Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαιΠρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι
Ἐν Πειραιεῖ 16-10-2017

ΟΥ ΔΕΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙΣ Η΄ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙΣ ΣΥΝΕΥΧΕΣΘΑΙ


(33ος Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου)

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,ἐφημ. Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου - Παναγίας Ὀδηγητρίας Λόφου Βώκου
Μία ἀπό τίς βασικές ἀρχές τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ὅτι ἐπιτρέπονται οἱ κάθε εἴδους συμπροσευχές μέ τούς πάσης φύσεως κατεγνωσμένους αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους καί ὅτι ἡ μόνη συμπροσευχή, πού ἀπαγορεύεται, εἶναι ἡ εὐχαριστιακή. Ἰσχυρίζονται οἱ Οἰκουμενιστές ὅτι, ὅταν οἱ Ἱεροί Κανόνες ἀναφέρονται σέ συμπροσευχή, ἐννοοῦν μόνο τή συμμετοχή στό «κοινό Ποτήριο» ἤ τήν συμμετοχή τῶν κληρικῶν (Ὀρθοδόξων καί αἱρετικῶν) στή Θεία Εὐχαριστία. Δηλ. ἀπαγορεύεται μόνο τό συλλείτουργο, ἐνῶ οἱ ἄλλες συμπροσευχές ἐπιτρέπονται[1].

Οἱ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων οἰκουμενιστές, μέ τήν ἄμβλυνση τῶν θεολογικῶν τους κριτηρίων, καταπατῶντας τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνες, πού ἀπαγορεύουν τίς συμπροσευχές, ἀφοῦ ἐσχάτως ἀνέπτυξαν τήν αἱρετική θεωρία τῆς «μετακανονικῆς θεολογίας», εἶναι πολύ φυσικό νά συμμετέχουν, χωρίς ἀναστολές, σέ κοινές μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους λατρευτικές ἐκδηλώσεις καί συμπροσευχές, πού πραγματοποιοῦνται συχνά στά πλαίσια τῶν διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν συναντήσεων. Γνωρίζουν ὅτι μέ τόν οἰκουμενιστικό αὐτό συμπνευματισμό δημιουργεῖται τό κατάλληλο ψυχολογικό κλῖμα, πού ἀπαιτεῖται γιά τήν προώθηση τῆς ψευδοενώσεως, καί τήν ἐπίτευξη τοῦ λαϊκοῦ ἤ πρακτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, συνεπικουρούμενοι τά μέγιστα ἀπό τήν δύναμη τῆς εἰκόνας[2].

Δυστυχῶς, στήν μεταπατερική καί μετακανονική ἐποχή μας, εἶναι συνεχῶς αὐξανόμενες καί πυκνούμενες οἱ συμπροσευχές Ὀρθοδόξων μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους. Μερικά πρόσφατα παραδείγματα, μόνο τῶν τελευταίων δύο μηνῶν, εἶναι καί τά ἑξῆς :

Α) Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, κατά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στήν Ἰσλανδία, τήν Κυριακή, 15-10-2017, χοροστάτησε στήν Ὀρθόδοξη Θεία Λειτουργία, πού τελέστηκε στόν Λουθηρανικό ναό του Χάλγκριμουρ(Hallgrímskirkja) τοῦ Ρέικιαβικ, συμπροσευχόμενος μέ τήν ἐπικεφαλῆς τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Κοινότητος τῆς Ισλανδίας γυναῖκα «ἐπίσκοπο» κυρία Agnes M. Siguordardottir[3]. Στήν Θ. Λειτουργία παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητρ. Σουηδίας κ. Κλεόπας, ὁ Μέγας Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς κ.ἄ.

Β) Στίς 8-10-2017, ὁ Σεβ. Μητρ. Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ χοροστάτησε, ὁμίλησε καί συμπροσευχήθηκε μέ παπικούς «κληρικούς», στόν Ὀρθόδοξο Ἑσπερινό, πού τελέστηκε στόν παπικό ναό τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων, ὅπου παρευρέθησαν κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας, ὑπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ρηγίου κ. Εἰρηναῖο[4].

Γ) Στίς 2-10-2017 ξεκίνησαν στή Ρόδο οἱ ἐργασίες τῆς Μόνιμης Ἐπιτροπῆς Συναινέσεως καί Συνεργασίας τοῦ λεγομένου«Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων, τήν ὁποία ἀποτελοῦν δεκατέσσερα μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς καί Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ «Π.Σ.Ε.» καί τρεῖς ἐκ τῆς Γραμματείας. Δηλ. πέντε ἐκπρόσωποι ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, Πατριαρχεῖο Μόσχας, Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, Ἐκκλησία Ρουμανίας, Ἐκκλησία Ἑλλάδος), δύο ἐκ τῶν Μονοφυσιτῶν (Ἀρμενικό Πατριαρχεῖο Κιλικίας, Βηρυτός, Λίβανος καί τῆς Αἰθιοπικῆς Κοινότητος, Ἀντίς Ἀμπέμπα, Αἰθιοπία), ἑπτά Προτεστάντες ἐκπρόσωποι (Λουθηρανοί, Μεθοδιστές, Ἀγγλικανοί κ.λπ.) καί τρεῖς Γραμματεῖς. Τήν προεδρία κατέχει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Οἱ ἐργασίες ξεκίνησαν μέ δοξολογία, πού πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Φανερωμένης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Ρόδου κ. Κυρίλλου[5]. 

Δ) Τήν 1η-10-2017 τελέστηκε ἡ χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Δαλματίας κ. Νικοδήμου τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Σίμπενικ τῆς Κροατίας. Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος, συλλειτούργησαν Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί παρέστησαν συμπροσευχόμενοι παπικοί «κληρικοί»[6].

Ε) Κατά τήν πρώτη Θεία Λειτουργία, πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητρ. Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, τήν 1η-10-2017, στήν καινούργια Ἐνορία, πού παραχώρησαν οἱ Παπικοί στούς Ὀρθοδόξους, στήν νότια περιοχή τῶν Βρυξελλῶν, πέραν τῶν Ὀρθοδόξων, παρευρέθηκαν κάτοικοι τῆς περιοχῆς, ἄλλων Ὁμολογιῶν[7].

Ζ) Στήν χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου, πού ἔγινε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ρόδου, στίς 30-9-2017, παρευρέθησαν μεταξύ ἄλλων ὁ Μουφτής τῆς Ρόδου καί ὁ Γενικός «ἀρχιερατικός ἐπίτροπος» τῶν Παπικῶν Ρόδου[8].

Η) Ἐκδηλώσεις ἀνάδειξης τῆς ἱστορικῆς πόλης τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ ἔλαβαν χώρα ἀπό 29-9 ἕως 1-10-2017. Στό ἑλληνορθόδοξο μοναστήρι ὑποδέχτηκε ὅλους τούς ἐπισήμους ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαρᾶν καί Ραϊθοῦς κ. Δαμιανός. Στό καθολικό τῆς Μονῆς πραγματοποιήθηκε μία κοινή προσευχή καί μέ ἐκπροσώπους ἄλλων δογμάτων, ἡ ὁποία μάλιστα μεταδόθηκε ἀπό τήν αἰγυπτιακή τηλεόραση. Στή συνέχεια, οἱ ἐπίσημοι μετέβησαν στό μουσουλμανικό τέμενος τῆς πόλης τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ὅπου πραγματοποίησαν καί πάλι μία κοινή προσευχή, πού ἀναμετέδωσε ἐπίσης ἡ αἰγυπτιακή τηλεόραση[9].

Θ) Ἱ. Μητρόπολη Γερμανίας τέλεσε στίς 24-9-2017 τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων τῆς λίμνης Χίμσεε (Chiemsee) στά πλαίσια βαυαρικῆς διεκκλησιαστικῆς ἐκδήλωσης γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Σέ μιά συμβολική, ἑλληνοβαυαρική κίνηση, πού ἔδειχνε ὅτι οἱ πηγές καί τα ὕδατα τῆς λίμνης Chiemsee ἀποτελοῦν δῶρο Θεοῦ γιά ὅλο τόν κόσμο, ἀνεξαρτήτως ὁμολογίας καί ἐθνικότητας, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀπόστολος Μαλαμούσης προέτρεψε τούς ἐκπροσώπους τῆς παπικῆς καί εὐαγγελικῆς κοινότητος νά ρίψουν καί ἐκεῖνοι, στό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγιασμοῦ, τόν Σταυρό στή λίμνη[10].

Ι) Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος συμπροσευχήθηκε στίς 13-9-2017 τό ἀπόγευμα στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῆς Μπολόνια μέ Παπικούς καρδιναλίους. Στόν χαιρετισμό του, πού ἀπηύθυνε στό ἐκκλησίασμα στά ἰταλικά, παρουσίᾳ Παπικῶν καρδιναλίων, εἶπε μεταξύ ἄλλων : «Ἄν καί δέν ἔχουμε φτάσει ἀκόμα νά εἴμαστε σέ θέση νά μοιραστοῦμε τόκοινό ποτήριο, ὡστόσο ὑπάρχει ἡ ἀκλόνητη πίστη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἔνδοξης Ἀνάστασής Του, πού ἔχει διαποτίσει τή ζωή τῶν Ἐκκλησιῶν μας στήν πρώτη χιλιετία, καί μᾶς ὁδηγεῖ νά προσφέρουμε αὐτή τή στιγμή τῆς προσευχῆς, ἐκλιπαρώντας τό ἔλεός Του καί τήν στοργική καλοσύνη του, γιά νά μᾶς καθοδηγήσει καί νά μᾶς ὑποστηρίξει στήν πορεία πρός τήν ἑνότητα»[11]. 
Ἐπίσης, στίς 14-9-2017 συμπροσευχήθηκε μέ Παπικούςκατά τήν Ὀρθόδοξη Θεία Λειτουργία στόν Παπικό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Πέτρου[12].

ΙΑ) Ἁγιασμούς γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους τέλεσε στίς 11-9-2017 ὁ Σεβ. Μητρ. Σύρου κ. Δωρόθεος Β΄, διαδοχικά, στό 2ο Δημοτικό Σχολεῖο Ἐρμουπόλεως, στά Γυμνάσια καί τά Λύκεια Σύρου, ὅπου παρέστη καί ὁ Παπικός λεγόμενος «ἐπίσκοπος» κ. Πέτρος Στεφάνου[13].

ΙΒ) Στίς 5-9-2017, στή Λέρο ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ Παπισμοῦ. Τό πρωΐ τελέστηκε ἡ Ἐναρκτήριος Δοξολογία στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου μέ συμπροσευχή Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Λέρου κ. Παϊσίου. Συμμετεῖχαν ὁ καρδινάλιος Kurt Koch, συμπρόεδρος ἐκ μέρους τοῦ Παπισμοῦ καί πρόεδρος τοῦ πολιτικοῦ συμβουλίου γιά τήν προώθηση τῆς χριστιανικῆς ἑνότητας στό Βατικανό, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ιώβ, συμπρόεδρος ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων, ὁ Σεβ. Μητρ. Βολοκολάμσκ κ. Ἰλαρίων, ὁ Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομοςκ.ἄ. Κατά τή δοξολογία ὁ ἱερεύς ζήτησε «μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά παρθοῦν οἱ σωστές ἀποφάσεις γιά τήν συνένωση τῶν Ἐκκλησιῶν»[14].

ΙΓ) Ἀκολουθία μέ συμπροσευχή τελέστηκε στό Καθολικό τῆς οἰκουμενιστικῆς, μικτῆς Μονῆς Bose στήν Β. Ἰταλία, παρουσίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου καί τῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού συμμετεῖχαν στίς ἐργασίες τοῦ 25ου Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, τό ὁποῖο διοργάνωσε ἡ Μονή τοῦ Bose ἀπό 6/9-9-2017, μέ γενικό θέμα : «Τό δῶρο τῆς φιλοξενίας»[15]. 
Στό συνέδριο συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητρ. Ἰταλίας κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος (Οἰκ. Πατριαρχεῖο), Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, Καμερούν κ. Γρηγόριος (Πατρ. Ἀλεξανδρείας), Ζβενιγκόραντ κ. Ἀντώνιος, Βόγοροδσκ κ. Ματθαῖος (Πατρ. Μόσχας), Στάρας Ζαγόρας κ. Κυπριανός (Πατρ. Βουλγαρίας), Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης (Ἐκκλ. τῆς Ἑλλάδος), Μεσσαωρίας κ. Γρηγόριος (Ἐκκλ. τῆς Κύπρου), Λβίβ καί Γαλικίας κ. Φιλάρετος (Ἐκκλ. τῆς Οὐκρανίας), καί Ντάλλας κ. Ἀλέξανδρος (Ὀρθ. Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς), οἱ ἡγούμενοι π. Ἰωσήφ τῆς Ἱ. Μ. Βαλαάμ (Μόσχα) καί Ἐπιφάνιος τῆς Κοπτικῆς Σκήτης τοῦ Ἁγ. Μακαρίου (Αἴγυπτος), καθώς καί οἱ πανεπιστημιακοί Paul Meyendorff, Χρυσόστομος Σταμούλης καί Πέτρος Βασιλειάδης[16].

ΙΔ) Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἐγκαινίων ἑνός παπικοῦ ναοῦ στό Μπάρ (Μαυροβούνιο) στίς 5-9-2017, ὁ Σεβ. Μητρ. Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλόχιος δήλωσε τά ἑξῆς, δίνοντας στόν καρδινάλιο τόν σταυρό : «Ἡ σημερινή αὐτή τελετή ἀποτελεῖ τή συνέχεια ἑνότητας τῆς Πίστεως, μέσῳ αὐτοῦ τοῦ ναοῦ, ἀφιερωμένου στόν Ἀπόστολο Πέτρο. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος εἶναι κορυφαῖος Ἀπόστολος, τόν ὁποῖο ἀναγνωρίζουν καί στήν Ἀνατολή καί στή Δύση. Εἰδικά ἀναγνωρίζεται ἡ δική του ὁμολογία τῆς Πίστεως στόν Χριστό ὡς Υἱό τοῦ Θεοῦ. Τό Μπάρ πάντα ἦταν ὁ τόπος διάχυσης τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά πρόσφατα ἐδῶ ἐμφανίζεται ἐπίσης κι αὐτή ἡ μακρυνότερη Ἀνατολή, τό Ἰσλάμ»[17].

ΙΕ) Στίς 3-9-2017 ἔγινε ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Μητρ. Δαμπροβοσνίας κ. Χρυσοστόμου τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας στόν Καθεδρικό Ναό στό Σαράγεβο. Στήν Πατριαρχική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Προκαθήμενος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κ. Εἰρηναῖος, συλλειτούργησαν Ἀρχιερεῖς ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας καί ὁ ἐκπρόσωπος της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σεβ. Μητρ. Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, ἐνῶ παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων (παπικοί, μουφτής)[18].

ΙΣΤ) Στίς 31-8-2017 τελέστηκε ἐτήσιος ἑορταστικός Ἑσπερινός γιά τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς, γιά τή φροντίδα τῆς Δημιουργίας καί τοῦ Περιβάλλοντος, στόν παπικό ναό τῆς Παναγίας τῆς Συνεχοῦς Βοήθειας στό Glenview τῆς πολιτείας τοῦ Illinois. Ὁ Παπικός «ἐπίσκοπος» Francis J. Kane, ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ Σικάγου, τέλεσε τή βραδινή προσευχή, ἐνῶ μαζί του ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος τῆς Ἑλληνορθόδοξης Μητροπόλεως τοῦ Σικάγου, καί ὁ ἐφημέριος γιά τίς Οἰκουμενικές καί Διαθρησκευτικές Ὑποθέσεις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Thomas A. Baima[19].

Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπαγορεύουν αὐστηρά τίς συμπροσευχές μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, διότι δέν ἔχουν τήν ἴδια πίστη μέ τούς Ὀρθοδόξους. Πιστεύουν σ’ἕνα διαφορετικό, διαστρεβλωμένο Χριστό. Γι’αὐτό καί ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός τούς ἀποκαλεῖ ἀπίστους˙ «Ὁ μή κατά τήν παράδοσιν τῆς Καθολικῆς (Ὀρθοδόξου) Ἐκκλησίας πιστεύων, ἄπιστός ἐστιν».

Στή συνέχεια παραθέτουμε τούς Ἱερούς Κανόνες, μέ οἰκουμενικό κῦρος, πού ἀναφέρονται στήν ἀπαγόρευση συμπροσευχῆς μέ αἱρετικούς :

1. 10ος Κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων :
«Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κᾄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὖτος ἀφοριζέσθω»[20].

2. 11ος Κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων : «Εἴ τις καθῃρημένῳ, κληρικός ὤν, κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός»[21].

3. 45ος Κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων : «Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω»[22].

4. 65ος Κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων : «Εἴ τις Κληρικός ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καί καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω»[23].

5. 71ος Κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων : «Εἴ τις Χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἰερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω»[24].

6. 6ος Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου : «Περί τοῦ μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τόν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει»[25].

7. 9ος Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου : «Περί τοῦ μή συγχωρεῖν εἰς τά κοιμητήρια, ἤ εἰς τά λεγόμενα μαρτύρια πάντων τῶν αἱρετικῶν ἀπιέναι τούς τῆς Ἐκκλησίας, εὐχῆς ἤ θεραπείας ἕνεκα, ἀλλά τούς τοιούτους, ἐάν ὧσι πιστοί, ἀκοινωνήτους γίνεσθαι μέχρι τινός, μετανοοῦντας δέ, καί ἐξομολογουμένους ἐσφάλθαι, παραδέχεσθαι»[26].

8. 32ος Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου : «Ὅτι οὐ δεῖ αἵρετικῶν εὐλογίας λαμβάνειν, αἵτινες εἰσίν ἀλογίαι μᾶλλον, ἤ εὐλογίαι».

9. 33ος Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου : «Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι».

10. 34ος Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου : «Ὅτι οὐ δεῖ πάντα χριστιανόν ἐγκαταλείπειν Μάρτυρας Χριστοῦ, καί ἀπιέναι πρός τούς ψευδομάρτυρας, τοῦτ’ ἐστιν αἱρετικῶν, ἤ αὐτούς πρός τούς προειρημένους, αἱρετικούς γινομένους· οὗτοι γάρ ἀλλότριοι τοῦ Θεοῦ τυγχάνουσιν. Ἔστωσαν οὖν ἀνάθεμα οἱ ἀπερχόμενοι πρός αὐτούς»[27].

11. 37ος Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου : «Ὅτι οὐ δεῖ παρά τῶν Ἰουδαίων ἤ αἱρετικῶν τά πεμπόμενα ἑορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζει αὐτοῖς»[28].

12. 9ος Κανών τοῦ Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας : «Ἐρώτησις. Εἰ ὀφείλει Κληρικός εὔχεσθαι, παρόντων Ἀρειανῶν, ἤ ἄλλων αἱρετικῶν; ἤ οὐδέν αὐτόν βλάπτει, ὁπόταν αὐτός ποιῇ τήν εὐχή, ἤγουν τήν προσφοράν; Ἀπόκρισις. Ἐν τῇ θείᾳ ἀναφορᾷ ὁ Διάκονος προσφωνεῖ πρό τοῦ ἀσπασμοῦ : «Οἱ ἀκοινώνητοι περιπατήσατε». Οὐκ ὀφείλουσιν οὖν παρεῖναι, εἰ μή ἄν ἐπαγγέλλωνται μετανοεῖν καί ἐκφεύγειν τήν αἵρεσιν»[29].
Στούς πιό πάνω Κανόνες θά πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ :

13. 2ος Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου : «Πάντας τούς εἰσιόντας εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καί τῶν Ἱερῶν Γραφῶν ἀκούοντας, μή κοινωνοῦντας δέ εὐχῆς ἅμα τῷ λαῷ ἤ ἀποστρεφομένους τήν μετάληψιν τῆς Εὐχαριστίας, κατά τινά ἀταξίαν, τούτους ἀποβλήτους γίνεσθαι τῆς Ἐκκλησίας, ἕως ἄν ἐξομολογησάμενοι καί δείξαντες καρπούς μετανοίας καί παρακαλέσαντες, τυχεῖν δυνηθῶσι συγγνώμης. Μή ἐξεῖναι δέ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις, μηδέ ἐν ἑτέρᾳ Ἐκκλησίᾳ ὑποδέχεσθαι τούς ἐν ἑτέρᾳ Ἑκκλησίᾳ μή συναγομένους. Εἰ δέ φανείῃ τις τῶν ἐπισκόπων, ἤ Πρεσβυτέρων ἤ Διακόνων, ἤ τις τοῦ κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καί τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι, ὥς ἄν συγχέοντα τόν κανόντα τῆς Ἐκκλησίας»[30].
14. 1ος Κανών τῆς Δ΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου : Ἐπικυρώνει τούς Κανόνες τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καί Ἀντιοχείᾳ Τοποικῶν Συνόδων καί τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας[31].

15. 2ος Κανών τῆς ΣΤ’ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου : Ἐπικυρώνει τούς Ἀποστολικούς Κανόνες, τούς Κανόνες τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καί Ἀντιοχείᾳ Τοπικῶν Συνόδων καί τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας[32].

16. 1ος Κανών τῆς Ζ’ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου : Ἐπικυρώνει τούς Ἀποστολικούς Κανόνες, τούς Κανόνες τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καί Ἀντιοχείᾳ Τοπικῶν Συνόδων καί τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας[33].

Ἡ συμπροσευχή, λοιπόν, ἀπαγορεύεται, ἐπειδή δηλώνει συμμετοχή στήν πίστη τοῦ συμπροσευχομένου καί δίνει σ’αὐτόν τήν ψευδαίσθηση ὅτι δέν βρίσκεται στήν πλάνη, ὁπότε δέν χρειάζεται νά ἐπιστρέψει στήν ἀλήθεια.

Οἱ πατερικές ἀπαγορεύσεις συμπεριλαμβάνουν καί τίς συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούς. Παρά τό ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες παροτρύνουν τούς Ὀρθοδόξους νά προσεύχονται γιά τούς αἱρετικούς, δέν τούς ἐπιτρέπουν, ὅμως, νά προσεύχονται μ’αὐτούς. Ἑρμηνεύοντας ὁ Βαλσαμών τόν 46ο Ἀποστολικό Κανόνα, λέγει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νά βδελύσσονται τούς αἱρετικούς καί τίς τελετές τους[34]. 
Ὁ δέ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων συνιστᾶ : «Ἐξαιρέτως μίσησε ὅλα τά συνέδρια τῶν παρανόμων αἱρετικῶν»[35].
 Ἐννοεῖται, φυσικά, ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες δέν ἐννοοῦν νά μισοῦμε τούς αἱρετικούς ὡς πρόσωπα καθ’ἑαυτά, τά ὁποῖα ἄλλωστε εἶναι πλασμένα «κατ’εἰκόνα Θεοῦ»[36]. Ἐννοοῦν ὅτι πρέπει νά τούς ἀποφεύγουμε καί ἀποστρεφόμαστε, ἐπειδή ἁπλά καί μόνο εἶναι αἱρετικοί καί πρέπει νά προστατευθεῖ ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν κακοδοξία τους.

Πῶς εἶναι ἄλλωστε δυνατόν νά γίνεται συμπροσευχή μέ αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι ἀποστατοῦν ἀπό τήν πίστη, πείθονται στούς δαίμονες, τιμοῦν τό ψεῦδος[37] 
καί «κατά πᾶσαν ὥραν»[38] παροργίζουν τόν ἀληθινό Θεό; Πῶς εἶναι δυνατόν Ὀρθόδοξοι νά συμμετέχουν στήν προσευχή τῶν αἱρετικῶν, ἡ ὁποία χαρκτηρίζεται ὡς ἁμαρτία, ἐπειδή προσεύχονται σέ ἀνύπαρκτο Θεό[39];

Ὁ διάβολος, μάλιστα, λέγει ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, «διεγείρει τούς αἱρετίζοντες στίς μιαρές προσευχές τους, ὥστε ἐκεῖνοι μέν, μέ τίς ἐναγεῖς προσευχές τους, νά κατακριθοῦν, ἐπειδή περισσότερο βλάσφημοῦν. Διότι, θεομαχοῦν καί δέν προσεύχονται»[40]. 
Ὁ ἅγιος Συμεών διακηρύττει ἐπιπλέον ὅτι «στόν ναό τοῦ Θεοῦ χωράνε μόνο οἱ εὐσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι στή γῆ τοῦ Θεοῦ ὑμνοῦν εὐσεβῶς τόν Δεσπότη τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Δέν χωράει καθόλου στόν ναό τοῦ Θεοῦ κανείς ἀπό τούς ἀσεβεῖς καί ἑτεροδόξους, ἐπειδή δέν ὑπάρχει συμφωνία τοῦ Χριστοῦ μέ τόν Βελίαρ»[41].

Ἀπό τήν ἀνωτέρω ἱεροκανονική καί ἁγιοπατερική παράθεση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας περί ἀπαγορεύσεως τῶν συμπροσευχῶν μεταξύ Ὀρθοδόξων, αἱρετικῶν καί ἀλλοθρήσκων, συνάγεται ἀβίαστα τό συμπέρασμα ὅτι οἱ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων οἰκουμενιστές, ἐπειδή παραβαίνουν, καταπατοῦν, ἐξευτελίζουν καί κουρελιάζουν τήν ἀνωτέρω διδασκαλία, εἶναι ὑπόλογοι ἔναντι τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων καί ὑπόκεινται στά ἐπιτίμια, πού προβλέπονται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες.


Η φωτογραφία μου

[1] Β. ΦΕΙΔΑΣ, «Τό ζήτημα τῆς συμπροσευχῆς μετά τῶν ἑτεροδόξων κατά τούς ἱερούς Κανόνες», Ἐπίσκεψις 699/30-4-2009, 11-13, Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, «Πρόλογος» στό Ὀρθόδοξη Θεολογία καί Οἰκουμενικός διάλογος, ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 2005, ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ἡ συμπροσευχή μέ αἱρετικούς. Προσεγγίζοντας τήν κανονική τάξη τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. Θεοδρομία, Θεσ/κη 2009, σ. 31.
[2] Ὁ Οἰκουμενισμός, ἐκδ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς 2004, σ. 15.
[3] Ἡ 3η ἡμέρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στήν Ισλανδία (ΒΙΝΤΕΟ), 16-10-2017, http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/17595-i-3i-imera-tou-oikoumenikou-patriarxou-stin-islandia-binteo
[4] Ὀρθόδοξος Ἑσπερινός στήν Παναγία ταῶν Παρισίων, Vêpres à Notre-Dame de Paris du 08/10/2017 [πλήρες video]
[5] Ἄρχισαν χθές στή Ρόδο οἱ ἐργασίες τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, 4-10-2017, http://www.amen.gr/article/arxisan-xthes-sti-rodo-oi-ergasies-tou-pagosmiou-symvouliou-ekklision
[6] Χειροτονία νέου Ἐπισκόπου Δαλματίας Νικοδήμου (ΦΩΤΟ), 1-10-2017, http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-serbias/17293-xeirotonia-neou-episkopou-dalmatias-nikodimou-foto
[7] Νέα Ἐνορία καί Θυρανοίξια Ναοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Βελγίου (ΦΩΤΟ), 2-10-2017,http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/17302-nea-enoria-kai-thuranoijia-naou-stin-iera-mitropoli-belgiou-foto
[8] Χειροτονία Ἐπισκόπου Ὀλύμπου Κυρίλλου (ΦΩΤΟ), 30-9-2017, http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/17260-xeirotonia-episkopou-olumpou-kurillou-foto
[9] Ἡ Αἴγυπτος τίμησε τήν Ἱ. Μ. Ἁγίας Αἰκατερίνης στό ὄρος Σινᾶ, 2-10-2017, http://www.romfea.gr/diafora/17311-i-aiguptos-timise-tin-im-agias-aikaterinis-sto-oros-sina
[10] Ἁγιασμός στή λίμνη τῆς Χίμσεε γιά πρώτη φορά μετά ἀπό 1500 χρόνια, 26-9-2017,http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/17198-agiasmos-sti-limni-tis-ximsee-gia-proti-fora-meta-apo-1500-xronia
[11] Ἔπεσαν οἱ μάσκες! Τί εἶπε ὁ Βαρθολομαῖος στήν συμπροσευχή μέ τούς παπικούς. Ἀπό τήν ἑνότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ Πάπα στήν ἑνότητα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Πατριάρχη! 14-9-2017, https://katanixis.blogspot.gr/2017/09/blog-post_495.html
[12] Στιγμιότυπα ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στή Μπολόνια (13/15-9-2017), 14-9-2017, http://aktines.blogspot.gr/2017/09/13-15-2017.html
[13] Ἁγιασμούς στήν Ἐρμούπολη τέλεσε ὁ Σεβ. κ. Δωρόθεος, παρουσίᾳ παπικοῦ ἐπισκόπου, 12-9-2017,https://katanixis.blogspot.gr/2017/09/blog-post_536.html
[14] ΒΙΝΤΕΟ : Στήν ἑλληνική Λέρο κάλεσαν τό« Ἅγιο Πνεῦμα» γιά νά φέρει παγκόσμια θρησκεία, 10-9-2017,https://katanixis.blogspot.gr/2017/09/blog-post_90.html
[15] Ἀκολουθία στό Καθολικό τῆς Μονῆς BOSE παρουσίᾳ Βαρθολομαίου καί Θεοδώρου, 6-9-2017,http://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/akolouthia-sto-katholiko-tis-monis-bose-parousia-vartholomaiou-kai-theodorou/
[16] Ἀργυροῦν Ἰωβηλαίο γιά τά Συνέδρια Ὀρθόδοξης Πνευματικότητας στό Μποζέ τῆς Βόρειας Ἰταλίας μέ τήν παρουσία δύο Πατριαρχών, 6-9-2017, http://www.amen.gr/article/argyroun-iovilaio-gia-ta-synedria-orthodoksis-pnevmatikotitas-sto-boze-tis-voreias-italias-me-tin-parousia-dyo-patriarxon
[17] Ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος μιλάει γιά τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως τῶν Ὀρθόδοξων, τῶν παπικῶν καί τῶν μουσουλμάνων! 5-9-2017, http://aktines.blogspot.gr/2017/09/blog-post_51.html_
[18] Ἐνθρονίστηκε ὁ Μητροπολίτης Δαμπροβοσνίας Χρυσόστομος (ΦΩΤΟ) 5-9-2017, http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-serbias/16769-enthronistike-o-mitropolitis-damprobosnias-xrusostomos-foto, https://www.flickr.com/photos/142275543@N05/sets/72157688615937645/
[19] Συμπροσευχές μέ τούς Ρ/Καθολικoύς τήν πιό κρίσιμη ὥρα γιά τήν Μητρόπολη Σικάγο (ΦΩΤΟ), 1-9-2017,https://katanixis.blogspot.gr/2017/09/o.html
[20] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσ/κη 2003, σ. 13.
[21] Ὅ. π., σσ. 13-14.
[22] Ὅ. π., σσ. 50-51.
[23] Ὁ. π., σσ. 84-85.
[24] Ὅ. π., σ. 97.
[25] Ὅ. π., σ. 422.
[26] Ὅ. π., σσ. 423-424.
[27] Ὅ. π., σ. 433.
[28] Ὅ. π., σ. 434.
[29] Ὅ. π., σ. 670.
[30] Ὅ. π., σσ. 407-408.
[31] Ὅ. π., σ. 185.
[32] Ὅ. π., σσ. 220-221.
[33] Ὅ. π., σ. 322. Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ἔνθ’ἀνωτ., σσ. 25-29.
[34] ΒΑΛΣΑΜΩΝ, Ἑρμηνεία εἰς τόν μστ΄ ἀποστολικόν, PG 137, 129BC.
[35] ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Κατήχησις Φωτιζομένων δ΄, κεφ. λζ΄.
[36] Γεν. 1, 27.
[37] ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Περί Παρθενίας, κεφ. α΄, ε΄, PG 48, 533, 537.
[38] ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Πνευματικῆς γνώσεως συνοπτικός λόγος ω΄, ΕΠΕ 17, σ. 420.
[39] ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ἐξήγησις εἰς τούς ψαλμούς, ψαλμός ρη΄, PG 27, 456D-457A.
[40] ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ἀποκρίσεις πρός τινας ἐρωτήσεις… ἐρώτησις οθ΄, PG 155, 941C.
[41] Τοῦ ἰδίου, Περί τοῦ ἁγίου ναοῦ…, κεφ. ρνβ΄, PG 155, 357A. Σχ. βλ. Οἱ ἀγώνες τῶν μοναχῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος, 2003, σ. 364.

ΠΗΓΗ