Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

« ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΔΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ»« ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΔΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» 

(«Πατριάρχη»Βαρθολομαίου)

«..ύπαγε οπίσω μου, σατανά..» (Ματθ.δ’10)

2ο μέρος (εκ των τριών) 

Και μόνο από αυτή τη βλασφημία, θα έπρεπε να ήταν αφορισμένος και προ πολλού καθηρημένος.

Όσον αφορά στο ποίμνιο, τώρα, ως τέκνα Θεού, όφειλε να ζητήσει εξηγήσεις και όχι να σιωπά αδικαιολόγητα….!

Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, μα περισσότερο οι αρχιερείς και οι ιερείς. 

.
«Χαίρε σύντεχνε!… Σωθήκαμε και εμείς! Πολύ σατανικό αυτό που σκέφτηκες και ως έχων το αλάθητο, έχεις πάντα δίκιο, στο εξής θα ισχύει αυτό και τα άλλα που θα αναφέρουμε. Και όποιος τολμήσει να φέρει αντιρρήσεις θα τον καταδιώκουμε, εννοείται χωρίς εφαρμογή κανόνων, αφού αυτοί τώρα πια είναι «τείχη του αίσχους» (Βαρθολομαίου καθ’ υπόδειξη ΑΝΤΙ-χρίστου), τους βάλαμε στο χρονοντούλαπο. Και αν ποτέ στο μέλλον εκτεθείς και χρειαστεί, το πολύ- πολύ ζητάς ένα συγνώμη «ως αλάθητος» για τα μάτια του κόσμου που δεν καταλαβαίνει, όπως έκανες με τον Χριστόδουλο για όλα τα παλιά εγκλήματα κατά της Ορθοδοξίας. Απλά πράγματα! Αυτό που δεν κατάφερες τότε δια των σφαγών και ανέδειξες κατά λάθος-χωρίς να το θέλεις, Αγίους, θα το καταφέρουμε τώρα δια της αρρωστημένης υπακοής. Πρόσεξε, όμως μη και χάσεις το «αλάθητο», γιατί χωρίς αυτό τίποτα δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα ζωντανά (πρόβατα)».

……………………………………..

Αδελφοί μου, όταν ένας άνθρωπος λέει ότι δεν κάνει ποτέ λάθη και πως είναι αλάθητος, εσείς πιστεύετε ότι έχει σχέση με τον Παντοκράτορα-Δημιουργό μας;

Η αναξιότητά μου θα το χαρακτήριζε ως το άκρον άωτον της υπερηφάνειας.

Σας παραθέτουμε στη συνέχεια, απόσπασμα κειμένου όπου φαίνεται τι έχει ισχυριστεί κατά καιρούς ο πρώτος εκ των ίσων «πατριάρχης», όργανο του ενός εκ των δύο ΑΝΤΙ-χρίστων.

Είναι πασιφανές ότι εμπίπτει (ο πατριάρχης) απόλυτα στον 15ο κανόνα ΑΒ’ Συνόδου που λέει:

«…εάν δε οι ρηθέντες πρόεδροι ήναι αιρετικοί, και την αίρεσιν αυτών κηρύττουσιν παρρησία (2) και δια τούτο χωρίζονται οι εις αυτούς υποκείμενοι, και προ του να γένη ακόμη συνοδική κρίσις περί της αιρέσεως ταύτης, οι χωριζόμενοι αυτοί, όχι μόνον δια τον χωρισμόν δεν καταδικάζονται, αλλά και τιμής της πρεπούσης, ως ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, είναι ΑΞΙΟΙ, επειδή ΟΧΙ ΣΧΙΣΜΑ ΕΠΡΟΞΕΝΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟΝ ΑΥΤΟΝ,ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΗΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΥΤΩΝ.

Όρα και τον ΛΑ’ αποστολικόν σελ.33»( Πηδάλιο. Οι κανόνες της Α’και Β’ Συνόδου (Πρωτοδευτέρας) Ερμηνεία.σελ.358).
Γυμνή τη κεφαλή, λοιπόν, δηλαδή ΔΗΜΟΣΙΩΣ και ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ο ΑΡΧΙ-αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος κηρύττει όχι απλά μία αίρεση αλλά όλες τις αιρέσεις που υπάρχουν και ταυτόχρονα ακυρώνει Εντολές Θεού, Κανόνες Αγίων και όλη τη Διδασκαλία του Κυρίου μας, βλασφημώντας κατά του Αγίου Πνεύματος, λέγοντας:

1.Ὅτι«ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας»3.
2.Ὅτι τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ Γραφὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ ὅπως αὐτή4» καὶ ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό5.
3.Ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές6.
Ὅτι εἶναι «εὐλογημένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων, ποὺ ἀπεκήρυξε ὁ ὑπ᾽ αὐτῶν σταυρωθεὶς Κύριος7.
6.Ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες εἶναι: «Τείχη τοῦ αἴσχους9».
7.Ὅτι ἡ Ρωμαϊκὴ «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ μυστήριά της ἔγκυρα10 καὶ ὁ Πάπας κανονικὸς Ἐπίσκοπος. Ὅτι ὁ Πάπας γιὰ ἐσᾶς εἶναι: «προφητικὸς ἀρχηγὸς ὄχι μόνο τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου» καὶ «πρότυπον» καὶ «ἀδαπάνητος θησαυρὸς καὶ ὁδοδείκτης11».
8.Ὅτι οἱ συλλειτουργίες καὶ συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι «ἀγάπη». Κάτι ποὺ, ὄχι μόνο δὲν δίδαξε ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ἔπραξε τὸ ἀντίθετο μὲ στρατιὲς μαρτύρων.
9.Ὅτι οἱ καταδικασμένοι, ἀπὸ τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, Μονοφυσίτες εἶναι «Ὀρθόδοξοι».
10.Ὅτι οἱ χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν εἶναι ἔγκυρες.12
11.Ὅτι ἡ Οὐνία εἶναι ἀποδεκτή.
12.Ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μία, ἀνάμεσα στὶς 348 «ἐκκλησίες» – μέλη τοῦ Π.Σ.Ε – οἱ ὁποῖες διευθύνονται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.13
13.Ὅτι: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν (τὸ Σχίσμα) προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ!!!14\

14.Ότι: «Ο πάπας είναι αγιότατος και μακαριότατος».
………………………………………..

Όταν δε, ορισμένοι διαμαρτύρονται ως ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ για αυτές τις βλασφημίες, ως οφείλουν, τους διώκει από τις μονές τους και τους ναούς τους χωρίς κανονική εκκλησιαστική διαδικασία, απλά και μόνο επειδή ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ τον Λόγο της Αλήθειας!

Βλέπε παράδειγμα : http://neataksi.blogspot.gr/2016/09/blog-post_16.html

Ρώτησε κάποιος, άραγε, τον «υπερ-παν-αγιότατον» ποιες εντολές του Θεού είναι προσωρινές ή μήπως δεν είναι σοβαρό αυτό;

Αυτά που έχει αναφέρει υπερβαίνουν την μεγαλύτερη βλασφημία, όταν δηλαδή τις εντολές του Θεού περιφρονεί και μας εγγυάται σωτηρία ψυχής και μέσω άλλων θρησκειών.

Συγκρίνετε τώρα αδελφοί μου τα προαναφερόμενα του Βαρθολομαίου με τα αλάθητα του πάπα που αναφέραμε στο προηγούμενο άρθρο (1ο μέρος: http://www.triklopodia.gr/%CE%B5%CE%B3%CF%89-%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%83/),

δείτε τις απόλυτες ομοιότητες των δύο, που συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα, για τον ίδιο «ιερό» σκοπό, δουλεύουν για την ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ μετά της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΓΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, θέλοντας να μας μολύνουν και στη συνέχεια να προβούν στην παράδοση της ανθρωπότητας στον… ΑΝΤΙχριστο με την λεγόμενη Παν-θρησκεία την οποία και διαφημίζουν για να την συνηθίσουμε τα (ζωντανά) πρόβατα.

Εκεί μας κατατάσσουν αφού δεν αντιδρούμε και τους ανεχόμαστε. Για «άλλον» εργάζονται, ΟΧΙ για τον ΧΡΙΣΤΟ…!

Θέλουν και την ψυχή και το σώμα να μας αφανίσουν, διαφορετικά, δεν είχαν παρά να τηρήσουν με ακρίβεια τις Εντολές του γλυκύτατου Ιησού, όπως προείρηκε για όλους μας.

Το θράσος τους δεν έχει όρια, με δόλο θέλουν να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει εκεί που θέλουν αυτοί. Η απόδειξη; Δεν ρωτάνε τους Πιστούς ούτε τους Ευλογημένους Αρχιερείς, Ιερείς και Μοναχούς αλλά ψηφίζουν και αποφασίζουν αυτοί για εμάς.

Στο Ευαγγέλιο το : «αλλοτρίω δε ου μη ακολουθήσωσιν,αλλά φεύξονται απ’αυτού,ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν», ξεκάθαρα μας λέει τι πρέπει να κάνουμε όταν ακούμε λόγους αλλοτρίων -απατεώνων που θέλουν να μας αποσπάσουν από τον Πατέρα μας.

Ποιος όμως να διαμαρτυρηθεί;

Ο ακατήχητος ή «αυτός που πήρε το…αυγό;» Ξέρει πολύ καλά ο πονηρός τη δουλειά του. Πρώτα δίνει για να μας αιχμαλωτίσει και μετά μας τα παίρνει για να μας εκβιάσει προκειμένου να ενδώσουμε εκουσίως ακόμη και στο σφράγισμα, αφού ήδη δώσαμε εξετάσεις και «είμαστε» επιρρεπείς στον μαμωνά.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Τέτοιο φως και άλας να μας… λείπει!

Κανένας δεν βρέθηκε να του συντάξει Ορθόδοξο Χριστιανικό Λόγο ή του τον δίνουν έτοιμο οι «πνευματικοί» και δεν ξέρει τι διαβάζει;

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΑΚΟΥΤΕ!! Το έχουμε πει πολλές φορές. Θέλουν να ξεχάσουμε και αυτά τα λίγα που ξέρουμε.

Και Άγγελος να είναι αυτός που τα λέει, εσείς τέκνα φωτός ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ,ΜΗΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΤΕ!!

Απευθυνόμενος προς κυβερνητικούς και καρδινάλιους ο «αρχιεπίσκοπος» προσφωνεί:

«Εμείς οι άνθρωποι είμαστε το φως του κόσμου και το φως δεν το κρύβουμε, το βάζουμε ψηλά, για να φέγγει μέσα στο σπίτι. 
Είμαστε το αλάτι του κόσμου…».

Συνεχίζει:

«Και κάτι που έχουμε παρεξηγήσει και δεν το προσέχουμε: Ο Κύριος αναφέρει : «Ουκ ήλθον καταλύσαι τον Νόμο αλλά πληρώσαι», δηλαδή δεν ήρθε για να καταλύσει το νόμο, το κράτος, αλλά να το συμπληρώσει, να το βοηθήσει με έμμεσο αλλά ουσιαστικό τρόπο.Μας καλεί σε συνεργασία και όλοι μαζί, ο καθένας με τη δύναμη που έχει, με τον τρόπο που μπορεί, πρέπει να λειτουργήσουμε και να προχωρήσουμε σαν ένα σώμα».
………………………………
Κατ’ αυτόν τον τρόπο , με τα λεγόμενά του αναπαύει τους ασεβείς και άθεους, σκανδαλίζει το Ορθόδοξο ποίμνιο και εκτελεί διαταγές «ανωτέρων», ελεγχόμενος από παρατηρητές!


Κάνετε και εσείς μια προσπάθεια ,αδελφοί μου, να κατανοήσετε μήπως το Ευαγγέλιο τα λέει λάθος και ο προλαλήσας έχει δίκιο. 

13.«Σεις οιμαθηταί μου, είσθε το πνευματικόν άλας των επί της γης ανθρώπων,επειδή έχετε προορισμόν να προλαμβάνετε την ηθικήν σαπίλαν….Εάν λοιπόν και σείς χάσετε την ηθικήν σας δύναμιν, δεν θα γίνετε άχρηστοι μόνον, αλλά και θα περιφρονηθήτε από τους άνθρωπους»(Ματθ.Ε’13) 

14.«Σεις (οιμαθηταί μου) είσθε το φως του κόσμου,διότι προορισμόν έχετε με το φωτεινόν παράδειγμά σας και τους μεταδίδοντας το φως της Αληθείας λόγους σας να φωτίζετε τους ανθρώπους, που ευρίσκονται εις το σκότος της αμαρτίας και της πλάνης…»(ματθ.Ε’14)
« Μηνομίσητεότι ήλθον καταλύσαι τον Νόμον ή τους Προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι» (Ματθ.Ε’17)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: «Μη νομίσετε ότι ήλθα δια να καταλύσω και ακυρώσω τον ηθικόν νόμον του Μωϋσέως ή την ηθικήν διδασκαλίαν των Προφητών. Δεν ήλθα να καταλύσω αυτά,αλλά να τα συμπληρώσω και να σας τα παραδώσω τέλεια».
………………………….
Σας τα λέμε αυτά γιατί όποια αλλαγή ή διαστρέβλωση του Ευαγγελίου σημαίνει βεβήλωση, αίρεση, προσβολή και βλασφημία και δεν επιτρέπονται ανακρίβειες από πρόσωπα ιεροσύνης που πρέπει να εμπνέουν το ποίμνιο και να συνετίζουν τους ασεβείς.

Δεν κρίνουμε το πρόσωπο αλλά τις ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ!

Πρέπει η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ΑΚΡΙΒΕΙΑ να διδάσκεται όπως θέλει ο Θεός και όχι όπως ορέγεται ο καθένας.

……………………………..

Εγκωμιάζοντας την ΨΕΥΔΟ-σύνοδο ο «αρχιεπίσκοπος» λέει:

«Θα σας παρακαλούσα να κινηθούμε μέσα στο πνεύμα της εν Χριστώ αγάπης και του σεβασμού προς κάθε διαφορετική άποψη, έχοντας κυρίαρχη θέση την γνώμη των πλειόνων. Έχουμε χρέος να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις, έστω και κατά πλειοψηφία».

……………………………………………

Από δω και πέρα δηλαδή αδελφοί μου, την Αλήθεια περί Πίστεως θα την κατέχουν όσοι είναι περισσότεροι;;

Να και άλλη αίρεση. Την αλήθεια μπορεί να την κατέχει και ένας όπως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ή ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και πολλοί άλλοι, διαφορετικά μάλλον «κατέχουν την αλήθεια οι αλλόθρησκοι» που είναι περισσότεροι!

Συνεχίζει:

«Η οικουμένη περιμένει από εμάς την μαρτυρία της ενότητάς μας. Το κοινόν ποτήριον». Άλλη αίρεση αυτή.

Δεν άκουσε ποτέ ο Ιερώνυμος ότι οι αιρετικοί δεν έχουν μυστήρια και το να έρθεις μαζί τους σε κοινό ποτήριον είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ και είναι σαν να προσπαθείς να ενώσεις το αίμα και το σώμα του Χριστού με τον ΑΝΤΙχριστο; Δεν γνωρίζει ότι ο κοινωνών μετά των ακοινωνήτων είναι και αυτός ακοινώνητος, όπως λέει ο Άγιος;

Συνεχίζει: «Δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις σε ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ». Άλλη μία αίρεση.

Παρακούν τους Αγίους μας και όλες τις εντολές του Κυρίου μας. ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ.

Επιμένουν ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ λες και τα δόγματα της Εκκλησίας του Χριστού είναι διαπραγματεύσιμα.

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΛΕΝΕ! Ξέφυγαν εντελώς.

Συνεχίζει:

«Σχίσματα και φατρίες είναι έργο του πονηρού που μας θέλει μακριά από το κοινό ποτήριο». (προσφώνηση Ιερωνύμου προς τα μέλη της ιεραρχίας).

Άλλη μία αίρεση, που επίσημα ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ στην ΨΕΥΔΟ-σύνοδο.

Όσοι ακολουθούν τους Αγίους Πατέρες της Αγιασμένης Εκκλησίας μας είναι φατρίες που επιδιώκουν σχίσματα και είναι εργάτες του πονηρού. Ενώ όσοι ακολουθούν τους αιρετικούς που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα είναι κατ’ αυτούς …Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Αλλού λέει: «Η Εκκλησία θεωρείται ως μία συνεχής σύνοδος». Άλλη αίρεση.

Η συνεχής σύνοδος της Εκκλησίας αποσκοπεί ουσιαστικά στην αντιμετώπιση και απομάκρυνση των αιρέσεων και όχι στην υποταγή της (Εκκλησίας μας) σ’ αυτές, όπως έγινε στην ΨΕΥΔΟσύνοδο Κρήτης, η οποία δεν είναι συνέχεια των προηγουμένων συνόδων, αφού για πρώτη φορά δεν επικυρώθηκαν (οι προηγούμενες). Επιπλέον είναι άκυρη διότι δεν είχε συνοδικότητα όπως απαιτείται κατά τους Ιερούς Κανόνες.

Συνεπώς,είναι μια ΨΕΥΔΗΣ σύνοδος αιρετικών φατριών που θα μείνει στην ιστορία ως η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ από νέους Άννες και Καϊάφες.

Όσα αναφέραμε είναι ένα μικρό μέρος της πληθώρας των δογματικών αποκλίσεων που έχουν περιπέσει και ας σταματήσουμε εδώ γιατί είναι πολύ λυπηρό, ιεράρχες να μην κατανοούν αυτά που δίδασκαν οι ίδιοι με ακρίβεια, μέχρι χθες!

Όλα αυτά ενδεχομένως να σας είναι γνωστά, ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕ ΜΑΣ! Εμείς σας τα υπενθυμίζουμε για να μην λησμονηθούν.

Στο 3ο και τελευταίο μέρος, θα απαντήσουν οι Άγιες Γραφές της Εκκλησίας του Χριστού, στους βλάσφημους και αναίσχυντους που θέλουν να μας …τρελάνουν.

Ένα παράδειγμα ψευτιάς και υποκρισίας.

Προσποιούνται τάχα ότι ενδιαφέρονται για «την πράσινη ανάπτυξη και προστασία του Ασωπού ποταμού»!!… Κύριε ελέησον!… ενώ εγκαινίασαν τα hot spots στο επί 40 έτη κλειστό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας, που το μετέτρεψαν σε ξενοδοχείο και στο προαύλιό του τοποθέτησαν αυτοτελή , λουξ σπιτάκια για τους λαθρομετανάστες,2km πριν τη Θήβα επί της Π.Ε.Ο. πλησίον του Ασωπού. (σχετικά με την επίσκεψη του Βαρθολομαίου στον Ασωπό στη Θήβα)

Σημείωση: Ο Ιερώνυμος κατάγεται από την περιοχή …και ήταν όλα καλο-σχεδιασμένα!

Τους δε Ιερείς , Γεροντάδες και Γερόντισσες που Ορθοτομούν τον Λόγο της Αλήθειας τους πετάνε στον δρόμο αδιαφορώντας για το που θα κοιμηθούν.

Μετά, τολμούν να μιλάνε για αγάπη οι ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟΙ,ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ και ΕΧΘΡΟΙ του Χριστού, «οις ουκ αφεθήσεται ούτε εν τω νυν αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι».

Ο δε λόγος όχι ως παράπονο, ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ, αλλά προς ανάδειξη της αλήθειας και της ύπουλης και κακής συμπεριφοράς τους.

Όποιος έχει αυτιά και θέλει ας ακούει.

Και όποιος έχει νου και θέλει ας κατανοεί.

Αδελφοί μου, ΑΣ ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ γιατί μόνο τότε θα μάθουμε την αλήθεια και ας προσευχηθούμε και γι’ αυτούς που έμαθαν πολλά και παραπαίουν μπερδεμένοι.

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ… Να πηγαίνουμε ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ,ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ και ΤΗΣ Ν.Τ.Π.

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

Γεώργιος Φλώρος.

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ