Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Η ανεκλάλητη χαρά του Πατριάρ. Βαρθολομαίου για "ημι-συλλείτουργο με αιρετικό!Β ί ν τ ε ο γιὰ ὅσους ...εὔκολα ξεχνοῦν τὴν "ἐν Ἐκκλησίᾳ" καὶ "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ" διακήρυξη τῆς αἵρεσης καὶ τὴν μετονομάζουν ...παράπτωμα(!) ποὺ θὰ ἐξετάσει -ὅταν θὰ νικηθοῦν οἱ Οἰκουμενιστές- ἀπὸ Σύνοδο ποὺ τότε …θὰ συγκληθεῖ! Καὶ ἕως τότε, δηλώνουν ἀνερυθρίαστα, ὅτι θὰ μνημονεύουν τοὺς αἱρετικούς!


Πατρ. Βαρθολομαῖος: «Ἁγιώτατε καὶ ἠγαπημένε ἐν Χριστῷ αδελφέ, Ἐπίσκοπε τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, κ. Φραγκίσκε! Δόξαν καὶ αἶνον ἀναπέμπομεν τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ ἡμῶν τῷ καταξιώσαντι ἡμᾶς τῆς ἀνεκλαλήτου χαρᾶς καὶ τῆς ἐξιδιασμένης τιμῆς τῆς προσωπικῆς παρουσίας τῆς ὑμετέρας Ἁγιότητος κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου».
Βαρθολομαιος-Παπας, «ΦΑΝΑΡΙ»,30-11-14: ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου