Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ απο τον Μητροπολίτη Ι. Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου Κύριον Μακάριον .


Γεώργιος και Ηλιάνα Πάσχου
geopaschos@gmail.comΠρος

τον Μητροπολίτη Ι. Μητροπόλεως

Σιδηροκάστρου Κύριον Μακάριον


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ

κ. Μακάριε,
εδώ και δεκαετίες, Εσείς και οι υπόλοιποι Επίσκοποι όπως και πολλοί ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως συνειδητοί οικουμενιστές, διατηρείτε εκκλησιαστική κοινωνία και αποδίδετε μία «άτιμον τιμήν» στον πατριάρχη Κ Πόλεως κ. Βαρθολομαίο Αρχοντώνη. Έναν άνθρωπο καταχραστή της Θείας Οικονομίας, τωνΑγίων Πατέρων, και των Αγίων Συνόδων, που –«γυμνή τη κεφαλή»– διαστρεβλώνει συνειδητά την ευαγγελική διδασκαλία.

Εδώ και δεκαετίες εσείς και η Ιεραρχία της Ελλάδος, τιμάτε με τα λόγια σας, την στάση σας, την απραξία σας, τον καταδικασμένο, ως αρχιαιρεσιάρχη από τους Αγίους, πάπα Ρώμης και τον συλλείτουργο του κ. Βαρθολομαίο και τους προβάλλετε ως πρότυπα αγάπης,ήθους και ως πηγή «ευλογίας» για τους πιστούς.

Καυχιέσθε με θεολογική έπαρση ως προνομοιούχος γνώστης των θεμάτων της πίστεως, χωρίς όμως να βλέπουμε εμείς οι πιστοί την πρακτική εφαρμογή αυτής σας της υποτιθέμενης γνώσεως.Αντιθέτως αυτό που βλέπουμε είναι την υπακοή σας στην αντικανονική και αιρετική πρακτική κατάργησης των Ι. Κανόνων,αναίρεσης της διδαχής των Αγίων, συμπροσευχής και υποταγής στον κ. Αρχοντώνη στον Οικουμενισμό και στον Πάπα. Βλέπουμετην
υπακοή και αποδοχή εκ μέρους σας της ψευτοσυνόδου της Κρήτης, την νόθευση του Ευαγγελίου του Χριστού. Ακόμη και πρίν την Σύνοδο εσείς και όσοι ιερείς σας υπακούουν τυφλά, ξεχνώντας,ότι η υπακοή τους οφείλεται πρώτα στον Χριστό,συμπροσευχόσασταν και συνεργαζόσασταν αντικανονικώς μεόλους αυτούς, που παραβιάζουν τους Ιερούς Κανόνες, μιλούν για μεταπατερικές ανοησίες, μοιράζουν Κοράνια ως δώρο, επιτρέπουν την είσοδο αιρετικών παπικών στα άγια των αγίων, όπως και με αυτούς που δειλοί, όπως είναι, ονομάζουν την αίρεση αλλά δεν πράττουν τίποτα για να την σταματήσουν. Και όλα αυτά χωρίς ποτέ να ρωτήσετε, αν το ποίμνιο αναπαύεται πνευματικά και ψυχικά με αυτές σας τις ενέργειες. Όταν μάλιστα κάποιος τολμήσει να ομολογήσει Χριστόν Εσταυρωμένον δεν τον ακούτε ως πατέρας, αλλά τον διωκετε και τον εγκαταλείπετε, στο έλεος του Θεού.

Ενεργείτε αυθαίρετα, ως αυθεντία με αποκλειστικό δικαίωμα λόγου, ως να αποτελείτε μόνοι σας την Εκκλησία.Είστε καταχραστής του αξιώματος του Επισκόπου. Από προστάτης της Πίστεως που έπρεπε να είσασταν γίνατε Χριστέμπορος και προδότης για να απολαμβάνετε τα τυχόν πλεονεκτηματα, που σας επιτρέπει το αξίωμα σας. Από προστάτης και ποιμένας γίνατε διώκτης φτωχῶν και αρρώστων ιερέων και ανήλικων παιδιών, απότύπος Χριστού γίνατε τύπος Διοκλητιανού, Ιουλιανού, Αρείου και Νεστορίου. Η αληθινή Πίστη εις τον Θεάνθρωπον Κύριον ΙησούΧριστόν μας κ. Μακάριε δεν είναι εμπορεύσιμο είδος για να μας την παρουσιάζετε και να μας πουλάτε κατά το δοκούν και να την παραδίδετε στον κάθε αιρετικό ψευδεπίσκοπο και στον αντίχριστο πάπα.

Είστε μέρος του μηχανισμού ψεύδους και παραπλάνησης που λειτουργεί στην ιεραρχία, γιατί ενώ αποφασίσθηκε συνοδικά από την Ιεραρχία της Εκκλησία της Ελλάδος να μην χαρακτηρισθούν ως Εκκλησίες οι άλλες ομολογίες δεν τηρήθηκε τελικά η συγκεκριμένη απόφαση της Συνόδου, έγινε αυτοαναίρεση;

Γιατί τόση σπουδή να ενωθούμε με τους παπικούς και τις άλλες αιρέσεις ενώ δεν μετενόησαν και δεν διόρθωσαν τις δογματικέςτους κακοδοξίες σε θέματα πίστεως;

Σας έχει εξηγήσει ποτέ κανείς ότι αιρετικός δεν καθίσταται μόνο όποιος κηρύττει κακοδοξία αλλά και ο ποιμένας εκείνος που δεναντιδρά την ώρα που φανερά προωθείται η αίρεση αλλ’ απεναντίας στηρίζει τον αιρετικό στις ενέργειές του και συνυπογράφει τιςκακοδοξίες του;

Γιατί κ. Μακάριε, ενώ λέτε ότι είστε ορθόδοξος δεν αντεδράσατε στην Σύνοδο της Ιεραρχίας όταν εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της Κολυμβάριας Ψευτοσυνόδου;

Με την ψευτοσύνοδο της Κρήτης η διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος αποδεχόμενη τις αποφάσεις της, ως Άγιοπνευματικές και με την ανακοίνωση της Ιεραρχίας της, και του καθ΄ολοκληρίαν ψευδούς και απατηλού κειμένου «προς τον Λαό», έχει εκπέσει απότην Ορθότητα της Πίστεως μας. Είναι πλέον αιρετική. Έχει αποσχισθεί αιρετικά από την Εκκλησία των Αποστόλων.

Με την επικύρωση των συνοδικών αποφάσεων της ψευτοσυνόδου και δια της υπογραφής σας κοινωνείτε εκκλησιαστικώς, ενστερνίζεσθε και τιμάτε τις κακοδοξίες και τους κακοδόξους επισκόπους που σαν αλλόθρησκοι κηρύττουν βδελυρές νεοπατερικές θεολογίες, καινοτομούντες κακόδοξα.

Συμβάλλετε στην καθιέρωση μιάς άλλης, ολέθριας Πίστης και όχι αυτής που παραλάβατε και σώζει.

Μνημονεύετε τον μνημονευτή των αμνημονεύτων.
Κοινωνείτε του κοινωνού των ακοινώνητων.
Συνεργείτε του συνεργούντος εις την ανομίαν.

Δεν εδιαβάσατε ποτέ τούς λόγους εκείνους του Αποστόλου Ιούδα,σύμφωνα με τους οποίους οι αιρετικοί είναι "νεφέλαι άνυδροι υπό ανέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινά, άκαρπα, δις αποθανέντα, εκριζωθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντατας εαυτών αισχύνας, αστέρες πλανήται, οις ο ζόφος του σκότουςεις τον αιώνα τετήρηται"; (Ιουδ. 12-13)


Γίνατε αδιάφοροι, επειδή αργεί το δικαστήριο και καθυστερούν οιευθύνες και δεν ήρθε ακόμα ο Κριτής. Είπατε: «αργεί ο Κύριοςμου»[1] και σκορπάτε την περιουσία του, τις ψυχές που σας εμπιστεύτηκε.

Υποκρίνεστε ότι φροντίζετε το ποίμνιο στις πολλές του ανάγκες.

Μαζί με συλλειτουργούς σας αποδεχτήκατε μιαρά μολυσματικά δόγματα. Αναγνωρίσατε στην Κρήτη ότι δεν υπάρχουν αιρέσεις και όλες οι κακόδοξες κοινότητες πλέον είναι εκκλησίες ισότιμες με μυστήρια και καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα.Κάνατε σχίσμα και καταστρέψατε την λατρευτικη ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Οικοδομήσατε πύργον και ποιήσατε εαυτοίς όνομα.[2]

Οι μεθύωντες τον οίνον της υπερηφανείας. Μας φέρατε καινούριο Ευαγγέλιο.

«Εγκαταλείπωμεν αυτήν την Ιεραρχία, ότι ήγγικεν εις ουρανόντο κρίμα αυτής».[3]

Παύωμεν να σας αναγνωρίζουμε ως Ποιμένα και «τρόπωνμέτοχο» των Αγίων Αποστόλων, όπως και όλους που κοινωνούν μαζί σας και με τον συναρχιμάστορα και επικυρωτή της παναιρέσεως, αυτής της πνευματικά πυώδους γάγγραινας του σατανικού Οικουμενισμού, κ. Βαρθολομαίο και τους συνεμπνευστάς και συνοδοιπόρους της απωλείας.

Άγιοι Πατέρες, Ομολογητές, Σύνοδοι και Ιεροί Κανόνες της Ορθοδόξου μίας και μοναδικής Εκκλησίας καταδίκασαν τους κοινωνούντες με τους κακοδόξους.


Διά τον λόγον αυτόν διακόπτουμε κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με σας και με όλους όσους δικαιώνουν έργω ή λόγω ή σιωπηρά τους Αρείους, Νεστορίους, Μανιχαίους, Μητροφάνηδες, Βέκκους, Καλέκες, Μελετίους Μεταξάκηδες, Αθηναγόρες, Δημητρίους, Βαρθολομαίους και όλο το σύγκραμα όλων αυτών των αιρετικών που μετέχετε στην παναίρεση του οικουμενισμού και συνεργείτε μετ΄αυτών.

Δεν μας το επιτρέπει η συνείδησή μας να σιωπώμεν, αφού ησιωπή ως τρίτο είδος αθεΐας λογίζεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο τονΠαλαμά .
Εμείς αποτειχειζόμενοι από εσάς παραμένουμε ακλόνητοι στην Εκκλησία των Αγίων, του Μ. Αθανασίου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, του Αγίου Μαξίμου,του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά,του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου,και πάντων των ομολογητώνκαι μαρτύρων του Χριστού. Αυτούς τους Αγίους τους οποίους εσείς με το στόμα σας, υποτίθεται ότι τιμάτε, αλλά με τις πράξεις σας προσβάλλετε κατάφωρα και λυπείτε φοβερά.


Σαφή εντολή μας δίνει ο Κύριος μας ότι τα δικά Του πρόβατα δεν πρέπει να ακούν φωνή ξένου ποιμένα άλλα να φεύγουν. [4]

Οι Απόστολοι, οι Σύνοδοι και οι Άγιοι μας ορίζουν να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας από τα άτιμα σκεύη (τους ψευδοδιδασκάλους), [5]. 

«Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας κακώς αναστρέφωνται και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρή αυτούς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ εστίν άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή µετ΄ αυτοὺς εμβληθήναι ως μετά Άννα και Καϊάφα εις την γέενναν του πυρός», ερμηνεύει ο Μ.Αθανάσιος. [6]


Ανήκετε στην αληθινή Εκκλησία του Θεού οι σημερινοί οικουμενιστές επίσκοποι;

Ασφαλώς όχι, δεν ανήκετε.

Η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται μόνο από: «το άθροισματων Αγίων των εξ ορθής πίστεως και πολιτείας αρίστης συγκεκροτημένον» κατά τον Άγιο Ισίδωρο Πηλουσιώτη. Η Εκκλησία ευρίσκεται εκεί που υπάρχει η αλήθεια και όχι εκεί που υπάρχει ο αιρετικός Επίσκοπος. «Δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού όσοι δεν ευρίσκονται εις την αλήθεια» κατά τον Άγιο Γρηγόριο τονΠαλαμά.
Διότι κατά τον μακαριστό γέροντα αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο «Ο Οικουμενισμός είναι ένα Κίνημα παγκόσμιον και έχει ως μοναδικόν σκοπόν την πολιτικήν και θρησκευτικήν κατάκτησιν της Οικουμένης! Ο Οικουμενισμός είναι μιά φοβερά λαίλαψ, που εργάζεται να εκθεμελιώση, την Μίαν, Αγίαν,Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν του Χριστού. Είναι άγριος τυφών των δυνάμεων του σκότους, που συγκεντρώνει την καταστροφική του μανία εναντίον κυρίως της Ορθοδοξίας, με τον σκοτεινό πόθο να την εκμηδενίση και να την αφανίση».Και, ο μακαριστός γέροντας αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μυτιληναίος ονομάζει τον Οικουμενισμό τελευταίο πρόδρομο του Αντιχρίστου.

Ο Μ. Βασίλειος Προειδοποιεί με απόλυτη κατηγορηματικότητα: «Εγώ γαρ, ουχ όπως ει επιστολήν τις ανθρώπων δεξάμενος επ’αυτή μέγα φρονεί, τούτου ένεκεν υποσταλήναι ποτέ καταδέξομαι, αλλ’ ουδ’ αν εξ αυτών ήκει των ουρανών, μη στοιχήδε τω υγιαίνοντι λόγω της πίστεως, δύναμαι αυτόν κοινωνόν ηγήσασθαι των αγίων» Ερμηνεύεται,
«Διότι εγώ, όχι μόνο αν εδέχθη κανείς επιστολήν από ανθρώπους(Εννοεί τους Δυτικούς) και υπερηφανεύεται δι’ αυτήν, δενπρόκειται δια τούτο να υποχωρήσω, αλλά και από τους ουρανούςακόμη αν έλθει αυτή, δεν συμφωνεί δε ούτος (ο επίσκοπος δηλ.) με την γνήσιαν διδασκαλίαν της πίστεως, δεν θα δυνηθώ να τονθεωρήσω ως έχοντα κοινωνίαν (εκκλησιαστική) με τους αγίους(Ορθοδόξους Χριστιανούς)». (Μ. Βασιλείου Επιστολή 214 προςΚόμητα Τερέντιον)

Η απόφαση διακοπής κοινωνίας και μνημοσύνων οικουμενιστών επισκόπων και Πατριαρχών από σημερινούς ορθοδόξους Πατέρες και λαικούς, είναι απόφαση θεολογικής συνέχειας του Μ. Βασιλείου και όλων των Αγίων, υπεράσπιση της«μερίδος των ανθρώπων του Θεού», οντολογική παραμονή στηναληθινή Εκκλησία και όντως κοινωνία με τους αγίους.

«Ούτε για λίγη ώρα δεν δεχόμαστε σχέση με αυτούς που χωλαίνουν στην πίστη ακόμα κι αν αυτοί μας φαίνονται πολύ γνήσιοι και επίσημοι, εμείς πρέπει να τους σιχαινόμαστε. Όσοι αγαπάμε τον Κύριο», ορίζει ο Μ. Βασίλειος.[7]


«Κάθε κληρικό του οποίου η πίστις, οι λόγοι και τα έργα δεν συμφωνούν με τις διδασκαλίες των Αγίων πατέρων να τον αποστρεφόμεθα και να τον μισούμε ως δαίμονα, έστω κι ανανασταίνει νεκρούς και κάνει άλλα μύρια θαύματα»,[8]

 επιτάσσει οΆγ. Συμεών.
«Όχι μόνο αν κάποιοι λένε συνολικά αντίθετα πράγματα που ανατρέπουν τα πάντα άλλα και το παραμικρό αντίθετο να διδάξουννα είναι αναθεματισμένοι», διασαφίζει ο Ιερός Χρυσόστομος.[9]

«Από αυτούς πρέπει να πεταγόμαστε μακρυά όπως πεταγόμαστε όταν συναντάμε ένα φίδι,να διακόπτουμε κάθε κοινωνία και να φεύγουμε με όλη μας την δύναμη, ακόμα κι αν μας φαίνονται σεβάσμιοι και πράοι», προειδοποιεί ο Μ.Φώτιος.[10]«Ούτε οι προσευχές, ούτε οι ελεημοσύνες, ούτε οι Λειτουργίες,ούτε άλλη αρετή είναι αποδεκτή από τον Θεό άν ο άνθρωπος έχει λανθασμένες αντιλήψεις για τον Θεό»,[11]

γιατί ο Θεός φανερώθηκε στον άνθρωπο κι άνθρωπος διαστρέφει την εικόνα Του εξ αιτίας της υπερηφάνειας του. Λοιπόν, «Έξελθε εξ αυτών ο λαός μου, ίνα μη συγκοινωνήσετε ταίς αμαρτίαις αυτής και ίνα εκ των πληγών αυτής μη λάβητε».[12]


Ασπαζόμενοι εμείς οι Χριστιανοί όπως έχουμε χρέος και δικαίωμα την Ιερά Διδασκαλία των Θεολόγων και Απλανών Αγίων Πατέρωντης Εκκλησίας, οι οποίοι μας τονίζουν δια μεν του Ομολογητού τηςΟρθοδοξίας Οσίου Θεόδωρου Στουδίτου ότι,
"Δεν έχει δοθεί από την Εκκλησία στους Επισκόπους, όπως ομοίως σε όλους τους Κληρικούς, Μοναχούς και λαϊκούς καμία εξουσία ώστε να δύνανται να παραβαίνουν τους Ιερούς Κανόνεςκαι να αθετούν Αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, παρά μόνο επιβάλλεται σε αυτούς να ευθυγραμμίζονται με όλη τηνδιδασκαλία της και να ακολουθούν τους προγενέστερους τωνΑγίους Οικουμενικούς Πατέρες".

Δια δε του Στύλου της Ορθοδοξίας Αγίου Μάρκου του Ευγενικού,
"Σας παρακαλώ δε στο Όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το αυτό να λέγεται πάντοτε και να μην υπάρχουν ανάμεσα σας σχίσματα, και να φυλάγετε ως καλή παρακαταθήκη με σιγουριά την πατροπαράδοτη Πίστη μας, χωρίς τίποτε να προσθέτετε και τίποτε να μην αφαιρείτε.
Διότι μέχρι τώρα ούτε λειψή Πίστη έχουμε, ούτε ανάγκη από σύνοδο και όρο να μάθουμε κάτι καινούργιο εμείς πού είμαστε υιοί και μαθητές των Πατέρων που διέλαμψαν ανάμεσα σε αυτές.'' 

Αυτό ακριβώς είναι το καύχημα μας, η Πίστη μας, η καλή κληρονομιά των Πατέρων μας.

Και με αυτήν την Πίστη ελπίζουμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό και να λάβουμε την άφεση των αμαρτημάτων μας.
Και χωρίς αυτήν την Πίστη δεν γνωρίζω ποια δικαιοσύνη θα μας απαλλάξει από την αιώνια κόλαση .Και όποιος προσπαθήσει να μας βγάλει από αυτήν την Πίστη καινα μας προσφέρει άλλη νεότερη και αν είναι άγγελος από τον ουρανό, να είναι ανάθεμα και να σβηστεί από κάθε ανθρώπινη και Θεία μνήμη.
Κανένας δεν εξουσιάζει την Πίστη μας, ούτε βασιλεύς, ούτε αρχιερεύς, ούτε ψευδοσύνοδος, ούτε κανένας άλλος, διότι μόνον οΘεός είναι Αυτός που μας την παρέδωσε, ο ίδιος και οι μαθητές Του".

Όσοι Ορθόδοξοι κοινωνούν με την Αίρεση, επισύρονται μαζί με αυτούς στον βόθρο της απώλειας της Αιρέσεως. Να αποτειχίζουν τον εαυτό τους απο ''Ψευδεπισκόπους" και "Ψευδοδιδασκάλους'', λέγει το Πνεύμα το Άγιον της Εκκλησίας(ΙΕ' Κανών ΑΒ' Συνόδου).
Είναι "τιμής και αποδοχής άξιοι, ως οι Ορθόδοξοι'' παραγγέλουν οι Άγιοι της Εκκλησίας δια του Αγίου Σωφρονίου Ιεροσολύμων και του ΙΕ' Ιερού Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Η ορθή σχέση προς τούς αμετανόητους αιρετικούς διδάσκουν οι Ιεροί Πατέρες μας, δεν είναι αυτή της κοινωνίας, αλλά αντιθέτως της ακοινωνησίας και αποστροφής.
Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει,''παντί πάσα κοινωνία παντός απηγορευμένου πράγματος κατά τε νουν και λόγον και πράξινε πιβλαβής και επικίνδυνος''.
Γι΄ αυτό πρέπει,''μετά των οικείων της πίστεως ειρηνεύειν, αιρετικόν άνθρωπον αποστρέφεσθαι''.


Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος, ''έχοντας το θέμελιον ασφαλή, ος εστίν Ιησούς Χριστός, ο Κύριος ημών και την των Πατέρων περί της αληθείας ομολογίαν, τους πλέον τι ταύτης ή έλατον λαλείν θέλοντας αποστρέφεσθε''.
Ο μεν Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης λέγει ότι πρέπει,''αιρετικών κοινωνίας αποφεύγειν'',
"Εχθρούς γαρ Θεού, ο Χρυσόστομος, ου μόνον τους αιρετικούς, αλλά και τους τοιούτοις κοινωνούντας μεγάλη τη φωνή απεφήνατο".

Προσέξτε αυτούς που έπεσαν στην πλάνη, παρασύρθηκαν στηναίρεση και κατέληξαν οπαδοί του αντι-Χρίστου.


«ΤΕΤΥΦΛΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΠΩΡΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ,ΙΝΑ ΜΗ ΙΔΩΣΙ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΩΣΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΩΣΙ,ΚΑΙ ΙΑΣΟΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ.» (Ιωανν. ΙΒ΄ 40)Ο Άγιος Πατροκοσμάς έλεγε πως: «ο ένας αντίχριστος είναι οπάπας» και αλλού: «τον πάπα να καταράσθε γιατί αυτός θα είναι η αιτία».

Δεν είναι αληθές οταν λέγετε ότι ο πατριάρχης δεν έδωσε τίποτεστον πάπα, ενώ ο κ. Βαρθολομαίος αναγνωριζει και λέει ότι οπάπας είναι αγιώτατος αδελφός.

1.Ότι η παπικὴ «εκκλησία» είναι κανονική, τὰ μυστήριά της έγκυρα και ο πάπας κανονικὸς επίσκοπος.

2. Ότι οι συλλειτουργίες και συμπροσευχές με τους παπικούς και ετέρους αιρετικούς είναι «αγάπη». Κάτι που, όχι μόνο δὲν εδίδαξε η Ορθοδοξία, αλλὰ έπραξε το αντίθετο με στρατιὲς μαρτύρων.
3. Ότι η Οὐνία είναι αποδεκτή.
4. Ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία, ανάμεσα στὶς 348 «εκκλησίες» – μέλη του Π.Σ.Ε – οι οποίες διευθύνονται από το Άγιο Πνεύμα.
5. Ότι «έκαστος να λατρεύῃ τον Ένα Θεὸν ως προτιμά…». «Ο Θεὸς ευαρεστείται εις την ειρηνικὴν συμβίωσιν των ανθρώπωνκαι μάλιστα, αυτών οι οποίοι Τον λατρεύουν ανεξαρτήτως των διαφορών, αι οποίαι υπάρχουν εις την πίστιν μεταξὺ των τριώνμεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών»,είναι αποδεκτή.
6. Ότι οι Ι. Κανόνες είναι: «Τείχη του αίσχους».
7. Ότι το Κοράνιο (και οι Γραφές των άλλων θρησκειών είναι «ίσο με την Αγία Γραφή και ιερὸ όπως αυτή» και ότι οι Μουσουλμάνοι μπορούν να πάνε στον παράδεισο χωρὶς να πιστεύουν στον Χριστό.
8. Ότι είναι «ευλογημένη» η Συναγωγή των Εβραίων, που απεκήρυξε ο υπ΄ αυτών σταυρωθείς Κύριος.
9. Ότι οι καταδικασμένοι, από την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο,Μονοφυσίτες είναι «Ορθόδοξοι».
10. Ότι οι χειροτονίες των Αγγλικανών είναι έγκυρες.
11.Ότι πολλὲς εντολὲς του Θεού είναι προσωρινές.
12. Ότι «όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας».όπου και μόνον για αυτήν την βλάσφημη δήλωση του εις την Γενεύη το 1995 είναιεκτός Εκκλησίας. Κατά την αγιοπατερική διδασκαλία οι εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας ονομάζονται αιρετικοί και πλανεμένοι.
13. Ότι: «Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν (τοΣχίσμα) προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα τουαρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού!!!


«Και τώρα πλέον είναι ο αντίχριστος εν τω κόσμω δια των αιρέσεων και των ψευδοδιδασκαλιών,που προπαρασκευάζουν το έδαφος δια την προσωπικήν έλευσίν του». [13]

«Έξω και μακράν από την πόλιν οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και καθένας ,που αγαπά και πράττει την πλάνην και το ψεύδος τηςαμαρτίας». [14]


Για όλους εσάς και ιδιαίτερα για όσους υποσχέθηκαν στο Θεό να Τον υπηρετούν και φοβούνται να ομολογήσουν την Αλήθεια, έχει πει ο Κύριος δια γραφίδος εκείνου που ηγάπα: «Δι’ αυτούς δε που εδειλίασαν εις τον κατά του θηρίου αγώνα και δια τους απίστους και δι’εκείνους που με τα βδελυρά και ακάθαρτα και παρά φύσιν αμαρτήματά τους έγιναν σιχαμένοι,και δια τους φονείς και τους πόρνους και τους μάγους και τους ειδωλολάτρας και δι’ όλους εν γένει,που ηγάπησαν το ψεύδος της αμαρτίας,έχει ετοιμασθεί το μέρος και ο τόπος των μέσα εις την λίμνην που βράζει και καί εταιμε φωτιά και με θειάφι». [15]

«Πλην ο έχετε κρατήσατε άχρις ου αν ήξω». [16]

«Και ο νικών και ο τηρών άχρι τέλους τα έργα μου,δώσω αυτώ εξουσίαν επί των εθνών». [17]

«Εάν τας εντολάς μου τηρήσητε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τας εντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη». (Ιωαν.ιε΄10)

Για ποιες εντολές και μάλιστα πολλές λέει ο «πατριάρχης»Βαρθολομαίος πως είναι προσωρινές;
Ούτε εντρέπεται αλλά ούτε και φοβείται τον Θεό!
Δεν έχει καμμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σεάλλο «ευαγγέλιο» δικό του πιστεύει και γίνεται σταδιακά αντιληπτό από τα τέκνα του Θεού.

Θέλετε να μνημονεύετε να δέεσθε υπέρ αυτού ώστε να συνεχίζειτο παναιρετικό έργο του;
Τόσα χρόνια δεν καταλάβατε τίποτα; Αντιλαμβάνεσθε ποιόν ακολουθείτε;

«Ουχ υμείς με εξελέξασθε, αλλ’ εγώ εξελεξάμην υμάς,και έθηκα υμάς ίνα υμείς υπάγειτε και καρπόν φέρητε, και ο καρπόςυμών μένη…»(Ιωαν.ιε΄16)


Με ποιόν τρόπο σας κάλεσε ο Κύριός μας στη θέση όπου ευρίσκεσθε. Ποιός ήταν αυτός που σας ανέβασε σε αυτό το αξίωμα;Επιτέλους μάθετε το!

«Εγώ ειμί ο ΑΡΤΟΣ της ζωής.Ο ερχόμενος εις εμέ ου μη πεινάση, και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήση πώποτε.» (Ιωαν. στ' 35) «Εγώ ειμί το ΦΩΣ του κόσμου…» (Ιωαν. η΄ 12)
«Εγώ ειμί η ΑΜΠΕΛΟΣ η αληθινή…» (Ιωαν. ιε΄ 1)
«Εγώ ειμί η ΘΥΡΑ των προβάτων…» (Ιωαν. ι΄ 7)
«Εγώ ειμί ο ΠΟΙΜΗΝ ο καλός…»(Ιωαν. ι΄ 11)
«Εγώ ειμί η ΟΔΟΣ…»
«Εγώ ειμί η ΑΛΗΘΕΙΑ…»
«Εγώ ειμί η ΖΩΗ…»
«Εγώ ειμί το Α και το Ω…»
«Εγώ ειμί η ΘΥΡΑ. ΔΙ’ΕΜΟΥ ΕΑΝ ΤΙΣ ΕΙΣΕΛΘΗ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ,…» (Ιωαν. ι' 9)


Άρα όταν ο παναιρεσιάρχης λέει ότι:
«Όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας, ασφαλώς αντιτάσσεταιστον λόγο του Κυρίου που λέγει: «Εγώ ειμί η θύρα,δι’εμού εάν τις εισέλθει σωθήσεται».
Άρα δεν πιστεύει στον ίδιο Θεό με εμάς,έχει κάποιους άλλους Θεούς στο νού του και εσείς ως ορθόδοξος χριστιανός ιεράρχης ανέχεσθε τις βαριές αυτές βλασφημίες χωρίς αντιδράσεις και τον μνημονεύετε; Πάτε να μας τρελάνετε;

Δεν πιστεύουμε στην ίδιο Θεό με αυτόν, δεν το καταλαβαίνετε;Θέλετε κ. Μακάριε, ως Πατριάρχη στο θρόνο του Χρυσορρήμονος Πατρός Ιωάννου κάποιον που προδίδει και βλασφημεί τον Κύριόμας και Θεό μας και ουδεμία σχέση έχει με την Ορθοδοξία; Οικακοδοξίες και βλασφημίες που έχουν αναφερθεί από τον ίδιο κατάκαιρούς ψηφίστηκαν και εις την ψευδοσύνοδο της Κρήτης που εσείς συνυπογράψατε.
«Εκείνος που επιμένει εις την αμαρτίαν, κατάγεται από τον διάβολον και έχει σχέσιν και στενήν γνωριμίαν με τον διάβολον…». [18]

Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας προτρέπει τους εν Κωνσταντινούπολη αποτειχισθέντες του αιρετικού Νεστορίου, ''άσπιλους και αμώμητους εαυτούς τηρήσατε, μήτε κοινωνούντες τω μνημονευθέντι, μήτε ως διδασκάλω προσέχοντες, ει μένει λύκος αντί ποιμένος''[19]

Και όλα αυτά σύμφωνα και με την υποχρεωτική εντολή τού Αποστόλου Παύλου,

''Ει τις υμάς ευαγγελίζεται παρ΄ ο παρελάβετε, ανάθεμα έστω''.

«Εἰ μὴ δυνατὸν ἐν ἐκκλησίᾳ προϊέναι διὰ τοὺς ἀπίστους, κατ'οἶκον συνάξεις, ὦ ἐπίσκοπε, ἵνα μὴ εἰσέρχηται εὐσεβὴς εἰς ἐκκλησίαν ἀσεβῶν· οὐχ ὁ τόπος γὰρ τὸν ἄνθρωπον ἁγιάζει, ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος τὸν τόπον. Ἐὰν δὲ ἀσεβεῖς κατέχωσιν τὸν τόπον,φευκτέος ἔστω σοι διὰ τὸ βεβηλῶσθαι ὑπ' αὐτῶν· ὡς γὰρ οἱ ὅσιοι ἱερεῖς ἁγιάζουσιν, οὕτως οἱ ἐναγεῖς μιαίνουσιν. Εἰ δὲ μήτε ἐνοἴκῳ ἅμα μήτε ἐν ἐκκλησίᾳ συναθροισθῆναι δυνατόν, ἕκαστος παρ'ἑαυτῷ ψαλλέτω, ἀναγινωσκέτω, προσευχέσθω, ἢ καὶ ἅμα δύο ἢτρεῖς· “Ὅπου γὰρ ἂν ὦσι, φησὶν ὁ Κύριος, δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοιἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν”. 

Πιστὸς μετὰ κατηχουμένου μήτε κατ' οἶκον προσευχέσθω· οὐγὰρ δίκαιον τὸν μεμυημένον μετὰ τοῦ ἀμυήτου συμμολύνεσθαι. Εὐσεβὴς μετὰ αἱρετικοῦ μήτε κατ' οἶκον συμπροσευχέσθω· “Τίς γὰρκοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;”.

Πιστὸς ἢ πιστὴ δούλοις συναφθέντες ἢ ἀφιστάσθωσαν ἢ ἀποβαλλέσθωσαν. Κἀγὼ Ἰάκωβος, ἀδελφὸς μὲν κατὰ σάρκα τοῦ Χριστοῦ, δοῦλος δὲ ὡς Θεοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ,
ἐπίσκοπος δὲ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων Ἱεροσολύμων χειροτονηθείς, τάδε φημί».[20]

Το να κοινωνούμε με τους αιρετικούς δε είναι αρετή, αλλά αμαρτία βαρεία τονίζει ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, γι΄ αυτό και αν όλα τα χρήματα του κόσμου προσφέρει ο κοινωνών με την Αίρεση δεν μπορεί να γίνει ποτέ φίλος του Θεού αλλά εχθρός.''Αληθώς, ο κόσμος όλος μιας ψυχής ουκ έστιν αντάξιος,της φυλατούσης εαυτήν αμέτοχος και αιρετικής κοινωνίας και παντός κακού''.

''Σώζων σώσε την σε αυτού ψυχή''.[21]Είναι και τώρα η φωνή του Θεού προς όλους τους Ορθοδόξους .

Εργαστήκατε κ. Μακάριε πολλά έτη για την Εκκλησία και τους ανθρώπους.Έχετε αποκτήσει θεάρεστους θησαυρούς. Ο διάβολος όμως δεν κλέπτει άχρηστα, άλλα τα πνευματικά διαμάντια. Μην σας ξεγελούν οι εύνοιες και φιλίες τις οποίες έχετε με τους αποστάτες της Πίστεως. Εκείνη την φοβερά ανείπωτη ώρα δεν θα έχετε απέναντι σας κανέναν συμπαραστάτη φίλο και συλλειτουργό, άλλατα εκατομμύρια των Αγίων Ομολογητών που μαρτύρησαν για αυτά που εσείς ως Επίσκοπος ξεπουλάτε άσοφα.

«Τοις κοινωνούσιν εν γνώσει [τοις αιρετικοίς] ανάθεμα».[22]
Ζ΄ Οικουμ. Σύνοδος.
«Ὁ έχων τὸν υιὸν έχει τὴν ζωήν, ο μὴ έχων τὸν υιόν του Θεού τὴν ζωὴν οὐκ έχει» (Α' επιστολή Ιωάννου, ε' 12). Εκείνος, δηλαδή,που είναι ενωμένος μέσω της αληθινής πίστης με το Χριστό και τονέχει δικό του, έχει την αληθινή και αιώνια ζωή. Εκείνος, όμως, που δεν έχει τον Υιό του Θεού, να έχει υπ’ όψιν του πως δεν έχει και την αληθινή και αιώνια ζωή.

29.9.2017

Οικογένεια Γεωργίου και Ηλιάνας Πάσχου


[1] Λουκ. ιβ΄48.
[2] Γεν. α΄ 4.
[3] Ιερ. να΄ 9.
[4] Ιω. Ι΄ 5.
[5] Β΄Τιμ. β΄17.
[6] P.G. 35, 33.
[7] Όροι κατ΄ επιτομή, ερωτ. ριδ΄.
[8] Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Λόγος ΣΤ΄.
[9] Ερμηνεία εις την Προς Γαλάτας.
[10] Ε.Π.Ε 12, 400, 31.
[11] Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού, Ιερά παράλληλα.
[12] Αποκ. Ιη΄ 4.
[13] (Α΄ Ιωανν. δ΄ 3)
[14] (Αποκ. κβ 15).
[15] (Αποκ. κα΄ 8).
[16] (Αποκ. Β΄ 25).
[17] (Αποκ. Β΄ 26).
[19] Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας.
[20] ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ, Constitutiones apostolorum (fort. compilatore Juliano Ariano) : Book 8, chapter 34, line 12 - chapter 35, line 4.
[21] (Γενέσεως ιθ΄ 17).
[22] Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος.

ΠΗΓΗ