Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

Η ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ… Με ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των εγγεγραμμένων οικουμενιστών από το μοναχολόγιο της Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου απάντησε η αδελφότητα… !


Θέμα: Η ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ… Με ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των εγγεγραμμένων οικουμενιστών από το μοναχολόγιο της Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου απάντησε η αδελφότητα… !!!!!!!


Γράφει: ο Βαφειάδης Αναστάσιος Όπως δείχνουν τα πράματα, και πολύ έγκυρα σας έχουμε ενημερώσει, αφενός μεν η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής δεν πρόκειται να αφήσει να πέσει το Μοναστήρι αμαχητί,,, αλλά αφετέρου βάλλουν κατά ριπάς και με βαρύ πυροβολικό…..

Το μήνυμα που στέλνει η αδελφότητα είναι ξεκάθαρο… Εφόσον οι εγγεγραμμένοι μοναχοί του ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ, αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δρόμο τον αντίθετο του Χριστού, αυτόν του οικουμενισμού, της πανθρησκείας, και των αιρετικών, δεν έχουν καμία θέση στο Μοναστήρι ΜΑΣ, και τους διαγράφουμε και τους αποβάλλουμε με ομόφωνη απόφαση ύστερα από απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου…!!!!

Ο Ηγούμενος και Πρόεδρος π. Μάξιμος Καραβάς, Αρχιμανδρίτης π. Ιγνάτιος Καλαϊτζόπουλος, ο μοναχός π. Ευδόκιμος Χουντρής, ο μοναχός π. Ιγνάτιος Ντούσης και ο μοναχός π. Μωυσσής Τάσσης υπογράφουν την απόφαση, η οποία είναι τελεσίδικη…..

ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ…….. !!!!!!!!


Διαβάστε παρακάτω την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης..
------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΣ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2-8-2017, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου

Πράξη της Γενικής Συνελεύσεως της Αδελφότητας υπ’ αριθμόν 3

Η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας της Ιεράς μας Μονής συνήλθε,σήμερα 7-8- 2017, σε Έκτακτη Συνεδρίαση, κατόπιν σχετικής από 2-8-2017 προσκλήσεως του Ηγουμένου προς τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αδελφούς

Η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας έχει απαρτία, επειδή παρευρίσκονται όλοι οι έχοντες δικαίωμα ψήφου αδελφοί, οι οποίοι εκ του Κανονισμού (αφού αυτός είναι Κανονισμός Ορθόδοξης και Όχι Οικουμενιστικής - Γνωστικιστικής Μονής) νοείται ότι πρέπει να είναι Ορθόδοξοι και να μην ακολουθούν την Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και τις λοιπές αιρέσεις (παπισμού των προκαθημένων, δεσποτοκρατείας, εκκοσμίκευσης κλπ), οι οποίες εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης του 2016

Θέμα Μόνον: Διαγραφή από το Μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής και οριστική αποβολή από την Ιερά Μονή των εγγεγραμμένων στο Μοναχολόγιό της αρχιμανδριτών 1) Πρόδρομου Μωϋσίδη, 2) Κυρίλλου Τακίδη, 3) Χαράλαμπου Ζιώγα, 4) Τιμόθεου Τσισμαλίδη, εξαιτίας της απαρνήσεως από αυτούς της Ορθοδοξίας και προσχωρήσεως στην Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού, η οποία εισήχθη ψευδο-συνοδικά με την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης το 2016, επειδή με την από 2-8- 2017 δημοσιευμένη, σε διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτύου, κοινή δήλωσή τους, υποστηρίζουν τον Μητροπολίτη Φλωρίνης με τον οποίο κοινωνούν και τον οποίο μνημονεύουν και κατά του οποίου η Ιερά μας Μονή άσκησε την από 24-7- 2017 κανονική μήνυσή της επί αιρέσει (η οποία επιδόθηκε σε τούτον, με δικαστικό επιμελητή, στις 31-7- 2017).

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Ηγουμένου – Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας, ομόφωνα αποφασίζει:

Έχοντας υπόψη:

Α. Το παλαίφατο μοναστικό καθεστώς, το οποίο προβλέπει την ποινή της αποβολής μοναχού από την Ιερά Μονή για οποιαδήποτε κανονική αιτία και μάλιστα για δημόσια διακήρυξη αιρέσεως, η οποία ποινή επιβάλλεται κατά οποιουδήποτε μοναχού που αποδεικνύεται ότι δεν ανταποκρίνεται επαξίως στην αποστολή του και ο οποίος παραβιάζει τις μοναχικές του επαγγελίες (ακτημοσύνης, παρθενίας και υπακοής) και μάλιστα την μοναχική του επαγγελία της υπακοής στην Εκκλησία του Χριστού και όχι σε επίσκοπο μη ορθοτομούντα τον Λόγον της Αληθείας (Κανόνες 31ος Αγίων Αποστόλων και 15ος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου) και ο οποίος μεταβάλλεται σε μέλος της Μοναχικής Αδελφότητας που διαβρώνει αιρετικά την Αδελφότητα [Μεγάλου Αθανασίου, Προς Κάστορα (Migne, Ελληνική Πατρολογία (εφεξής Ελλ. Πατρ., τόμος 28, στήλη 853), Μεγάλου Βασιλείου, Όροι κατά πλάτος,14, 28, 47 (Ελλ. Πατρ., τ. 31, στ. 949, 988, 1036), του ιδίου, Όροι κατ’επιτομήν, 39, 41, 44, 84 (Ελλ. Πατρ., τ. 31, στ. 1109, 1111επ., 1145, του ιδίου, Ασκητικαί Διατάξεις ΚΘ΄ Β, ΛΔ΄ IC (Ελλ. Πατρ., τ. 31, στ. 629επ.),Αγίου Θεοδώρου Στουδίτη, Επιστολή ΡΞΔ΄ (Ελλ. Πατρ., τ. 99, στ. 1251)],και

Β)
τον Κανονισμό της Ιεράς μας Μονής, άρθρο 11

1 ον ) ΕΠΕΙΔΗ, με την από 2-8- 2017 δήλωσή τους, για την οποία αυθημερόν λάβαμε γνώση και η οποία αναρτήθηκε σε διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτύου (π.χ. Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση,Αποτείχιση, Κατάνυξη κλπ), οι αρχιμανδρίτες 
1) Πρόδρομος Μωϋσίδης,
2) Κύριλλος Τακίδης, 
3) Χαράλαμπος Ζιώγας, και 
4) Τιμόθεος Τσισμαλίδης, με την ιδιότητά τους των εγγεγραμμένων στο Μοναχολόγιο της Ιεράς μας Μονής, διακήρυξαν δημόσια τα κατωτέρω:

«ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΑΧΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αρχιμ. Πρόδρομος Μωϋσίδης, αρχιμ.Κύριλλος Τακίδης, αρχιμ. Χαράλαμπος Ζιώγας και αρχιμ. Τιμόθεος Τσισμαλίδης, είμαστε εγγεγραμμένοι κανονικά στο Μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου, αλλά διακονούμε σε άλλες διακονίες της Μητροπόλεως. Αυτό το γεγονός μας δίνει το δικαίωμα να εκφράσουμε τη γνώμη μας και να διαχωρίσουμε τη θέση μας για τα όσα έγιναν και γίνονται το τελευταίο διάστημα στην Μονή.Δυστυχώς οι αδελφοί μας της Μονής διέκοψαν τη μνημόνευση κατά τη θεία λειτουργία του ονόματος του επισκόπου μας π.Θεοκλήτου. Αυτό είναι μια βαριά κανονική αταξία. Αν γίνεται λειτουργία χωρίς μνημόνευση του επισκόπου, τότε μπορεί να γίνει και χειροτονία διακόνου και ιερέως χωρίς την παρουσία επισκόπου!

Λυπηθήκαμε πάλι και για τα έκτροπα της πανήγυρης. Μάλιστα είδαμε και το πρωτάκουστο, ότι συλλειτούργησαν και με κάποιον καθηρημένο από χρόνια πρώην ιερομόναχο!

Τελευταίος γκρεμός τους ήταν το ότι υπέβαλαν πολυσέλιδη ΜΗΝΥΣΗ εναντίον του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας. Οδυνηρό το γεγονός και μόνο να ακούγεται, και πώς το άντεξε η καρδιά του αγαθού και σεβαστού Γέροντα π. Μαξίμου; Τί άλλο θα ακούσουμε;

Γράφοντας τα παραπάνω ελπίζουμε και ευχόμαστε οι αδελφοί μας να συνέλθουν, να αντιληφθούν το μέγα λάθος τους και να επανέλθουν στην κανονική τάξη της Εκκλησίας μας.

Πτολεμαϊδα 2.8.2017

Οι υπογράφοντες:

1. αρχιμ. Πρόδρομος Μωϋσίδης, εφημέριος Φούφα

2. αρχιμ. Κύριλλος Τακίδης, εφημέριος Μαυροπηγής

3. αρχιμ. Χαράλαμπος Ζιώγας, εφημέριος Καρυοχωρίου

4. αρχιμ. Τιμόθεος Τσισμαλίδης, εφημέριος ΙΝ Αγίου Στεφάνου Πτολεμαϊδος».

2 ον ) ΕΠΕΙΔΗ, με την ανωτέρω δήλωσή τους, οι εν λόγω αρχιμανδρίτες δημόσια απαρνήθηκαν την Ορθοδοξία και προσχώρησαν στην Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού, και τις λοιπές αιρέσεις (παπισμού των προκαθημένων,δεσποτοκρατείας, εκκοσμίκευσης κλπ), οι οποίες εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης το 2016, για τους λόγους τους οποίους αποδεικνύουμε στην από 24-7- 2017 κανονική μήνυση της Ιεράς μας Μονής επί αιρέσει κατά του Μητροπολίτη Φλωρίνης, ο οποίος επίσης δημόσια απαρνήθηκε την Ορθοδοξία και προσχώρησε στην ίδια Παναίρεση και λοιπές αιρέσεις της εν λόγω Ψευδο-συνόδου
της Κρήτης, με τον οποίο Μητροπολίτη οι εν λόγω αρχιμανδρίτες κοινωνούν εκκλησιαστικά, τον οποίο μνημονεύουν και τον οποίο υποστηρίζουν με την ανωτέρω δημόσια δήλωσή τους.

3 ον ) ΕΠΕΙΔΗ η διακοπή της μνημονεύσεως του επισκόπου είναι υποχρεωτική για τους κληρικούς, όταν εκείνος διακηρύσσει δημόσια αίρεση, δυνάμει των Ιερών Κανόνων 31 ου Αγίων Αποστόλων και 15 ου της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, και εν προκειμένω, διότι ο Μητροπολίτης Φλωρίνης αποδέχθηκε και διακηρύσσει δημόσια την Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και τις λοιπές αιρέσεις, οι οποίες εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης του 2016, για τους λόγους τους οποίους αποδεικνύουμε στην από 24-7- 2017 κανονική μήνυση της Ιεράς μας Μονής επί αιρέσει κατά του ίδιου Μητροπολίτη Φλωρίνης. Σημειωτέον δε ότι τέσσερις (4) Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες (δηλαδή τα Πατριαρχεία Αντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας), οι οποίες εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) των Ορθόδοξων πιστών, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν ρητά στην εν λόγω Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης και εκ των υστέρων δεν αποδέχθηκαν τις αιρετικές αποφάσεις της. 

Σημειωτέον ότι, όταν η μοναδική Σύνοδος και οι μοναδικοί Αρχιερατικοί Θρόνοι, επειδή η Εκκλησία είναι Μία, κατέχονται από αρχιερείς που έχουν απαρνηθεί την Ορθοδοξία και έχουν προσχωρήσει σε αίρεση, όπως συμβαίνει στις διάφορες φάσεις της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, όπως εν προκειμένω στην Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και στις λοιπές αιρέσεις, οι οποίες εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης του 2016, τότε οι κληρικοί – δυνάμει των Ιερών Κανόνων 31 ου των Αγίων Αποστόλων και 15 ου της Πρωτοδευτέρας Συνόδου - οφείλουν να παύσουν το μνημόσυνο της προϊσταμένης τους εκκλησιαστικής αρχής (οι ιερείς του ονόματος του οικείου επισκόπου και οι επίσκοποι του οικείου προκαθημένου) και, κατά την Ιερά Παράδοση, να μνημονεύουν «Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των ορθοτομούντων τον Λόγον της Αληθείας». Οι δε ομολογητές Ορθόδοξοι Επίσκοποι που έπαυσαν το μνημόσυνο του οικείου Προκαθημένου τους, για τον παραπάνω λόγο, εφόσον υπάρξουν (όπως στις προηγούμενες περιόδους αιρέσεων στην Εκκλησιαστική Ιστορία), μπορούν να χειροτονούν Ορθόδοξους διακόνους και ιερείς, κατά την περίοδο του διωγμού της Ορθοδοξίας από την αίρεση. Ενόσω, όμως, οι αιρετικοί επίσκοποι κατέχουν τους αρχιερατικούς θρόνους και ελέγχουν την Αρχιερατική Σύνοδο, οι, ενδεχομένως υπάρχοντες, ομολογητές Ορθόδοξοι Επίσκοποι δεν επιτρέπεται να εκλέγουν και να χειροτονούν Ορθόδοξους επισκόπους, διότι οι αρμοδιότητες της κανονικής χειροτονίας (εκλογής) και λειτουργικής χειροτονίας (χειροτονίας Ορθοδόξου επισκόπου) είναι αρμοδιότητες της τέλειας Συνόδου των Ορθοδόξων Αρχιερέων με πρόεδρο τον Ορθόδοξο Προκαθήμενο της οικείας Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας (Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτη, Επιστολή 442, Πέτρω Νικαίας, Φατούρος, σελ. 622, 1 και Ελλ.Πατρ. τ. 99, στ. 1365. Επιστολή 393, Τοις δια Κύριον πεφυγαδευμένοις πνευματικοίς αγίοις μου πατράσιν Θεόδωρος ελάχιστος πρεσβύτερος και ηγούμενος των Στουδίου εν Κυρίω χαίρειν, Φατούρος, σελ. 548, 97 και Ελλ. Πατρ. τ. 99, στ. 1260. Επιστολή 225, Τω αυτώ Ναυκρατίω τέκνω,Φατούρος, σελ. 358, 96, και Ελλ. Πατρ. τ. 99, στ. 1149. Επιστολή 501, Τη αδελφότητι της Πελεκητής, Φατούρος, σελ. 741, Ελλ. Πατρ. τ. 99, στ.1457. Επιστολή 452, Νικήτα Ηγουμένω, Φατούρος, σελ. 641, 58 και τ.99, στ. 1481Α).

Κατά συνέπεια, οι ως άνω τέσσερις (4) αρχιμανδρίτες, οι εγεγραμμένοι στο Μοναχολόγιο της Ιεράς μας Μονής, ελέγχονται ότι διαστρέφουν την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία εν καιρώ διωγμού της Ορθοδοξίας από την αίρεση, όταν εντελώς εσφαλμένα ισχυρίζονται τα εξής: «Δυστυχώς οι αδελφοί μας της Μονής διέκοψαν τη μνημόνευση κατά τη θεία λειτουργία του ονόματος του επισκόπου μας π.Θεοκλήτου. Αυτό είναι μια βαριά κανονική αταξία. Αν γίνεται λειτουργία χωρίς μνημόνευση του επισκόπου, τότε μπορεί να γίνει και χειροτονία διακόνου και ιερέως χωρίς την παρουσία επισκόπου!».

4 ον )
ΕΠΕΙΔΗ ο ιερομόναχος π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς, ο οποίος έλαβε μέρος στο συλλείτουργο της Ιεράς μας Μονής, καθαιρέθηκε αντι-εκκλησιολογικά και αντι-κανονικά το 2007 από το Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο της «Εκκλησίας της Ελλάδος»:

1 -
τόσο για λόγους Πίστεως (δηλαδή εξαιτίας της υπερασπίσεως από αυτόν της Ορθοδοξίας εναντίον της Παναίρεσης του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού), οπότε στην περίπτωση αυτή το εν λόγω Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο παραβίασε τους Ιερούς Κανόνες 31 ο Αγίων Αποστόλων και 15 ο της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, οι οποίοι προβλέπουν την παύση μνημοσύνου επισκόπου από τους κληρικούς για λόγους Πίστεως,

2 - όσο και για λόγους Δικαιοσύνης (ήτοι παραβάσεως της κανονικής τάξεως, εν προκειμένω από την Σύνοδο της Ιεραρχίας, επί Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, η οποία εξέλεξε αντι-εκκλησιολογικά και αντι-κανονικά Μητροπολίτη Λαρίσης ενώ ζούσε ο νόμιμος και κανονικός Μητροπολίτης Λαρίσης μακαριστός Θεολόγος), δηλαδή εξαιτίας της μη αναγνωρίσεως και μη μνημονεύσεως του Μητροπολίτη Λαρίσης, ο οποίος είχε εκλεγεί ενώ ο κανονικός και νόμιμος
Μητροπολίτης Λαρίσης μακαριστός Θεολόγος βρισκόταν στη επίγεια ζωή του, πράγμα το οποίο συνιστούσε περίπτωση μοιχεπιβασίας μητροπολιτικού θρόνου, οπότε στην περίπτωση αυτή το εν λόγω Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο παραβίασε τον Ιερό Κανόνα 31 ο των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος προβλέπει την παύση μνημοσύνου επισκόπου από τους κληρικούς για λόγους Δικαιοσύνης,με συνέπεια η εν λόγω καθαίρεσή του να είναι εκκλησιολογικώς και κανονικώς ανυπόστατη,με βάση την Ιερά Παράδοση, κατά την οποία : Είναι σύνηθες γεγονός στην Εκκλησιαστική Ιστορία Ψευδο-σύνοδοι να καταδικάζουν Ορθοδόξους κληρικούς σε καθαίρεση, η οποία, όμως, είναι εκκλησιολογικώς και κανονικώς ανυπόστατη, επειδή διενεργείται από αιρετικούς επισκόπους (π.χ. η Ψευδο-σύνοδος της Ιερείας του 754 καταδίκασε σε καθαίρεση και αφορισμό τον ιερομόναχο Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, η Ενδημούσα Ψευδο-σύνοδος του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη Καλέκα, με τη συμμετοχή των Πατριαρχών Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, του 1344, καταδίκασε σε καθαίρεση και αφορισμό τον τότε ιερομόναχο Άγιο Γρηγόριο Παλαμά).

Τούτο σημαίνει ότι, εάν μια Σύνοδος που ακολουθεί μια αίρεση,καταδικάσει σε καθαίρεση έναν Ορθόδοξο Ιερέα που ομολογεί και κηρύσσει δημοσίως τα Ορθόδοξα δόγματα και ασκεί θεολογική κριτική της ψευδο-συνοδικώς εισαχθείσας αιρέσεως ή της αιρέσεως που κηρύσσεται δημοσίως από τον Επίσκοπο, και παύει το μνημόσυνο του Επισκόπου, επειδή εκείνος ακολουθεί τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου ή επειδή εκείνος κηρύσσει δημοσίως την αίρεση, τότε ο εν λόγω Ιερέας που καταδικάστηκε σε εκκλησιολογικώς και κανονικώς ανυπόστατη καθαίρεση, εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, χωρίς να αναμένει την άρση της καθαιρέσεώς του από Ορθόδοξη Σύνοδο ή από
Ορθόδοξο Επίσκοπο. 

Συγκεκριμένα, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας,στην Τρίτη Επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο, γράφει: 
«ΑΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΠΑΡΑ ΣΗΣ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΚΕΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ Ή ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙΣΙ ΛΑΪΚΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΣΜΕΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΑ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΓΝΩΚΟΤΑΣ ΣΑΙΣ ΑΔΙΚΕΙΣΘΑΙ ΨΗΦΟΙΣ, ΟΤΙ ΣΟΙ ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΑΝΤΕΙΡΗΚΑΣΙ» (P.G. 77, 108A). 

Ο ίδιος Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, στην Επιστολή του προς τους πιστούς της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως οι οποίοι έπαυσαν το μνημόσυνο ή την κοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπό τους Νεστόριο, γράφει: «ΤΑΥΤΗΝ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΟΥΝΤΕΣ ΑΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ, ΑΣΠΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΩΜΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΗΡΗΣΑΤΕ, ΜΗΤΕ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΕΣ Τ ΜΝΗΜΟΝΕΥΘΕΝΤΙ (ΕΝΝΟΕΙ:ΝΕΣΤΟΡΙΩ), ΜΗΤΕ ΜΗΝ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩ ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΕΣ, ΕΙ ΜΕΝΕΙ ΛΥΚΟΣ ΑΝΤΙ ΠΟΙΜΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΗΝ ΗΜΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΜΝΗΣΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ, ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΛΟΙΤΟ ΤΑ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ.ΤΟΙΣ ΔΕ ΓΕ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, Ή ΛΑΪΚΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΕΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙΣ, Ή ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙΣΙ ΠΑΡ’ ΑΥΤΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕΝ ΗΜΕΙΣ, ΟΥ ΤΗΝ ΕΚΕΙΝΟΥ ΚΥΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΙΚΟΝ ΨΗΦΟΝ, ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΕΣ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΠΕΠΟΝΘΟΤΑΣ, ΚΑΚΕΙΝΟ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΙΣ: ‘ΕΙ ΟΝΕΙΔΙΖΕΣΘΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ, ΜΑΚΑΡΙΟΙ. ΟΤΙ ΤΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΑΝΑΠΕΠΑΥΤΑΙ’» (P.G. 77, 124A).Κατά συνέπεια, οι ως άνω τέσσερις (4) αρχιμανδρίτες, οι 
εγεγραμμένοι στο Μοναχολόγιο της Ιεράς μας Μονής, ελέγχονται ότι διαστρέφουν την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία εν καιρώ διωγμού της Ορθοδοξίας από την αίρεση, όταν εντελώς εσφαλμένα ισχυρίζονται τα εξής: «Λυπηθήκαμε πάλι και για τα έκτροπα της πανήγυρης. Μάλιστα είδαμε και το πρωτάκουστο, ότι συλλειτούργησαν και με κάποιον καθηρημένο από χρόνια πρώην ιερομόναχο!».

Σημειωτέον ότι η άδικη δίκη του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά στο εν λόγω Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο αποδεικνύεται και από τα 

σχετικά βίντεο τα αναρτημένα στο διαδίκτυο (youtube) (1)
https://www.youtube.com/watch?v=TLaE8h-2PYE, 2)
https://www.youtube.com/watch?v=XxKlhTAdD3c, 3)
https://www.youtube.com/watch?v=8usO_sXWarg). 

`5 ον ) ΕΠΕΙΔΗ η από 24-7- 2017 κανονική μήνυση της Ιεράς μας Μονής επί αιρέσει κατά του Μητροπολίτη Φλωρίνης είναι πολυσέλιδη (14 σελίδων), διότι ακριβώς αποδεικνύει πλήρως τη διάπραξη από τον εν λόγω Μητροπολίτη του κανονικού ποινικού αδικήματος της αιρέσεως, και συγκεκριμένα της Παναίρεσης του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και των λοιπών αιρέσεων,
οι οποίες εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης του 2016.

Κατά συνέπεια, οι ως άνω τέσσερις (4) αρχιμανδρίτες, οι
εγεγραμμένοι στο Μοναχολόγιο της Ιεράς μας Μονής, ελέγχονται ότι και αυτοί δημόσια έχουν απαρνηθεί την Ορθοδοξία και έχουν προσχωρήσει στην Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και των λοιπών αιρέσεων, οι οποίες
εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης του 2016, διότι 

1) κοινωνούν με τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, τον οποίο μνημονεύουν, και τον οποίο υπερασπίζονται με την ως άνω δημόσια δήλωσή τους, και 
2) δεν αντικρούουν καθόλου το σκεπτικό της εν λόγω κανονικής μηνύσεως επί αιρέσει κατά του Μητροπολίτη Φλωρίνης,αλλά εντελώς εσφαλμένα ισχυρίζονται τα εξής: «Τελευταίος γκρεμός τους ήταν το ότι υπέβαλαν πολυσέλιδη ΜΗΝΥΣΗ εναντίον του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας. Οδυνηρό το γεγονός και μόνο να ακούγεται, και πώς το άντεξε η καρδιά του αγαθού και σεβαστού 

Γέροντα π. Μαξίμου; Τί άλλο θα ακούσουμε;».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ – Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Να αναγνωρίσει τη διαγραφή από το Μοναχολόγιο της Ιεράς μας Μονής και την οριστική αποβολή από την Ιερά μας Μονή των αρχιμανδριτών 
1) Προδρόμου Μωϋσίδη, 
2) Κυρίλλου Τακίδη, 
3) Χαράλαμπου Ζιώγα, 
4) Τιμόθεου Τσισμαλίδη, εξαιτίας της απαρνήσεως από αυτούς της Ορθοδοξίας και προσχωρήσεως στην Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού, η οποία εισήχθη ψευδο-συνοδικά με την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης το 2016.

Διότι: 
1) δημοσίευσαν σε διάφορα ιστολόγια την από 2-8- 2017 κοινή δήλωσή τους, με την οποία υποστηρίζουν τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, με τον οποίο κοινωνούν και τον οποίο μνημονεύουν, και κατά του οποίου η Ιερά μας Μονής άσκησε την από 24-7- 2017 κανονική της μήνυση επί αιρέσει με το σε αυτήν περιεχόμενο πλήρες σκεπτικό, και 
2) κατόπιν της δημοσιεύσεώς τους αυτής, αποδεικνύεται σαφώς ότι κάθε σύσταση και επιβεβλημένη υπόδειξη προς τους εν λόγω τέσσερις (4) ιερομονάχους, τους εγγεγραμμένους στο Μοναχολόγιο της Ιεράς μας Μονής, τίποτε δεν επιτυγχάνει για την επαναφορά τους στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και την κανονική τάξη της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, η οποία ταυτίζεται με την Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία. Διότι τούτοι εξετράπησαν 
α) του μοναχικού προορισμού τους, δηλαδή πρωτίστως της υπερασπίσεως της Ορθοδοξίας και της Ορθοπραξίας εναντίον της ως άνω Παναίρεσης και 
των λοιπών αιρέσεων της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης του 2016, και 
β) της Μοναχικής τους Ομολογίας, με την οποία ανέλαβαν, μεταξύ των άλλων, το καθήκον της μοναχικής υπακοής προς την Εκκλησία του Χριστού και όχι προς επίσκοπο, όταν αυτός διακηρύσσει δημόσια αιρέσεις, δυνάμει των Ιερών Κανόνων 31 ου των Αγίων Αποστόλων και 15 ου της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Η δε Εκκλησία του Χριστού είναι Χριστοκεντρική (με την έννοια, όπου Χριστός η Αλήθεια, εκεί η Εκκλησία, και αν ο επίσκοπος ορθοτομεί τον Λόγον της Αληθείας, τότε και μόνον τότε είναι σε τύπο και τόπο Χριστού μέσα στην Εκκλησία) και όχι δεσποτοκρατική (με την έννοια, όπου επίσκοπος, έστω και αν διακηρύσσει δημοσίως αίρεση, εκεί η Εκκλησία).

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ 


ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ, ΤΑ ΕΧΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

1 – ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

2 – ΜΟΝΑΧΟΣ π. ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΧΟΥΝΤΡΗΣ 

3 – ΜΟΝΑΧΟΣ π. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΝΤΟΥΣΗΣ 

4 – ΜΟΝΑΧΟΣ π. ΜΩΫΣΗΣ ΤΑΣΣΗΣΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ