Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Γιατί Δεν έχει Καθαιρεθεί Ακόμη Ο Βαρθολομαίος;Οι Κακόδοξες Θέσεις του και η Απάντηση.

Αποτέλεσμα εικόνας για βαρθολομαιος συναγωγη


Είναι γεγονός ότι στα μάτια ανθρώπων χωρίς καλή πληροφόρηση ή χωρίς τη διάθεση να δούνε την αλήθεια σε βάθος το συγκεκριμένο ερώτημα φαίνεται δύσκολο να απαντηθεί στοιχειοθετημένα από τη στιγμή που τα παρακάτω φαίνονται προφανή, ευδιάκριτα, απίστευτα κι όμως δεν υπάρχει μια εξίσου ξεκάθαρη καθαρτική δράση μέσα στην ορθοδοξία. Άλλοι πάλι που είναι συμμέτοχοι στην προδοσία τα δικαιολογούν με κάθε τρόπο, ως καλά δασκαλεμένα πιόνια στο θέατρο του παραλόγου, πάντα καλυμμένο με ένα χρυσό περίβλημα για να κρύβει το βούρκο.

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος την 28η Οκτωβρίου 2009 παραβρίσκεται στη «ΣΥΝΑΓΩΓΗ των Ιουδαίων» όπου παραλαμβάνει τὸ βραβείο «Μακκαβαίων», μὲ τὸ ὁποίο τὸν «τίμησε» ἡ Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ της πόλης της Νέας Υόρκης. Τα λόγια του πατριάρχου είναι χαρακτηριστικά για το πως αντιλαμβάνεται ο ίδιος αυτή την επίσκεψη του στην «Συναγωγή του Σατανά» όπως την χαρακτηρίζει η Αγία Γραφή και Συγκεκριμένα η Αποκάλυψη του Ιωάννου : «οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν· ἀλλὰ πλούσιος εἶ καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων ᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ. – Ξέρω τη θλίψη σου και τη φτώχεια – αλλά είσαι πλούσιος – και τη βλαστήμια από εκείνους που λένε τους εαυτούς τους πως είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά. ( Αποκάλυψις Ιωάννου κεφάλαιο 2, στίχος 9) «

Ερχόμενος λοιπόν σε αντίθεση με τη Χριστιανική Ορθόδοξη πίστη ο πατριάρχης Βαρθολομαίος δηλώνει μεταξύ άλλων εκείνη τη μέρα: «Ραβινε Άρθουρ Σνάιερ, πολυαγαπημένε φίλε, εξοχότατοι πρεσβευτές, αντιπρόσωποι των εθνών, διακεκριμένοι ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, αγαπητά παιδιά, Σαλόμ. Είναι μεγάλη χαρά για μας να έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε την ευλογημένη συναγωγή του Παρκ-Ιστ στην 
καρδιά αυτής της υπέροχης πόλης.» (Απομαγνητοφώνηση του παρακάτω βίντεο , 0:22 -0:56)


Ο Βαρθολομαίος λοιπόν ξεκάθαρα αντιστρατέυεται την Αγία Γραφή χαρακτηρίζοντας «ευλογημένη» αυτήν, την Ιουδαϊκή (Φαρισαϊκή / Ταλμουδιστική) Συναγωγή που στην πραγματικότητα είναι Συναγωγή του Σατανά όπως μας βεβαιώνει ο λόγος του Κυρίου δια της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Επιπλέον ο Βαρθολομαίος παρανομεί και απέναντι στους Ορθοδόξους κανόνες οι οποίοι είναι ξεκάθαροι όταν λένε ότι όποιος κληρικός εισέρχεται σε συναγωγή Ιουδαίων ή Αιρετικών πρέπει να αφορίζεται και να καθαιρείται:
-Κανών ΞΕ’ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
«Εἴ τις Κληρικός, ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καί καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω».

-Κανών ΟΑ΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
«Εἴ τις Χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἰερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω».


-Κανών ΛΖ΄ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
«ὅτι οὐ δεῖ παρά τῶν Ἰουδαίων ἤ αἱρετικῶν τά πεμπόμενα ἑορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζει αὐτοῖς».


Επανερχόμαστε λοιπόν στο αρχικό ερώτημα μας το οποίο όπως είπαμε είναι δύσκολο να απαντηθεί από όσους δεν έχουν καλή πληροφόρηση ή εθελοτυφλούν και δεν πρόκειται να απαντηθεί , παρά μόνο να δικιολογηθεί, από τους συμμετόχους στο προδοτικό θέατρο του παραλόγου: Γιατί δεν έχει καθαιρεθεί ακόμη ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος ενώ είναι τόσο προφανείς οι παρανομίες και εξίσου ξεκάθαροι οι ορθόδοξοι κανονες; 
Απαντάμε: ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙ. Δυστυχώς Αυτή είναι η Αλήθεια.


Και κάτι Τελευταίο:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ :
1. Ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας»3.
2. Ὅτι τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ Γραφὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ ὅπως αὐτή4» καὶ ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό5.
3. Ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές6.
4. Ὅτι εἶναι «εὐλογημένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων, ποὺ ἀπεκήρυξε ὁ ὑπ᾽ αὐτῶν σταυρωθεὶς Κύριος7.
5. Ὅτι ἡ βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας, δηλαδὴ ἡ ἄποψη ὅτι: «ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…». «Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν8»,εἶναι ἀποδεκτή.
6. Ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες εἶναι: «Τείχη τοῦ αἴσχους9».
7. Ὅτι ἡ Ρωμαϊκὴ «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ μυστήριά της ἔγκυρα10 καὶ ὁ Πάπας κανονικὸς Ἐπίσκοπος. Ὅτι ὁ Πάπας γιὰ ἐσᾶς εἶναι: «προφητικὸς ἀρχηγὸς ὄχι μόνο τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου» καὶ «πρότυπον» καὶ «ἀδαπάνητος θησαυρὸς καὶ ὁδοδείκτης11».
8. Ὅτι οἱ συλλειτουργίες καὶ συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι «ἀγάπη». Κάτι ποὺ, ὄχι μόνο δὲν δίδαξε ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ἔπραξε τὸ ἀντίθετο μὲ στρατιὲς μαρτύρων.
9. Ὅτι οἱ καταδικασμένοι, ἀπὸ τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, Μονοφυσίτες εἶναι «Ὀρθόδοξοι».
10. Ὅτι οἱ χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν εἶναι ἔγκυρες.12
11. Ὅτι ἡ Οὐνία εἶναι ἀποδεκτή.
12. Ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μία, ἀνάμεσα στὶς 348 «ἐκκλησίες» – μέλη τοῦ Π.Σ.Ε – οἱ ὁποῖες διευθύνονται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.13
13. Ὅτι: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν (τὸ Σχίσμα) προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ!!!14Σημειώσεις: (Από 3 έως 14 αντιστοιχούν στα παραπάνω)1. «Ὀρθ. Τύπος» φ. 2130/09.09.2016.
2. «Ὀρθ. Τύπος» φ. 2125/15.07.2016, ὅπου δημοσιεύθηκε ἡ ἀπόδειξη πληρωμῆς στὴ μασονικὴ στοά.
3. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 603, σελ. 15 καὶ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 494, σελ. 23, Γενεύη 1994 . «Ἐπίσκεψις» 511/30-11-1994 καὶ Ὀρθόδοξος Τύπος» 11-9-2009, «Ἀδέσμευτος Τύπος» (Μήτση) 21/9/2004, «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀριθ. 523, σ. 12, Γενεύη 1995.
4. Ἀντιφώνηση πρὸς τὸν πρόεδρο τοῦ Ἰρὰν Mohamend Khatami στὶς 13-1-2002. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 606, σ. 2 . «Ὀρθ. Τύπος», 15/3/2002.
5. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 563, σ. 21.5. ww.romfea.gr/index.php?option =com_ content&task=view&id=3117&Itemid=2, Ἐκκλ. Πρακτορεῖο Εἰδήσεων http://www.amen.gr 20/1/2013.
6. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», 21/9/2003.
7. Νέα Ὑόρκη, 28η Ὀκτ. 2009. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης παραλαμβάνει τὸ βραβεῖο «Μακκαβαίων», μὲ τὸ ὁποῖο τὸν «τίμησε» ἡ Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ τῆς πόλης.
8. Ὁμιλία στὸ Μπαχρέϊν, στὶς 25−9−2000. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 588, σελ. 16 καὶ ἀπὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε στοὺς Μουσουλμάνους ὅλου τοῦ κόσμου μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ραμαζανίου. Ρεπορτὰζ τοῦ Νίκου Παπαδημητρίου στὸ “Flash” στὶς 16.12.2001.
9. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 423, 15/7/1989, σ, 6-7.
10. Πορίσματα Διορθόδοξου Συνεδρίου γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, Θεσσαλονίκη 2004, περ. «Θεοδρομία», τεῦχ. 4ο.
11. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 647, σελ. 2-3 30/4/2005. «Καθολική» 22/7/2003, ἐπίσημη ἐφημερίδα τῶν ΡΚαθολικῶν στὴν Ἑλλάδα.
12. Στεφανίδου Β., Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, σ. 711.
13. «Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 60ῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε.», Θεοδρομία 1 (Ἰαν.–Μάρτιος 2008) σ. 145.
14. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ» 15-6-1989, «Ἐκκλ. Ἀλήθεια» 16.12.1998 καὶ ἐφημερίδα «Νέοι Ἄνθρωποι» 26-2-1999.