Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ!

Δήλωσε ἡ Ἱ. Μητρόπολη Θεσ/νίκης:

«Όπως καλώς γνωρίζετε, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος έχει συμπληρώσει 41 χρόνια αρχιερατείας στις ΙερὲςΜητροπόλεις Αλεξανδρουπόλεως και Θεσσαλονίκης και ουδέποτε ησχολήθη με το θέμα του Οικουμενισμού, ούτε του Αντιοικουμενισμού…»!!!

Διαβάζοντας αὐτὴ τὴν ἀδιανόητη γιὰ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο δήλωση τοῦ κ. Ἄνθιμου, συλλογίζεται κανείς:
Νά, γιὰ ποιούς Ποιμένες διετύπωσε ὁ Κύριος τὶς παρακάτω προειδοποιήσεις καὶ χαρακτηρισμούς, ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὴν «θύρα τῶν προβάτων» καὶ τοὺς
πρὸ καὶ μετὰ ἀπ’ Αὐτὸν κλέφτες, ληστὲςκαὶ ψευδοποιμένες λύκους:

«Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί· ἀλλ' οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰπρόβατα... ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων·
μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβαταἴδια, θεωρεῖ τὸν
λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει» (Ἰωάν. 10, 7-12).

«Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες»(Μaτθ. 7, 15).

Τὸ κείμενο τῆς δηλώσεως τοῦ κ. Ἄνθιμου τὸ εἴδαμε στὴν παρακάτω ἀνάρτηση τῆς «Κατανύξεως»:
Ανακρίβειες από τον Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο: Οικουμενιστική μεταστροφή ή βολική λησμοσύνη;
Με ένα απογοητευτικό από κάθε άποψη κείμενο απαντά ο μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος στον “Ορθόδοξο Τύπο” και στην επιστολή των 1052 πιστών στο φύλλο 2058 στις 20/2/2015. Την κατάλληλη απάντηση από εμάς, τουςδιαχειριστές της “Κατάνυξης” θα την λάβει, πρώτα ο Θεός, αυτήν την Παρασκευή 13/3/2015, στο νέο φύλλο του Ο.Τ.
Προς το παρόν όμως θα θέλαμε να εκθέσουμε στους αγαπητούς αναγνώστες μας, την εξής απορία. Σε ένα σημείο της απάντησης του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης διαβάζουμε τα εξής:

“Όπως καλώς γνωρίζετε, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος έχει συμπληρώσει 41 χρόνια αρχιερατείας στις Ιερὲς Μητροπόλεις Αλεξανδρουπόλεως και Θεσσαλονίκης και… ουδέποτε ησχολήθη με το θέμα του Οικουμενισμού, ούτε του Αντιοικουμενισμού…”

Φαίνεται όμως πως είτε ξεχνάει ο Παναγιώτατος είτε θέλει να ξεχάσει, το πιο πιθανόν, για προφανείς λόγους… Όχι απλώς ασχολήθηκε με τον Οικουμενισμό και με τον Αντιοικουμενισμό, αλλά υπό της αιγίδος της μητροπόλεώς του πραγματοποιήθηκε το 2004, στην μητροπολιτική του περιφέρεια και ένα μεγάλο συνέδριο το οποίο στα πορίσματά του καταδίκασε την παναίρεση του Οικουμενισμού. Συνεπώς, η δυσκολία του και η αποφυγή να καταδικάσει την παναίρεση του Οικουμενισμού ανταποκρινόμενος στην επιστολή των 1052, δεν είναι δικαιολογημένη. Του έδωσε ο Θεός καταπληκτικές πραγματικά ευκαιρίες σοβαρής ενασχόλησης με το θέμα. Η παρουσία άλλωστε στην μητρόπολή του δύο πολύ δυνατών και σοφών αντοικουμενιστικών ιερέων του (του π. Θεοδώρου Ζήση και του π. Νικολάου Μανώλη), είναι μια πολυτέλεια που άλλοι συνάδελφοί του δεν την έχουν. Αν ήθελε θα μπορούσε να ασφαλίσει τον εαυτό του ώστε να μην υποπέσει σε οικουμενιστικές πρακτικές τύπου πατριάρχου των Μονοφυσιτών...
Το γεγονός του αντιοικουμενιστικού συνεδρίου το διαπιστώσαμε ενώ ετοιμάζαμε για να αποστείλουμε στην Αυστραλία μία σειρά ανεκδότων Ομιλιών του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. Μέσα σε αυτόν τον ανέκδοτο θησαυρό των καταπληκτικών ομιλιών του πατρός Νικολάου, ανακαλύψαμε και αυτήν την Ομιλία, της οποίας μικρό απόσπασμα δημοσιεύουμε στην παρούσα ανάρτηση.
Τα συμπεράσματα δικά σας…
http://katanixis.blogspot.gr/2015/03/blog-post_12.html
Πηγή
Ἕνα μεγαλύτερο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Ἐπιστολὴ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης -ΕΝΤΟΛΗ Ἀνθίμου- στὸν «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ»:

«Μὲ λύπη ἀνεγνώσαμε στὸν «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» τῆς 6-2-2015 καὶ μάλιστα στὴν πρώτη σελίδα του τὸ δημοσίευμα μὲ τὸν τίτλο «Ὀρθόδοξοι πιστοὶ (1052) καλοῦν τὸν Σεβ. Θεσσαλονίκης νὰ παύση τὸν ἰδιότυπον διωγμὸν τοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ π. Νικολάου Μανώλη».
Σᾶς πληροφοροῦμε γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ τὰ ἀκόλουθα:
• Γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας θὰ ἔπρεπε νὰ ἐρωτηθῆ καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, στὴν ὁποία ἀνήκει ὁ ἐν λόγῳ κληρικός, ὥστε νὰ ὑπάρξη γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἡ ἀπαραίτητη ἐνημέρωση, καὶ μετὰ οἱ ἀναγνῶστες σας νὰ ἐξαγάγουν τὰ συμπεράσματά τους.
• Ὅπως καλῶς γνωρίζετε, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ἔχει συμπληρώσει χρόνια ἀρχιερατείας στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Θεσσαλονίκης καὶ οὐδέποτε ὑπῆρξε πρόβλημα, ποὺ νὰ μπορῆ νὰ δικαιολόγηση ἄδικη μεταχείριση εἰς βάρος ἱερέως τῆς Ἐκκλησίας μας.
Οὐδέποτε ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οὔτε τοῦ Ἀντιοικουμενισμοῦ, οὔτε ἔχει καταχωρίσει ἀπόψεις θετικὲς γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ Παπισμοῦ.
…Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὅπως καὶ ἕκαστος Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον, ἔδωσεν ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁμολογία του περὶ τῆς ἀποδοχῆς τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων.
(σ.σ.: Πόσο ἄσχετος καὶ κυριολεκτικὰ «ἄπιστος» πρέπει νὰ εἶναι ἕνας Ἐπίσκοπος ποὺ νομίζει ὅτι, γιὰ ἀπόδειξη τῆς «ἰδιότητος» τοῦ Ἐπισκόπου, ἀρκεῖ ἡ ὁμολογία ποὺ ἔδωσε κάποτε, ἄσχετα ἂν αὐτὴ τὴν ἔχει καταπατήσει καὶ τὴν ἔχει κατακουρελιάσει πολλάκις καὶ μὲ πολλοὺς τρόπους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ νὰ ἀφήνει τοὺς πιστοὺς ἀπληροφόρητους γιὰ τὴν Παναίρεση τῆς ἐποχῆς μας, εὔκολη λεία στὰ ὀρθάνοικτα στόματα τῶν λυκοποιμένων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!).


Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

καὶ ἐντολῇ Αὐτοῦ
ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Στέφανος Τόλιος»

Πηγή: «Ὀρθοδ. Τύπος», φ. 2058, 20/2/2015, http://www.orthodoxostypos.gr/pdf/2058.pdf