Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

"Εἷς Θεός", άρα και Μία Εκκλησία κι όχι πολλές, όπως το "Ἕν πονηρόν πνεῦμα των ψευδαποστόλων" Οικουμενιστών κακοδοξεί (Άγιος Ιγνάτιος)