Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

π. Αυγουστίνος Καντιώτης, Η ζωή και τα έργα του 1907 - 2010 – “Σκοπὸν δέδωκά σε” Α' & Β΄Μέρος


Η ζωή και τα έργα του 1907 - 2010 Α' ΜΕΡΟΣ (διάρκεια

1:17:15 )π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ Β΄ΜΕΡΟΣ (''ΣΚΟΠΟΝ

ΔΕΔΩΚΑ ΣΕ'' ) -Βίντεο Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου


Φλωρίνης.