Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

Οι αντιδράσεις φουντώνουν! Είναι πλέον ολοφάνερο ότι οι Οικουμενιστές έχουν πάρει δρόμο χωρίς επιστροφή!Δήλωση κατά συνείδηση


ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ


Με την πλήρη επίγνωση κατά ορθόδοξη συνείδηση ότι υπακοή σε θέματα πίστεως και ηθικής σε αντίθετη νουθεσία δεν γίνεται, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος του Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, θα περιμένω και έως το τέλος του έτους.
 Έκτοτε, θα απομακρύνομαι εντελώς από χώρους όπου θα παραβρίσκονται επίσκοποι οι οποίοι δεν έχουν δημόσια τοποθετηθεί αρνητικά ή καταδικάσει, ή έχουν προσυπογράψει τη σύνοδο προκαθημένων και αυτοαποκαλούμενη ως αγία και μεγάλη του Κολυμπαρίου Κρήτης, από όπου αντιληφθώ ότι γίνεται συμπροσευχή με αλλόθρησκους και αιρετικούς αλλά και από ιερείς που συμφωνούν με τις αποφάσεις της.
 Επιπρόσθετα, σε επισκοπές που ο ιεράρχης τους διώκει ορθοδόξους κληρικούς ή λαϊκούς επειδή αντιδρούν λόγω ή έργω στην παναίρεση του Οικουμενισμού όπως αυτή είναι κατεγνωσμένη από τους αγίους, οσίους και ομολογητές της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, κυρίως δε, από τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις έως τώρα μελέτες και δημοσιεύσεις επιφανών ορθοδόξων επιστημόνων, τις αντιδράσεις πλήθους πιστών για το θέμα αυτό και τους Ιερούς Κανόνες προς αποφυγή σχισμάτων, μετά πόνου ψυχής, προσευχής, πνεύματος αγωνιστικού και εντός της Εκκλησίας, ουδεμία εκκλησιαστική κοινωνία θα έχω και με τους ιερείς -πλην των διωκομένων- που θα εξακολουθούν να παραμένουν σε κοινωνία με τον αιρετικό διώκτη επίσκοπο.

Απόστολος Κανδιανού Σαραντίδης
https://sarandides.blogspot.com
Καβάλα, 8 Σεπτεμβρίου 2016.

Σχόλιο: Panagiotis Panagiotou
Και εγώ,παρόλο που δεν έχω (ακόμα) αποτειχιστεί,αρνούμαι να παρευρεθώ σε οποιαδήποτε ακολουθία ιερουργεί επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος ή ιερέας που γνωρίζω πως είναι οικουμενιστής.
Πηγή

ΠΗΓΗ