Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

Αιρετικός ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Σταματήστε την αίρεση για να σας μνημονεύουμε. Αποδέχεστε την Σύνοδο της Κρήτης; τότε ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ……!


Γράφει: ο Βαφειάδης Αναστάσιος vafkanast@gmail.com

Πάνε και έρχονται οι επιστολές – ανακοινώσεις - αναφορές κλπ από την Μητρόπολη Φλωρίνης προς την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής, και αντίστροφα…

Πίσω δεν κάνει κανένας, και το σίγουρο είναι πως οι εκπρόσωποι του Μοναστηριού της Αγαπητής και Θαυματουργής Αγίας Παρασκευής θα το πάνε μέχρι τέλους…!!!! Με έναν ανεξήγητο τρόπο, οπλίζονται καθημερινά με δύναμη και υπομονή, που δείχνουν ανεξάντλητοι….!!!

Σκληρά λόγια κατά του Μητροπολίτη Φλωρίνης εξαπολύουν στην ανακοίνωση τους, ότι αποδέχεται στο έπακρο όλες τις αιρετικές αποφάσεις της συνόδου της Κρήτης, καθώς και ότι τρέμουν τον αιρεσιάρχη όλων των εποχών,,, τον Βαρθολομαίο…. Τους δίνουν στεγνά δηλαδή…

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου…
Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου

Μηλοχώριο Εορδαίας

25-8-2017

Προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο

(εφόσον εν μετανοία επιστρέψει στην ορθοτόμηση του Λόγου της Αληθείας, δηλαδή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, 

ως προς το Σώμα Του που είναι η Εκκλησία των Αποστόλων και όχι η Νεοφανής Ψευδο-Εκκλησία του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού [ο οποίος είναι Παναίρεση ήδη καταδικασμένη από τους Αποστόλους (και ιδίως τους Αποστόλους Ιωάννη και Παύλο), από τις Οικουμενικές Συνόδους και από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας], με τα Νεοφανή της Δόγματα που περιέχονται στην ψευδο-συνοδική παναιρετική απόφαση «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» και τις λοιπές πέντε (5) αποφάσεις της, η οποία Νεοφανής Ψευδο-Εκκλησία ιδρύθηκε από μόνες τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που μετείχαν στο Συνέδριο της Αποστασίας της Κρήτης, και οι οποίες εκπροσωπούν μόνο το ένα τρίτο (1/3) των Ορθόδοξων πιστών

ήτοι ιδίως ως προς την παρερμηνεία των Άρθρων του Συμβόλου της Πίστεως «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν» και «Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών»,

όπως 

ο καταδικασθείς σε καθαίρεση και αφορισμό, στη Σύνοδο του 1344 από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη Καλέκα, Αγιορείτης ιερομόναχος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο μαθητής του μοναχός Ιωσήφ ο Καλόθετος απάντησαν στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη Καλέκα το 1344 (δηλαδή πριν την καθαίρεση αυτού του τελεταίου το 1347) για την καινοτομία στην Ορθόδοξη Πίστη που αφορά τη λατινόφρονη αίρεση της κτιστής Χάριτος, δηλαδή ότι ο τότε Πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας, αποδεχόμενος την εν λόγω καινοτομία, ίδρυσε την Νεοφανή Ψευδο-εκκλησία του με τα νεοφανή του δόγματα, και δεν μπορεί να αφορίσει από την Εκκλησία του Χριστού τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τον μαθητή του μοναχό Ιωσήφ Καλόθετο, οι οποίοι διώχθηκαν από τον Πατριάρχη Καλέκα επειδή παραμένουν στην Εκκλησία των Αποστόλων ως Σώμα Χριστού)
……………………………………………………. 

Κατόπιν της από 4-8-2017 επιστολής σας προς το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς μας Μονής, την οποία επιστολή σας δημοσιεύσατε στο διαδίκτυο, μετά άλγους καρδίας και εμείς, Σεβασμιώτατε (κατά την ανωτέρω έννοια), χαίρετε εν Κυρίω.

Ο κανονικός Επίσκοπος που έχει αρμοδιότητα εποπτείας της Ορθόδοξης Ιεράς μας Μονής, είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης της Ορθόδοξης Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και κανένας άλλος, εφόσον ακολουθεί την Ορθοδοξία και όχι αίρεση. Αν ο Μητροπολίτης ο οποίος κατέχει τον θρόνο της Ορθόδοξης Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, ακολουθεί αίρεση, τότε από την Ορθόδοξη Ιερά μας Μονή δεν μνημονεύεται κανένας άλλος επίσκοπος, αλλά κατά την Παράδοση της Εκκλησίας μας μνημονεύεται «Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξου της Ορθοτομούσης τον Λόγον της Σης Αληθείας» έως ότου ο εκάστοτε Μητροπολίτης της Ορθόδοξης Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας απαρνηθεί την αίρεση και προσχωρήσει στην Ορθοδοξία, και εν προκειμένω και επί του παρόντος μέχρις ότου εσείς αποκηρύξετε δημόσια τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου ή του Συνεδρίου της Αποστασίας της Κρήτης του 2016, οπότε τότε και μόνον τότε θα επαναλάβουμε τη μνημόνευση του ονόματος του δικού σας ή του εκάστοτε Μητροπολίτη της Ορθόδοξης Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

Απευθύνουμε αυτήν την επιστολή μας προς εσάς ΟΧΙ διότι αναγνωρίζουμε οποιαδήποτε εκκλησιαστική δικαιοδοσία σας στην Ορθόδοξη Ιερά μας Μονή, μετά την εκ μέρους σας δημόσια αποδοχή και διάδοση των αιρετικών αποφάσεων της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης, εξαιτίας της οποίας απαρνηθήκατε την Ορθοδοξία και προσχωρήσατε στην Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και τις λοιπές αιρέσεις που εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης, ΑΛΛΑ διότι προβαίνουμε σε ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, το οποίο παρερμήνευσε αιρετικά ως προς πλείστα άρθρα του η Ψευδο-σύνοδος της Κρήτης, όπως αποδεικνύουμε πλήρως στην από 24-7-2017 κανονική μήνυση επί αιρέσει της Ιεράς μας Μονής, η οποία μήνυση σας αφορά.

Το πέρας ήκει, το πέρας ήκει, το πέρας ήκει, κατά τον Προφήτη Ιεζεκιήλ (Ζ΄, 2). Δεν σας νοιάζει τί θα απολογηθείτε ενώπιον του Δικαιοκρίτου Χριστού, αν υπερασπιστήκατε την Ορθόδοξη Πίστη εναντίον της Εωσφορικής Παναιρέσεως του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού, ή αν φοβηθήκατε την καθαίρεση και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον ηγούμενο αυτής της Παναίρεσης, επιλέγοντας την παραμονή στο θρόνο της Μητρόπολης Φλωρίνης αντί παντός τιμήματος και ταυτιζόμενος εν τέλει ως προς το φρόνημα με τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης;

Ο Χριστός, επί της γης ευρισκόμενος, ερωτά: «Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης;» (Λουκ. 18, 8). Και λέγει στον Ευαγγελιστή Ιωάννη να γράψει επιστολή στον Άγγελο (δηλ. Επίσκοπο) της Φιλαδελφείας, στην οποία να του γράφει: «Ότι ετήρησας τον λόγον της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελλούσης έρχεσθαι επί της οικουμένης όλης, πειράσαι τους κατοικούντας επί της γης» (Αποκ. 3, 10). Κλεισμένος στο θεσμικό μητροπολιτικό σας περίβλημα και τις μάταιες και ως όνειρο παρερχόμενες σκοπιμότητες αυτού του περιβλήματος, δεν αντιληφθήκατε ότι άρχισε ήδη να εξαπλώνεται, με γεωμετρική πρόοδο, ο τελευταίος πειρασμός της ιστορίας, δηλαδή η αμφισβήτηση του Θεανθρώπινου Προσώπου του Κυρίου μας, προκειμένου να αντικατασταθεί από τον Αντίχριστο, μέσω της Παναίρεσης του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού, η οποία εισήχθη ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης και η οποία στις αιρετικές αποφάσεις της χρησιμοποιεί την δαιμονική μέθοδο της αναμείξεως της αληθείας με το ψεύδος, όπως το αποδεικνύουμε πλήρως στην από 24-7-2017 κανονική μήνυση επί αιρέσει της Ορθόδοξης Ιεράς μας Μονής η οποία αφορά εσάς; Ποιός ζει σε άλλον πλανήτη, εσείς ή εμείς;

Φαίνεται ότι έχετε προσχωρήσει δημόσια και στην αντιπατερική ή μεταπατερική μέθοδο του συνδυασμού της αληθείας με το ψεύδος ή της αποσιωπήσεως της αληθείας, όταν αυτή δεν συμφέρει σε επίγεια συμφέροντα κληρικών, η οποία μέθοδος χρησιμοποιήθηκε από τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης, με αποτέλεσμα να παρακάμπτετε ως ανύπαρκτη την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας εναντίον της αίρεσης του Μονοθελητισμού μόνον από τρεις μοναχούς, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και τους δύο μοναχούς – μαθητές του, όταν και τα τότε πέντε Πατριαρχεία (Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων), με τους προκαθημένους τους και όλους τους επισκόπους τους, είχαν προδώσει την Ορθοδοξία και είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του Μονοθελητισμού. Όταν ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ρωτήθηκε από το δικαστήριο των κρατικών και εκκλησιαστικών αξιωματούχων, «Μάξιμε σε ποιό Πατριαρχείο ανήκεις;», εκείνος, επειδή όλα τα Πατριαρχεία είχαν προδώσει την Ορθοδοξία, απάντησε: «Στην Εκκλησία», δηλαδή στην Αληθινή Εκκλησία των Αποστόλων ως Σώμα Χριστού (ΕΠΕ, Φιλοκαλία, τομ. 15Γ, 1επ.). Αυτή η Αληθινή Εκκλησία των Αποστόλων ως Σώμα Χριστού και μόνον αυτή είναι πάντοτε «άσπιλη και άμωμη» από αιρέσεις, για την οποία ειπώθηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό ότι «και πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. 16, 18).

Αντίθετα, η θεσμική Εκκλησία (Αυτοκέφαλες Εκκλησίες με τις επισκοπές τους), όπως αναφέρει η Εκκλησιαστική Ιστορία, προδίδει την Ορθοδοξία κατά διαστήματα, οπότε τότε οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες αποσχίζονται αιρετικά από την Αληθινή Εκκλησία ως Σώμα Χριστού και, σε αυτήν την περίπτωση, για να αποφύγουν οι πιστοί την κοινωνία με την αίρεση η οποία οδηγεί κατευθείαν στην Κόλαση, και να εξακολουθήσουν να παραμένουν στην Αληθινή Εκκλησία των Αποστόλων ως Σώμα Χριστού, είναι υποχρεωμένοι οι μεν κληρικοί να διακόψουν το μνημόσυνο της προϊσταμένης εκκλησιαστικής τους αρχής, η οποία έχει προδώσει την Ορθοδοξία, σύμφωνα με τον 31ο Κανόνα των Αγίων Αποστόλων και τον 15ο Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, και οι μοναχοί και λαϊκοί να διακόψουν την κοινωνία με τους επισκόπους και τους λοιπούς κληρικούς που έχουν προδώσει την Ορθοδοξία, με βάση τους σχετικούς ιερούς κανόνες.

Σημειωτέον ότι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής γράφει:
«Ο ευσεβής κανόνας της Εκκλησίας αναγνωρίζει ως άγιες και έγκριτες εκείνες τις Συνόδους που τις χαρακτήρισε η ορθότητα των δογμάτων. Κάθε άνθρωπος αγιάζεται με την ακριβή ομολογία της Πίστεως (ΕΠΕ, Φιλοκαλία, τομ. 15Γ, σελ. 29 και 57). 

Ο δε Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει: «Η Εκκλησία του Χριστού υπάρχει και όταν ακόμη περιορίζεται σε τρεις Ορθόδοξους πιστούς, ακόμη και αν όλοι οι επίσκοποι είναι αιρετικοί» (Επιστολή προς Ηγούμενο Θεόφιλο, ΕΠΕ, Φιλοκαλία, τομ. 18Β, σελ. 201).

Αντί να εκφράζετε αγανάκτηση διατυπώνοντας την δική σας φράση «Βαρύγδουπη και πανεύκολη διακήρυξη urbi και orbe, ότι «ο Φλωρίνης Θεόκλητος και άπασα η Μητρόπολι του είναι οικουμενιστική-αιρετική»», στα πλαίσια ενός δημόσιου διαλόγου και όχι μιας αυταρχικής επιβολής των αιρετικών αποφάσεων της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης (όπως απαιτεί η παράγραφος 22 της αιρετικής αποφάσεως «Σχέσεις της Ορθoδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης, καθώς και ο δημοσιογράφος κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος, ο οποίος, χωρίς να έχει σχετικές γνώσεις, όπως ισχυρίζεται, «αμερόληπτα» προτρέπει, στην από 17-8-2017 έκκλησή του προς τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της Αδελφότητας της Ιεράς μας Μονής, προκειμένου να επιβληθούν οι αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης),σας καλούμε είτε να απαντήσετε δημόσια στα πραγματικά περιστατικά της εκ μέρους σας δημόσιας αποδοχής και διαδόσεως της Παναίρεσης του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και τις λοιπές αιρέσεις που εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης, τα οποία περιστατικά αποδεικνύονται πλήρως στην από 24-7-2017 κανονική μήνυση επί αιρέσει της Ιεράς μας Μονής, η οποία μήνυση αφορά εσάς, είτε να αποκηρύξετε δημόσια, αν τολμάτε, τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης.

Η δική σας φράση «Συλλείτουργο μετά από ετών καθηρημένου!» αποδεικνύει και αυτή την προσχώρησή σας στην αίρεση της δεσποτοκρατίας, κατά την οποία όπου επίσκοπος, έστω και αν αποδέχεται και διαδίδει δημοσίως αίρεση, εκεί δήθεν η Εκκλησία.

Συγκεκριμένα, ο ιερομόναχος π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς, ο οποίος έλαβε μέρος στο συλλείτουργο της Ιεράς μας Μονής, καθαιρέθηκε αντι-εκκλησιολογικά και αντι-κανονικά το 2007 από το Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο της «Εκκλησίας της Ελλάδος»:

1 - τόσο για λόγους Πίστεως (δηλαδή εξαιτίας της υπερασπίσεως από αυτόν της Ορθοδοξίας εναντίον της Παναίρεσης του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού, πριν την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης), οπότε στην περίπτωση αυτή το εν λόγω Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο παραβίασε τους Ιερούς Κανόνες 31ο Αγίων Αποστόλων και 15ο της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, οι οποίοι προβλέπουν την υποχρεωτική παύση μνημοσύνου επισκόπου από τους κληρικούς για λόγους Πίστεως,

2 -
όσο και για λόγους Δικαιοσύνης (ήτοι παραβάσεως της κανονικής τάξεως, εν προκειμένω από την Σύνοδο της Ιεραρχίας, επί Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, η οποία εξέλεξε αντι-εκκλησιολογικά και αντι-κανονικά Μητροπολίτη Λαρίσης ενώ ζούσε ο νόμιμος και κανονικός Μητροπολίτης Λαρίσης μακαριστός Θεολόγος), δηλαδή εξαιτίας της μη αναγνωρίσεως και μη μνημονεύσεως του Μητροπολίτη Λαρίσης, ο οποίος είχε εκλεγεί ενώ ο κανονικός και νόμιμος Μητροπολίτης Λαρίσης μακαριστός Θεολόγος βρισκόταν στη επίγεια ζωή του, πράγμα το οποίο συνιστούσε περίπτωση μοιχεπιβασίας μητροπολιτικού θρόνου, οπότε στην περίπτωση αυτή το εν λόγω Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο παραβίασε τον Ιερό Κανόνα 31ο των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος προβλέπει την παύση μνημοσύνου επισκόπου από τους κληρικούς για λόγους Δικαιοσύνης,με συνέπεια η εν λόγω καθαίρεσή του να είναι εκκλησιολογικώς και κανονικώς ανυπόστατη, με βάση την Ιερά Παράδοση, κατά την οποία : 

Είναι σύνηθες γεγονός στην Εκκλησιαστική Ιστορία Ψευδο-σύνοδοι να καταδικάζουν Ορθοδόξους κληρικούς σε καθαίρεση, η οποία, όμως, είναι εκκλησιολογικώς και κανονικώς ανυπόστατη, επειδή διενεργείται από αιρετικούς επισκόπους (π.χ. η μονοφυσιτική Ψευδο-σύνοδος της Ιερείας του 754 καταδίκασε σε καθαίρεση και αφορισμό τον ιερομόναχο Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, η Ενδημούσα Ψευδο-σύνοδος του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη Καλέκα, με τη συμμετοχή των Πατριαρχών Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, του 1344, καταδίκασε σε καθαίρεση και αφορισμό τον τότε ιερομόναχο Άγιο Γρηγόριο Παλαμά). Τούτο σημαίνει ότι, εάν μια Σύνοδος που ακολουθεί μια αίρεση, καταδικάσει σε καθαίρεση έναν Ορθόδοξο Ιερέα που ομολογεί και κηρύσσει δημοσίως τα Ορθόδοξα δόγματα και ασκεί θεολογική κριτική της ψευδο-συνοδικώς εισαχθείσας αιρέσεως ή της αιρέσεως που κηρύσσεται δημοσίως από τον Επίσκοπο, και παύει το μνημόσυνο του Επισκόπου, επειδή εκείνος ακολουθεί τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου ή επειδή εκείνος κηρύσσει δημοσίως την αίρεση, τότε ο εν λόγω Ιερέας που καταδικάστηκε σε εκκλησιολογικώς και κανονικώς ανυπόστατη καθαίρεση, εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, χωρίς να αναμένει την άρση της καθαιρέσεώς του από Ορθόδοξη Σύνοδο ή από Ορθόδοξο Επίσκοπο. 

Συγκεκριμένα, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, στην Τρίτη Επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο, γράφει: «ΑΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΠΑΡΑ ΣΗΣ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΚΕΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ Ή ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙΣΙ ΛΑΪΚΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΣΜΕΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΑ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΓΝΩΚΟΤΑΣ ΣΑΙΣ ΑΔΙΚΕΙΣΘΑΙ ΨΗΦΟΙΣ, ΟΤΙ ΣΟΙ ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΑΝΤΕΙΡΗΚΑΣΙ» (P.G. 77, 108A). 

Ο ίδιος Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, στην Επιστολή του προς τους πιστούς της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως οι οποίοι έπαυσαν το μνημόσυνο ή την κοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπό τους Νεστόριο, γράφει: «ΤΑΥΤΗΝ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΟΥΝΤΕΣ ΑΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ, ΑΣΠΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΩΜΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΗΡΗΣΑΤΕ, ΜΗΤΕ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΕΣ ΤΩ ΜΝΗΜΟΝΕΥΘΕΝΤΙ (ΕΝΝΟΕΙ: ΝΕΣΤΟΡΙΩ), ΜΗΤΕ ΜΗΝ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩ ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΕΣ, ΕΙ ΜΕΝΕΙ ΛΥΚΟΣ ΑΝΤΙ ΠΟΙΜΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΗΝ ΗΜΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΜΝΗΣΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ, ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΛΟΙΤΟ ΤΑ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ. ΤΟΙΣ ΔΕ ΓΕ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, Ή ΛΑΪΚΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΕΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙΣ, Ή ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙΣΙ ΠΑΡ’ ΑΥΤΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕΝ ΗΜΕΙΣ, ΟΥ ΤΗΝ ΕΚΕΙΝΟΥ ΚΥΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΙΚΟΝ ΨΗΦΟΝ, ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΕΣ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΠΕΠΟΝΘΟΤΑΣ, ΚΑΚΕΙΝΟ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΙΣ: ‘ΕΙ ΟΝΕΙΔΙΖΕΣΘΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ, ΜΑΚΑΡΙΟΙ. ΟΤΙ ΤΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΑΝΑΠΕΠΑΥΤΑΙ’» (P.G. 77, 124A).
Σημειωτέον ότι, ενώ σας ενόχλησε το συλλείτουργο με τον αδίκως καθαιρεθέντα π. Ευθύμιο Τρικαμηνά στο Καθολικό της Ιεράς μας Μονής κατά την Πανήγυρη αυτής εφέτος, εν τούτοις ΟΥΔΕΠΟΤΕ διαμαρτυρηθήκατε δημόσια για τα συλλείτουργα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατά τη λειτουργικό μέρος της Λειτουργίας του Λόγου (δηλαδή μέχρι και το Ευαγγέλιο) στις παπικές λειτουργίες στον Άγιο Πέτρο και αλλαχού, καθώς και τους λειτουργικούς ασπασμούς στο «Αγαπήσωμεν αλλήλους ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν», με τον αιρεσιάρχη και αρειανόφρονα και πνευματομάχο Πάπα, ο οποίος στις υποτιθέμενες ορθόδοξες λειτουργίες στο Φανάρι φέρει το δικό του λειτουργικό άμφιο του παπικού ωμοφορίου, και ο οποίος ευλογεί στο τέλος της εν λόγω λειτουργίας κατά την λειτουργική απόλυση, και ο οποίος μνημονεύεται στην μεν πρόθεση κρυφίως στο Φανάρι και αλλαχού, στις δε εκκλησιαστικές υποδοχές του στο Φανάρι ως δήθεν ορθοτομών Προκαθήμενος μνημονεύεται ως «Αγιώτατος Πάπας Ρώμης» στη δέηση την οποία απαγγέλλει ο πατριαρχικός διάκονος, ενώ ο εφημέριος του πατριαρχικού ναού ποιεί βαθιά υπόκλιση της κεφαλής του και της μέσης του κατά την εν λόγω μνημόνευσή του ως δήθεν ορθοτούντος Πάπα Ρώμης, οι δε πατριαρχικοί χοροί στο τέλος της λειτουργίας στο Φανάρι ψάλλουν τον πολυχρονισμό του αιρεσιάρχη Πάπα «Πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ο Θεός τον Αγιώτατον Πάπαν Ρώμης…» σαν να είναι ορθοτομών Προκαθήμενος, καθώς και για τις λοιπές συμπροσευχές του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, η οποίος ηγείται της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού, καθώς και των λοιπών αρχιερέων του πατριαρχικού κλίματος Κωνσταντινουπόλεως και λοιπών κλιμάτων αυτοκεφάλων εκκλησιών, κατά παράβαση πλειάδας Ιερών Κανόνων οι οποίοι απαγορεύουν και τιμωρούν τόσο τα συλλείτουργα όσο και τις συμπροσευχές με αιρετικούς και ετεροθρήσκους και οι οποίοι περιέχονται στο Πηδάλιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο αρχιερείς του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως το θεωρούν «χαρτί υγείας», όπως κατάγγειλε στο λειτουργικό του κήρυγμα ο Πνευματικός μας Πατέρας και μακαριστός Μητροπολίτης μας κυρός Αυγουστίνος στις 6-8-1990 (με το Ιουλιανό ημερολόγιο του ακολουθείται στο Άγιο Όρος, κατά την Πανήγυρη της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.

Σας καλούμε και πάλι να απαντήσετε, στο ανωτέρω ζήτημα το οποίο θέσατε, με θεολογικά, εκκλησιολογικά και κανονικά επιχειρήματα.

Όσον αφορά την υπ’ αριθ. 3/7-8-2017 πράξη της Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας της Ιεράς μας Μονής, με την οποία διαγράφηκαν από το Μοναχολόγιο της Ιεράς μας Μονής και αποβλήθηκαν οριστικά από αυτήν οι αναφερόμενοι στην εν λόγω πράξη τέσσερις αρχιμανδρίτες, σας ενημερώνουμε ότι μόνον εάν αποκηρύξετε δημόσια τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης, τότε η Ορθόδοξη Ιερά μας Μονή θα σας αναγνωρίσει αρμοδιότητα επισκοπικής εποπτείας. Διότι απωλέσατε αυτοδικαίως την εν λόγω αρμοδιότητά σας ταυτόχρονα με την εκ μέρους σας δημόσια αποδοχή και διάδοση της Παναίρεσης του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και των λοιπών αιρέσεων, οι οποίες εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης, επειδή έτσι απαρνηθήκατε πλέον δημόσια την Ορθοδοξία. 

Διότι ο 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου (επί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μεγάλου Φωτίου) ορίζει ότι ο επίσκοπος που κηρύσσει δημόσια αίρεση, είναι ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος. Δηλαδή Ο ΚΑΝΟΝΑΣ 31ος ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ 15ος ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ – ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΙΡΕΣΗ - ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ Ή ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΠΩΣ ΣΟΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ (ΨΕΥΔΟ) ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.

Σημειωτέον ότι η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητάς μας δεν διέγραψε από το Μοναχολόγιό της και δεν απέβαλε οριστικά από την Ιερά μας Μονή τους ανωτέρω τέσσερις (4) αρχιμανδρίτες, αλλά, όπως ρητά αναφέρει η ανωτέρω σχετική πράξη της Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητάς μας, απλώς αναγνώρισε την αυτοδίκαιη οριστική τους αποβολή, επειδή, με την από 2-8-2017 δημόσια δήλωσή τους, συντάχθηκαν με τον Μητροπολίτη Φλωρίνης. Ο δε εν λόγω Μητροπολίτης απαρνήθηκε την Ορθοδοξία και ακολουθεί την Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και τις λοιπές αιρέσεις, οι οποίες εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης, και ο ίδιος Μητροπολίτης διώκει την Αδελφότητα της Ορθόδοξης Ιεράς μας Μονής, για λόγους Ορθόδοξου Πίστεως, δηλαδή επειδή αυτή υπερασπίζεται την Ορθοδοξία και ΔΕΝ αποδέχεται τις αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης. Δεν χρειαζόταν νομικά καμία απολύτως κλήση σε απολογία τους πριν την αναγνώριση της οριστικής αποβολής των ίδιων τεσσάρων (4) αρχιμανδριτών από την Ιερά μας Μονή, διότι ακριβώς η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητάς μας απλώς αναγνώρισε την αυτοδίκαιη οριστική τους αποβολή από την Ιερά μας Μονή, λαμβάνοντας υπόψη την από 2-8-2017 δημόσια δήλωσή τους υπέρ της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού και των λοιπών αιρέσεων, οι οποίες εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης.

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι εν λόγω τέσσερις (4) αρχιμανδρίτες επί σειράν ετών δείχνουν παντελή αδιαφορία για την Ιερά μας Μονή και σχεδόν ποτέ δεν έχουν έρθει στην Ιερά μας Μονή. Επιπλέον η Ιερά μας Μονή ουδέποτε διεκδίκησε από αυτούς τους τέσσερις (4) αρχιμανδρίτες κανένα απολύτως περιουσιακό τους στοιχείο, όπως δικαιούται σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες και τους Νόμους του Κράτους.

Αντί να χρησιμοποιείτε ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ και ΑΥΤΑΡΧΙΚΑ την απωλεσθείσα πλέον επισκοπική σας αρμοδιότητα εποπτείας της Ορθόδοξης Ιεράς μας Μονής, σας καλούμε να απαντήσετε στη θεολογική, εκκλησιολογική και κανονική επιχειρηματολογία του μακροσκελούς σκεπτικού των εννέα (9) σελίδων της υπ’ αριθ. 3/7-8-2017 πράξεως της Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας της Ιεράς μας Μονής για την οριστική αποβολή των σε αυτήν αναφερόμενων τεσσάρων αρχιμανδριτών.

Ο Μοναχός π. Μωϋσής εγγράφηκε νομίμως στο Μοναχολόγιο της Ιεράς μας Μονής με την υπ’ αριθ. 2/24-4-2017 πράξη του Ηγουμενοσυμβουλίου και, συνεπώς, αποτελεί κανονικό μέλος της Μοναχικής Αδελφότητας μας.

Ο Μοναχός π. Ιγνάτιος τελεί υπό δοκιμασία και θα εγγραφεί στο Μοναχολόγιο της Ιεράς μας Μονής, όταν το αποφασίσει νομίμως και κανονικώς το Ηγουμενοσυμβούλιο.

Συνεπώς, ελλείψει δικαιοδοσίας σας επί της Ορθόδοξης μας Μονής, για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, είναι ανυπόστατες τόσο η απόφασή σας με την οποία κηρύσσεται ως δήθεν άκυρη την υπ’ αριθ. 3/7-8-2017 πράξη της Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας της Ορθόδοξης Ιεράς μας Μονής, όσο και οι εντολές σας προς την Ορθόδοξη Ιερά μας Μονή για τους Μοναχούς π. Μωϋσή και π. Ιγνάτιο.

Όσον αφορά τον Μοναχό π. Μωϋσή, σας υπενθυμίζουμε την από 12-8-2017 ανακοίνωση της Ιεράς μας Μονής για την εκτενώς (σε 13 σελίδες) και πλήρως αποδειχθείσα αντι-εκκλησιολογική, αντι-κανονική και παράνομη δίωξή του από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Για τον συγκεκριμένο Μητροπολίτη, στην εν λόγω ανακοίνωση της Ιεράς μας Μονής, αποδεικνύουμε πλήρως την ταύτισή του ως προς το φρόνημα με την Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και με τις λοιπές αιρέσεις, οι οποίες εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης. 

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι, με την εν λόγω ανακοίνωση της Ιεράς μας Μονής, σας καλέσαμε δημόσια - αλλά δεν το πράξατε - να αιτιολογήσετε με θεολογικά και λογικά επιχειρήματα :

1 – την ταυτόχρονη δημοσίευση τόσο του άρθρου με τίτλο «Περί Παπισμού» στην ηλεκτρονική εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ του πρωτοσυγκέλου σας για το προβαλλόμενο από αυτόν ορθόδοξο φρόνημά του όσο και της κλήσης της Μητρόπολης Μεσσηνίας προς τον Μοναχό της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου π. Μωϋσή για απολογία, σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή του Μητροπολίτη Μεσσηνίας προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως,

2 –
την συμμαχία σας ως Μητροπολίτη Φλωρίνης με τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, οι οποίοι δημόσια αποδέχεσθε και διαδίδετε τις αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης, με τις οποίες εισήχθησαν ψευδο-συνοδικά η Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού και οι λοιπές αιρέσεις της, κατά της Ορθόδοξης Μονής της Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου.

Αλλά ει και ημείς ούτω λαλούμεν αντευχόμεθα Υμίν την εν μετανοία επιστροφή Υμών εις την Ορθοτόμησιν του Λόγου της Αληθείας, ήτοι του Χριστού ως προς το Σώμα Του την Εκκλησία, η οποία ταυτίζεται αποκλειστικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και η οποία δεν περιλαμβάνει και τους Παπικούς και τους Προτεστάντες, αν τούτοι δεν μετανοήσουν για τις αιρετικές τους πλάνες και δεν γίνουν εισδεκτοί από την Αλήθεια και στην Αλήθεια, όπως αντιθέτως αποφάσισε η Ψευδο-σύνοδος της Κρήτης στην αιρετική απόφασή της «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον».

ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γέροντας Αρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Καραβάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

1 – Αρχιμανδρίτης π. Ιγνάτιος Καλαϊτζόπουλος

2 – Μοναχός π. Ευδόκιμος Χούντρης

ΥΓ:

1.Ο σάκος του Πάτερ Μάξιμου Καραβά, του Πάτερ Ιγνάτιου, και του Μοναχού Ευδόκιμου έχουν πολλά για την φόρα… Το θέμα είναι πότε, και αν….

2.Όποιος λαϊκός επιθυμεί να σταθεί στο πλευρό της αδελφότητας, της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής, μπορεί να βρει στοιχεία επικοινωνίας εδώ >>>>>

3.Και μην ξεχνάνε όλοι οι διωκόμενοι μοναχοί,,,, πως το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου, ίσως και να είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που κρατάει γερά, και η μοναδική τους κατεύθυνση - λύση (εξαιρούμενο της Ι. Μ Εσφιγμένου στο Άγιο Όρος)

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ