Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

«ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ»

Σχετική εικόνα

«ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ»

(Απάντηση σε «Ανωνύμους»)

Του Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Αναμφίβολα, το βιβλίο του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου «ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ», αποτελεί την βάση όλων των σύγχρονων πνευματικών που δεν αντιμετωπίζουν την παναίρεση του οικουμενισμού με καθαρά Πατερικά κριτήρια. Προβάλλεται, το βιβλίο αυτό, ως η λογική του ορθώς (εκκλησιαστικώς) διανοείσθαι. Πάρα πολλοί το εκλαμβάνουν ως… ιερά γραφή και παρακαταθήκη.


Μας κατηγορούν–συκοφαντούν, ότι βάλλουμε εναντίον του προσώπου–ανθρώπου Επιφανίου. Απορρίπτουμε μια προσωποκεντρική επίθεση εναντίον του π. Επιφανίου, διότι είναι αμαρτία. Εστιάζουμε την όποια αναφορά μας στην εκκλησιολογία που αναδύεται από την «Δυνητική Ερμηνεία» του, στα όρια (πάντα) της αξιολογικής ελευθερίας του Ορθοδόξου πιστού, χωρίς εμπαθή πολεμική γλώσσα και διάθεση.

Έχουμε το θεόσδοτο δικαίωμα να αντιπαρατεθούμε αναλυτικά και αδέκαστα με τις θέσεις που διατυπώνονται στο βιβλίο του. Οι θέσεις του π. Επιφανίου είναι γραμμένες με εξαιρετική πυκνότητα εννοιών και πληθώρα «λογικών» επιχειρημάτων, χωρίς πρωτογενείς πατερικές πηγές, γι’ αυτό και πολλά σκέλη της επιχειρηματολογίας του εκπίπτουν.
Οι ερμηνείες του π. Επιφανίου σε παραπέμπουν σε θέσεις, από τις οποίες επωφελούνται οι σημερινοί επίσκοποι και οικονομιστές.

Η θεολογική αυτοργάνωση του Γραφείου Αιρέσεων της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς και του π. Θεοδώρου Ζήση, οδηγεί στην κατοχύρωση της «Δυνητικής Ερμηνείας» του 15ουΚανόνα. Κάποιος δε «Ανώνυμος» μας παραπέμπει σ’ αυτές τις δυο πτέρυγες του λεγόμενου αντι-οικουμενισμού…

Υπερπηδώντας την βαθμίδα των συκοφαντιών ορισμένων «Ανωνύμων», που προβάλλονται ως αξίωση κυριαρχίας, υπογραμμίζω την ιστορικά σημαντική περίπτωση: Αδυνατούν(;) να διαστείλουν το πρόσωπο π. Επιφάνειος από την «Δυνητική» ερμηνεία του. Αδυνατούν να θεμελιώσουν «ορθότητα» της ερμηνείας αυτής και καταφεύγουν σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς–συκοφαντίες.

Επιτέλους, ας σταματήσουν (ως δικαιολογία) την προσφυγή στην αρετή του π. Επιφανίου και ας αρθρώσουν Πατερικό εκκλησιαστικό λόγο. Φθάνει πια!

«Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι Σύνοδοι, πάσαι αι θείαι Γραφαί, φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινωνίας διίστασθαι» (Αγ. Μάρκος ο ΕυγενικόςP.G. 160, 105C).

ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ