Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

Στο δρόμο της ΕπΑνάστασης. Ομιλία 14η.

Αποτέλεσμα εικόνας για μαυριδησ θεολογοσ

Στο δρόμο της ΕπΑνάστασης. Ομιλία 14η.

μία ακόμη ομιλία "έξω από τα δόντια"
(με αναφορές στους οικουμενιστές και τις πλάνες τους)

εκφωνήθηκε την 
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017.