Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕΤΑΛΗΨΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕΤΑΛΗΨΗ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ, ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για κοινωνια ορθοδοξη μεταληψη


Οι ορθόδοξοι χριστιανοί όταν κοινωνούν το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Θεού και Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, πρέπει να το λαμβάνουν από Ορθόδοξο Ιερέα ή Επίσκοπο. Προσοχή εδώ. Να μην κοινωνούν οι ορθόδοξοι χριστιανοί από τους αιρετικούς και σχισματικούς οικουμενιστές επισκόπους και ιερείς και να μην κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια και από τους ιερείς και επισκόπους που.....
μνημονεύουν και συγκοινωνούν με τους πρωτοστάτες αιρετικούς και σχισματικούς οικουμενιστές. Δεν πρέπει να κάνουν οι ορθόδοξοι χριστιανοί ορθόδοξη μετάληψη αιρετικής και σχισματικής οικουμενιστικής κοινωνίας, αλλά ορθόδοξη μετάληψη ορθόδοξης κοινωνίας.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μυστήρια της Εκκλησίας και από τους επισκόπους και ιερείς όλων των συνοδικών παρατάξεων της παρασυναγωγής και από τους ιερείς και επισκόπους που μνημονεύουν και συγκοινωνούν με τους πρωτοστάτες της παρασυναγωγής όλων των παρατάξεων. Να μην κάνουν ορθόδοξη μετάληψη παρασυνάγωγης κοινωνίας, αλλά ορθόδοξη μετάληψη ορθόδοξης κοινωνίας από Ιερείς και Επισκόπους με Αποστολική Διαδοχή, σύμφωνα την κανονικότητα και το Δίκαιο της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας.

Τα Άγια μυστήρια οι ορθόδοξοι πρέπει να τα λαμβάνουμε από ορθόδοξους και όχι από αιρετικούς, σχισματικούς και παρασυναγώγους, για να μην καταδικαστούμε μαζί τους. Τα μυστήρια των αιρετικών, σχισματικών και παρασυνάγωγων είναι έγκυρα εάν δεν έχουν καταδικαστεί, αρκεί να έχουν κανονικές χειροτονίες με Αποστολική Διαδοχή. Εάν καταδικαστούν από Αγία και όχι ληστρική Ορθόδοξη Σύνοδο, τότε τα μυστήρια τους είναι άκυρα. 
Η εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς, σχισματικούς και παρασυναγώγους είναι πορεία προς την κόλαση και χωρίς να έχουν καταδικαστεί, για όλους αυτούς που γνωρίζουν. 
Ο κολάσιμος μολυσμός μεταδίδεται από την εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς, σχισματικούς και παρασυναγώγους και όχι από την εγκυρότητα των μυστηρίων. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε τα μυστήρια του Θεού από ορθόδοξους και όχι από κακόδοξους, για να μην καταδικαστούμε μαζί τους. 


ΠΗΓΗ