Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ!!!!! Να κατευθύνουν την Εκκλησία οι θηλυπρεπείς. Έλεγε ο Ρωμανιδης: Η ένωση θα υπογραφεί στο κρεβάτι της ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ.
ΠΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ
Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ

Η συζητησι γινεται απο Αγιορειτες


Στὸ βίντεο πιο κατω ἀκούγονται καὶ οἱ παρακάτω θέσεις:


Ζηζιούλας ἔχει προσχωρήσει σὲ μιὰ Εὐνομιανική θεολογία. Δηλ. ἔχουμε μὰ ἐπαναφορὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Εὐνομίου, ὁ ὁποῖος ἦταν Ἀρειανιστής. Καὶ τί λέει αὐτὴ ἡ νέα θεολογία; Ὅτι στὴν πραγματικότητα τὸ κάθε Ἅγιο Πρόσωπο δρᾶ ἀνεξάρτητα, ἐνῶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέει: Ὅπου λέμε Ἅγιο Πνεῦμα, ἐννοοῦμε τὴν κοινὴ Ἁγιοτριαδικὴ ἐνέργεια. Ἄρα ἐδῶ ἔχουμε αἱρετικὴ Τριαδολογία.


Καὶ δυστυχῶς ἡ Ζηζιουλικὴ "θεολογία" διδάσκεται σὲ ὅλες τὶς θεολογικὲς σχολές, σὰν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία! Καὶ ἄρα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, παραδόξως, σὲ κοινὸ κείμενο τῶν Γ.Ο.Χ. συναντᾶται πλήρη Ζηζιουλικὴ θεολογία! Γιατί; Γιατὶ αὐτοὶ ποὺ συγγράψανε τὸ κείμενο, εἶναι παιδιὰ αὐτῶν τῶν θεολογικῶν σχολῶν. Γιὰ νὰ καταλάβουμε πόσο ἔχει βαθύνει τὸ πρόβλημα καὶ σ' αὐτούς, ποὺ εἶναι ἀντι-Οἰκουμενιστές.