Σάββατο 13 Μαΐου 2017

13 Mαϊου. Όταν κάποιοι αγιορείτες εκτελέστηκαν.. Τιμή Αγίου- μίμησις Αγίου.Διαβάστε όσα περιγράφονται από την εκκλησιαστική μας ιστορία, από το Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας μας.

Μην μας πείτε ότι δεν είναι τόσο πανομοιότυπα με όσα συμβαίνουν σήμερα και πάλι στο Άγιο Όρος, όπου λύκοι ενδεδυμένοι με ράσα, απειλούν, εκβιάζουν και εκδιώκουν από τα κελιά όσους αγιορείτες αρνούνται να μνημονεύσουν τον αιρετικό Πατριάρχη..
(δείτε την ετικέτα μας "Διώξεις Αγιοριτών", ή κάντε κλικ εδώ)

Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Τιμή Αγίου- μίμησις Αγίου.

13 Μαΐου.
Τιμούμε την μνήμη των Ιβηριτών οσιομαρτύρων που μαρτύρησαν επί πατριάρχου Βέκκου.

Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, για να αποφύγει νέα εκστρατεία των σταυροφόρων εναντίον του Βυζαντίου, θέλησε να εξασφαλίσει την φιλία του Πάπα.

Σύμμαχο στην προσπάθειά του είχε τον λατινόφρονα πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο, αφού περιόρισε τον ανθενωτικό πατριάρχη Ιωσήφ ο οποίος και εμπόδιζε τα σχέδιά του.

Για να εδραιωθεί η ένωση, εξόρισε, φυλάκισε και βασάνισε με πολλούς τρόπους τους ορθοδόξους ανθενωτικούς.
Πίεζε προς πάσα κατεύθυνση ώστε να πραγματοποιηθεί η πολυπόθητος ένωση, με τίμημα φυσικά την ορθοδοξία.
Κυρίως, όμως, πίεζε τους μοναχούς του Αγίου Όρους να δεχθούν την μνημόμευση του πάπα στη Θεία Λειτουργία.

Αυτοί,έστειλαν στον αυτοκράτορα ένα ομολογιακό κείμενο,όπου επεξηγούσαν γατί επιβάλλεται η εκκλησιαστική απομάκρυνση απ'τους αιρετικούς,στηριζόμενοι πάνω στα λόγια των πατέρων της εκκλησίας.
Μεταξύ των άλλων έγραφαν
“Ο γαρ αιρετικόν δεχόμενος,τοις αυτού υπόκειται εγκλήμασι”,
“Ο ακοινωνήτοις κοινωνών,ακοινώνητος εστιν,ως συγχέων τον Κανόνα της εκκλησίας”.


Ο αυτοκράτορας,βλέποντας την θέση τους,έστειλε στον Άθωνα απεσταλμένους του πατριάρχου, ώστε να γίνει συλλείτουργο με τους αγιορείτες και να μνημονευθεί ο πατριάρχης Βέκκος, γεγονός το οποίο θα αποδείκνυε την ταυτόχρονη αποδοχή των λατινικών αποκλίσεων του πατριάρχου.

Υπήρξαν κάποιοι που συλλειτούργησαν από φόβο (ι.μ.Μεγ.Λαύρας,ι.μ. Ξηροποτάμου).
Στις ιερές μονές Ιβήρων, Βατοπεδίου, Ζωγράφου και στις Καρυές ομολόγησαν πίστη και θανατώθηκαν 74 μοναχοί.

Η πρό συνοδικής κρίσεως αποτείχιση την αγιορειτών οσιομαρτύρων, επιβεβαιώνει την σωστή τοποθέτηση των σημερινών, ελαχίστων, αγιορειτών που εκδιώχθησαν για το ορθόδοξο φρόνημά τους, αυτές τις μέρες απ'το άγιο Όρος.
Ζητούμε και απ'τους υπόλοιπους να παραμείνουν φύλακες της πίστης μας, τιμώντας τους Ιβηρίτες πατέρες που εορτάζουμε σήμερα, τους Βατοπεδινούς τους Ζωγραφίτες και τους Καρυώτες .
Ας αποκτήσουμε την ανδρεία, το 
αδούλωτο φρόνημά τους το  όπως και την κάθετη και απόλυτη θέση τους ως προς την μη εκκλησιαστική κοινωνία ,όπλα στον σημερινό αγώνα κατά της αίρεσης του οικουμενισμού.

Ορθοδοξία”