Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Εκτός ορίων ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε! Ταύτισε τους συμμετέχοντες στη Σύνοδο του Κολυμπαρίου με τους Άγιους Πατέρες!


Προσωπική γνώμη; Πλέον όχι! Είναι προπαγάνδα αισχίστου είδους αυτό που κάνει ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να εξυμνεί την Σύνοδο του Κολυμπαρίου, αλλά πλέον ξέφυγε εκτός ορίων!

Όταν λοιπόν πρόκειται για κήρυγμα το οποίο μάλιστα μοιράζει και σαν δελτίο τύπου από εδώ κι από εκεί δεν είναι δυνατόν να ταυτίζει τους Ιεράρχες που συμμετείχαν στην Σύνοδο του Κολυμπαρίου με τους Άγιους Πατέρες!!!

Με αφορμή λοιπόν την αυριανή μνήμη των αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε το 451 στην Χαλκηδόνα της Βιθυνίας, καταλήγοντας το κηρυγμά του αναφέροντας πως «το βαθύτερο νόημα του Ευαγγελικού Λόγου που ακούσαμε σήμερα: «ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων όπως ίδωσιν τα καλά έργα υμών και δοξάσωσιν το Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς»»

Και στην συνέχεια εκτρέπεται εντελώς:

«Αυτό έπραξαν οι ΄Αγιοι Απόστολοι οι οποίοι «πορευθέντες πάντα τα έθνη» εβάπτισαν τους ανθρώπους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διδάσκοντας αυτούς όσα ο ίδιος τους εδίδαξεν. Αυτό έπραξαν κι οι άγιοι Θεοφόροι 630 Πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος. Αυτό έπραξαν οι ΄Αγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτό έπραξαν και οι Ορθόδοξοι Αρχιερείς που συμμετείχαν πριν ένα έτος εις τας εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης με τις σημαντικές αποφάσεις της για τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο».

Και μη χειρότερα….