Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Προσπαθώντας να πεί κάποιες αλήθειες, απέδειξε ότι ο Οικουμενισμός έχει κερδίσει τον παπούλη! Τι λέει ο μητροπολίτης του;

Αποτέλεσμα εικόνας για παπικοι εγκυρα μυστηρια

Ὁ π. Ἀντώνιος Χρήστου, τῆς Ἱ. ΜητροπόλεωςΓλυφάδας, κηρύττει ὅτι οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες ἔχουν …ἔγκυρα Μυστήρια!!!«Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπιτρέπει νὰ παντρευόμαστε μὲ Παπικοὺς καὶ ἑτεροδόξους, ἀλλὰ ὄχι μὲ Παλαιοημερολογίτες, γιατὶ ἔχουν ἄκυρα Μυστήρια».
(Δεῖτε στὸ 3.40)