις ότι σε καθιστά άμοιρο ευθυνών «του αίματος τουτέστι της σφαγής των ψυχών των πλανομένων»; (Ιωάνν. Χρυς.)
Δεν είναι καθόλου κακό να αποδείξετε την κλήση του Πατρός ,από την προσωπική σας κλίση!

Αποδείξτε λοιπόν έμπρακτα
πως εισήλθατε από την «θύραν» και ο αμαρτωλός και ανάξιος θα σας ακολουθώ φιλώντας σας τα πόδια, διαφορετικά σας θεωρώ πνευματικά επικίνδυνους, σας αγαπώ μεν, αλλά δεν σας εμπιστεύομαι «ούτε γράμμα να πάτε στο διπλανό χωριό».

Ποιος κανόνας θα μπορούσε να προβλέψει το κατάντημα αυτό των ιεραρχών, αφού οι κανόνες αφορούν Ορθόδοξα Εκκλησιαστικά θέματα, ενώ εδώ έχουμε αποδοχή άλλων θρησκειών από τους υποτιθέμενους «ιεράρχες»; Όσοι δεν γνωρίζουν ας ενημερωθούν για το καλό τους και όσοι γνωρίζουν ας πράξουν αυτό που υπαγορεύουν οι Άγιοι.

Όσοι ακολουθούν τους ΠΑΝ-αιρετικούς οικουμενιστές προετοιμάζουν μετά βεβαιότητος την αιώνια κόλασή τους, διότι προδίδουν τον Ιησού Χριστό και συντάσσονται με τον ΑΝΤΙ-χριστο, προετοιμάζοντας την προσωπική του έλευση.

Αποδέχτηκαν και υπέγραψαν οι υποκριτές ΑΝΤΙ-χριστοι στο Π.Σ.Ε. ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία μεταξύ 348 «εκκλησιών», και πολλές άλλες βλάσφημες αποφάσεις (θα διαβάσετε παρακάτω), που στήριξαν και υπέγραψαν και στην ΨΕΥΔΟ-σύνοδο Κρήτης ,αφού προηγουμένως υποκλίθηκαν στο σύμβολο-βιτρώ της ΠΑΝ-θρησκείας!

Δεν ντρέπονται να προδίδουν και να κοροϊδεύουν τον Ελληνικό λαό και όλους τους Ορθοδόξους ,που προσπαθούν να σώσουν ό,τι παρέλαβαν. Μία ομάδα δαιμονισμένων που προ πολλού έχουν ετοιμασθεί ,θέλουν να αλλάξουν δια της βίας την Ορθόδοξη Θρησκεία μας, αποκρύπτοντας από το ποίμνιο τις τόσο βδελυρές και βλάσφημες αποφάσεις τους.

Αδελφοί μου, δείτε την πραγματικότητα και μην επηρεάζεσθε από αυτά που λένε οι «επισκέπτες» της Εκκλησίας, ότι «Μα αφού… είναι οι περισσότεροι..» ή το άλλο ότι «Είναι δυνατόν οι Αρχιερείς να έχουν κάνει τέτοια προδοσία; Είναι δυνατόν οι περισσότεροι να έχουν άδικο;»

Ακριβώς τα ίδια που έλεγα στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται!

Είναι πράγματι δύσκολο να κατανοηθεί από Ορθοδόξους ότι αρχιερείς και ιερείς ενέδωσαν στα κελεύσματα των μασόνων. Δυστυχώς όμως είναι η αλήθεια!

Οι περισσότεροι των ιεραρχών έχουν προδώσει, όταν όμως γίνει κανονική σύνοδος Ορθοδόξων, θα δείτε ότι οι ουκουμενιστές ΠΑΝ-αιρετικοί κατέχουν πολύ μικρό ποσοστό, παρόλ’ αυτά όμως αυτό το μικρό ποσοστό θέλει να επιβληθεί των περισσοτέρων ΑΞΙΩΝ και ΑΓΝΩΝ ΙΕΡΕΩΝ και όλου του ποιμνίου, που ούτε καν το υπολογίζουν.

Αυτό λέγεται θράσος, αναίδεια και τραμπουκισμός που με σατανική ραδιουργία προετοιμαζόταν 100 χρόνια και που βρήκε έδαφος λόγω της αδιαφορίας μας!

Δεν έγιναν αυτά ξαφνικά, δουλεύουν υπογείως χρόνια τα δαιμόνια για να αλλοιώσουν τους «αρχιερείς» και να τους καλέσουν επιλεκτικά και όχι συνοδικά( όπως προβλέπουν οι κανόνες) στη ληστρική ΨΕΥΔΟ-σύνοδο της Κρήτης, προκειμένου να υπογραφεί και επισήμως η προδοσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας!

Δεν θα κατονόμαζα ο ανάξιος (με μεγάλη στεναχώρια το κάνω), αλλά αισθάνομαι προσωπικό εμπαιγμό και είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω διότι αφορά και όλο το ποίμνιο.

Ο σεβαστός ηγούμενος Γρηγόριος Αρχιπελαγίτης, λαλίστατος πριν λίγες μέρες, αναφέρεται με δριμύτητα εναντίον των παπικών και γενικά όλων των αιρετικών με προσωπικές αποκαλύψεις (εμπειρίες) που έζησε και που τώρα θεώρησε σωστό να τις μάθουμε, τώρα που «έπεσαν» οι υπογραφές της προδοσίας…!

Επίσης, στηλιτεύει την ΨΕΥΔΟ-σύνοδο Κρήτης λέγοντας επί λέξει:

«Δεν συμφωνώ με τους διωγμούς των μοναχών. Δεν είμαι ζηλωτής αλλά ούτε και οικουμενιστής. Δεν αναπαύομαι καθόλου να βλέπω τον «πατριάρχη» να προσεύχεται και να φωτογραφίζεται με τον πάπα και τους ετερόδοξους και ετερόθρησκους και περίμενα η σύνοδος αυτή να στηλιτεύσει τον οικουμενισμό και όχι να τον εδραιώσει και συνοδικώς.(…)»

Και ενώ πριν λίγες μέρες είπε τα ανωτέρω κατηγορώντας την ΨΕΥΔΟ-σύνοδο ,προχθές υπέγραψε μαζί με άλλους 18 ηγούμενους στο «Μήνυμα του Αγίου Όρους περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» ΕΝΤΕΛΩΣ τα ΑΝΤΙΘΕΤΑ, συμμετέχοντας και αυτός έμπρακτα στην ΠΡΟΔΟΣΙΑ! Άλλα έλεγε στη θεωρία και άλλα έκανε στην πράξη!

(βλέπε: http://www.triklopodia.gr/%CE%B1%CE%B3-%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%B7-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%B5/ ).

Αυτά αναφέρονται για τους έχοντες κρίση και που μπορούν να διακρίνουν το ΨΕΥΔΟΣ από την ΑΛΗΘΕΙΑ!

Αδελφοί μου, μάθετε ώστε να μη σας πλανήσουν οι ΨΕΥΔΟ-διδάσκαλοι και αν θέλουν ας ανοίξουν τα αυτιά τους και τα μάτιά τους, κάποιοι «ιερείς» που λένε τόσο απροκάλυπτα ότι «ο οικουμενισμός είναι καλός» ή ότι «δεν είδαν τίποτα κακό στη «σύνοδο της Κρήτης»!

Ωστόσο παραδέχονται ότι δεν μιλάνε στο ποίμνιο για να μη το φοβίσουν, εμμέσως πλην σαφώς παραδέχονται πως υπάρχει κάτι σοβαρό που θα φοβίσει το ποίμνιο και που δεν πρέπει-κατά τη γνώμη τους-να λάβουν γνώση οι πιστοί. Με άλλα λόγια κρατούν σε άγνοια το ποίμνιο για να περάσουν τα ΠΑΝ –αίσχρα σχέδιά τους και θα το φοβίσουν μια και καλή… όταν το ρίξουν στην αγκαλιά του ΑΝΤΙ-χρίστου!!

Απαιτείστε τους να σας μιλήσουν στον άμβωνα
και μην ακούτε όταν σας λένε «να τα κλείσετε όλα και να μην ενημερώνεσθε».

Δεν είμαστε άσχετοι ώστε να μην αντιλαμβανόμαστε τον αληθινό λόγο που πηγάζει από το Ευαγγέλιο, από τον πλάνο λόγο που είναι προσωπική άποψη διεστραμμένης διδασκαλίας.

Μάθετε λοιπόν τι είναι ο οικουμενισμός και που αποβλέπει.

Μάθετε τι έχουν ψηφίσει οι προδότες του Χριστού στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας.

Σας παρακαλώ δώστε έμφαση.

Βλέπε:

Τι είναι ο οικουμενισμός;

http://www.impantokratoros.gr/ti_einai_oikounmenismos.el.aspx

Και οι ορθόδοξες εκκλησιολογικές (ΕΚ)ΠΤΩΣΕΙΣ στο Πόρτο Αλέγκρε . http://www.impantokratoros.gr/B46B3299.el.aspx


Είναι ο κακομήχανος … «μαέστρος», απίθανα σχέδια έχει ετοιμάσει από πριν, παρακολουθώντας άπαντες και ενεργώντας «επιτυχώς» σ’αυτούς που δίνουν δικαιώματα. Πώς επομένως να ξεφύγει από τις παγίδες του αυτός που έχει δώσει δικαίωμα, τον έχει πλησιάσει, έχει συγκατατεθεί στις υπαγορεύσεις του και γυροφέρνει στις παγίδες του;

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΡΙΧΑ ΣΕ ΚΡΑΤΑΕΙ «ΑΥΤΟΣ»!

Όταν κατεβάσουμε τον πήχη της Εκκλησιαστικής ακρίβειας και αγνοήσουμε το Πηδάλιο, τότε (όπως έχει γραφεί) που θα τοποθετηθεί έκαστος;

Ούτε καν θα βλέπουμε και θα στοχεύουμε την «κορυφή» που ευελπιστώντας να την φτάσουμε ασκούμε τον καλό αγώνα, που και πάλι, λίγοι θα φτάσουν.

Φαντασθείτε πόσοι θα φτάσουν στην «κορυφή» όταν στοχεύουν στη «βάση» ή ακόμα και κάπου στη «μέση».

Ο Κύριός μας, μας είπε «Εγώ ειμί η θύρα, δια εμού εάν τις εισέλθη,σωθήσεται»(Ιωάνν.Ι’9).

Και αλλού μας λέει να τηρήσουμε όλες τις εντολές με ακρίβεια για να σωθούμε. Αυτά ή τα πιστεύουμε ή δεν τα πιστεύουμε. Δεν μπορούμε όμως να λέμε πως είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι και να αμφιβάλλουμε επ’ αυτών, πόσο μάλλον να λέμε ότι οι εντολές που μας έδωσε είναι προσωρινές, αυτό και αν είναι βλασφημία. Εάν αυτά λέγονται από Πατριάρχη και Επισκόπους αντιλαμβάνεσθε πόσο επικίνδυνοι πνευματικά είναι και πόσο κακό κάνουν στην Εκκλησία του Χριστού. Ουδεμία σχέση έχουν με την Ορθοδοξία, ούτε χαιρετισμό δεν πρέπει να τους απευθύνετε, όχι να τους μνημονεύετε κιόλας!

Γι’ αυτό και ο ΙΕ’ κανών τους ονομάζει ΨΕΥΔ-επισκόπους. Πόση διάκριση και θεολογική γνώση χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωση για να αντιληφθεί κάποιος ότι αυτά που συμβαίνουν και έχουν ειπωθεί είναι έργα και λόγια των οργάνων του διαβόλου; Έχουν γίνει τόσες προδοσίες με υπογραφές μάλιστα, που μόνο ένας εντελώς άσχετος δεν μπορεί να τα εννοήσει. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από τους ρασοφόρους.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ, ΕΔΩ «ακουμπάει» απόλυτα αυτό που λέει «Τώρα θα φανεί η πίστη των Χριστιανών», που για τους Ορθοδόξους είναι πασιφανές ότι :


Εάν φοβόμαστε μη χάσουμε την ψυχή μας,μας έχει πει ότι θα την χάσουμε ,ενώ αυτοί που θα την χάσουν χάριν του Ευαγγελίου… θα την σώσουν.

Εάν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν κανόνες και κάποιος βλασφημούσε τα θεία δεν θα τον απομονώνατε από την Εκκλησία;

Τώρα που αυτός ο κάποιος είναι… οι αρχιερείς που παρασύρουν μάλιστα άπειρες ψυχές στην απώλεια του οικουμενισμού, γιατί τους καλύπτετε και τους επιτρέπετε να ζημιώνουν αφάνταστα την Εκκλησία;

Τώρα που υπάρχουν Κανόνες και μάλιστα πολλοί γιατί δεν τους εφαρμόζετε αλλά συντάσσεσθε με αυτούς που λένε ότι οι Κανόνες είναι «τείχη του αίσχους»;

Βλέπετε αδελφοί μου πως ο διάβολος ….δεν μπορεί να κρυφτεί.Αυτοί «δεν ήσαν πράγματι από ημάς.Δεν ήσαν ποτέ μέλη γνήσια της Εκκλησίας.» (Α’Ιωάνν.Β΄19).

Αντιλαμβάνεσθε γιατί κάποιοι δεν θέλουν τους Κανόνες που καθορίζουν την Ορθή πλεύση της Εκκλησίας;

Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην πλεύσει σωστά η Εκκλησία,να δημιουργηθεί ταραχή και δεύτερο,μεγαλύτερο σχίσμα.Ποιός έκανε τώρα το σχίσμα;Αυτός που θέλει τους Κανόνες και την ακρίβεια της διδασκαλίας του Χριστού,όπως την παρέλαβε από τους Άγιους Πατέρες ή αυτός που θέλει να καταλύσει τις Εντολές και τους Κανόνες,διώκοντας μάλιστα τους αδελφούς που ορθοτομούν τον Λόγο της Αλήθειας;

Να είστε λοιπόν σίγουροι ότι όλοι αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δεν έχουν καμία σχέση με την ιεροσύνη.Είναι ΨΕΥΔ-επίσκοποι και προετοιμάζουν αδιάψευστα την προσωπική έλευση του ΑΝΤΙ-χρίστου,επηρεάζοντας ψυχές που η Πίστη τους -δυστυχώς- δεν έχει στερεωθεί καλά.Ο Λόγος των Αγίων εισακούγεται διότι είναι πλήρης χάριτος και εκστομίζεται περιγράφοντας εμπειρίες,διότι μόνο εκείνοι που έχουν ζήσει κάτι μπορούν να το περιγράψουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια …που και πάλι δεν κατανοείται!

Φανταστείτε όταν μιλούν πλάνοι (του Λόγου) πότε θα πλησιάσουν την αλήθεια για να κατανοηθεί ο Λόγος!!

Πρώτα πρέπει λοιπόν ,να εδραιωθεί η Ορθή Πίστη δια του Λόγου της Αλήθειας ,αλλά και τον Λόγο της Αλήθειας μόνο οι αγαθές ψυχές θα κατανοήσουν!

Φτάσαμε στους έσχατους όπου αμφισβητείται η Μοναδικότητα του Τριαδικού Θεού μας,η Πίστη πολλών τίθεται υπό αίρεση,γι’αυτό αμφισβητούν ακόμα και το Σύμβολο της Πίστεως και όλα αυτά… από «ιεράρχες» που θέλουν να λέγονται Ορθόδοξοι. Αν και αυτών η Πίστη δεν είναι ριζωμένη,τότε τι χάρη και τι Πίστη θα μεταδώσουν στο απλό ποίμνιο;

Να λοιπόν πως αποδεικνύεται ότι εισήλθαν ακάλεστοι στη «γιορτή του γάμου» και ο «χιτών ΔΕΝ τους ελέγχει»,γι’αυτό και «ΔΕΝ έλαβαν καμίαν εξουσίαν και δύναμιν προς επιβεβαίωσιν του κηρύγματός των».(Ματθ.Ι’8).

Διότι απλά επιβεβαιώνεται ότι ΔΕΝ κηρύττουν το θέλημα του Θεού.

Ο Κύριός μας όμως, δεν θα μας δώσει άλλη ευκαιρία και λέγει: «Δι’ αυτό ιδού Εγώ κάνω την τελευταίαν προσπάθειαν να σας σώσω»(Ματθ.ΚΓ’34).

Ούτε χάρηκε τόσο για τα ενενήντα – εννέα, για το ένα που κινδύνευε και το έφερε στη μάνδρα, έγινε μεγάλη χαρά στους Ουρανούς, διότι έφυγε κατά λάθος, φώναζε, αναζητούσε τον ποιμένα του και ο φιλεύσπλαχνος καλός ποιμήν που ενδιαφέρεται και βάζει σε κίνδυνον την ζωήν του έσπευσε και το έσωσε.

Δεν έκανε το ίδιο με τον άσωτο, που σεβόμενος το αυτεξούσιό του εάν δεν γύριζε μετανοημένος μόνος του, με …τους χοίρους θα έμενε, ως είθισται επί το πλείστον.

Μην απατάσθε επομένως πως ο καλός Θεός θα σώσει και εκείνους που δεν θέλουν να σωθούν, ευρισκόμενοι μακριά Του ,βλασφημώντας και περιφρονώντας τις εντολές Του.

Εύχομαι από καρδιάς, έστω και την τελευταία στιγμή να δεχθούμε τη βοήθεια του Ιησού Χριστού, του Καλού Ποιμένα και να ακολουθήσουμε την ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΔΟ, εν ΜΕΤΑΝΟΙΑ προς σωτηρία της ψυχής μας, που είναι άκρως προσωπικό θέμα, ανεπηρέαστοι από τους επιτήδειους απατεώνες, 
ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ Α Ξ Ι Ο Υ Σ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ/ΩΝ ΤΙΘΗΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ» (Ιωάνν.Ι’11).

Με εν Χριστώ αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον

Γεώργιος Φλώρος