Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Ποιοί θα καταδικάσουν την αίρεση; Αυτοί που βραβεύουν ή παρευρίσκονται στην Βράβευση του Μεγάλου αιρετικού Ζηζιούλα;Ο Δημητριάδος με τον Ζηζιούλα

και ο Παύλος Σισανίου στον Γερμανίας

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος στην απονομή του τίτλου του Διδάκτορα στον Ζηζιούλα μαζί με τον Γερμανίας.

Ο Παύλος Σισανίου παρευρέθηκε στο 54ο ιερατικό συνέδριο Γερμανίας.

Έτσι αποκαλύπτεται η προδοσία της Ιεραρχίας.