Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Σημεία των καιρών: Οι Ορθόδοξοι ιερείς διώκονται, οι Αιρετικοί τιμώνται υπό των Οικουμενιστών!!!—«Ου μόνον εισίν οι Λατίνοι σχισματικοί, αλλά και αιρετικοί…»(Μάρκος Ευγενικός). «… Φευκτέον αυτούς, (σ.σ. τους λατινόφρονες επισκόπους), ως φεύγει...

screenshot_554.png-w=995

Μοναχός π.Σάββας Λαυριώτης και ο πρωτοπρ. π.Νικόλαος Μανώλης

Φώτο από την ημέρα της ονομαστικής εορτής του «Αγίου» Σύρου κ.Δωροθέου, ο οποίος με καμάρι έχει δίπλα του εις το παραθρόνιο τον λίαν αγαπητόν εν «Χριστώ» αδελφόν του Παπικόν Καρδινάλιον…

Φώτο από την ημέρα της ονομαστικής εορτής του «Αγίου» Σύρου κ.Δωροθέου, ο οποίος με καμάρι έχει δίπλα του εις το παραθρόνιο τον λίαν αγαπητόν εν «Χριστώ» αδελφόν του Παπικόν Καρδινάλιον…

—«Ου μόνον εισίν οι Λατίνοι σχισματικοί, αλλά και αιρετικοί…»(Μάρκος Ευγενικός).

«… Φευκτέον αυτούς, (σ.σ. τους λατινόφρονες επισκόπους), ως φεύγει τις από όφεως, ως αυτούς (σ.σ. τους όφεις) εκείνους (σ.σ. τους λατινόφρονες) … τους χριστοκαπήλους και χριστεμπόρους…».

Και αλλού: «…Φεύγετε ουν αυτούς αδελφοί, και την προς αυτούς κοινωνίαν. οι γαρ τοιούτοι, (σ.σ. οι φιλενωτικοί λατινόφρονες),ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλουςΧριστού…». (Patrologia Orientalis, Tome XV, Au Concile de Florence, σελ. 318-320).

Ο Αιδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης και ο Οσιολογιότατος Μοναχός π. Σάββας Λαυρεώτης, κατ’ εντολή της Καθέδρας του Φαναρίου, διώκονται επειδή ομολογούν Ορθοδοξία. Λυπηρό φαινόμενο ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος ο οποίος κατάντησε «κοπέλι» του Οικουμενισμού.

Η πολύ-χρησιμοποιούμενη έννοια της εν Χριστώ Αγάπης, ισχύει μόνο για τους Αιρετικούς και όχι για τους ορθοδόξους ιερείς. Οι ορθόδοξοι ιερείς διώκονται και επιβάλλονται σ’ αυτούς εκκλησιαστικές ποινές, τους δε αιρετικούς τους δέχονται ως κανονικούς και ουχί ως ανίερους και αποβλητέους σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οι μεν ομολογούν Χριστόν, οι δε ως γνήσιοι λυκοποιμένες ομολογούν αίρεση και κακοδοξία.
Οι μεν με Αγάπη Χριστού αγωνιζόμενοι, οι δε με λύσσα οικουμενιστική διώκουν τους ομολογητάς.
Οι μεν την χείρα του ελεήμονος Σωτήρος Χριστού απλώνουν στους πλανηθέντες, οι δε την μάχαιρα του Οικουμενισμού ανασπώντας και εναντίον των ζηλωτών ιερέων στρέφοντας, τούτων την βιολογική εξόντωση επιθυμούν.

Οι μεν υπηρέται Χριστού γεγόνασιν, οι δε γκαρσόνια του Παπισμού κατάντησαν.

Οι Ορθόδοξοι ανά τον κόσμο θεωρούμαι ότι ο κ.Βαρθολομαίος δεν αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για να επιληφθεί του μεγάλου οράματος περί της ενότητας της χριστιανικής Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος, «δουλεύων την ανθρωπαρέσκειαν, απαρέσκει εις τον Θεόν και την Ορθοδοξίαν».

Εναντιούμεθα άπαντες, ως ορθόδοξοι, στην Αιρετική Σύνοδο της Κρήτης, διότι η επιθυμία του Λατινόφρονα κ. Βαρθολομαίου, τυγχάνει επίβουλος για την σωτηρία της ψυχής μας. Ο κ. Βαρθολομαίος επιδιώκει να αλλάξει τα παραδοθέντα υπό των Αγίων Πατέρων και τα διατεταγμένα υπ’Αυτών, σύμφωνα με τα οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία πορεύθηκε Σωτηριολογικά ανά τους αιώνες.

Μεγάλη ευθύνη φέρουν και οι εν Ελλάδι Αρχιερείς οι οποίοι κωφεύουν [εκτός ολίγων εξαιρέσεων], «ποιούν την νήσσαν» , κατήντησαν δε και αυτοί δουλόφρονες του Οικουμενισμού.

Ως ορθόδοξοι επομένως, έχουμε την υποχρέωση να θυμηθούμε τους ποταμούς των αιμάτων που έχυσαν οι Πατέρες ημών, για την υπεράσπιση της Αγίας Του Χριστού Ορθοδοξίας, για την διατήρηση της ανοθεύτου πίστεως ημών και όπως εκείνοι δεν επέτρεψαν, ούτε ένα γράμμα να αφαιρεθεί ή να προστεθεί στην ομολογία της πίστεως μας, τούτο πρέπει και εμείς να πράξουμε, ακούοντες την φωνή Αυτών, οι οποίοι διαχρονικά μας φωνάζουν και μας προτρέπουν να σταθούμε επί των ιερών της Ελληνο-Ορθοδοξίας, Επάλξεων.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!!!

ΠΗΓΗ