Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς Μητροπολίτη Βέροιας Παντελεήμων (με αφορμή την απαίτηση του να υπακούμε στις εντολές του) "Υπακοή και τήρηση των κανόνων"Υπακοή και τήρηση των κανόνων 
ζήτησε ο Μητροπολίτης Βεροίας"

Κύριε Παντελεήμων.
Ὅταν βγαίνεις ἐπίσημα καὶ ζητᾶς τήρηση τῶν Κανόνων, δὲν καταλαβαίνεις ὅτι θὰ ἔρθει ὁ «πάσα ένας» καὶ θὰ σοῦ πεῖ:

–Ψίτ, κύριος, ἀφοῦ ἐσεῖς οἱ Οἰκουμενιστὲς δὲν ἐφαρμόζετε τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, ἔχετε μοῦτρα νὰ ζητᾶτε ἀπὸ ἄλλους, καὶ μάλιστα κατωτέρους ἐφαρμογὴ τῶν Κανόνων;
Ἔντιμο καὶ ἀντρίκιο εἶναι, πρῶτα ἐσεῖς νὰ εἶστε ἐντάξει, καὶ μετὰ νὰ ζητᾶτε ἀπὸ τοὺς ὑφισταμένους σας τὸ αὐτό.Νὰ ἀραδιάσουμε τὸ λοιπόν, κάποιες δεκάδες Κανόνες, ποὺ ἐσεῖς παραβαίνετε καθημερινά; Κι ὄχι τυχαίους Κανόνες, ἀλλὰ Κανόνες ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν διατήρηση τῆς Πίστης μας;Κουραστικὸ θὰ εἶναι γιὰ τὸν κόσμο. Ὅσο γιὰ σᾶς τοὺς ξέρετε ἀπ' ὄξω κι ἀνακατωτά!


Παραβαίνετε τοὺς Κανόνες γιὰ τὶς συμπροσευχές, γιὰ τοὺς Διαλόγους μὲ τοὺς αἱρετικούς, διαστρέφετε τὴν Πίστη τῶν Πατέρων μας, πάντα ἔχετε τοὺς κοκκινοσκούφηδες Καρδινάλιους στὶς Θ. Λειτουργίες σας, γελοιοποιήσατε καὶ κάνατε καρικατούρα Συνόδου, τὴν Κολυμπάριο Σύνοδο καὶ τόσα ἄλλα ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός!

Μὲ τί μοῦτρα, λοιπόν, τολμᾶτε νὰ διατάζετε Δεσποτικὰ τοὺς ὑπηκόους σας, νὰ μὴ μιλοῦν καὶ νὰ μὴν ἀντιδροῦν σ' αὐτὰ τὰ καραγκιοζιλίκια σας;
Ντροπή σας ὀρέ!

Ι.Κ
(υπάρχει όλο το δημοσίευμα - ανακοίνωση της Μητρόπολης
Βεροίας)

στο θέμα αναφερθήκαμε με σχόλια μας και χθες, εδώ.