Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

Μια τοποθέτηση-ερμηνεία περί αποτειχίσεως .
Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ τὸν KD


Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Άπαντα, Β' Επιστολή αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, κεφ Γ., τόμ. 38, σελ. 87:

Ἑρμηνεία:

«Επειδή αι Γραφαί είναι τα αποστολικά τείχη των Εκκλησιών, όχι μόνον τους συγκαιρινούς του, αλλά και τους επιγιγνομένους τους ασφαλίζει με αυτάς.
Και έτσι κατασκεύασε τόσον ισχυρόν και αδιάρρηκτον τον περίβολον τούτον και τον περιέφερεν εις όλην την οικουμένην με ασφάλειαν, ώστε και τους συγκαιρινούς και τους επιγινομένους και τους τωρινούς και τους κατοπινούς μέχρι της ελεύσεως του Χριστού, τους απήλλαξε από κάθε επιβουλήν των εχθρών».Οι ψευδεπίσκοποι λοιπόν, σαν ψευδοδιδάσκαλοι φτιάχνουν άλλα τείχη (διαστρέφουν τις Γραφές τα δόγματα), δεν τους αρέσουν τα τείχη της Εκκλησίας μας (Αγία Γραφή, Παράδοση των Πατέρων, Κανόνες και Δόγματα).
Εισέρχονται μέσα στα νέα τείχη που φτιάχνουν και χωρίζονται από την Εκκλησία.
Φτιάχνουν άλλο περίβολο αιρετικό και μπαίνουν μέσα οι ίδιοι και όσοι έχουν κοινωνία μαζί τους. Τειχίζονται πλέον εντός αιρετικών τειχών.
Εμείς λοιπόν, αποτειχιζόμαστε από τους τειχισμένους στην παναίρεση του οικουμενισμού ψευδεπισκόπους.
Με την αποτείχισή μας, βγαίνουμε εκτός των αιρετικών τειχών
(διαστροφή Δογμάτων και Γραφών) που έχουν σηκώσει οι ψευδεπίσκοποι και εισερχόμαστε εντός των αποστολικών τειχών της Εκκλησίας. (Αγία Γραφή, Παράδοση των Πατέρων, Κανόνες, Δόγματα).


Προσοχή
Εμείς δεν σηκώνουμε νέα τείχη, εμείς ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ προς πάσα κατεύθυνση τα ΑΣΑΛΕΥΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ.
Εντός των τειχών αυτών που πιστεύουμε ομολογούμε και δείχνουμε, περιφερόμαστε εις όλη την οικουμένη με ασφάλεια μέχρι της Δεύτερης Ενδόξου Ελεύσεως του Χριστού και είμαστε απαλλαγμένοι από κάθε επιβουλήν των εχθρών.
Οι ψευδεπίσκοποι έφτιαξαν νέα τείχη διαφορετικά από τα αποστολικά τείχη
(με την διαστροφή δογμάτων και της Γραφής και των κανόνων, συγκεκριμένα με την αποδοχή της παναίρεσης του οικουμενισμού),
και έχουν τειχιστεί μέσα σε αυτά και μαζί με αυτούς όσοι έχουν κοινωνία μαζί τους και έτσι έχουν χωρίσει τους εαυτούς τους από την Εκκλησία. Διότι δεν μπορείς να είσαι εντός δυο τειχισμών, εντός δύο περιβόλων ταυτόχρονα.


Αποτείχιση από τους τειχισμένους στην παναίρεση του οικουμενισμού ψευδεπισκόπους.

Εμείς παραμένουμε εντός των αποστολικών τειχών της Εκκλησίας μας τα οποία πιστεύουμε δείχνουμε και ομολογούμε δημόσια.


Αγία Γραφή: Παράδοση των Αγίων Πατέρων, Κανόνες και Δόγματα της Εκκλησίας μας.