Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Αν προστρέξει ο Σεβ. Λαγκαδά στην ολοκληρωμένη δήλωση του Τορόντο, θα αντιληφθεί που είναι το θολολόγημα
Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης, σε ομιλία του την ημέρα της εορτής του Αγίου Αθανασίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου της ιστορικής περιοχής Λητής, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη Σύνοδο της Κρήτης με την εξής αναφορά : «Όλοι αυτοί που δήθεν Θεολογούν σήμερα χωρίς τη Θεολογία της Αρχιερατικής Προσευχής του Κυρίου μας και χωρίς το Μεγάλο Μήνυμα της Αγάπης και της Ενότητος Του, δεν Θεολογούν αλλά θολολογούν» (www.imlagada.gr).

Θα πρέπει κατ’ αρχή να αναφέρομε ότι η Εκκλησιαστική ενότητα νοείται εν αγάπη και εν αληθεία. Το κάλλος της εν αληθεία αγάπης, αποτελεί ασφαλή οδό σωτηρίας. Οποιαδήποτε έκπτωση είτε στην εν Χριστώ αγάπη, είτε στην αλήθεια της Πίστης, αποτελεί στρέβλωση. Η εν αληθεία αγάπη είναι κανών ακριβείας στην εν Χριστώ ζωή. Δεν νοείται Εκκλησιαστική ενότητα χωρίς την εν αληθεία αγάπη. «Εν τη Εκκλησία υπάρχει η θεανθρωπίνη φιλοσοφία της καθολικής ενότητος (πανενότητος) και η θεανθρωπίνη αίσθησις αυτής», λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

Όσον αφορά την απαξιωτική αναφορά του Μητροπολίτη Λαγκαδά, «δεν Θεολογούν αλλά θολολογούν», αρκεί πιστεύομε η υπόδειξη της μελέτης του ολοκληρωμένου κειμένου της «Δήλωσης του Τορόντο», για την οποία γίνεται λόγος στο τελικό κείμενο της Συνόδου της Κρήτης. Η μελέτη του ολοκληρωμένου κειμένου της «Δήλωσης του Τορόντο», αρκεί για να αντιληφθεί κανείς που είναι το εκκλησιολογικό θολολόγημα. Γιατί όταν μιλούμε για τη «Δήλωση του Τορόντο», εννοούμε αυτήν ολοκληρωμένη, καθότι ολόκληρο το κείμενο έχει υπογραφεί και έτσι μπορεί κανείς να αντιληφθεί τις εκκλησιολογικές στρεβλώσεις που ενυπάρχουν σ’ αυτό.

Στο τελικό κείμενο της Συνόδου της Κρήτης, στο άρθρο 19 γίνεται η εξής αναφορά : «Έχουν δε βαθείαν την πεποίθησιν ότι εκκλησιολογικαί προϋποθέσεις της Δηλώσεως του Toronto (1950), τιτλοφορουμένης «Η Εκκλησία, αι Εκκλησίαι και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών», είναι κεφαλαιώδους σημασίας δια την Ορθόδοξον συμμετοχήν εις το Συμβούλιον»
Όταν γίνεται αναφορά στη Δήλωση του Τορόντο, ολοκληρωμένη πρέπει να προβάλλεται και όχι επιλεκτικά άρθρα, καθότι ολόκληρη έχει υπογραφεί και αν κανείς προσεκτικά τη διαβάσει, θα διαπιστώσει που βρίσκεται το εκκλησιολογικό θολολόγημα. Ενώ αναφέρεται στη Δήλωση του Τορόντο ότι το Π.Σ.Ε., δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία, ως πρώτιστη θέση η οποία επεξηγεί τι είναι το Π.Σ.Ε., ακολούθως αναφέρει ότι «οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος μέλος της εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί μέλος της ίδιας του της εκκλησίας». Αυτό το εκκλησιολογικό θολολόγημα καταδεικνύει με το «περιεκτικότερο», ποια εκκλησία εννοεί. Η συνηγορία σ’ αυτό υποβαθμίζει το γεγονός να ανήκεις στην ίδια σου την εκκλησία. Το εκκλησιολογικό αυτό θολολόγημα στη Δήλωση του Τορόντο είναι ξεκάθαρο. Πως μπορεί να γίνει αποδεκτό τέτοιο εκκλησιολογικό θολολόγημα;

Το εδάφιο 5 στη Δήλωση του Τορόντο αναφέρει ότι «οι εκκλησίες – μέλη του Π.Σ.Ε. αναγνωρίζουν στις άλλες εκκλησίες στοιχεία της αληθούς εκκλησίας». Πως μπορεί να γίνει αποδεκτό τέτοιο εκκλησιολογικό θολολόγημα; Και μόνο αυτό το εκκλησιολογικό θολολόγημα, ήταν αρκετό για να μη γίνει αναφορά στη Σύνοδο της Κρήτης για τη Δήλωση του Τορόντο. Με βάση αυτά που αναφέραμε, προς τι ο απαξιωτικός ρηματικός προσδιορισμός ‘’θολολογούν’’;