Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017

Ένας αξιολύπητος Επίσκοπος! 

Ο Γόρτυνος Ιερεμίας:


Υπάρχει ένα ύπουλο Σατανικό κίνημα που λέγεται Οικουμενισμός
– Είναι παναίρεση και τον υποκινεί ο ΠάπαςΤελικά, οἱ πιὸ ἀξιολύπητοι ἄνθρωποι εἶναι οἱ ριψάσπιδες καὶ οἱ προδότες. «Ο ρίψασπις ρίχνοντας την ασπίδα του εξέθετε σε κίνδυνο τον συμπολεμιστή του, αφού η ασπίδα του ενός εκάλυπτε το σώμα του διπλανού του»!
Στὸ χῶρο τῆς Πίστεως τώρα. Κάποιοι Ἐπίσκοποι, ποὺ μεγάλωσαν καὶ ἀνδρώθηκαν δίπλα σὲ ὑψηλὰ ἀναστήματα Πίστεως καὶ ἀγωνιστικοῦ-ὁμολογιακοῦ φρονήματος, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ἀκολούθησαν τὸ σταυρικὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ γλυκάθηκαν ἀπὸ ὑψηλὲς ἀκαδημαϊκὲς καὶ δεσποτικὲς θέσεις, ἀναγκάστηκαν ἀπὸ συμφέρον (ἢ ἀπὸ δειλία) –γιὰ νὰ μὴν τὶς χάσουν– νὰ μειοδοτήσουν σὲ θέματα Πίστεως καὶ ἔκτοτε ταιριάζει σ’ αὐτοὺς ὁ ψαλμικὸς στίχος: «Πάντες εξέκλιναν, άμα ηχρειώθησαν» (Ψαλμ. 52, 4). Ἐνῶ δηλαδή, γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια (ἀφοῦ γιὰ κάποιο χρόνο τὴν ὑπηρέτησαν) προτίμησαν νὰ τὴν ἀρνηθοῦν, ἀφήνοντας ἔκθετους τοὺς πιστοὺς ποὺ τοὺς θεωροῦσαν στήριγμα καὶ μπροστάρηδες στὸν ἀγώνα, καὶ ἐπιτρέποντας στοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως Οἰκουμενιστὲς νὰ ἁλωνίζουν ἀσύδοτοι στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Θεοῦ, ὅσο βέβαια ὁ Κύριος τοὺς ἀνέχεται.


Ἔτσι, τολμοῦν νὰ κάνουν τὸ δάσκαλο, ἀλλὰ διδάσκουν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ψευδοδιδάσκαλοι! Λέγουν ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι «ἕνα ὕπουλο σατανικό κίνημα, …πού δέν εἶναι ἁπλᾶ μία αἵρεση, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλες τίς αἱρέσεις, εἶναι παναίρεση”», ἀλλὰ ταυτόχρονα «χωρὶς περίσκεψιν, χωρὶς αἰδώ», διδάσκουν νὰ κοινωνοῦμε μὲ αὐτοὺς τοὺς μολυσμένους καὶ μολυσματικούς, ποὺ οἱ ἴδιοι χαρακτηρίζουν ὡς τοὺς χειρότερους αἱρετικοὺς τῆς ἱστορίας, τοὺς Οἰκουμενιστές! Καὶ "ξεχνοῦν" (λόγῳ ἐνοχικῶν τύψεων) ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι πάντοτε, σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, ἀποτειχίζονταν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἀκόμα καὶ ἐπὶ ὑποψία αἱρέσεως, πρὶν φυσικὰ καταδικαστοῦν οἱ αἱρετικοὶ ἀπὸ Σύνοδο. (Οἱ δύστυχοι δὲν θέλουν νὰ κατανοήσουν τὸ ἑξῆς ἁπλό: Ὅτι ἀποτείχιση γίνεται πρὶν καταδικαστοῦν οἱ αἱρετικοί! Γιατὶ ἂν καταδικαστοῦν ἀπὸ Σύνοδο, τότε δὲν νοεῖται ἀποτείχιση, ἀφοῦ τότε οἱ αἱρετικοὶ τίθενται διὰ νόμου ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀποτείχιση ἔχει νόημα, πρὶν τὴν καταδίκη, γιὰ νὰ μὴν μολύνονται οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν αἵρεση)!


ΣΧΟΛΙΟ π. Φώτιος Βεζύνιας (ἐδῶ): Λέτε Σεβασμιώτατε "Γιατί ὑπάρχει ἕνα ὕπουλο σατανικό κίνημα, πού θέλει νά ἀναμείξει τήν ὀρθή πίστη μας μέ ἄλλα ψεύτικα «πιστεύω» καί νά μᾶς τήν παραλλάξει καί νά μᾶς τήν ψευτίσει. «Οἰκουμενισμός» λέγεται τό κίνημα αὐτό, πού δέν εἶναι ἁπλᾶ μία αἵρεση, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλες τίς αἱρέσεις. Εἶναι «παναίρεση». Καί τόν Οἰκουμενισμό τόν ὑποκινεῖ καί τόν ὑποστηρίζει ὁ Πάπας".
Σεβασμιώτατε εσείς βλέπετε μόνο τον πάπα ως οικουμενιστή; Ο Πατριάρχης μας δεν είναι; Η Σύνοδος της Κρήτης δεν θεμελίωσε τον οικουμενισμό; Οι άγιοι συνεπίσκοποί σας που συμπράττουν και χαίρουν με τα οικουμενιστικά δρώμενα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι οικουμενιστές; Και κάτι ακόμα γιατί δεν βάζετε στην πλειάδα των Αγίων και τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, και τους ομολογητάς ανθενωτικούς... μάρτυρας αγίους;...


Γιατί Σεβασμιώτατε μας γεμίζετε θλίψη; Τι φοβάστε για να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους; Εμείς σας θέλουμε για αρχηγούς... Εσείς γιατί δεν αναλαμβάνετε αυτό που σας έδωσε ο Κύριος;


π. Φώτιος Βεζύνιας
Ο Γόρτυνος Ιερεμίας:
Υπάρχει ένα ύπουλο Σατανικό κίνημα που λέγεται Οικουμενισμός
– Είναι παναίρεση και τον υποκινεί ο ΠάπαςΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ


Ἀγαπητοί μου χριστιανοί
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως,


Eὔχομαι νά εἶστε καλά καί νά ζῆτε εὐτυχισμένα. Εὔχομαι ἡ Παναγία Δέσποινα νά Σᾶς σκεπάζει καί νά φυλάγει τήν οἰκογένειά σας ἀπό κάθε κακό. Νά εἶστε Παναγιοσκέπαστοι, καλοί μου!


Ὡς Ἀρχιερεύς τοῦ τόπου αὐτοῦ, ὑπεύθυνος γιά τήν πνευματική σας προκοπή, ἐπιθυμῶ κατά πρῶτον νά θερμαίνεται ἡ καλή σας καρδιά μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί, σάν νά μοῦ φαίνεται, ὅτι μᾶς καταπλάκωσαν τά διάφορα προβλήματα, οἰκονομικά καί ἄλλα, ἀπορροφηθήκαμε ἀπό αὐτά καί ξεχάσαμε ὅτι πρῶτο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι τό νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό καί νά ζοῦμε κατά τόν ἅγιο Νόμο Του. Ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἤρθαμε στόν κόσμο εἶναι νά βροῦμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. «Θέωση» λέμε τήν ἕνωση αὐτή.
Γι᾽ αὐτό σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς θερμοπαρακαλῶ, ἀδέλφια μου,
νά κάνουμε ὅλοι μας στροφή καί νά ἐπιστρέψουμε ὁλόκαρδα στόν Χριστό μας καί στήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Στήν προσευχή μας νά λέμε: «Χριστέ μου, κάνε με νά Σ᾽ ἀγαπῶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα! Παναγία μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί τήν ἀγάπη μου σέ Σένα»!
Στά σπίτια σας, χριστιανοί μου, νά ἔχετε τό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί νά διαβάζετε ἀπ᾽ αὐτό λίγο κάθε μέρα. Τί χριστιανοί εἴμαστε, ἄν δέν ἔχουμε διαβάσει, ἔστω καί μιά φορά, τό Εὐαγγέλιο; Τίς Κυριακές καί τίς μεγάλες ἑορτές νά ἐκκλησιάζεστε μέ ὅλη σας τήν οἰκογένεια. Ὅταν ξυπνᾶτε τό πρωί, πέστε τό «Πάτερ ἡμῶν…» καί παρακαλέστε τόν Χριστό νά πάει καλά ἡ καινούργια ἡμέρα. Καί προτοῦ νά πλαγιάσετε τό βράδυ κάνετε πάλι τήν προσευχή σας καί εὐχαριστῆστε τόν Χριστό γιά τήν ἡμέρα πού πέρασε. Τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές νά τίς νηστεύετε, ὅπως ἔτσι τό θέσπισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό καντήλι καί τό λιβάνι νά μήν ἀπουσιάζει ἀπό τά σπίτια σας, γιατί αὐτά εἶναι δείγματα τῆς γνήσιας ὀρθόδοξης πνευματικότητας. Καί νά προσπαθεῖτε, χριστιανοί μου, νά τά ἔχετε καλά μέ ὅλους καί νά μήν κάνετε σέ κανένα κακό, οὔτε νά κατηγορεῖτε κανένα. Γιατί ὅλοι εἴμαστε ἔνοχοι ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ μας. Ἔτσι νά ζῆτε, ἀδέλφια μου, καί θά δεῖτε ὅτι θά ἔλθει ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στίς οἰκογένειές σας καί στήν πατρίδα μας, πού μᾶς τήν βούλιαξαν οἱ ἄρχοντές μας. Οἱ ἄρχοντές μας αὐτοί, πού λένε ἀδιάντροπα ὅτι δέν πιστεύουν στόν Θεό καί μερικοί μάλιστα ἀπ᾽ αὐτούς θεσπίζουν καί ἐνάντια πρός τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Τά εἶπαν καί τά ἔκαναν καί ἄλλοι αὐτά τά βλάσφημα, ἀλλά ἔγιναν στάχτη καί σκορποχώρι!…

Καί κάτι ἄλλο, ἀδελφοί μου: Εἶστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί, βαπτισμένοι στήν ἅγια Κολυμβήθρα ἀπό ὀρθόδοξο παπᾶ. Κρατῆστε, λοιπόν, στερεά τήν ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Ὅπως τήν ἔζησαν οἱ εὐλογημένοι παπποῦδες καί γιαγιάδες μας ἐδῶ στήν Ἐπαρχία μας. Γιατί ὑπάρχει ἕνα ὕπουλο σατανικό κίνημα, πού θέλει νά ἀναμείξει τήν ὀρθή πίστη μας μέ ἄλλα ψεύτικα «πιστεύω» καί νά μᾶς τήν παραλλάξει καί νά μᾶς τήν ψευτίσει. «Οἰκουμενισμός» λέγεται τό κίνημα αὐτό, πού δέν εἶναι ἁπλᾶ μία αἵρεση, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλες τίς αἱρέσεις. Εἶναι «παναίρεση». Καί τόν Οἰκουμενισμό τόν ὑποκινεῖ καί τόν ὑποστηρίζει ὁ Πάπας. Νά κρατᾶτε λοιπόν σταθερά τήν ὀρθόδοξη πίστη, χριστιανοί μου, καί νά τήν ὑπερασπίζετε ὅταν τήν προσβάλουν οἱ αἱρετικοί, πού ἔρχονται καί στά μέρη μας. Ἀλλά, γιά νά γίνει αὐτό, πρέπει νά γνωρίζετε τήν πίστη μας, νά ξέρετε τά δόγματά της καί τίς μεγάλες της ἀλήθειες. Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ ἄρχισα σέ σειρά δογματικῶν κηρυγμάτων νά σᾶς μιλάω γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, ἀλλά μοῦ λέγατε ὅτι εἶναι δύσκολα τά κηρύγματα αὐτά καί τά σταμάτησα. Ἀλλά ὅμως θεωρῶ τά κηρύγματα αὐτά πολύ ἀναγκαῖα καί πολύ ἀπαραίτητα, γι᾽ αὐτό θέλω πάλι νά τά ξαναρχίσω μέ ἁπλούστερο τρόπο αὐτή τήν φορά, ὅσο μπορῶ βέβαια. Καί παρακαλῶ καί σᾶς, ἀγαπητοί μου, νά δείχνετε ἐνδιαφέρον στό νά τά ἀκοῦτε καί νά τά μελετᾶτε, γιατί θά τά λαμβάνετε καί γραπτῶς σέ ἰδιαίτερο φυλλάδιο. Ἐπιθυμῶ νά εἶστε καλοί μαθητές καί τηρητές τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων. Καί ἐγώ, βλέποντας τήν δική σας πρόοδο, θά γίνoμαι, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καλύτερος, ὅπως μέ θέλετε.


Ναί, τό ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ πίστη μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ὅλα ἄς τά χάσουμε, καί χρήματα καί κτήματα καί δόξες καί τιμές, μόνο τήν πίστη μας νά μήν χάσουμε. Ἀκόμη, καί ἄν μᾶς ὑποβάλουν σέ μαρτύρια γιά νά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας, ἄς μᾶς δώσει ὁ Χριστός τήν Χάρη Του ἐκείνη τήν ὥρα νά ὑπομείνουμε τά μαρτύρια καί νά μήν κάνουμε τό κακό νά προδώσουμε τήν πίστη μας· γιατί, τί νά τήν κάνουμε τήν ζωή μας, ἄν ἀρνηθοῦμε τόν Χριστό; Ἀλλά, γιά νά ἀντέξουμε τό μαρτύριο τοῦ αἵματος καί νά μήν γίνουμε προδότες, θά πρέπει νά μήν εἴμαστε προδότες στό καθημερινό μαρτύριο, πού μᾶς φέρει ὁ πειρασμός μέ τά ἡδονικά του, γιά νά μᾶς παρασύρει σέ ἁμαρτία, σέ ὁποιαδήποτε ἁμαρτία, ἔστω καί σέ ἕνα ἁπλό θυμό.
Ἀλλά, καί τό ἄλλο τό σοβαρό ἀκόμη, γιά νά μή ξεχάσω: Προσοχή ἀπό τούς Γεροντάδες σας! Νά προτιμᾶτε γιά καθοδηγούς σας ὄχι τούς δυναμικούς καί τούς θαρραλέους καί πού κάνουν τόν ζηλωτή, ἀλλά τούς ἁγίους. [σ.σ.: Γιατί Προφήτης Ἠλίας, κ. Ἱερεμία, δὲν ἦταν ἅγιος καὶ Ζηλωτής; Καὶ γιατὶ οἱ δυνατοὶ καὶ θαρραλέοι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι Ἅγιοι;]. Γιατί μερικοί καί πολλοί στό χῶρο μας, κληρικοί καί λαϊκοί, τό τραβᾶνε στά ἄκρα. Καί θά τό δεῖτε ἀργότερα ἀπό τά πράγματα ὅτι θά κάνουν ζημιά καί μάλιστα θά κάνουν μεγάλη ζημιά. Γιά νά καταλάβετε τί σᾶς λέγω, στίς ἀνέργειες τῶν τοιούτων τάχα ἀγωνιστῶν, ἐσεῖς νά λέτε ἀπό μέσα σας: Θά φερόταν ἔτσι ὁ ἅγιος Νεκτάριος; Θά μιλοῦσε ἔτσι ὁ ἅγιος Παΐσιος καί ὁ ἅγιος Πορφύριος; [σ.σ.: Ἀσφαλῶς καὶ ὁ ἅγιος Παΐσιος θὰ ἀποτειχιζόταν σήμερα, ἀθεόφοβε κ. Ἱερεμία, ἀφοῦ ἀποτειχίστηκε τότε, ποὺ τὰ πράγματα ἦταν σὲ νηπιακὴ μορφή]. Ἄς προσέχουμε, χριστιανοί μου, ἀπό τίς μεθοδεῖες τοῦ ἐχθροῦ μας Διαβόλου, πού θέλει νά μᾶς μπερδέψει καί ἐν ὀνόματι τάχα τῆς ὀρθόδοξης πίστης, θέλει νά μᾶς βγάλει ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἤδη τό κατάφερε ὁ τρισκατάρατος νά διχάσει τούς ἄλλοτε ἀδελφούς καί ὁμοφρονοῦντες. Τό πάθημα τῶν ἀδελφῶν μας Παλαιοημερολογιτῶν ἔχει πολλά νά μᾶς διδάξει. [σ.σ.: Ἀνέντιμη ἡ τακτική σας, κ. Ἱερεμία. Οἱ ἀποτειχισμένοι ἔχουν δηλώσει ὅτι δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς Παλαιοημερολογῖτες, ἀλλὰ τὰ παραδείγματα τῶν Ἁγίων Πατέρων, ποὺ ἐσεῖς τὰ προσπερνᾶτε. Ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμα τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, τοῦ ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ, ποὺ ἐσεῖς πονηρὰ τὰ ἀποσιωπᾶτε, καὶ μᾶς παραπέμπεται σὲ σύγχρονους ἁγίους ποὺ ἔζησαν τότε ποὺ ὁ Οἰκουμενισμὸς ἦταν στὰ σπάργανα, ποὺ δὲν ὑπῆρχε ἡ Συνοδικὴ Κολυμπάριος κατοχύρωση τῆς αἱρέσεως καὶ ποὺ λόγῳ ἀκριβῶς τῆς Παλαιοημερογίτικης ἐκτροπῆς, δίσταζαν σὲ δυναμικότερες ἐνέργειες. Ἐσεῖς, κ. Ἱερεμία, γιατὶ δὲν καταδικάζετε τὴν Κολυμπάριο Σύνοδο; Κι ἂν δὲν τὴν καταδικάζετε, τολμᾶτε, ἔχετε μοῦτρα νὰ μιλᾶτε καὶ νὰ διδάσκετε τὸ λαό;].
Εὔχομαι, τέλος, χριστιανοί μου, νά εἶστε «στόν κόρφο τῆς Παναγιᾶς», ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἐπιθυμῶ πολύ νά μέ ἐνοχλεῖτε γιά θέματα σχετικά μέ τήν πνευματική σας πρόοδο καί προκοπή καί ἰδιαίτερα νά μέ ζητᾶτε γιά ἐξομολόγηση. Γιατί ἡ ἐξομολόγηση, κατά πρῶτο λόγο, εἶναι τοῦ Ἐπισκόπου ἔργο. Ἐπιθυμῶ νά καθαρεύει ἡ ψυχή σας, γιά νά δεῖτε τόν Θεό, γιατί ὁ Χριστός μας εἶπε: «Οἱ καθαροί στήν καρδιά θά δοῦν τόν Θεό» (Ματθ. 5,8). Τό ἴδιο εὐχηθεῖτε καί Σεῖς γιά μένα. Εἴθε νά συναντηθοῦμε ὅλοι στόν γλυκό Παράδεισο, στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία
Πηγή


ΠΗΓΗ